Скачать карту
Карта 500k--l49-1

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 500k--l49-1
Образец детализации:
Образец детализации Карта 500k--l49-1
НазваниеКарта 500k--l49-1
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:500000 в 1 см 5 км, пятикилометровка
Годне определено
Ширина3773
Высота3645
Размер файла 5.3 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныМонголия
ЯзыкРусский
Эта карта показывает территорию Монголии.На этой карте обозначен Өндөрхаан. Вы найдёте тут Чойр. Присутствует Янчин Иид. Вы найдёте тут Улаан Ганйир Иид. Показан Цамба Лундуубиин Иид. Присутствует Цагаан Усании Урал. Вы найдёте тут Цагаан Ергиин Йиса. Показан Томор Усатании Паня. Вы найдёте тут Тогоотоын Шутеен. Присутствует Таилтайн Иид. Присутствует Табан Тологоы Урал. Присутствует Суурин Урал. Присутствует Сумбер Оршоо. На этой карте обозначен Субаргании Суурин. Присутствует Шине Булагиин Урал. На этой карте обозначен Шабартайн Дуганг. Присутствует Сеериин Иид.

Другие карты этого места:

Карта 500k--l48-2
Карта 500k--l48-4
Карта 500k--l49-2
Карта 500k--l49-3
Карта 500k--l49-4
Карта 500k--m48-4
Карта 500k--m49-3
Карта 500k--m49-4
Карта 001m--l48
Карта 001m--l49
Карта 001m--m48
Карта 001m--m49
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-48-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-49
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nm-48-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nm-49-1st-ed
Карта 200k--m48-36
Карта 200k--m49-31
Карта 200k--m49-32
Населённые пункты:
Өндөрхаан (14723 чел.)
Чойр (9895 чел.)
Янчин Иид
Улаан Ганйир Иид
Цамба Лундуубиин Иид
Цагаан Усании Урал
Цагаан Ергиин Йиса
Томор Усатании Паня
Тогоотоын Шутеен
Таилтайн Иид
Табан Тологоы Урал
Суурин Урал
Сумбер Оршоо
Субаргании Суурин
Шине Булагиин Урал
Шабартайн Дуганг
Сеериин Иид
Пунцаг Дагдалиин Иид
Уртыйн-Шутын
Обор Улаан Гаылан
Номтоын Иид
Номгон
Нимгении Суурин
Нилга Сума
Нарингиин Ортоо
Модот
Модонгиин Йиса
Манитайн Урал
Мандал Сума
Мандалиин Урее
Ламаиин Йиса
Ламаиин Байшинг
Йиса Урал
Яргалтгаан
Уыгаиин Йисаиин Урал
Урца Ламаиин Субарга
Ураиин Суме
Унделенгиин Шутеен
Уйирт
Отогтоы Урее
Ошоо Ергецегиин Суурин
Олото Урал
Оотеын Урал
Хухулдегыйн Шутун
Ереленгиин Денг Ортоо
Гаыласангиин Урал
Гашаатайн Урал
Гаюу-Улаан
Габцал Иид
Гуынин Урто
Гууннии Шутеен
Гуунии Шутеен
Гол Дайчин Чоыро Иид
Гедзеген Урал
Галуутайн Байшинг
Ергинег-Ийд
Ергинег Иид
Елиген Деесе
Зун Куре
Дзуун Ганйир Урал
Дзуун Чоыроиин Иид
Дзодоиин Урал
Дзараа Булангиин Иид
Дзагасатайн Оршоо
Дзабилгаиин Иид
Дулаан
Дорйи Цамба Иид
Долоод Йиса
Дересении Усании Иид
Дарган Йиса
Далбайн Урал
Чоырен
Чоыр
Буянтайн Урал
Бууриин Йиса Урал
Бусеиин Шутеен
Бургантайн Суурин
Бугаиин Лама
Боро Ондориин Иид
Белинте Гаан Иид
Байан Улаан Сума
Байан Цогто Сума
Байан Моноиин Шандаиин Ортоо
Байан Моноиин Салбар Оршоо
Байан Моно Иид
Байан Урал
Байан Булагиин Суурин
Аршаантайн Урал
Агаы Беесеиин Урее
Агатайн Иид
Бор-Оендоер
Нуеуерст
Улаан-Ерег
Морон
Модот
Ерлен
Дарган
Буянт
Байасгалант
Байанделгер
Байанбулаг
Байан
Байан
Аврага
Байантал
ШивееговиРельеф:
Байан Делгер (1649 m)
Цагаан Даваа (1580 m)
Ушинга Обоо Уул (1562 m)
Байан Улаан Уул (1559 m)
Цагаан Овоо Уул (1532 m)
Даш-Балбар Уул (1524 m)
Гара Ондор (1502 m)
Байан Цогто (1500 m)
Богд Уул (1482 m)
Гамар Дабаа (1457 m)
Ноён Уул (1434 m)
Уреен (1413 m)
Байан Утаг Уул (1409 m)
Олбоо (1375 m)
Дарган Уул (1375 m)
Монголин Дорнот Тал (1367 m)
Ондор Гара (1291 m)
Тогоотоын Шутеен (1290 m)
Таиилгата Обоо (1290 m)
Будор Гаиин (1282 m)
Баруун Барагиин (1277 m)
Табан Тологоы (1231 m)
Гаябар Толгоы (1222 m)
Боро Ондор (1185 m)
Бага Артаа (1183 m)
Табан Ондор (1151 m)
Тугалгатайн Нуруу (1149 m)Гидрография:
Йе Чулуу Нуур
Цайдам Нуур
Цацаиин Нуур
Царин Нуур
Лунгиин Морон Нуур
Байа Гун Нуур
Уяагиин Булаг
Цомбоиин Нуур Булаг
Родник Уртыйн-Булак
Олдзеытеын Булаг
Обориин Булаг
Обор Булаг
Номтоын Булаг
Нариин Уса
Могоын Булаг
Йиргалантайн Булаг
Улаиин Булаг
Улагана Булаг
Удагтайн Булаг
Ганаиин Булаг
Гедзегении Булаг
Гашуунии Булаг
Дзоосоиин Булаг
Байан Булаг
Байан Булаг
Ара Булаг
Ценер Гол
Тенгеленгиин Гол
Шивертун Гол
Мурен-Гол
Уца Гол
Дунд Байдлик Гол
Баруун Байдлик Гол
Улаан Тологоы Удаг
Улаан Удаг
Удзегиин Удаг
Цагаан Темеетеын Удаг
Цагаан Удаг
Терегете Удаг
Сууйи Удаг
Сууйи Удаг
Судалиин Удаг
Шине Уса Удаг
Шине Удаг
Сайн Удаг
Ондор Улаании Удаг
Найман Удаг
Монотеын Худаг
Маргинтайн Удаг
Йирамиин Удаг
Ибицегиин Удаг
Уучин Уренгиин Удаг
Ушуугиин Удаг
Колодец Хух-Ундур-Худук
Оо Нуден Удаг
Гашаатайн Удаг
Гашаатайн Удаг
Гашаата Удаг
Гара Тосонгиин Удаг
Гун Шанд Удаг
Гедзегеиин Удаг
Гашуунии Удаг
Гашуунии Удаг
Ердени Улаан Удаг
Енгер Шандании Удаг
Енгериин Цагаан Уг Удаг
Енгериин Шанда Удаг
Еинии Усании Удаг
Дзуун Адагиин Удаг
Дзусалангиин Удаг
Дзамиин Удаг
Дугаиин Удаг
Денгиин Сайн Уса Удаг
Бордоноы Удаг
Билгииин Удаг
Баруун Гашаатайн Удаг
Балтасатайн Удаг
Балариин Удаг
Аршаанта Удаг
Аршаанта Удаг
Аршаан Нууриин Удаг
Ар Удаг
Ара Шандаиин Удаг
Адагиин Цагаан Удаг
Адагиин Удаг
Адагиин Удаг