Скачать карту
Карта 500k--l49-4

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 500k--l49-4
Образец детализации:
Образец детализации Карта 500k--l49-4
НазваниеКарта 500k--l49-4
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:500000 в 1 см 5 км, пятикилометровка
Годне определено
Ширина3914
Высота3651
Размер файла 5.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныКитай
Монголия
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая содержит территорию Китая, Монголии.Вы найдёте тут Улаан-Уул. На этой карте обозначен Царцаиин Иид. На этой карте обозначен Цагаан Удагиин Иид. Присутствует Цагаан Чулуутайн Иид. Присутствует Сутеын Иид. Показан Ширеетеын Иид. Показан Сайн Удагиин Иид. Вы найдёте тут Угумурыйн Хид. Вы найдёте тут Обоо Иид. Показан Наран Иид. Показан Молцог Сума. На этой карте обозначен Молцог Иид. Показан Модонгиин Урал. Присутствует Ибулаг. Присутствует Удагиин Иид. Показан Удагиин Иид. Присутствует Онгор Уула Сума.

Другие карты этого места:

Карта 500k--k49-1
Карта 500k--k49-2
Карта 500k--k50-1
Карта 500k--l49-1
Карта 500k--l49-2
Карта 500k--l49-3
Карта 500k--l50-1
Карта 500k--l50-3
Карта 001m--l49
Карта 001m--l50
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-49-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-50-5th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-49
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-nk49-3
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-nk50-1
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-nl50-10
Карта 200k--k50-01
Карта 200k--l50-13
Карта 200k--l50-25
Населённые пункты:
Улаан-Уул
Царцаиин Иид
Цагаан Удагиин Иид
Цагаан Чулуутайн Иид
Сутеын Иид
Ширеетеын Иид
Сайн Удагиин Иид
Угумурыйн Хид
Обоо Иид
Наран Иид
Молцог Сума
Молцог Иид
Модонгиин Урал
Ибулаг
Удагиин Иид
Удагиин Иид
Онгор Уула Сума
Онгор
Олбоо Иид
Ердени
Енгер Уласа
Дзурен Иид
Дзамиин-Ууд
Дересен Иид
Бутаргамаиин Иид
Булангиин Урал
Будангиин Иид
Бороиин Суме
Байшинта Суме
Байан Моно Сума
Байан-Моно-Сум
Байан Моноиин Иид
Аймагай Иид
Ашатай
Асагатай Сума
Аршаантайн Суме
Абарагаиин Иид
Xилин Каган Обо
Келин Ул
Каган Обо
Мандалт Сум
Мандагин Урел
Онггор
О Толгоин Сум
Гаxат Удаг
Олан Удагин Сум
Далаи
Байан Ул
Алтан Булаг
Алтан Булаг
Улаан-Уул
Ширеет
Овоот
Онгор
Онгор
ГавиргаРельеф:
Вен-То-Ер-Ма-Ни-Тье-Ву-Ла (1464 m)
Тун-Та-Уа (1451 m)
Гашаат Уул (1439 m)
Ао-Лун-Ао-Пао (1401 m)
Саи-Наи-О-Ен-Тьао-Ле-Каи (1395 m)
Дзуун Гар Ам (1392 m)
Ондор Угаа (1379 m)
Гараат Уул (1369 m)
По-Ер-Ен-Ао-Пао (1330 m)
Арчин Цагаан Дел (1318 m)
Арчин Толгоы (1318 m)
Еи-Лин-Чьа-Кан-Тьао-Ле-Каи (1315 m)
Молцог Елс (1312 m)
Уреет Орвон (1309 m)
Тагийн Цагаан Толгоы (1307 m)
Улстайн Цагаан Дел (1297 m)
Ун-Ту-Лун-Уа (1286 m)
Шао-Пу-Ко-Ер (1285 m)
Ша-Ер-Ка-Ле (1281 m)
Мугарин Ганга (1280 m)
Нугастайн Цагаан Толгоы (1279 m)
Дари Овоо (1275 m)
Олбоо Толгоы (1273 m)
Гаыластайн Ам (1271 m)
Ганц Чулуут Угаа (1268 m)
Угаа Толгоы Уул (1246 m)
Па-Ко-Син-Пао-Ер (1240 m)
Ар Модонгийн Улаан Овоо (1239 m)
Вен-То-Ер-Пао-Ер-Тьао-Ле-Каи (1234 m)
Бодисогийн Гар Ам (1231 m)
Угаа Толгоы Уул (1224 m)
Мо-О-Йен-Га-Ер-Ну-Ю (1220 m)
Ву-Лан-Ао-Пао (1209 m)
Елегний Оёр Толгоы (1209 m)
Голин Угаа (1205 m)
Па-Ен-У-Шу (1203 m)
Тьа-Лин-Тьао-Пу-Као-Ер (1195 m)
Гамариин Цагаан Толгоы (1178 m)
Модот Ондор Уул (1165 m)
Асагатай Уул (1160 m)
Асгат Уул (1147 m)
Бороын Тал (1146 m)
Уур Чулуу (1143 m)
Га-Ша-Тьинг-Чун-Ну-Ю (1140 m)
Баруун Уул (1140 m)
Ча-Мин-Пао-Ер (1138 m)
Уудийн Угаа (1137 m)
Гар Дел (1133 m)
Ацан Бор Толгоы (1133 m)
Гашаатин Уул (1133 m)
Оо Толгоы (1132 m)
Гар Ушуу (1131 m)
Цагаан Цав (1129 m)
Ганангийн Гад Уул (1126 m)
Дзуу Айраг (1125 m)
Шивее Уул (1123 m)
Мугарин Ам (1119 m)
Онгон Елс (1111 m)
Дел Угаа (1110 m)
Чун-Га-Та (1097 m)
Гарагчингийн Уул (1094 m)
Удериин Байан Уул (1091 m)
Ондлонгийн Девсег (1090 m)
Цавин Ондий (1090 m)
Ган-Пин-Га-Ер-Те-Ле (1078 m)
Ша-Ер-Га-Те (1073 m)
Долон-Даван Нуруу (1064 m)
Цагаан Дел (1059 m)
Шандин Угаа (1058 m)
Тоороын Чулуу (1057 m)
Таван Толгоы (1056 m)
Байан Толгоы (1054 m)
Гадан Ушуу (1053 m)
Енгер Гаылас (1053 m)
У-О-Те-Ер-Ссу (1051 m)
У-Ше-Кен-Ну-Ю (1048 m)
Шувуун Толгоы (1046 m)
Берийн Улаан Цав (1045 m)
Тьо-Ер-Ен-Те-Пу-Ссу-Ко (1042 m)
Ша-Ер-Ле-Чи-Тьинг-Тьа-Ла (1038 m)
Пао-Ер-Ссу-Кен-Си-Йе (1036 m)
Онгил Цав (1035 m)
Шавар Толгоы (1032 m)
Унг-Тье-Као-Ер (1030 m)
Терегтийн Ондий (1030 m)
Бор Нуруу (1029 m)
Боловсони Яр (1025 m)
Онгор Чулуу (1017 m)
Довгарин Уул (1016 m)
Ву-Лан-Та-Па (1011 m)
Оргост Толгоы (1007 m)
Сууйийн Ушуу (1004 m)
Цагаан Толгоы (1001 m)
Гар Дел (1001 m)
Шабар Тологоы (1000 m)
Баруун Ошоогийн Гови (989 m)
Того Толгоы (984 m)
Улаан Цав Уул (978 m)
Булангиин Урал (975 m)
Цагаан Ушуу (971 m)
Сайрин Бууцни Оыт Толгоы (969 m)
Ошоогийн Баруун О Толгоы (962 m)
Улаан Ус Гови (955 m)
Асгат Уул (912 m)Гидрография:
Уытан Нуур
Уудеиин Нуур
Удзегиин Нуур
Туыбатайн Нуур
Тогориг Нуур
Суметеын Нуур
Онор Нуур
Гашаатин Гар Нуур
Гар Нуур
Дунд Шуут
Доод Аман Ус
Цагаан Нуур
Улаан Ус Гови
Цацин Тоыром
Тогрогийн Тоыром
Шавартайн Тоыром
Онгийн Гови
Оноын Тоыром
Олбоо Тоыром
Гялгарин Тоыром
Гашууни Ондий
Ереен Тоыром
Дзеердийн Гови
Бор Уйир
Бодисогийн Тоыром
Алтатин Тоыром
Алагийн Тоыром
Ша-Ер-Пу-Ла-Кен-Гао-Лаи
Ноён Ондий
Га-Ер-Кан-Тьинг-Ун-Ти
Гурван Уудийн Оолоы
Дерстеы
Пао-Ер-Ссу-Кен-Си-Йе-Кен-Ун-Ти
Йе Обор Булаг
Цавтин Булаг
Цавгарин Булаг
Шар Гадин Булаг
Шар Гадин Баруун Булаг
Шара Гадаиин Булаг
Гашаатин Булаг
Елегний Булаг
Дзуун Булаг
Дзай Медеийн Булаг
Чангариин Булаг
Баруун Булаг
Ар Булаг
Байан Гол
Урт Гуу
Тье-Мен-Чьу-Лу-Тье-Саи-Ер
Сайрин Гуу
Осгий Аман Сайр
Ао-Ко-Тьао-Ер-Шан-Тинг-Као-Ле
Чьа-Пу-Чьи-Йен-Као-Ле
Гаыластайн Сайр
Дзуун Берийн Гуу
Пи-Ли-Кен-Као-Ле
Ууд Удаг
Уран Удаг
Уласиин Удаг
Улаан Удаг
Цагаан Толгайн Удаг
Цагаан Шанда Удаг
Цагаан Удаг
Тосотоын Удаг
Тоом Удаг
Тентегериин Удаг
Суудериин Шанда Удаг
Шибеетеын Удаг
Шартайн Удаг
Шанаган Ооворийн Удаг
Сейин Удаг
Себсулин Удаг
Сайн Шандании Удаг
Рашаантин Удаг
Оюунии Удаг
Орин Уса Удаг
Онгийн Удаг
Оготор Шандин Удаг
Модонгиин Удаг
Уулагариин Удаг
Отолиин Удаг
Отолиин Удаг
Онор Удаг
Оо Чулуунии Удаг
Гаыласни Удаг
Гавцглын Удаг
Га-Ша-Тьинг-У-Ту-Ко
Гашаатин Удаг
Гашаатайн Удаг
Га-Ер-Те-Лин-У-Ту-Ко
Гарагчингийн Удаг
Гамба Цагаан Удаг
Гамариин Удаг
Гуун Удаг
Гурван Уудийн Удаг
Гурван Уудийн Оыт Удаг
Гашууни Удаг
Гашуун Удаг
Ергин Удаг
Енгериин Уса Удаг
Еин Удаг
Дзууин Удаг
Дзулган Удаг
Дзамиин Удаг
Долоото Удаг
Дересении Удаг
Дересене Удаг
Дересене Удаг
Те-Те-А-Мен-Ву-Су-Наи-У-Ту-Ко
Бороиин Ондуын Шандаиин Удаг
Боро Ушуунии Удаг
Пао-Ер-О-Ле-Кен-Ни-У-Ту-Ко
Баруун Обориин Удаг
Ар Шандин Удаг
Алаг Моритоын Удаг