Скачать карту
Карта 200k--l52-26

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--l52-26
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--l52-26
НазваниеКарта 200k--l52-26
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3313
Высота3098
Размер файла 4.7 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныКитай
ЯзыкРусский
Данная карта содержит территорию Китая.Показан город Учан. Присутствует город Шангжи. Присутствует город Шанетун. Вы найдёте тут Xиаойиу. На этой карте обозначен Шенгли. Присутствует Санянг. На этой карте обозначен Лонгфенгшан. На этой карте обозначен Ланцаикиао. На этой карте обозначен Чонге. Вы найдёте тут Чангпу. Присутствует Дуилийиа. На этой карте обозначен Баийиатун. На этой карте обозначен Кинглонгшан. Показан Xикване. Показан Донгкваняне. На этой карте обозначен Квйиавеизи. Присутствует Лиубао.

Другие карты этого места:

Карта 200k--l52-25
Карта 200k--l52-27
Карта 001m--l52
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-52-4th-ed
Населённые пункты:
Учан (94786 чел.)
Шангжи (82419 чел.)
Шанетун (57550 чел.)
Xиаойиу
Шенгли
Санянг
Лонгфенгшан
Ланцаикиао
Чонге
Чангпу
Дуилийиа
Баийиатун
Кинглонгшан
Xикване
Донгкваняне
Квйиавеизи
Лиубао
Чангxин
Лиуйиатун
Лаоешен
Киансандао
Донгшиер Даойие
Вуйиавопенг
Оулиушу Ези
Йиангйиатун
Оуйиатун
Вангдианюантун
Йиуе
Кианванфатун
Сандаоганг
Сонгйиатун
Вангйиайие
Жуйиатун
Xингенгтун
Йлингсанчанг Кингниандиан
Янгфенфанг
Фуйиатун
Гетангли
Сийиа
Шуангетун
Гемиао
Йкесонг
Ванбаошан
Кианбаолонгдиан
Минли
Лифенфанг
Беиxинг
Уаншан
Баолонгдиан
Таипинг
Оубаолонгдиан
Минжи
Майиачуанкоу
Xиншенг
Xипангйиа
Йиангxиужангтун
Кианйин
Чангфу
Шенгйин
Вуки
Беиxинг
Xишенгли
Вуйиа
Банличенгзи
Шуангшенг
Ёнгьантун
Xинглонг
Ейиатун
Таипингжуанг
Кианянгйиа
Шуангфа
Вангxиаоюан
Сиетун
Лийиафенфанг
Xиннонг
Вангдайуан
Донгxинфа
Таипингкиао
Xишан
Шуангшан
Ченгйиавопенг
Тангдафанг
Жаойиатун
Мине
Лийиадиан
Юанбаое
Янйиаганг
Йиангйиагоу
Дебентун
Яофангшен
Xиаойиангйиагоу
Лине
Ченйиайие
Саншили
Донгxиаошан
Гантиан Ербулуо
Чангxингтун
Йийиагоу
Жоуйиалу
Менгйиа
Фуюгуанг
Генгйиавеизи
Лиуйиази
Фуxингтун
Кингшантун
Сангйиачуанкоу
Шуангxинг
Xинйиегао
Веитанггоу
Фуxинг
Жикианг
Вангуамиао
Ченйиатун
Майиадиан
Зуойиатун
Майиатун
Чангфа
Майоутун
Xиане
Беидианзи
Шуангли
Xиаотаипинггоу
Шуангюе
Лидалинзи
Гелатан
Донгганг
Xиаоетао
Юфенфанг
Жузйинг
Вангйиадиан
Цаийиа
Лонгвангмиао
Лиудаоганг
Лалатун
Йиншан
Гаолйинг
Минжу
Йиxиеуа
Шуитианди
Жанйиатун
Xиьан
Кианxуйиа
Онгюан
Нанчангзи
Даетао
Нанйин
Йиушенг
Анйиа
Санбугуан
Xилийиа
Сидаоганг
Женйиайие
Йбао
Майиачуанкоу
Жангйиадиан
Гаошуифан
Нанганг
Нанйинфентун
Лиуйиадиан
Тианшен
Ершийиази
Нонгчангтун
Вангдакиао
Xинли
Жонгxин
Йиуxинг
Чангженг
Киангуанйиалу
Сонгйиайие
Ёугао
Беийин
Дайантонг
Жангфудиан
Xиаоxутун
Сонгйиа
Анменгтун
Онглиан
Фушенг
Ёуыи
Ванфайие
Ердаоганг
Таипингшан
Йианше
Шуангшантун
Кингшан
Шуангxи
Донгьан
Пингьан
Чаоxинг
Ерли
Беийиноутун
Xингжентун
Вубао
Жоуйиаганг
Сидаоези
Донгшенг
Xиаосанбао
Шенйиавеизи
Таошантун
Онггуанг
Лимуйианг
Кианлиангйиа
Чангфатун
Жангйиаван
Уимингоу
Йиxианг
Xинфа
Йиxиеуа
Ейиатун
Дауангдингзи
Лаоьерпаи
Санйиази
Уангйиатун
Санеези
Лиугао
Бабао
Таие
Фуьан
Xинггуанг
Шуанге
Фумин
Бабао
Дауофанг
Чапенг
Кингфенг
Шуангыи
Дауанг
Санетун
Шаогуотун
Буйиавеизи
Жоуйиа
Лиуйиаганг
Ёнгетун
Миаогаи
Сангао
Гуxианг
Xининг
Данианзигоу
Лиуетун
Шигао
Жоушан
Дагуотун
Шиуийао
Кийиеди
Шисанбао
Чаоянг
Юшучуан
Баикитун
Баойиатун
Онгки
Чаоянгтун
Ченйиагоу
Жоушан Беифентун
Йиугао
Ланкитун
Гематанг
Пингфангдиан
Фенгянгйиа
Юли
Лиугаигоу
Юанйиа
Вуйиа
Онгуашан
Ёнгетун
Xинцун
Шиьергао
Дингшан
Лийиавафанг
Веитанггоу
Лонгтоу
Чангшанбао
Луокванчанг
Фугаитун
Сидайиа
Майиатун
Онгкиган
Женгйиа
Янгйиайие
Нанпинг
Оуменгйиатун
Женгxинтун
Мингде
Жаоxитун
Дапандао
Банйиее
Женгxин
Шуангмайиа
Фуйиайоуфанг
Делитун
Дайатун
Фуйиа
Банфанг
Сиетун
Янтонглази
Фуёу
Шуангфенг
Xийиадиан
Дуйиа
Таозифанг
Тукиангюан
Xийангутун
Тианйиатун
Йнгшан
Кангйиалу
Уойиадиан
Xиангянг
Кингxи
Онгьан
Кингянгтун
Дафангзи
Янйиа
Уванпу Шанггоу
Фугуо
Xишанбао
Онгбу
Жангйиадиан
Таипингшантун
Дайингкванзи
Кингфенгтун
Менгйиа
Нанxинг
Ешантун
Кингёу
Кване
Кингетун
Гуойиагоу
Xиавеизи
Xинглонг
Дакингяо
Донгжуйиа
Мифенг
Таипинггоу
Шийианфанг
Лиуйиази
Чангшенг
Байиази Беигоу
Xичуан
Майиавеизи
Саню
Таипингтун
Луотуолази
Беиьан
Даопинглинг
Юшу
Аншантун
Баитан
Чангшанбао
Фушантун
Гуанмензуизи
Жангдатун
Вазилиу
Рене
Йиунан
Лаошан
Гейиатун
Пингфанг
Xинфу
Йиубеи
Донгxингтун
Вангйинтун
Анxиангтун
Фушоу
Луанйиадиан
Еишуипао
Ченгйиавеизи
Шае
Майиавеизи
Суиуа
Чангжитун
Xиангуанг
Юфутинггоу
Xигоу
Лийиавеизи
Фенфанг
Xийиайиакиао
Жуаняо
Кианли
Xиаоxигоу
Дафангзи
Беичуан
Миаолинг
Йинде
Донгшантун
Таие
Цаойиавеизи
Шие Давеизи
Йманшангтун
Ванфа
Донгпотун
Шифа
Юанбао
Вуфенг
Вуxинг
Веитанг
Йжоугоу
Ниуxин
Бониангоу
Жангжентун
Фумин
Донгдуйиа
Луйиавеизи
Xиетун
Оулишугоу
Xине
Дакинг
Уйиатун
Xингнонгтун
Лиангжу
Дегаитун
Тианченгяо
Xинггуанг
Xиаофенлинг
Менгйиадиан
Лиангйиатун
Xиаосанxингтун
Ёнгьан
Жигуо
Таипинг
Вуйими
Пингшан
Миныи
Маоьершан
Лаойиейи
Ере
Бейине
Анйиа
Минюе
Xиаошанзи
Жигуанг
Веигуо
Чангбао
Байиази
Чангшоу
Шебан Линчанг
Баитан Лучанг
Xианжонгмачанг Ыифенчанг
Xиандиба Линчанг
Баолонгдиан Йингыинг Линчанг
Чангганг ЛинчангРельеф:
Маоьер Шан (805 m)
Дакинг Дингзи (649 m)
Янгму Дингзи (625 m)Гидрография:
Лонгфенгшан Шуику
Xикванян Шуику
Сангулиу Шуику
Xиланг Е
Мони Е