Скачать карту
Карта американской армии txu-oclc-6654394-sa-47-4th-ed

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии txu-oclc-6654394-sa-47-4th-ed
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии txu-oclc-6654394-sa-47-4th-ed
НазваниеКарта американской армии txu-oclc-6654394-sa-47-4th-ed
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:1000000 в 1 см 10 км
Год1940 - 1955
Ширина5403
Высота4520
Размер файла 5.1 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныИндонезия
ЯзыкАнглийский
Перед вами карта, которая демонстрирует территорию Индонезии.Показан крупный город Паданг. Дешевые авиабилеты из Паданга. На этой карте обозначен город Пайакумбу. На этой карте обозначен город Букиттингги. Вы найдёте тут город Сунгаипену. На этой карте обозначен город Париаман. На этой карте обозначен город Солок. Показан город Сиюнюнг. Показан Тотоинонг. Показан Тогилитте. Показан Тасирибалуцаи. Показан Тарекан. Присутствует Тарает. Присутствует Танагугу. На этой карте обозначен Тампуник. Показан Таилелео. Вы найдёте тут Таигебгем. Вы найдёте тут Пабекат.

Другие карты этого места:

Карта американской армии txu-oclc-6654394-na-48-6th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-sa-48-5th-ed
Карта 500k--a48-3
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-13
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-14
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-15
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-16
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na48-13
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-11
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-12
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-15
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-16
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-2
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-3
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-4
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-6
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-7
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-8
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa48-1
Населённые пункты:
Паданг (840352 чел.)
Пайакумбу (121572 чел.)
Букиттингги (98746 чел.)
Сунгаипену (95913 чел.)
Париаман (92183 чел.)
Солок (48372 чел.)
Сиюнюнг (27786 чел.)
Тотоинонг
Тогилитте
Тасирибалуцаи
Тарекан
Тарает
Танагугу
Тампуник
Таилелео
Таигебгем
Пабекат
Сипагугу
Сиобан
Симпатдегат
Симанси
Сималеке-Илир
Силогуи
Силаоинан
Сикаатунанг
Сигоисооинан
Сигици
Сигеп
Сиберимануа
Сибадугго
Семангкат
Самонганнуот
Салимурат
Сакуло
Сакуло
Сакубо
Сакаинунг
Сабисамукоп Сату
Саиби
Сагари
Сабулубек
Сабагалет
Сабагалет
Рокдок
Римботампурунг
Патдараи
Пасигоппа
Нарумонда
Муарасигеп
Муарасаиби
Муарапутус
Муарацимпунган
Матобе
Масокут
Масанг
Мандиангин
Маилеппет
Лубукаур
Луага-Сибуга
Луагаидано
Кото
Катоари
Котападанг
Кинали
Катиет
Катиаган
Кагологоло
Яке
Илибафунуа
Ео
Дуру
Даледале
Цина
Цимпунган
Букитяринг
Бали
Бобокан
Бериулоу
Бавасетра
Баво Офулоа
Барую
Балари
Адианбая
Пасирпанас
Йилатанг
Бандагаданг
Гасангаданг
Сунгаисарикмалаи
Пау
Дурианкапас
Сунгаилингкунг
Уюнглабунг Сату
Падангками
Пандам
Дурианраё
Пиарау
Амбацауггатал
Каяиписик
Кубанган
Лабуган
Субангаубанг
Котогадангяя
Банцаинаи
Лимаупурут
Паданггалабан
Лимауабунг
Кампунгаирпути
Аирпарит
Воносари
Сумберагунг
Пинагар
Сонгаибаку
Ямбу
Сунгаирау
Кототуа
Каяи
Дурианкиланган
Аламанда
Сунгаибалаи
Лубуккарак
Унган
Улуаир
Улакан
Тобогаданг
Тиуп
Тирам
Тиоп
Тимбулун
Тератакренда
Тератакаиритам
Терастеруням
Темпе
Темиай
Телуккайупути
Телукбайур
Телукбатунг
Тебингтингги
Тебингтингги
Тарусан
Тарок
Тарок
Таратакписанг
Тарап
Тапураукат
Тапан
Тапак
Танюнгпути
Танюнгпау
Танюнгмедан
Танюнгмедан
Танюнггентинг
Танюнггаданг
Танюнгдалам
Танюнгбоаиаур
Танюнгбелит
Танюнгбарулак
Танюнгбариси
Танюнгбалит
Танюнгбалит
Танюнгампалу
Танюнгалам
Танюнг
Танюнг
Тандикат
Танапериук
Тамбанг
Талук Батунг
Талук
Талук
Талук
Талопулаи
Талау
Талао
Талангпетаи
Талангбенал
Калангбасбунго
Талангара
Такунг-Мудик
Такунг-Илир
Таикако
Таикагуру
Табатпата Сату
Супайанг
Сунгаитутунг
Сунгаителанг
Сунгаитараб
Сунгаисунгкаи
Сунгаипуар
Сунгаиписанг
Сунгаипаку
Сунгаиманцур
Сунгаиманау
Сунгаилунданг
Сунгаилимау
Сунгаилику
Сунгаи Ласи
Сунгаилангсат
Сунгаиламбаи
Сунгаикуюнг
Сунгаикунит
Сунгаиипу
Сунгаидуа
Сунгаидаре
Сунгаидарас
Сунгаибулу
Сунгаи-Бесар
Сунгаибаванг
Сунгаибалантик
Сунгаиабу
Сунгаиабу
Сумуруп
Сумпур
Сумереп
Сумани
Сулики
Сиулакмукаи
Сиулакдерас
Ситуюбатул
Ситугал
Ситиунг
Сиранти
Синданг
Симаванг Дуа
Симандолак
Сималангганг
Симакало
Симаганё
Силунгканг
Силука
Силаут
Силаго
Силабу
Сикакап
Сигунтурмуда
Сицинцин
Сибунгкул
Сибаибаи
Сиаланггаунг
Серикбеларик
Серангаи
Семагаи
Селеман
Селдонг
Себлат
Сеаи
Саватамбанг
Сауманганя
Сауманг
Сариламак
Сарикалагантиго
Санггаранагунг
Сангау
Салидо
Сала
Сабитаир
Рана
Ретак-Илир
Ренасунгаибесар
Ренапелаан
Ренакемуму
Ренагалаи
Рантаупанянг
Рантаупандан
Рантаукермас
Рантаукасаи
Рантауикил
Рантаудуку
Ранакаманг
Пунтикайу
Пунгут-Мудик
Пулогеде
Пулаутенга
Пулаусангкар
Пулаупанянг
Пулаукракап
Пулаукарам
Пулаубату
Пондок-Тенга
Пондокпематангтана
Пондоклинтанг
Пондокданаулавас
Пондокбару
Пондокбакил
Подукуган
Пинтубату
Пинемпет
Петаи
Перанап
Пениняи
Пенетай
Пенарик
Пенампу
Пенада
Пемуныин
Пематангпау
Патамас
Пасирталанг
Пасирлавас
Пасирлавас
Пасиргантинг
Пасарталук
Пасарсунгаи-Пинанг
Пасарсунгаиняло
Пасарсебела
Пасарсебела
Пасаркуок
Бунгус
Пасарбантал
Пасапуат
Пару
Паритпанянг
Паритмалинтанг
Паниняван
Паниняван Сату
Рангкианглулус
Пангкаланиндарунг
Падангалаи
Панцунгтабал
Паматангпанянг
Памаи
Палуанган
Паинан
Падангсараи
Паданглуар
Паданглавас
Паданглавас
Паданггантинг
Падангаирдингин
Нгаол
Нарас
Напалпути
Мунтаи
Мунгкар
Мукомуко
Муаратерусанбунга
Муарасунгаипану
Муарасантан
Муарасангир
Муарасако
Муарапантаи
Муарамандерас
Муаралембу
Муаралабу
Муараикур
Муарабуат
Муарааир
Муара
Муара
Муара
Миринг
Матобе
Мапооепоое
Мангани
Мандас
Мандаилинг
Танюнгсава
Малакопа
Лунанг
Лубуктарап
Лубуктарантанг
Лубуксумпит
Лубуксуласи
Лубуксарик
Лубуксампир
Лубуксаунг
Лубукресам
Лубукрамо
Лубукпианг
Лубукпанянг
Лубукниур
Лубукминтурун
Лубукменгкуанг
Лубукмалака
Лубукландаи
Лубук Карак
Лубукямби
Лубукгаданг
Лубукцемпедак
Лубукбунут
Лубукбира
Лубук-Бесар
Лубукбасунг
Лубукамбацанг
Лологеданг
Лоло
Логас
Лимбананг
Лимауманис
Лики
Лемпур
Лемпаунг
Лебонгтандаи
Лангки
Лаланглувас
Ладангпанянг
Лабаяу
Кураитайи
Кунту
Кубангнандуа
Куаманг
Куалатераманг
Куалананган
Куалаланги
Которами
Котатуа
Котатингги
Котатингги
Котатенга Дуа
Котарана
Котапулаи
Котамарапак
Котамайидин
Котагаданг
Котадалам
Котабасар
Котабару
Котабару
Котобаро
Котабару
Котабару
Котабарингин
Анаукуду
Котоалам
Клумпанг
Кетаун
Кемантан
Кайутанам
Кайусабатанг
Кайуара
Капалоколо
Кампунгсунгкан
Кампунгдуриан
Кампунгбукит
Кампунгбару
Камбанг
Каманг
Ююн
Ямбак
Ипу
Инуман
Индрапура
Индарунг
Инамар
Ибул
Улусенемат
Улубунго
Ианг
Гунунгмедан
Гати
Гарабак
Гантинг
Гелага
Гадут
Дусунтуо
Дусунтанга
Дусунпулау
Дусунпелумпат
Дусунгентинг
Дусунгеданг
Дусунбару
Дусунбару
Дусунбару
Дусунбару
Дурианрамбун
Дуриангаданг
Дуку
Цубак
Цубадахампа
Циндакир
Церенти
Буриаи
Буо
Бунгатанюнг
Булатмонга
Буласат
Букумонга
Букицабала
Буайан Сату
Бонёл
Бинтунан
Бетумонга
Бере
Бедаро
Батутабал
Батуриял
Батунанггал
Батумангаум
Батукангкунг
Батукамбинг
Батугаданг
Батубаянянг
Батангбарус
Басера
Барунгбарунгренда
Барунгбарунг
Баругунунг
Барубатур
Бандарбуат
Балераксок
Балаитанга
Балаиселаса
Баке
Арау
Андалас
Ампалу
Аланглавас
Алаганбадил
Аиртенанг
Аиртабит
Аиррами
Аирдуо
Аирлики
Аиргайи
Аирдикит
Аирберау
Аирангат
Абаисиат
Абаи
Барингин
Пегамбиран
Гадук
Пасарбару
Пиаитанга
Индуринг
Амбацанг
Ампанг
Гурунлаве
Дамар
Пампанган
Аирманис
Себерангпаданг
Катапинг Сату
Лапаи
Аиртавар
Сунгаисапи
Амбацангасам
Маранг
Лубуккиланган
Бандарлурус
Сунгаиларас
Аирпаку Тига
Батангкабунг
Парупук
Сикулиат
Котопанянг
Муараямбак
Касанг
Муаракасанг
Писанг Сату
Ямбак
Параккарамбил
Лубукпарандаман
Сунгаилатунг
Батенгкабунг
Цимпару
Телук
Сикабу
Сунгаирамбаи
Сунгаисира
Синамбанг
Логан Дуа
Кампунгбату
Манггопа
Калингкайу
Кампунгбару
Синур
Бинари
Манггис
Кабун Дуа
Пинанг
Дуриан
Парупу
Палакпуцук
Табат
Салибутан Сату
Кампунгпанянг
Пондок
Батугаданг
Касик
Буайан Дуа
Талангяла
Госонг
Касаи
Сигимба
Танюнгмедан
Лапауканданг
Сампан
Паудуку
Белагаир
Пинтупарит
Цампага Дуа
Баранган
Танатабан
Рана
Сикилир
Падангалаи
Сикапак
Цубадакаир
Сунгаидуриан
Куду
Сосок
Сунгаилабан Дуа
Падангбунга
Лимпата
Балаисати
Тобатинггал
Падангканданг
Тобокете
Паканбару
Ладанглавас
Беланти
Сакайанямбак
Паданлавас
Сумагек
Гугук
Ладансамбилан
Гантинг
Батукаланг
Амбунгкапу
Лубуккаро
Сикумбанг
Дурианталанг
Лубуклавас
Парит Сату
Путунганам
Тарок
Кампунгтанюнг
Дуриандангкар
Сунгаибаса
Гантинг
Дуку
Дадаппути
Алаганпанянг
Паданголо
Котапау
Цампага
Байур
Логан Сату
Серанти Дуа
Карас
Савалиат
Андуринг
Пасарлимау
Гугук
Салодако
Тарок
Лубукнапар
Гунунгбунгсу
Ладанглавас
Кандангтасиар
Андалас
Батипу
Лурасикумбанг
Питала
Паниняван Дуа
Силаингтингги
Марунггаи
Кампунгталанг
Дурианпарит
Симпанг
Талангкунинг
Дурианкунинг
Калампаиан
Каран
Юар
Тарок
Барук
Танюнг Дуа
Пасаргасан
Гасантингги
Лубук
Котамангат
Букитару
Сангаибиняи
Капалагасан
Гапар
Кубудуриан
Анакаирдибаи
Уюнгпаданг
Йилатанг
Дарек
Денгкапе
Лубукпанйи
Лампаук
Манггопо
Савабагари
Табу
Симаруак
Кампунгбуку
Батупалано
Баван
Тамбанган
Батугаданг
Сикалади
Гугук Сату
Синггаланг
Котаруа
Коталавас
Лиманбадак
Цампаго
Канданг
Букит
Сунгаирангас
Сигитан
Кубу
Пондок
Гаданг
Рана
Падангцупак
Нагари
Сунгаиландир
Кубубагару
Лубуксао
Кампунгбатунг
Бандарбагару
Сангкир
Падангларинг
Пилубанг
Ламбангдара
Баван Дуа
Кампунгтингги
Лубуктеленг
Румапанянг
Батупалана
Сарик
Кубуцубадак
Тенгакота
Пагамбатан
Паритпанянг
Танюнгмедан
Сианок
Котагаданг
Гугуктингги
Цампаго
Балаи
Бонёлалам
Кубус
Ладанглавас
Пенампунг
Капау
Ранггомалес
Савадонгка
Табатгаданг
Рангас
Байур
Котатингги
Паниняван
Котакецил
Кампунгтабу
Субаранг
Котатингги
Белаи
Касик
Паусангит
Сарик
Мудиклики
Кураи
Паданглавас Дуа
Сунгаимангкираи
Иканбаняк
Сиаланг
Лакунг
Цубадак
Паниняван
Котапанянг
Танюнгбатунг
Батулапу
Анггемудик
Далам
Танга
Аирабу
Паданглавас
Табинг
Кумпулан
Ангус
Лимпато
Мудиктакис
Памицикан
Тинггал
Ибур
Малайу
Букитталанг
Аиркиянг
Алаганангганг
Симпангкарун
Падангпанянг
Тантаман
Симаунг
Падангкуриман
Сунгаидадап
Аирангат
Табат
Падангкубу
Букит Саутан
Падангтингги
Падангсама
Савалиат
Симпангтиго
Паритмалинтанг
ПондакРельеф:
Гунунг Керинци (3805 m)
Мерапи (2891 m)
Гунунг Синггаланг (2877 m)
Гунунг Масураи (2744 m)
Гунунг Таланг (2697 m)
Гунунг Расам (2565 m)
Гунунг Боленг (2560 m)
Гунунг Тандикат (2439 m)
Гунунг Пантаицармин (2366 m)
Гунунг Сумбинг (2301 m)
Гунунг Малинтанг (2262 m)
Гунунг Райа (2246 m)
Букит Симпанг (2230 m)
Гунунг Патасамбилан (2135 m)
Гунунг Бунгкук (2099 m)
Букит Сарик (2053 m)
Букит Гомбак (2034 m)
Гунунг Пататига (2005 m)
Гунунг Геданг (1969 m)
Гунунг Гадинг (1960 m)
Гунунг Кабут (1939 m)
Гунунг Паниняуан (1930 m)
Гунунг Ялик (1914 m)
Гунунг Гадут (1859 m)
Гунунг Лумут (1832 m)
Гунунг Саго (1821 m)
Гунунг Карангтингги (1750 m)
Гунунг Сирабунган (1728 m)
Гунунг Тую (1713 m)
Букит Лантик (1702 m)
Букит Таланг (1700 m)
Тампурунг-Гаданг (1667 m)
Букит Сумуртуанку (1650 m)
Гунунг Гаданг (1625 m)
Букит Атаптунгко (1597 m)
Гунунг Патасембилан (1596 m)
Гунунг Гаданг (1595 m)
Гунунг Керонсонг (1588 m)
Гунунг Сангка (1555 m)
Букит Тиняулаут (1550 m)
Букит Секам (1536 m)
Букит Пандан (1534 m)
Букит Самбунг (1533 m)
Гунунг Раванг (1527 m)
Панараган (1526 m)
Букит Тарусан (1515 m)
Гунунг Капанасан (1513 m)
Гунунг Маленггок (1512 m)
Букит Атапиюк (1511 m)
Букит Паргантианлабу (1492 m)
Гунунг Месйид (1484 m)
Букит Ампуган (1483 m)
Букит Камбинг (1461 m)
Букит Сагаппариук (1455 m)
Гунунг Бонгсу (1443 m)
Букит Тиняулаут (1441 m)
Букит Пау (1430 m)
Гунунг Линтанг (1428 m)
Букит Падангбунго (1425 m)
Гунунг Рангкианг (1420 m)
Букит Ярат (1399 m)
Гунунг Мандерубиа (1397 m)
Букит Дингин (1385 m)
Букит Бесар (1368 m)
Гунунг Сенгири (1367 m)
Букит Батунандуа (1340 m)
Гунунг Куала Гаданг (1335 m)
Букит Баланг (1314 m)
Букит Цермин (1305 m)
Танюнг Балит (1292 m)
Гунунг Рунцинг (1291 m)
Гунунг Пандангаданг (1291 m)
Гунунг Манюраи (1291 m)
Гунунг Берака (1291 m)
Гунунг Сугирик (1291 m)
Букит Линтабунг (1282 m)
Букит Бонгсу (1281 m)
Букит Кулитаманис (1274 m)
Букит Гунунгсугирик (1260 m)
Гунунг Бонгсу (1254 m)
Букит Батубала (1252 m)
Букит Амбацанг (1242 m)
Гунунг Рангга (1238 m)
Букит Паниняуаннанелок (1232 m)
Гунунг Ампангсикикис (1230 m)
Букит Паргантианлумут (1226 m)
Букит Симпаи (1213 m)
Букит Батукапур (1196 m)
Букит Батупути (1188 m)
Гунунг Темианг (1185 m)
Букит Пандам (1184 m)
Букит Линдунгбулан (1167 m)
Букит Бату (1158 m)
Букит Сикаи (1156 m)
Букит Улуканди (1154 m)
Букит Гунтунг (1150 m)
Гунунг Силайанг (1147 m)
Букит Солок (1145 m)
Гунунг Гаданг (1139 m)
Букит Сибулибули (1136 m)
Букит Кайу Пайунг (1129 m)
Букит Бунтак (1128 m)
Букит Карабанг (1126 m)
Букит Сикаи (1115 m)
Букит Яди (1091 m)
Букит Рангкак (1071 m)
Букит Лумут (1071 m)
Гунунг Пандангаданг (1069 m)
Букит Нгалаутингги (1059 m)
Букит Ярангбаланга (1045 m)
Букит Нгалаутингги (1034 m)
Букит Рунцинг (1030 m)
Букит Сараса (1030 m)
Букит Сири (1029 m)
Букит Улулаланги (1018 m)
Гунунг Баркарсик (1010 m)
Букит Бапанас (994 m)
Букит Сибумбунянтан (990 m)
Букит Тундук (987 m)
Букит Амбацанг (976 m)
Букит Камбут (973 m)
Гунунг Папан (957 m)
Гугук Йирок (952 m)
Букит Батастингги (951 m)
Гунунг Гантанг (944 m)
Гунунг Таланг (943 m)
Букит Паданглавас (940 m)
Гунунг Барингги (937 m)
Букит Бонгсу (923 m)
Букит Капанасан (396 m)
Букит Пинтикайу (909 m)
Букит Булат (903 m)
Букит Батутаряранг (900 m)
Букит Тингги (895 m)
Букит Батасбурук (890 m)
Букит Сикат (865 m)
Букит Панянг (842 m)
Гунунг Бертаму (840 m)
Букит Пантапанта (840 m)
Букит Кумайан (837 m)
Гугук Тунгку (820 m)
Букит Яринг (812 m)
Букит Пунггунгладинг (710 m)
Гунунг Батурунцинг (773 m)
Букит Лимаукапас (720 m)
Букит Батуансо (719 m)
Букит Пабинуган (712 m)
Букит Батубаси (704 m)
Гунунг Касумбо (694 m)
Букит Булат (687 m)
Букит Пантаубайур (680 m)
Букит Царанокалинг (670 m)
Гунунг Гаданг (655 m)
Букит Тампуник (650 m)
Букит Батукуда (648 m)
Букит Сибумбунбатина (636 m)
Букит Кудобаркатук (633 m)
Букит Мантаго (609 m)
Букит Батастиняулимат (603 m)
Букит Патаи (589 m)
Букит Мандар (579 m)
Гунунг Пандан (569 m)
Гунунг Аириланг (550 m)
Букит Тампуник (531 m)
Букит Пунггунгладинг (522 m)
Букит Наган (515 m)
Букит Сиаиланг (494 m)
Букит Цубадак (487 m)
Гунунг Батумеян (487 m)
Танюнг Ситапунг (458 m)
Гунунг Бунгкук (457 m)
Букит Кадик (366 m)
Гунунг Цалит (440 m)
Букит Барангин (428 m)
Гунунг Паку (405 m)
Букит Каранг (386 m)
Гунунг Танггатбату (342 m)
Гунунг Таитаигирисит (340 m)
Гунунг Симапитпит (340 m)
Гунунг Камбут (334 m)
Букит Сирангкянг (330 m)
Гунунг Паданг (322 m)
Гунунг Посук (310 m)
Букит Кайугаданг (309 m)
Букит Палана (292 m)
Гунунг Каткатет (300 m)
Гунунг Абу (300 m)
Гунунг Сипотуиатетесет (282 m)
Букит Улумункопо (282 m)
Гунунг Синолоп (275 m)
Гунунг Ломанянг (271 m)
Гунунг Мапилиги (267 m)
Гунунг Сабеулелео (251 m)
Гунунг Симабебе (230 m)
Гунунг Сиденггаи (228 m)
Гунунг Бала (228 m)
Гунунг Таитаиокбук (226 m)
Букит Масанг (224 m)
Гунунг Таитаитарарат (224 m)
Букит Сасапан (214 m)
Букит Меренбунг (211 m)
Гунунг Таитаимаугалапаигу (208 m)
Гунунг Сораи (207 m)
Гунунг Таитаимананиту (205 m)
Гунунг Таитаиколе (200 m)
Гунунг Серибокло (200 m)
Букит Таратак (198 m)
Букит Батасбатанг (167 m)
Гунунг Таитаисимапелеге (194 m)
Гунунг Симатомботомбо (194 m)
Лагилаги (189 m)
Гунунг Таитаидераикет (181 m)
Гунунг Мунтаи (181 m)
Таитаикабилау (176 m)
Гунунг Лимауганту (172 m)
Пулау Сипура (165 m)
Гунунг Сабеу (155 m)
Гунунг Ага (152 m)
Пулау Пагаи Утара (151 m)
Гунунг Таитаибагуйет (150 m)
Пулау Сиберут (150 m)
Гунунг Таитаисимангеа (145 m)
Гунунг Таитаибеулелеу (142 m)
Пулау Танабала (137 m)
Букит Саго (132 m)
Гунунг Сабеу (128 m)
Бату Биавак (120 m)
Пулау Соробуна (119 m)
Пулау Пагаи Селатан (114 m)
Букит Батуапунг (111 m)
Гунунг Панйи (103 m)
Гунунг Атабаи (100 m)
Гунунг Симакоё (97 m)
Гунунг Нгаиаугаданг (97 m)
Гунунг Тикаи (96 m)
Букит Сунгкаи (93 m)
Танюнг Луккеван (82 m)
Танюнг Марангкайу (82 m)
Гунунг Таитаисимабаилакки (68 m)
Танюнг Сатаератаера (75 m)
Гунунг Таитаитоитет (71 m)
Пулау Цингкунг Кецил (67 m)
Уюнг Каранг (67 m)
Уюнг Бату Тунгганг (67 m)
Суматра (55 m)
Гунунг Лаккопа (54 m)
Гунунг Антокан (52 m)
Пулау Мерак (51 m)
Танюнг Сибаё (47 m)
Уюнг Гунунг Гунунг (47 m)
Гунунг Лабуган (45 m)
Гунунг Лаплап (45 m)
Гунунг Таитаимапелекак (45 m)
Гунунг Лелеумондо (45 m)
Гунунг Табау (44 m)
Пулау Сиронёнг (44 m)
Гунунг Талолагго (43 m)
Пулау Цубадак (42 m)
Гунунг Мара (40 m)
Пулау Танамаса (40 m)
Гунунг Пусебукат (38 m)
Танюнг Гобйиб (38 m)
Кепулауан Пагаи (36 m)
Пулау Пангганг (34 m)
Гунунг Сабеулелеу (27 m)
Уюнг Нибунг (30 m)
Уюнг Батуримау (30 m)
Пулау Масокут (29 m)
Танюнг Симасукет (27 m)
Пулау Писанг (25 m)
Уюнг Юнгулбатупати (24 m)
Гунунг Таирете (23 m)
Уюнг Батуманди (22 m)
Уюнг Батутунгганг (22 m)
Танюнг Сакаладат (16 m)
Танюнг Сепремонг (12 m)
Букит Уюнграё (11 m)
Танюнг Раса (10 m)
Гунунг Синамбилеу (9 m)
Танюнг Галепеницаи (9 m)
Танюнг Бо (7 m)
Пулау Сауманг (6 m)
Танюнг Цеке (5 m)
Уюнг Кайумананг (5 m)
Пулау Боё (4 m)
Уюнг Каранг (4 m)
Танюнг Сиопа (3 m)
Танюнг Симаява (3 m)
Пулау Тапи (2 m)
Пулау Нуялалеи (2 m)
Уюнг Серапи (2 m)
Танюнг Саире (2 m)
Танюнг Лагилаги (2 m)
Уюнг Бату (2 m)
Танюнг Галинавирогеданг (2 m)
Танюнг Рокот (1 m)
Уюнг Катиаган (1 m)
Танюнг Индерапура (1 m)
Гунунг Паипаи (1 m)
Пулау Тело (1 m)
Пулау Симук (1 m)
Пулау Сиаиму (1 m)
Пулау Сигата (1 m)
Пулау Сидуамата (1 m)
Пулау Пототогат (1 m)
Пулау Муко (1 m)
Пулау Мауну (1 m)
Пулау Маса (1 m)
Пулау Карангмаят (1 m)
Пулау Карсик (1 m)
Пулау Таитаитанопо (1 m)
Пулау Сирусо (1 m)
Пулау Цингкунг-Бесар (1 m)
Пулау Батуданданг (1 m)
Пулау Сау (1 m)
Пулау Ансо (1 m)
Пулау Силабок (1 m)
Пулау Бауасак (1 m)
Пулау Нибунг (1 m)
Пулау Парсупаган (1 m)
Пулау Тегава (1 m)
Пулау Сомолоко (1 m)
Пулау Каранганйинг (1 m)
Пулау Симонданг (1 m)
Пулау Батумакеле (1 m)
Пулау Поно (1 m)
Пулау Сиболо (1 m)
Пулау Цингкукгаданг (1 m)
Пулау Батунаго (1 m)
Танюнг Тумале (1 m)
Танюнг Синяи (1 m)
Танюнг Симабаи (1 m)
Танюнг Сианя (1 m)
Танюнг Пуланггайет (1 m)
Танюнг Пасалаганг (1 m)
Танюнг Дуру (1 m)
Танюнг Атаномакину (1 m)
Танюнг Тоитет (1 m)
Уюнг Талукламбу (1 m)
Танюнг Ратаи (1 m)
Уюнг Бату Римау (1 m)
Уюнг Масанг (1 m)
Танюнг Матдаи (1 m)
Танюнг Сиягат (1 m)
Танюнг Мамбосет (1 m)
Уюнг Талукбалимбинг (1 m)
Уюнг Паку (1 m)
Танюнг Бадгугу (1 m)
Танюнг Симабае
Танюнг Кинапат
Танюнг Гати
Танюнг Беритарикап
Танюнг Лимо
Пулау Уюнг
Пулау Сипика
Пулау Силабусабеу
Пулау Сибуру
Пулау Питтоят
Пулау Пенанг
Пулау Панянгсаиби
Пулау Ораса
Пулау Нгиау
Пулау Масило
Пулау Маколе
Пулау Лоранг
Пулау Каибулаубуггаи
Пулау Ююат
Пулау Баи
Пулау Бандо
Пулау Танга
Пулау Торан
Пулау Солави
Пулау Симунггук
Пулау Сибигау
Пулау Сибарубару
Пулау Сандинг
Пулау Питойецабеу
Пулау Паню
Пулау Пандан
Пулау Нямук
Пулау Мега
Пулау Лаут
Пулау Лабаяу
Пулау Катангкатанг
Пулау Карсик
Пулау Каинангмури
Пулау Госонг
Пулау Бинтанггор
Пулау Барингин
Пулау Баби
Пулау Аургаданг
Пулау Танга
Пулау Уюнг
Пулау Пие
Пулау Биндаланг
Пулау Сибунтар
Пулау Аир
Пулау Пенанггалансигоисо
Пулау Пенанггалансабеу
Пулау Боцек
Пулау Додики
Пулау Сибитти
Пулау Береккаи
Пулау Касик
Пулау Сималумат
Пулау Табанан
Пулау Силоина
Пулау Ауркацик
Пулау Кумбанг
Пулау Сиронёнг Гаданг
Пулау Сибунтар
Пулау Сикаваи
Сикаваи
Пулау Улар
Пулау Пасирсгаданг
Пулау Ланггаирак
Пулау Умана
Пулау Пела
Пулау Гарага
Пулау Масием
Пулау Сигоголо
Пулау Нуямболо
Пулау Бароганг
Пулау Самалеко
Пулау Телотелогеданг
Пулау Телотелокецил
Пулау Ципананабесар
Пулау Трега
Пулау Требакецил
Пулау Антинанг
Пулау Сибаранук
Пулау Гаяу
Пулау Бинтуанг
Пулау Лулуа
Пулау Адам
Пулау Требабесар
Кепулауан Ментаваи
Кепулауан Бату
Кепулауан Барат
Пулау Сабалат
Пулау Ридаи
Танюнг Сикабаи
Танюнг Сидаба
Танюнг Сибаяу
Танюнг Ругуругут
Танюнг Масингитнгит
Танюнг Кинилок
Танюнг Бубулу
Танюнг Батувава
Танюнг Анйинг
Танюнг Умангорун
Танюнг Алогат
Танюнг Симатобе
Танюнг Нуинуи
Танюнг Лаггаисао
Танюнг Талаингара
Танюнг Мамбасет
Танюнг Синаилакку
Танюнг Онаи
Танюнг Ругунругун
Танюнг Силогуи
Танюнг Сипаипаи
Уюнг Лабугансундаи
Уюнг Талук Буо
Танюнг Симабае
Танюнг Фопауа
Танюнг БуланбатуГидрография:
Телук Таилеулеу
Телук Табекат
Телук Субеленг
Телук Сиобан
Телук Синабаи
Телук Сималепет
Телук Силогуи
Телук Сибуру
Телук Сиберут
Телук Сиберимануа
Телук Сарабуа
Телук Пасонган
Телук Катораи
Лабуан Баяу
Телук Мандиангин
Телук Веецкенс
Телук Тиоп
Телук Телукбатунг
Телук Тарусан
Телук Сунгаибунгин
Телук Сабеугукгунг
Телук Паинан
Телук Бунгус
Телук Байур
Телук Сунгаипинанг
Селат Ментаваи
Данау Таланг
Данау Сингкарак
Данау Пау
Данау Маниняу
Данау Кумбанг
Данау Керинци
Данау Кецил
Данау Гунунгтую
Данау Дуо
Данау Дипатлампат
Данау Дибару
Данау Диатас
Данау Цермин
Данау Мангеунгеу
Тело Роадстеад
Пулау Сималепет
Макассер Рееф
Каранг Сторт
Каранг Байанг
Каранг Лавее
Каранг Соут Селита
Каранг Селита
Каранг Сунгаи Лимау
Каранг Сунгаи Бамбан
Каранг Батик
Каранг Серунцинг
Каранг Саги
Каранг Ингарис
Каранг Байанг
Каранг Ван Спеийк
Каранг Моллер
Каранг Дракес
Каранг Вест Пыладес
Каранг Еаст Пыладес
Карсик
Еуропа Реефс
Пулау Лапи
Пулау Карсик
Пулау Карангангго
Пулау Кетумбанг
Пулау Булугиа
Сунгаи Такунган
Сунгаи Сималеги
Сунгаи Сигеп
Сунгаи Сиберут
Сунгаи Саурену
Батанг Пасаман
Батанг Масангкири
Батанг Масанг-Гаданг
Батанг Кинали
Сунгаи Калоат
Сунгаи Кабалуан
Батанг Антокан
Батанг Тику
Батанг Дарас
Батанг Бунут
Батанг Котогаданг
Батанг Мандиангин
Батанг Ампу
Батанг Умбилин
Батанг Уле
Батанг Улакан
Аир Титир
Аир Тераманг
Сунгаи Темпе
Батанг Аир Тарусан
Батанг Тапан
Батанг Такунг
Сунгаи Сунгинги
Батанг Суманти
Сунгаи Сиулак
Батанг Сиулак
Сунгаи Ситингкаи
Батанг Сиранти
Сунгаи Синданг
Батанг Синамар
Сунгаи Симатобат
Батанг Аир Силаут
Сунгаи Сикако
Батанг Сибайанг
Батанг Сиат
Батанг Сианок
Аир Серангаи
Батанг Селаган
Аир Себлат
Аир Саван
Батанг Сангир
Батанг Салити
Аир Сабаи
Аир Ретак
Аир Рами
Батанг Перанап
Сунгаи Пенетай
Батанг Барлима
Аир Пасир
Сунгаи Панянг
Батанг Пангиан
Батанг Пангеан
Батанг Палангки
Батанг Аир Палангаи
Сунгаи Ментенанг
Сунгаи Менюто
Сунгаи Матобе
Батанг Мангау
Батанг Лунанг
Сунгаи Лисун
Батанг Ликин
Батанг Лангкуп
Аир Лаланги
Аир Куранйи
Аир Кетаун
Батанг Капас
Батанг Аир Камбанг
Батанг Ююган
Аир Ипуилау
Аир Ипу
Батанг Аир Гайи
Батанг Гумант
Аир Дингин
Аир Дикит
Аир Бинтунан
Сунгаи Бетунг
Батанг Байанг
Батанг Аир Батунг
Батанг Аир Батанг
Аир Бантал
Батанг Бангко
Аир Балимбинг
Батанг Асам
Батанг Арау
Батанг Анаи
Сунгаи Титианянгкар
Сунгаи Янтан
Сунгаи Гелаван
Сунгаи Гендуанг
Батанг Кандис
Аир Тирис
Батанг Ампалу
Батанг Паракубанцакаир
Батанг Салисиган
Батанг Кинара
Батанг Сунгаилимау
Батанг Камумуан
Батанг Сангкир
Аир Каламунлунг
Аир Мунти
Сунгаи Гаринг
Батанг Туа
Сунгаи Калат
Батанг Аир Парамансани
Батанг Аирлубухитам
Батанг Аирманггунг
Сунгаи Булу
Батанг Салисиган
Аир Сира
Батанг Аир Нгалау
Аир Сумпур
Аир Барангбаранган
Аир Гасанг-Гаданг
Аир Кубанганбадак
Гасанкецил
Калулутан-Гаданг
Батанг Малабур
Батанг Ситаланг
Аир Сансул
Аир Параман
Сунгаи Ярни
Батанг Ситаланг
Аир Лансана
Аир Батубаргантунг
Аир Сараса
Аир Лура Далам
Батанг Аир Палупу
Батанг Аир Синамар
Аир Панинггиран
Батанг Алагампанянг
Аир Аирбисо
Аир Дарас
Аир Мусул
Аир Алагампанянг
Аир Сунгаибалит
Сунгаи Гунтунг
Аир Пагадис
Батанг Аир Масанг
Батанг Раванг
Сунгаи Табат
Батанг Аирмасанг
Аир Папо
Аир Лимаупака
Аир Лоло
Сунгаи Ноинан
Сунгаи Атабаи
Сунгаи Серибубабак
Сунгаи Семангкат
Сунгаи Коко
Сунгаи Сирианот
Сунгаи Сирау
Сунгаи Котдоат
Сунгаи Сирабаи
Сунгаи Сарабуа
Сунгаи Ладду
Сунгаи Сиранури
Сунгаи Субеленг
Сунгаи Цимпунган
Сунгаи Сигунтур
Аир Писангкецил
Аир Карас
Батанг Баранг
Сунгаи Баилоло
Сунгаи Буга
Сунгаи Сабулуббек
Сунгаи Нула
Сунгаи Калеа
Сунгаи Кутдаи
Сунгаи Пасоппангон
Сунгаи Дирик
Сунгаи Битак
Сунгаи Торая
Сунгаи Керулеген
Сунгаи Пугга
Сунгаи Кобон
Сунгаи Булу
Сунгаи Муселат
Сунгаи Паитан
Сунгаи Поабанги
Сунгаи Доан
Сунгаи Тубуна
Сунгаи Бесикет
Сунгаи Каелата
Сунгаи Котлоп
Сунгаи Бабакат
Сунгаи Матаикаилаба
Сунгаи Сикатири
Сунгаи Палингкан
Сунгаи Урунган
Сунгаи Пендоман
Сунгаи Сикаланггаи
Сунгаи Сикабалуан
Сунгаи Пуран
Сунгаи Бакала
Сунгаи Дукулу
Сунгаи Мапаула
Сунгаи Куиоинан
Сунгаи Силимпанг
Сунгаи Лаккатат
Сунгаи Тарекан
Сунгаи Бетам
Сунгаи Пелунан
Сунгаи Татеку
Сунгаи Болот
Сунгаи Тогилитте
Сунгаи Тамурак
Аир Таюр
Батанг Мунгкар
Аир Мундак
Сунгаи Барас
Аир Нгалау
Аир Лубукпараку
Аир Абу
Аир Балубус
Сунгаи Симпан
Аир Солоанау
Аир Батукуали
Сунгаи Ярни
Аир Дарас
Аир Лоло
Аир Терусан
Аир Малинтанг
Батанг Аирпаинан
Аир Байангярни
Батанг Аир Салидекецил
Аир Бунгкук
Батанг Аирлумпо
Сунгаи Гайо
Сунгаи Луданг
Аир Букитбару
Сунгаи Байангабу
Батанг Тампо
Сунгаи Силимпанг
Муара Бурие
Селат Танабала
Селат Сипура
Селат Сиберут
Селат Бунгалаут
Селат Тинопо
Селат Сикакап
Селат СандингПодводные объекты:
Ментаваи Басин
Ментаваи Ридге (6 m)
Куенен Рисе
Ментаваи Троуг