Скачать карту
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ni-47-3rd-ed

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии txu-oclc-6654394-ni-47-3rd-ed
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии txu-oclc-6654394-ni-47-3rd-ed
НазваниеКарта американской армии txu-oclc-6654394-ni-47-3rd-ed
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:1000000 в 1 см 10 км
Год1940 - 1955
Ширина4333
Высота4667
Размер файла 4.2 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныКитай
ЯзыкАнглийский
Данная карта демонстрирует территорию Китая.Показан Зонглунг. На этой карте обозначен Жукинг. На этой карте обозначен Жутуокалун. На этой карте обозначен Жубгюгоин. Показан Жонгxинжан. На этой карте обозначен Жоинда. Показан Жалонг. Присутствует Женда. Показан Задои. Показан Ениугоу. Показан Ематан. Вы найдёте тут Xуматанг. Вы найдёте тут Xуешан. На этой карте обозначен Xиву. Вы найдёте тут Xиао Сурманг. Присутствует Xиаодонглианг. На этой карте обозначен Xиангриде.

Другие карты этого места:

Карта 001m--i48
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nh-46-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nh-47-1st-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ni-46-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ni-48-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-46-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-47-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-48-3rd-ed
Карта 500k--h46-2
Карта 500k--h47-1
Карта 500k--h47-2
Карта 500k--h48-1
Карта 500k--i46-2
Карта 500k--i46-4
Карта 500k--i47-1
Карта 500k--i47-2
Карта 500k--i47-3
Карта 500k--i47-4
Карта 500k--i48-1
Населённые пункты:
Зонглунг
Жукинг
Жутуокалун
Жубгюгоин
Жонгxинжан
Жоинда
Жалонг
Женда
Задои
Ениугоу
Ематан
Xуматанг
Xуешан
Xиву
Xиао Сурманг
Xиаодонглианг
Xиангриде
Xиалаxиу
Xиа Даво
Xиа Боингор
Xар Толгоин Белкир
Xангда
Xанг
Вентуо
Венбо
Венкван
Тату
Тарсумдо
Тангxунг
Танглаг
Шоуыижан
Шанглаxиу
Шанг Гонгма
Шанг Боингор
Серxугоинба
Сертанг
Секог
Сангрума
Санчаекиао
Санаг
Ранчонг
Квмонг
Кингшуие
Кангримдо
Камалунг
Xиажа
Пово
Бенда
Пагкен
Оисер
Ныилаг
Нягла
Нгоринг
Нгола Шанкоу
Намтанг
Можонг
Мианцаован
Маxиа
Малайиван
Мадои
Мачанг
Мачали
Лгазе
Лангдуо
Лаб
Киву
Кямронггаг
Кугри
Кугри
Конгзакуг
Карронг Гоукоу
Канглонг
Йниуси
Юьнюнг
Юевуцун
Йиьныинсиб
Йианше
Йерикуг
Янгкар
Уашиxиа
Уангеян
Уангетан
Уанге
Оргоргоинба
Ека
Гаxу
Гюмаи
Гюмаи
Гёбраг
Гегу
Гяринг
Гяиронг
Ежи
Гангца
Гаисанггоин
Дорамарког
Домког
Дерлагсумдо
Датарма
Да Сурманг
Даинког
Даеба
Дагтог
Дагтанг
Цоваргарзе
Чуквнг
Чумда
Чубxи
Чангxугонгма
Чангшагонгма
Чалаxунг
Чала Гоу
Цаирива
Борба
Бема
Беца
Байан
Барун
Баитанг
Баг Белкер
Баган
Айунггоинба
Айунггоинба
Арижа
Аxу
Менгшагонгба
Xарьои
Зонгбур
Зикетан
Жоутун
Жонгрангтанг
Маикун
Жингда
Земдасам
Зайисерчаб
Занггоинба
Замтангдоима
Ютог
Егаинныин
Яртанг
Янгчанг
Xоима
Xинйие
Xингсагоинба
Xиа Занггор
Xиа Гонгма
Xиаьан
Xабранг
Тиегаи
Тава
Тангнаг
Сонаг
Согрума
Шиxиа
Шанг Занггор
Гемо
Сераитанг
Сенаг
Сайа
Сантала
Руьныинг
Раьгягоинба
Рабёг
Квнкианг
Квкама
Куоигаргоинба
Поингя
Парма
Ныимда
Нианлонг
Нгура
Намда
Минтанг
Маиьерма
Мене
Меьгяи
Маржинг
Марког
Модуо
Лоxур
Луоруо
Логпунг
Лаоупо
Кыинжи
Когбо
Кангле
Канглунг
Каганг
Йиког Янгчанг
Уанглонгпу
Уоxи
Екв Мачанг
Гюмго
Гыимкар
Гянгкаи
Гомангxунг
Гоманг
Гоинцанг
Генгда
Гармоянгкыи
Гарангси
Гана
Дурьнгои
Дова
Донггоу
Домта
Догармо
Добдаин
Димда
Дернанг
Даву
Даве
Дари
Дажанг
Далунг
Дазе
Дагкар
Чугкенсумдо
Чагмар
Батан
Басар
Баийугоинба
Баикен
Бацанг
Анкианг
Зекв
Ченгвен
Женкин
Замтанг
Гамда
Чалонггонгба
Баген
Гангкунма
Йиаьердуодуо
Андоу
Сива
Деге
Ежи
Лонгцанг
Йишен
Лангмукиаогонгба
Ваьерма
Даобан
Дагуьер
Луоьерда
Руигеле
Xиакема
Йиайу
Киева
Яьерxиангье
Руоьерге
Кее
Куаша
Едонгкионгданг
Ауа
Шензуо
Жаьерйи
Ригеда
Гонгба
Ванматанг
Сеьертанг
Муxиатанг
Xиариге
Зуоге
Елебу
Ронгьан
Xианйин
Сеьерйи
Ерге
Ронггун
Ронгзонг
Геьердема
Донгкингшежонг
Киуйима
Найиарангдуо
Маьерйи
Баижакандуо
Мамугакин
Регунианг
Мумоу
Маму
Жалонгнала
Xиари
Баруоси
Баруотава
Xиайи
Геменг
Гонгмаxиангсанше
Рйин
Римеицун
Зекинггонгба
Чангxуганма
Аьерxиа Гонгмадуо
Чангшаганма
Пугонгси
Таxу
Бенригонгма
Xинронг
Менгыи
Деронгма
Едуома
Маилонгтан
Ваxу
Киежоуге
Лангла
Калуоцун
Кагонг
Кангьен
Антуо
Xуба
Зонглонг
Жонгкинг
Донгзонгда
Нидидуо
Манжи
Чанггуо
Xинонгxиама
Жипо
Генгшириьа
Пумацун
Йнба
Маокинлонгба
Йниу
Гесанг
Женгке
Саиьерйиае
Йнггу
Гуоси
Нингдуо
Саьерйиао
Геьеркиао
Гейи
Руогу
Сигеьер
Муриьаьерди
Йиамузуоьер
Решуитанг
Цаоденг
Баоян
Кангшан
Санчагу
Синиао
Каьергу
Ерю
Сандапинг
Пушикоу
Муьерйиа
Янггу
Санйиангда
Рибу
Тамадонг
Ронгмуда
Аьерматонг
Геьнанг
Донгво
Йиалабийаьерье
Бориьаге
Шангдуке
Ванцуо
Гангма
Шикинданье
Йиалатан
Жонгмуда
Амукоу
Даде
Xиайеьергунба
Гадуо
Конгна
Самаьерген
Риьайиа
Xиемуда
Xигеxиеьер
Шангрангтанг
Зеьердун
Дуни
Xуемуда
Луоьергеьер
Риланг
Рининг
Данкеси
Кацангдуо
Чака
Лаоси
Еьергонг
Галагуо
Вуыи
Йиаморичу
Мунаи
Реуойиан
Дагун
Ядинг
Суоба
Ядонг
Дуоге
Ренкинглинг
Каренгонг
Дангпи
Веидуокангдуо
Луокианьеге
Майидуо
Манйинси
Чарикоу
Xиекингси
Кионгчонг
Шангрангу
Ниангу
Жаконгда
Егу
Реба
Яxионг
Дийианси
Xиба
Налонг
Вогонг
Ялонг
Еидуону
Жонгжаке
Кадуо
Келудонг
Xигеда
Касонгду
Генгдуоше
Пуле
Еюнна
Наилонг
Йиангвусонгдуо
Енан
Бенгже
Еде
Ронгйиа
Киаоьайи
Донгжонгдаше
Жуоба
Даде
Калонг
Магеке
Чажа
Нидуо
Кегуо
Юеронг
Ялонг
Тази
Багунруолуо
Донгундуо
Дуогенбаи
Ялонгси
Яжонг
Сангдангцун
Лонгквгоу
Шана
Тадонг
Цаошида
Варанг
Шатуо
Гуола
Гуову
Цаошида
Йиагуо
Дашиенг
Наьерган
Цаошида
Дангцун
Кведанцун
Гуола
Жигери
Цаошида
Дуогеьернига
Жонгтиегоу
Шангёуцун
Шангйиавугоу
Дузонгцун
Xиайиавугоу
Йиала
Йиаву
Йиалигаи
Дуишитан
Гаконг
Цаошида
Xимагаданг
Цаинаигаийайи
Цаинаигаи
Жуоли
Фенгшоутаи
Xидамитан
Ебуцанг
Чание
Ерьерде
Бандуо
Лаxиангтанг
Цигавожигуо
Агеньерxиума
Женгмо
Агаиьергонгма
Тангналонг
Гамаоки
Гамаокиегонгма
Канли
Санжан
Саишитенг
Туотоу
Квбуцангка
Ганвама
Латуоу
Вашизоу
Ержан
Шенву
Туотоука
Шангбацун
Лаганцун
Киенагегонгма
Лоулуминг
Ейиньер
Магетанг
Xиагуою
Шанггуою
Лайианьгака
Xигедуо
Чагуолуо
Тероуxиума
Тероу
Яолуо
Xиайиангдангцун
Тава
Диганцун
Наеилу
Геранxиума
Меирикецун
Беижацун
Кангёнгцун
Натонг
Меирике
Герицун
Шала
Дигангонгма
Диганка
Жадегонгьен
Гедама
Каxиаома
Атаиле
Циенгсиxиумамакека
Саиридангдонгва
Лицуоxиаланле
Меннаигаитианрангле
Ангсуо
Xиалуовацун
Луоватаи
Xилонгка
Гакиеквнсонгна
Дуланцун
Туоле
Галайиаданг
Йиатуу
Лакв
Гакиангцун
Xиайиангданг
Тавацун
Дайу
Ежоу
Мангквxианг
Тангнаигаи
Демангцун
Гагуоцун
Квела
Гуолецун
Суодиxиума
Юула
Дацанг
Лажа
Сироу
Цанкангси
Шинаигаи
Сиьертанг
Дабуйианг
Киечаьерцун
Киечайицун
Квгуолаоя
Луоеxианг
Ериси
Тиегаиxианг
Йиаси
Натонгдуо
Кериган
Донгву
Нарен
Жаxуе
Муцаолиангжонг Фанжичанг
Xинцун
Юбу
Лонгвулонг
Шанглуюан
Xиалуюан
Лаган
Лаган
Йиашанг
Луеxианг
Бангригаи
Баитагрува
Бартанг
Батанг
Беибода
Донгогаи
Даьнгаигаи
Домда
Екинтанг
Гакаглунг
Гарилунг
Гарронг
Гуокинку
Гёнда
Ёлада
Гётангпу
Гюxоида
Канйиа
Лиекинге
Лояггаи
Мада
Мардонг
Маинпу
Моманггаи
Момаи
Наикионгда
Нианба
Риьнгегаи
Ронгкингда
Русамгаи
Саодаидама
Сакигаи
Согринг
Тамарда
Xосогаи
Жуолаиге
Тангкуг
Ваийада
Веилуо
Нгоьнгананг
Вуквнггаи
Яргяи
Яртанг
Йрода
Квмонг
Секе
Габасумдо
Аба
Мангкв
Квгуокионгва
Гуорендуо
Ныинквг
Кведантанг
Кыилинг
Ор
Xиаба
Сангданг
Нимаи
Жонгцун
Квшиьанxианг
Йиангквн
Тангган
Квбуцангка
Геренгонгма
Вангйиаxианг
Ека
Маинда
Карсумдо
Деденг
Банггаидои
Бию Мучанг
Юныинг Мучанг
Рейигоу Гуоыинг Мучанг
Суоба Донгйи Ниучанг
Лайиацун Ниучанг
Лайиацун Ниучанг
Шиьержонгдуи
Сидадуи
Ердадуи
Йжонгдуи
Йдадуи
Вудадуи
Xумудуи
Вубаован Нонгчанг Сидуи
Йдадуи
Ердадуи
Юнмачанг Ердуи
Юнмачанг Сандуи
Юбу Линчанг
Баронг
Банггаимаи
Чагоин
Кодои
Комаи
Намгяи
Лингда
Луцаи
СагарРельеф:
Квеьер Шан (5816 m)
Жакингянианг (5148 m)
Голог Шан (5044 m)
Гевушаьерйима (5000 m)
Гар Саи Шан (4985 m)
Гела (4944 m)
Лангкиаониди (4943 m)
Бенлонг (4869 m)
Букин Шан (4858 m)
Йиазе (4805 m)
Байан Гар Шан (4790 m)
Меикиншеыима (4786 m)
Байан Гар Шан (4768 m)
Бурган Будаи Шан (4716 m)
Байан Гар Шанкоу (4685 m)
Дуонипо (4662 m)
Зажуониема (4617 m)
Макен Гангри (4611 m)
Гуолаланг Шан (4601 m)
Вонингрима (4452 m)
Ребуганг (4447 m)
Ваде Ла (4410 m)
Дейи (4392 m)
Могнагго (4378 m)
Нианронг Ла (4371 m)
Даг Ла (4355 m)
Доцоьагум (4306 m)
Тамидазе (4306 m)
Гязакамба (4306 m)
Йиаронглареьер (4260 m)
Аьнемакен Шан (4179 m)
Рисуьер (4160 m)
Бумзонг (3850 m)
Xикинг Шан (3843 m)Гидрография:
Ейи Гаи
Нгоринг У
Ку Гаи
Гяринг У
Гарла Лгамцо
Донгги Цона
Алаг У
Банг Ронг
Гежа Нанг
Моxунг
Ранкин Нанг
Жакв
Ёигиланглеб Кв
Xиангриде Е
Ре Кв
Кар Кв
Еи Е
Гю Кв
До Кв
Дер Кв
Дар Кв
Ца Кв
Баитанг Е
Баимаи Кв
Зе Кв
Квьнгоин Е
Кем Кв
Маьеркв
Мангра Кв
Мангла Е
Денгжакв
Цакв
Ягеёнг Гоу
Мамоке Е
Геьерке
Мабенг
Маму Е
Елаке Е
Янгюекв
Геёнг Е
Е Xи
Йиаоёнг Е
Венкегонгма Е
Мангкв
Xиакв
Легаийонг
Накв
Йиангкиу Е
Венгкионг
Лаоxиекв
Венгкв
Зекв
Дингкв
Жаке
Еьергенма
Xиакв
Гуокв
Сеьеркв
Ебуйианг
Цо Кв
Тонгтиан Е