Скачать карту
Топографическая карта ггц лист K-38-30

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Топографическая карта ггц  лист K-38-30
Образец детализации:
Образец детализации Топографическая карта ггц  лист K-38-30
НазваниеТопографическая карта ггц лист K-38-30
КатегорияТопографические карты ГГЦ
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Год2001
Ширина4096
Высота4096
Размер файла 8.6 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
Global Mapper calibration
K-38-30.pgw
K-38-30.prj
НаполнениеТопография
СтраныАзербайджан
Россия
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая показывает территорию Азербайджана, России.На этой карте обозначен город Мингечаур. Показан город Шеки. На этой карте обозначен Квткашен. На этой карте обозначен Куруш. Присутствует Огуз. Присутствует Баш Гейнюк. Присутствует Турианчай. На этой карте обозначен Гдым. Вы найдёте тут Фий. На этой карте обозначен Джиг-Жиг. На этой карте обозначен Зунуд. Вы найдёте тут Зизик. Показан Зараган. На этой карте обозначен Залам. Присутствует Юзбашеван. Присутствует Саламабад. Показан Юхары Неыметабад.

Другие карты этого места:

Карта 200k--k38-29
Карта 200k--k38-30
Карта 200k--k39-25
Карта американской армии лист nk38-12
Карта американской армии лист nk38-9
Карта американской армии лист nk39-10
Карта американской армии лист nk39-7
Карта 100k--k38-106
Карта 100k--k38-107
Карта 100k--k38-108
Карта 100k--k38-118
Карта 100k--k38-119
Карта 100k--k38-120
Карта 100k--k39-097
Карта 100k--k39-109
Топографическая карта ггц лист K-38-107
Топографическая карта ггц лист K-38-108
Карта 500k--k38-4
Карта 500k--k39-3
Населённые пункты:
Мингечаур (95453 чел.)
Шеки (62191 чел.)
Квткашен (11867 чел.)
Куруш (7807 чел.)
Огуз (6600 чел.)
Баш Гейнюк (1658 чел.)
Турианчай (307 чел.)
Гдым
Фий
Джиг-Жиг
Зунуд
Зизик
Зараган
Залам
Юзбашеван
Саламабад
Юхары Неыметабад
Юхары Колгаты
Юxари Буцак
Юxари Агцайази
Еникенд
Ениджа
Ениарx
Енгица
Елеен
Яквблу
Хачмас
Владимировка
Веласли
Варвара
Вартасенкислак
Варданлы
Верезет
Ванк
Вандам
Устал
Улудас
Тюнтюли
Товла
Топбаг
Тиканли
Теркеш
Тайифли
Сырт-Енидже
Суцма
Солтаннуха
Солтанкенд
Солквца
Синджан
Силеыли
Сиxоба
Сиxли
Сирванли
Шильян
Шекили
Самли
Шахра
Шафилы
Сеыидкислак
Савалан
Саригацалли
Салынчах
Салахлы
Родниковка
Пиркенд
Пиркекя
Песик
Падар
Овцуллу
Орта-Зеызит
Орджоникидзе
Ораван
Охут
Оджек
Ноуркислак
Нидж
Мыхлыковаг
Муxас
Муxас
Молласиxали
Моллали
Моллаисакли
Мирзабейли
Мичих
Меликли
Марзыгы
Мамедагалы
Мамайли
Лаза
Курд Елдарбайли
Кюрд
Кюкель
Кышлак
Кышлаг-Зеызит
Кушлар
Кумлак
Кюдюрлю
Кудула
Козлубуджак
Куосакуовак
Корарx
Кохмух
Киш
Кицик Пирели
Кичик Емили
Кичик-Дахна
Xирxатала
Хуруушагы
Хазря
Ханабад
Xалxалкислак
Халхал
Xалдан
Xацмазкислак
Кенделян
Кемерван
Казмалар
Казмалар
Каябаси
Карадеыин
Карадагли
Карабулак
Карабалдир
Калагях
Коверзеызит
Инджа
Имамли
Ибрагимкенд
Гюшюн
Гюлевша
Гирдадул
Гоыбулак
Гаварли
Гамзали
Гаджыселли
Гацилар
Гаджыгатамли
Гаджыалылы
Фильфили
Фазил
Ерменибазар
Цигателли
Джува
Джовлан
Цорлу
Джеирли
Цалут
Джафарабад
Дизахлы
Дереджаннетли
Деымедере
Деымедагылы
Дасца
Дасбулак
Дандиx
Дехне-Халил
Чухур-Кебеле
Цолаxли
Чайкенд
Чай Каракоюнлу
Царxана
Цапаган
Цанакбулак
Билиx
Бунуд
Бум
Буджак
Беюк_Дахна
Бошчалы
Бидеыиз
Беюк Сеюдлю
Беюк-Пирелли
Боюк Амили
Беыли
Беыдилли
Баян
Баш Зейзит
Бас Сабалид
Баш Кюнгют
Бас Калдак
Баш Дашагыл
Балтали
Балчылы
Бала Союдлу
Бабаратма
Айдинкислак
Айдинбулак
Астрахановка
Асаги Сабалид
Асаги Саламабад
Ашагы Неыметабад
Ашагы Кюнгют
Асаги Калдак
Ашагы Гейнюк
Асаги Филфили
Ашагы-Дашагыл
Асаги Буцак
Асаги Агцайази
Ашага-Зеызит
Арменаткышлак
Ерменет
Арабоджагы
Араббасра
Араб
Амирван
Алияр
Алиханлы
Ехшем
Агпилякян
Аглых
Агаллы
Аджами
Абдалли
Сегютю
Карухлер
Малых
Корухлар
Дюрдже
Тюркман
Чайлы
Ерли-Джарлы
Джоджух
Дюрдже
Боюк Пирали
Беыляркенд
Сиринбулак
Дашюз
Каримли
Арас
Байрамкохалы
Меывали
Агязи
Зарраб
Куозлубулак
Сарица
Боллыдара
Караторпак
Куснат
Абриx
МазаРельеф:
Гора Базардюзи (4466 m)
Туфандаг (4197 m)
Гора Шалбуздаг (4142 m)
Ярудаг (4116 m)
Гора Чарундаг (4080 m)
Гора Рагдан (4020 m)
Гора Чолохсу (3914 m)
Гора Малкамуд (3879 m)
Гора Несер (3811 m)
Гора Сельды (3664 m)
Гора Ноур (3633 m)
Гора Ярусадаг (3585 m)
Гора Чхотурмас (3561 m)
Гора Мечитдаг (3561 m)
Гора Цайлахан (3546 m)
Гора Рустан-Баз (3527 m)
Гора Тиклалибаш (3506 m)
Перевал Чхотурмас (3314 m)
Гора Ханахул (3209 m)
Гора Клер (3083 m)
Перевал Фийский (2966 m)
Куосункар Даги (2807 m)
Перевал Гдымский (2745 m)
Гора Таначи-Баши (2735 m)
Хребет Душман (2198 m)
Гора Тогря (2063 m)
Гора Хан-Яылаг (1805 m)
Гора Гюрджа-Даг (1631 m)
Ягир Гади Даги (789 m)
Гора Геыванлы (776 m)
Гора Куру-Кягрыз (771 m)
Гора Орта-Кебар-Тепе (770 m)
Цоxкардаг (740 m)
Гора Алиджанлы (737 m)
Xосаванд Даги (717 m)
Сурxайxан Даги (647 m)
Гора Когнут (609 m)
Аxарбаxар Силсиласи (540 m)
Гора Налбан-Даг (432 m)
Гора Каряги-Дара (429 m)
Кврддаг (406 m)
Саки Яыласи (307 m)
Гора Тургун (253 m)
Агдаг (189 m)Гидрография:
Юxари Сирван Канали
Юxари Карабаг Канали
Канал Меликарх
Ледник Тихицир
Ледник Муркар
Вандамчай
Тиканлицай
Назарчай
Кюрекчай
Кисцай
Xалxал Цайи
Карацай
Карацай
Инджечай
Гамзаличай
Дасагилцай
Дамирапаранчай
Бум Цайи
Алиджанчай
Ахчай
Агричай
Цуxадурмаз Цайи
Карасу
Зегзит-Чай
Кюнгют-Чай
Кюнеют
Чор-Дере
Бухоы-Дере
Куотурцай
Назар-Чай
Дамарчик
Зуранчай
Гениш-Чай
Боюккуобу
Агликцай
Калацай
Сеыфалас
Мулларчай
Вахчагчай
Рагданчай