Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-3

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-3
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-3
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-3
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3818
Размер файла 4.4 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныИндонезия
Малайзия
ЯзыкАнглийский

Комментарии

2016-05-24 09:19:53
Данная карта отображает территорию Индонезии, Малайзии.Показан город Тебингтингги. Показан город Телук Нибунг. Присутствует Телукпийаи. Вы найдёте тут Тасак. Показан Танюнг Тирам. На этой карте обозначен Танюнггадинг. Присутствует Танюнгберингин. Присутствует Тангкомеданг. На этой карте обозначен Пондок Тана Датар. На этой карте обозначен Сувактига. Показан Сунгаирампа. На этой карте обозначен Сунгаипариок. На этой карте обозначен Сунгаи Булу. Вы найдёте тут Сунгаи Белуру. Присутствует Сунгаи Баянгкар. На этой карте обозначен Сунгаи Балаи. Вы найдёте тут Сунгаи Апунг.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-2
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-6
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-7
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-8
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-nb47-14
Карта 200k--a47-03
Карта 200k--a47-04
Карта 200k--a47-05
Карта 200k--a47-09
Карта 200k--a47-10
Карта 200k--a47-11
Карта 200k--b47-33
Карта 200k--b47-35
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nb-47-6th-ed
Населённые пункты:
Тебингтингги (117530 чел.)
Телук Нибунг (25146 чел.)
Телукпийаи
Тасак
Танюнг Тирам
Танюнггадинг
Танюнгберингин
Тангкомеданг
Пондок Тана Датар
Сувактига
Сунгаирампа
Сунгаипариок
Сунгаи Булу
Сунгаи Белуру
Сунгаи Баянгкар
Сунгаи Балаи
Сунгаи Апунг
Сербалаван
Синаксак
Симпангдолок
Силаулаут
Сибула
Пондок Сербанган
Рапуан
Рантаулабан
Раямбу
Раямалигас Сату
Пулау Бандринг
Пулаулаван
Сиписпис
Пердаганган
Пематангбандар
Пайапасир
Кампунг Прапат
Пангкаландодек
Нибунгангус
Нагакасианган
Маригатбукит
Лимапулу
Лауттадор
Лабуган Руку
Куалатанюнг
Куала
Котагамбус
Синакаси
Индрапура
Долокмераван
Долокмасиул
Бесармалигас
Пеканбандархалипа
Пондок Балиас
Бабайу
Пенамбанган
Баганбатак
Баганасаган
Сунгаисарима Сату
Сунгаисарима Дуа
Сунгаисарима Тига
Кампунг Километер Тую Белас
Нанассийам
Симпанг Емпат
Югар
Югар Дуа
Блок Емпат
Пематангнибунг Сату
Пематангнибунг Дуа
Пондок Тую Белас
Рантау-Панянг
Пайабакунг
Танюнгселамат Сату
Афделинг Тую
Пондок Тига
Танюнгселамат Дуа
Кампунг Блок Сембилан
Кампунг Блок Тую
Кампунг Блок Делапан
Емпласемен Персероан Тербатас Емга
Ареал Индонесиа Асаган Алуминум
Фактори Емпат
Фактори Дуа
Пондок Лима Пулу
Блок Дуа Пулу
Партимбалан Сату
Танатингги Сату
Танатингги Дуа
Гамбус Дуа
Афделинг Тига
Пондок Тига
Кампунг Сунгаибару
Калифорниа
Сидикаланг
Кампунг Кристен
Симпангбом
Кампунг Гелам
Лангода
Кампунг Сентул
Лумбанматио
Симпангсийакуп
Пематангбулу
Кайубесар
Пондокпанянг
Тигадолок
Бентенг
Герея
Телук
Цемпедак
Сибуакерас
Берингин
Сидомулё
Сидореё
Сампураннаули
Кампунгблокнолянгга
Тепианнаули
Кампунг Бару
Пенага
Бандартенга
Манггадуа
Силабан
Кебон-Бару
Кампунг Лаланг
Танатингги
Ямуркангкунг
Сипира
Кампунг Букит
Утабагасан
Пематангнибунг
Магунг
Лимаукепас
Кампунг Бесар
Пасирпути
Дуриан
Телукбару
Пематангалаи Барат
Бога
Лаланг
Симпангкуалапарепаре
Пематангцингкринг
Меданг
Пекан
Сунгаиракят
Далудалу
Танюнгсигани
Сунгаирая
Утабагасан
Пекансунгаибиронг
Сунгаибиронг
Пококрамбутан
Пококйенгкол
Кампунг Манггис
Кампунглаланг
Кебонкопи
Кампунг Бибелкеринг
Пондокампера
Танюнгмедан
Перканданган
Пулаубагак
Бандарберингин
Симоданг
Пеканребо
Мандарса
Пематангбулу
Соно
Пематангалаи
Пематангалаи
Падангсерунаи
Пематангтоба
Лимаупурут
Лубук
Пематангяго
Дуриан
Пематангору
Пематангяринг
Бакаммодонг
Пасарюмат
Пакам
Симодунг
Сариматуа
Дерас
Пондоктенга
Пондокганефо
Пондоксеронг
Пондоккебун
Перанггиран
Танюнгсари
Симуюр
Пондок
Модонг
Тоба
Сунгаисарбу
Аиритам
Кампунгкуалагамбус
Лаланг
Гамбус
Пематангару
Парупук
Парупукбесар
Пематангбангун
Пантаицаромин
Симпангдерас
Симпангбандартингги
Танюнгкассау
Девисри
Танюнгберингин
Патиняган
Мабар
Бандарсакти
Гетадамар
Пантаицормин
Пантаицормин Улу
Танюнгкуба
Арас
Бердикари
Калубе
Лебокцуит
Пематангпулаусанти
Кандангкаробау
Лимаугунде
Синтонг
Келапа
Каломбис
Танюнгсари
Танггабеси
Партимбалан
Ятиреё
Сибатубату
Пулаусулим
Лимакайу
Тангкаганминггал
Цинтадамаи
Симпангнангка
Сибуланбулан
Пематангбулу
Парепаре
Сунгаисука
Дуриан
Бандартингги
Тапаккуда
Бандаргунунг
Танамера
Сило Бонто
Сунгаибару Сату
Сунгаибару Дуа
Бентенг
Лубук Палас
Сунгаи Кембилик
Асаган Мати
Пематангпасир
Пематанг Румбиа
Пематанг Тенга
Пематанг Сунгаи Бару
Сукараме
Пасар Минггу
Бату Сембилан
Капиасбату Делапан
Капиасбату Делапан Тебинг
Сипори-Пори
Когем
Лоронг Тую
Пеканпарупук
Гунтунг
Пематангпанянг
Барунг-Барунг
Кедаи Сианам
Гунтунг
Пасисир
Дагарисилебар
Симпанг
Куба
Ландас
Агад
Аирбебау
Пангкалан
Песисир
Симпанг Емпат
Кампунг Лаланг
Сука Маю
Богак
Баган Бару
Баган Луар
Баган Далам
Гунтунг
Нипа
Калуби
Кампунг Панянг
Сонтанг
Цагая Пардомуан
Симпанг Тига
Терусан
Панди
Гунунг Санти
Паганг
Танюнг Путус
Кеда
Париук
Сентанг
Лима Ларас
Уюнг Кубу
Кайу Ара Бентенг
Кайу Ара Сату
Симпанг Пасар Кацанг
Асам
Мембацанг
Рая
Танюнг
Пардомуан
Сибиса Мотунг
Тига Долок
Пондо Майо
Пондок Делапан
Кампунг Канданг Сату
Кампунг Канданг Дуа
Гунунг Ранте Ранте
Булуцина
Пондок Сембилан
Емпласмен Петатал
Пасаркацанг Сату
Пасаркацанг Дуа
Пасар Лембу
Парулиан Сату
Сунгаи Мука
Сидореё
Сагата
Сунгаи Ментарам
Рава
Поёт
Телукганду
Пематанг Нибунг
Сипира
Лонтунгбару
Аир Итам
Кваласикасим Тига
Кваласикасим Дуа
Кваласикасим Сату
Симпанг Сунгаи Балаи
Пондок Нонгко
Дусун
Лоронг Цинта Дамаи
Пондок Стасион
Пондок Сенг
Пондок Бару
Пондок Лида Тана
Лоронг Лида Тана
Лоронг Седемана
Лоронг Илир
Лоронг Темпе
Емпласмен Сунгаибаянгкар
Пондок Сунгаи Баянгкар
Пондок Кодампасар Сату
Пондок Кодам
Пондок Кодампасар Емпат
Деса Гая
Пематанг Рамлие
Деса Панцаарга
Раванг Лама
Пенггантунгантавактавак
Сумбер Макмур
Кампунг Бентенг
Сиаям
Сиаям Лоронг Тую
Пондок Тератак
Кампунг Бантен
Салам Сату
Салам Дуа
Пондок Салам
Кампунг Лаланг
Кампунг Лаланг Сату
Сукараме Сату
Сукараме Дуа
Сукараме Тига
Сукараме Емпат
Сукараме Лима
Сукараме Енам
Сунгаибалаи
Сунгаи Самсу
Перкампунган Сех Исмаил Абдул Вагаб
Дуриан
Тана Ренда
Кампунг Яти
Симпанг Деса Гая
Силуар
Аир Пути
Раванглама Сату
Раванглама Дуа
Раванглама Тига
Раванг Лама
Раванглама Емпат
Раванглама Лима
Раванг Бару
Силау Бонто
Лубук Гая
Лубук Амат
Баняр Сари
Силау Лама
Барисан Дуа
Равангбару Барисан Дуа
Пекан Минггу
Барисан Сату А
Меранти
Тебинг-Тингги
Пондок Букит Реё
Емпласмен Сунгаибале
Пондок Реё Сари
Пондок Афделинг Дуа А
Цинтаяди
Теладан
Уюнг Паданг
Сунгаи Реё
Пондок Афделинг Емпат А
Емпласмен Тинёван
Петани
Кампунг Лаланг Дуа
Пондок Афделинг Емпат Б
Кампунг Мелайу
Пондок Афделинг Дуа Б
Пондок Сумбер Реё
Пондок Пенатон
Кампунг Темпел
Равангпасар Емпат
Пасар Кебон
Равангбару Барисан Сату
Барисан Сату
Аирпути Сату
Аирпути Дуа
Пекан Рабу
Лубук Палас
Бандар Минггу
Батупикир Сату
Батупикир Дуа
Равангбарупасар Сепулу
Пондок Ягунг
Пондок Пасар
Пондок Сунгаи Антио
Пондок Гесури
Кампунг Бунга
Пондокбунгур
Пондок Каранг Аман
Пондок Сунгаи Рамаи
Пондок Бакаран Бату
Пондок Ланген Сари
Пондок Танюнг Селамат
Суко Реё
Пондок Танюнг Реё
Лима Пулу Метер
Пондок Афделинг Тига
Пондок Афделинг Тую
Тинёан
Котапарит
Рапуан-Илир
Телуклапиан
Талунтанюнг
Пондок Танюнг Пинанг
Пондок Танюнг Мулё
Пондок Баняр Сари
Сидомулё Емпат
Сидомулё Тига
Сидомулё Дуа
Сидомулё Сату
Бунут Себеранг
Пондок Каранг Аняр
Пондок Панянг
Пунггуланпасар Сепулу
Пунггуланпасар Себелас
Пасар Лембу
Пондок Сити Мелати
Кампунг Субурпасар Сембилан
Пондок Теладан
Пондок Сидолува
Пондок Каранг Реё
Пондок Сибогат
Сидо Мукти
Бунут
Емпласмен Бунут
Бунут Барат Сату
Бунут Барат Дуа
Бунут Барат Тига
Бунут Барат Емпат
Бунут Барат Лима
Бунут Барат Енам
Сидодади
Пондок Варингин
Пондок Яти Реё
Пондок Мулё Реё
Перутаан Силау
Кампунг Букит
Памуга
Асаган
Кампунг Ява
Сумбер Сари
Уюнгбаган
Пондок Блок Тига Пулу
Пондок Блок Сепулу
Пайаломбанг Сату
Пасар Емпат
Тоба Сату
Пасар Тига
Пасар Емпат Далам
Пасар Сату
Пондок Блок Сату
Пондок Блок Сембилан
Пайаломбанг Дуа
Пасар Дуа
Кута Бару Тига
Пенггаланган Дуа
Пенггаланган Сату
Пондок Дуа
Пондок Афделинг Дуа
Бату Тига Белас
Пондок Блок Сепулу
Пондок Блок Емпат
Пондок Тига
Пондок Емпат
Пондок Дуа
Пондок Сату
Бату Лима
Бату Тига
Пондок Дуа
Пондок Лима Пайапинанг
Пондок Лима
Пондок Емпат
Пондок Тую
Пондок Емпат
Пондок Тига
Сектор Делапан
Пондок Лима Тебингтингги
Пондок Делапан
Пондок Емпат
Пондок Лима
Пондок Афделинг Лима
Пондок Тую
Пондок Енам
Пондок Лима
Пондок Делапан
Пондок Блок Емпат Белас
Пондок Конгси Лима
Пондок Симпанг Тига
Пондок Афделинг Тую
Пергапуалан Сату
Гунунгкатаран
Буттурайа
Бангунбандар
Сибатта
Пасанган
Падангтуаланг
Котабайу
Мариападанг
Бандарпаданг
Бандарлаван
Котапрая
Танюнгберулак
Панянг
Бандар-Далам
Пематангасамкумбанг
Пайабагас
Панамбайан
Цемпедакбеёкан
Дуриантунггал
Салтонг
Котабайу
Багергер
Тана-Мера
Ядоон
Баняр
Тебинг-Тингги
Бедагаи
Сунгаирампа Сату
Симпангампат Дуа
Томбак Сату
Томбак Дуа
Унунгбоко
Петуаранулу
Петуаранилир
Рамбунгсиалангилир
Сукарамаи
Пондок Копи
Сунгаителанг
Кампунг Паданг
Кампунг Лаланг
Фирдаус
Цемпедаклобанг
Фирдаус
Кебункелапа
Сунгеиреё
Кампунг Пала
Будиман
Рампанкири
Сунгаирампа Естате
Кампунг Илир
Кампунг Ибус
Пелинтаган
Буантан
Кераматасам
Кубанггая
Пематангпасир
Дунгун
Пематангцермаи
Пематангброол
Симпанг
Балиге
Пематангдуриан
Тебингтингги
Лубук Пулаи
Пематангбулу
Пематангпанянг
Ампера
Пематангтеранг
Пондок Сенг
Кампунг Бару
Сириа-Риа
Сунгаибулу Естате
Панглонг
Пенгаталан
Сунгаимулё
Сунгаибулу
Броол
Кампунг Пон
Галпотаган
Сунгаибамбан
Кебунсайур
Кампунгтемпел
Пенггаланг
Пематангганянг
Белидаган
Бетунг
Сунгаипарит
Дурианреё
Симпанг
Сенайан
Рамбунг Естате
Сидорукун
Сукасари
Рамбунгсиалангтенга
Пондок Бару
Пондок Конгси
Сукаракят
Пергулаан
Кампунг Рамбунг
Пондок Саво
Силауракят
Индам
Тапианаули
Ута Тингги
Гемполан
Ятиан
Келапатингги
Бакаранбату
Кампунг Бантен
Кампунг Семут
Мерапути
Гатинггиан
Ута Нагоданг
Потеан
Сукадамаи
Кампунг Лаланг
Сунгаибамбан Естате
Аврос
Пондок Бамбу
Панглонг
Керомпол
Сунгаипериок
Сукадамаи
Томуан
Дамаитоба
Лангау
Пондок Сунгаипинанг
Пондок Пайамагар
Сингкоанг
Сунгаибелулу
Сунгаипути
Сунгеимати
Маласори
Рамбунгмера
Пондок Пенсиунан
Тракторан
Кота Тенга
Сукаяди
Дамакгелугур
Паданг-Бару
Гавеа
Батупиик
Пангкалан
Ятиан
Пеканребо
Утанаули
Бакаранбату
Кебунсайур
Сунгаисарима
Мартебинг
Рамбутан
Пондок Рингир
Кампунг Бантен
Пасарреё
Керомпол
Бантенг
Сунгаипинанг
Кута Бару
Кампунг Бару
Палукаман
Кампунг Манггис
Сунгаитумус
Биняи
Биняисава
Кампунг Илир
Пакем
Сунгаисигилинг
Марбун
Кебункелапа
Бадакбеюанг
Тамбанган
Кампунг Келинг
Кампунг Лаланг
Кампунг Далам
Кампунг Семут
Булиан
Броол
Комплекстап
Кампунг Бару
Пондок Сигарау
Пондок Баня
Силаумераван
Симпанг Силаумераван
Кампунг Бантен
Пеканкемис
Пардомуан
Силаубаванг
Кампунг Даме
Араспанянг
Тегалсари
Мербау
Кампунг Мангга
Сукамуля
Бунтуяранган
Керапу
Синаси
Сарангпуа
Баготпулоан
Мартебинг
Пулаубагал
Танюнгмариа
Уюнгсилау
Бандармариа
Сибарау
Танапути
Бандармариа
Пардомуан
Балиге
Долоксанггул
Синггаганрая
Сигамбир
Кебунйерук
Синангконг
Пертапаан
Пайакапар
Байенис
Силаумалела
Кота Байу
Пондок Пабрик
Лубукбару
Бицара
Дуриан
Бандарсакти
Рамбунг
Пасарбару
Кампунг Тебингтингги
Бандарсоно
Персиакан
Багелен
Пондок Себела
Пайапинанг
Сунгаисигилингдарат
Танабеси
Кота Пинангулу
Перладанган
Кота Пинангилир
Мендарис
Кампунг Лауттадор
Ситунггунг
Пондок Кресек
Нагаракят
Нагаракятуюнг
Пенггалиан
Падангмербау
Комплекстап
Емпласемен Пебату
Бентенг
Кампунг Пебату
Нагабунту
Кампунг Барис
Букитцерминилир
Гентинг
Бандарямбу
Галек
Мариабандар
Бомбонган
Сибарау
Кампунг Бантен
Долоксегала
Пондок Цемара
Самосир
Букицерминулу
КебунсайурРельеф:
Танюнг Тирам (1 m)
Танюнг Напал (1 m)
Танюнг Юмпул (1 m)
Пантаи Инда Сиаланг Буа
Танюнг Танюнг
Пулау Саланама
Пулау Панданг
Пулау Бергала
Пулау Ярак
Танюнг Тамбунтуланг
Танюнг Сибунгабунга
Танюнг СийенггиГидрография:
Сунгаи Канал Силаубонто
Телук Сицанг
Телук Капал
Сеи Бедагаидуп
Сунгаи Поргам
Сунгаи Риндам
Сунгаи Серданг
Сунгаи Симуюр
Сунгаи Апунг
Сеи Паритбеланда
Куала Батубара
Куала Сунгаибару
Куала Сунгаипаданг
Куала Сипарепаре
Куала Сеинипа
Проек Пелабуган Индонесиа Асаган Алуминум
Данау Лаутденданг
Данау Лауттодор
Госонг Тамбунталанг
Оутер Мати Банк
Госонг Мати
Госонг Юмпул
Бергала Банк
Госонг Сийенгги
Госонг Маклуар
Сунгаи Танюнг
Ба Памуйиан
Сунгаи Пагураван
Сунгаи Паданг
Ба Налипанг
Ба Лиас
Сунгаи Кири
Ба Гапал
Сунгаи Гамбус
Сеи Булу
Ба Булиан
Сунгаи Болон
Сунгаи Белуту
Сеи Бедагаи
Сунгаи Асаган
Сеи Мендарис
Сеи Лубуклабан
Сунгаи Иелотонг
Сунгаи Сиапиапи
Сунгаи Ситупаи
Сунгаи Кампунггелам
Сунгаи Париук
Сунгаи Легунда
Сунгаи Пондокпанянг
Сунгаи Кайубесар
Сунгаи Цемпедак
Сунгаи Биронг
Сунгаи Сука
Сунгаи Магунг
Сунгаи Поргам
Сунгаи Бадакмати
Сунгаи Рая
Сунгаи Паритбеланда
Сунгаи Сорбу
Сунгаи Парепаре
Сунгаи Торусан
Сунгаи Аиритам
Сунгаи Нипа
Сунгаи Тумпус
Сунгаи Ору
Сунгаи Ротансого
Сунгаи Боронол
Сунгаи Далудалу
Сунгаи Лубукбуайа
Сунгаи Ротам
Сунгаи Каломбис
Ба Пагок
Сунгаи Силау-Туа
Сунгаи Бару
Сунгаи Кембилик Бесар
Сунгаи Темпурунг Кецил
Сунгаи Капиасбату Делапан
Сунгаи Телукпийаи
Сунгаи Перупук
Сунгаи Канан
Сунгаи Баган Батак
Сунгаи Калуби
Сунгаи Лаланг
Сунгаи Бунут
Сунгаи Ментарам
Сунгаи Марбау
Сунгаи Мука
Сунгаи Дусун
Сунгаи Беянгкар
Сунгаи Серданг
Сунгаи Тенга
Сунгаи Пандодинган
Сунгаи Кубу Симпанг
Сунгаи Яви-Яви
Сунгаи Рамбонг
Сунгаи Лембанг
Сунгаи Пайабагас
Сеи Моти
Сеи Рампан
Сеи Гемполан
Сеи Буантан
Сеи Пенгаталан
Сеи Бамбан
Сеи Белуту
Сеи Пангкалан
Сеи Тенга
Сеи Ракят
Парит Бау
Сеи Унцим
Сеи Пинанг
Сеи Мартебинг
Сеи Карапу
Сеи Яти
Сеи Сибарау
Сеи Калемба
Сеи Баиланг
Сеи Мендарис
Сеи Баунган
Сеи Басомбу
Сеи Сиаланг
Ба Юлинггеи
Сунгаи Пертунтунган
Ба Ронггасан
Ба Капул
Ба Сорба
Сунгаи Паданг
Сунгаи Сибангоан
Сунгаи Готинг
Сунгаи Келемба
Ба Йеринг
Ба Силауа
Ба Салак
Ба Гунунг
Ба Калиат
Ба Манггуру
Ба Сула
Ба Содонг
Ба Силулу
Ба Сибамбан
Ба Болон
Ба Кинатип
Ба Болон
Ба Сибалатонг
Ба Ланггур
Ба Сироманг
Ба Беланде
Ба Караран
Ба Бесулу
Ба Каеан
Ба Гапит
Ба Буриган
Ба Салак
Ба Салапалапа
Ба Баракаи
Ба Сулунг
Сунгаи Батубату
Ба Тонггуран
Сунгаи Андалеи
Сунгаи Багои
Сунгаи Батунанггар
Сунгаи Беянгкар
Ба Болук
Ба Бору
Сунгаи Долок
Ба Енда
Ба Гергер
Ба Ямби
Ба Ламидор
Ба Ланггаи
Сунгаи Ломпонг
Ба Манаул
Ба Манггулинг
Сунгаи Мангкеи
Сунгаи Пергапорасан
Ба Перпайакан
Ба Пуле
Сунгаи Саинг
Сунгаи Сиболуур
Сунгаи Сикоса
Сунгаи Сикускус
Ба Симпангтау
Ба Симукмук
Сунгаи Сипанггил
Ба Сорданг
Сеи Пербаунган
Сеи Лубук Денданг
Сеи Сийенгги
Сеи Сиалангбуа
Сеи Буайа
Сеи Нипа
Сеи Пайанибунг
Сеи Богак
Сунгаи Телокменгкуду
Сунгаи Лидатана
Сунгаи Куала Гунунг
Сунгаи Балаи
Сунгаи Сикасим
Сунгаи Белуру
Сунгаи Уюнг Паданг
Сунгаи Сираминан
Сунгаи Сикасат
Сунгаи Силау Туа
Сунгаи Лолотан
Сунгаи Соно
Сунгаи Мати
Куала Бедагаиидуп
Куала Сунгаибадакмати
Куала Сунгаитамбунтуланг
Куала Сеибаунган
Сеи Секам
Сеи Бару
Сунгаи Иланг
Ба Иланг
Ба Бандарямбу