Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-6

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-6
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-6
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-6
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3850
Размер файла 5.2 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныКитай
ЯзыкАнглийский
Перед вами карта, которая содержит территорию Китая.На этой карте обозначен город Веинан. Показан Жуянг. Присутствует Жонгжуанг. Присутствует Жонгяо. Присутствует Ёнгйи. Присутствует Жаойиаван. Показан Жангйиапинг. На этой карте обозначен Жангцун. Присутствует Xинйиан. Показан Заогета. Показан Юxианг. Показан Ёнгфенгйие. На этой карте обозначен Ешан. Показан Яокоу. На этой карте обозначен Янгпинг. Показан Янгдиан. Присутствует Xунйианйие.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-1
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-10
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-11
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-2
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-3
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-5
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-7
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni49-9
Карта 200k--i49-08
Карта 200k--i49-09
Карта 200k--i49-10
Карта 200k--i49-14
Карта 200k--i49-15
Карта 200k--i49-16
Карта 200k--i49-20
Карта 200k--i49-21
Карта 200k--i49-22
Карта 500k--i49-1
Карта 500k--i49-2
Населённые пункты:
Веинан (172321 чел.)
Жуянг
Жонгжуанг
Жонгяо
Ёнгйи
Жаойиаван
Жангйиапинг
Жангцун
Xинйиан
Заогета
Юxианг
Ёнгфенгйие
Ешан
Яокоу
Янгпинг
Янгдиан
Xунйианйие
Xуежанг
Xуейиайинг
Xижанг
Xиxиа
Венxуе
Xинйианцун
Xимо
Xиежоу
Xиажуанг
Xиайинг
Вуму
Веню
Венxианг
Венди
Веилинжен
Вангсу
Тунли
Тонггуан
Тиелузи
Таийаойие
Сунчанг
Суцун
Шуангкван
Шоуянг
Шипо
Шипойие
Шименйие
Шилипу
Шежуанг
Шангшу
Шангйи
Шангонгчи
Шае
Санлоуси
Санйиадиан
Санекоу
Ренянг
Квцун
Кингуа
Кийи
Жаойиайуан
Пужоу
Пингмин
Пане
Наннаижуанг
Нангоу
Мутонг
Монан
Миаован
Миаотаи
Менгюан
Меишан
Мапинг
Луонан
Луофу
Лубан
Лонгкван
Лонгю
Лиубу
Линиуе
Лингкоуйие
Лингди
Лие
Лиангыи
Леийиапо
Леицун
Лаотонггуан
Лаоченг
Каолао
Каижанг
Йинxиангкоу
Йиншуигоу
Йинйинг
Йингцунйие
Йиаолу
Йиаоцун
Уайин
Уашан
Уангкйинг
Оупинг
Онгмиао
Еишан
Ганянг
Ганду
Ганцун
Гуxианцун
Гуxиан
Лингбао
Гуоли
Гуойиацун
Гуиуацун
Гученг
Гуанкиаое
Гаошане
Гаокиао
Гангзиван
Гангкоу
Фенглингду
Фангчи
Дужуанг
Дуйиайинг
Донгжанг
Донгянг
Донгшанди
Донгрен
Донглу
Донглу
Донгкаижанг
Донгйиажуанг
Донгцун
Дайуду
Дайанг
Даванг
Далижан
Xингйиа
Чуанкоу
Чоусанг
Чепан
Ченйиайиан
Ченьер
Чаоыи
Чангванг
Чангпинг
Чангле
Цаиxиа
Бучанг
Беийиа
Байуан
Баликиао
Анрен
Нианченг
Пингxин
Xиаотонгйие
Xиаошицун
Кинглонгжен
Xиндиан
Янгченг
Xиванг
Ецун
Xиндианзи
Уаиде
Сангуанмиао
Оумацун
Байи
Донглу
Нанйи
Йингйиаван
Дианзи
Кианьер
Лийиапо
Байу
Леифу
Йиаогоукоу
Онгшан
Жангпинг
Тианянзи
Беипутуо
Донгганцун
Йиаожен
Веидонг
Вазипинг
Шанзиди
Гаожангыинг
Чуанйие
Кинге
Кианпоген
Оулинг
Гангоу
Гуаийу
Гуойиацун
Оуйиагоу
Фенгйиайан
Баозича
Кинди
Ченйиазуи
Xиаочуангоу
Уангченггоукоу
Ейиацун
Йингжанг
Кианзуи
Гангоу
Ююанцун
Янйиалоу
Яоситоу
Ую
Чангжен
Xиxиаое
Жуангли
Фанйиача
Лиуцун
Вангйиажуанг
Сигоу
Анйиайао
Дауюкоу
Удонг
Нанчаойие
Балоу
Йнжуанг
Ченгцун
Юлинг
Xишуангкиао
Xийан
Гангугуанжен
Гангугуан
Ейиацун
Ужаи
Шуиьао
Леийиабао
Шийиацун
Жанглиxианг
Лиренцун
Донгсицун
Беисанцун
Майиацун
Менгйиацун
Сонгйиацун
Жангйиае
Жангйиажуанг
Янюцун
Датианцун
Дашицун
Ганйиайи
Туннанцун
Лиуюанцун
Сунйиацун
Диевуцун
Давучанг
Луованцун
Чакоужен
Ванге
Баийангцун
Шикиаоцун
Шангпинг
Лийиайуан
Ваиван
Жуюанцун
Жоуйиацун
Леийиайуан
Путуоцун
Кинлингпуцун
Миаокианцун
Вафангюан
Уцун
Кванюан
Нандицун
Янгзифанг
Киаогоуцун
Xиаоганю
Кинчуанцун
Xилицун
Пуюxианг
Жонгxиангцун
Жонгпингцун
Гейиайуан
Уангшанцун
Муйиа Шан
Xиангзигоу
Ёуфангцун
Ёуфангдиан
Шангйицун
Лаожуанггоу
Шанчегоу
Оугоу
Вуйичанг
Оушенмиаоцун
Еxианггоу
Лиуюси
Жоуйиайуан
Гаобацун
Донггоукоу
Таизисицун
Йиангшанцун
Донгю
Шуимоцун
Таипингцун
Лийиапинг
Гаойиагоу
Онгянгоукоу
Гангоукоу
Веидонгжен
Донгйиагоу
Xинлонгтоу
Ейиачуан
Миаоя
Донггоу
Уангйинва
Яожуанг
Шангшийиа
Йингйиагоу
Венюцун
Мочакоу
Майиаошанxианг
Наншимен Гоукоу
Еишие
Янгйиабаоцун
Баоьанжен
Мочагоу
Уйиагоу
Шийуанзи
Гоукоу
Вангбалинг
Нанмаxиан
Шангедонг
Мучагоу
Сонгйиа Линг
Янгжуанг
Ердаоецун
Цаойиашан
Йиангйиалаожуанг
Шийиа Жуанг
Лийиайиан
Фенгйиаван
Вафангюан
Янкоу
Уангшалинг
Диаопенгцун
Лезигоу
Уача
Жонгцун
Уйиаван
Улугоу
Xиван
Кинггангпинг
Юнча
Гангюцун
Яожуангцун
Лиуйиашангоу
Тоучагоу
Луаншипинг
Кингюмиан
Таопингцун
Жандаигоу
Гаошенгдиан
Кингфенгцун
Уатаизи
Xиалиуйиажаи
Йиангйиашангоу
Дуигоупинг
Лонгтангоу
Жувагоукоу
Фуьерцун
Янйиае
Яожуцун
Янгйиапинг
Кинецун
Вуйиайуан
Шименгоу
Кингюкоу
Тонгуагоу
Тиелу
Ренйиатан
Тужуангзи
Xиншигао
Гоукоу
Лиуйиайуан
Цаопингцун
Лонгвангмиао
Гуаннао
Ейиагоу
Шуичикоу
Шике
Ганпинг
Вафанггоу
Ченйиайуан
Вангйиатаи
Лиангчакоу
Музигоу
Лонгйианг
Дашицао
Xипинг
Xуйиаван
Киаозикоу
Донгпинг
Xипо
Xиаоюси
Вуча
Xийуцун
Донггоу
Гонгкоу
Вуквгоу
Уангбиан
Санчапинг
Ганйианггоу
Вугонгтаи
Яоли
Гаошийанван
Уайуан
Лонгшанди
Йиези
Йианюкоуцун
Поди
Донгйианюкоу
Дуанли
Вагуангмиао
Нанванзи
Шангйиа
Жангу
Ганлиангцун
Лиангйиапо
Лисицун
Донгбиан
Гуоцун
Донгшимен
Шишу
Йиангцун
Яое
Санкиаогоу
Xианванг
Киучакоу
Силигоу
Вангпинг
Дуйиайуан
Xитиан
Ренцун
Беиоуцун
Жужангцун
Уичицун
Тангдонгцун
Лигоукоу
Ченгйиайуан
Луйиа
Нанванг
Цаотанцун
Xигуан
Донгйикоу
Xигоу
Сане
Бинглинггоу
Лаонианцун
Майиамен
Донгву
Маогоуцун
Леиxицун
Луйиайуан
Гуанжи
Вуйиапинг
Таишанмиао
Уангйиагоу
Шенгшан
Уангюан
Луойиапо
Беилеи
Жуюанча
Шидийукоу
Аган
Xича
Мади
Йингйиайан
Йиангйиа
Наншийуан
Уиуаи
Сунйиабао
Жонгйинцун
Гоуюцун
Канггоу
Балидиан
Ченггао
Xиашангцун
Тианянгцун
Наншацун
Донгванг
Баишибао
Манаопо
Дангйиа
Гуоцун
Xинжуанг
Беиша
Донгжаоцун
Шаоуажен
Йийиапинг
Кинглонгбао
Донглуоцун
Йиангйиа
Янгтианжаи
Баийиажуанг
Яойиацун
Ченгжуанг
Маивангцун
Нанмацун
Ванглаожуанг
Цаойиаxианг
Донгфенг
Мажуангцун
Йиадонгцун
Таитаицун
Xинжуанг
Xинфенг
Оуфанг
Ренйиабао
Лиусонг
Донгганцун
Ченгйиа
Кинйиатан
Жонгжангцун
Санвуцун
Ренли
Шицун
Xиаожангтан
Бийиацун
Гетажанг
Фанйиа
Цангду
Диаожуанг
Конгйиа
Жонгйиао
Мингxинг
Луоxицун
Беифу
Шандонгжуанг
Дуxин
Шенгли
Нанжоуйиа
Донгтун
Киаома
Лингли
Аийиажуанг
Шангшава
Нанлиу
Оуйиа
Йду
Нанмайиава
Санли
Лаожуанг
Гужаи
Санжен
Кинкиаожаи
Xишилитан
Киуфенг
Ченцун
Йиангйиа
Шанан
Нанxиаолианчи
Юлиши
Xийанг
Веийанг
Беиши
Вуфенг
Баимайингцун
Донггаитанг
Вужанг
Жаоцунцун
Бианйиа
Лиангжанг
Леифенг
Нанйиа
Меиванг
Беидинг
Лонгчицун
Диаолиу
Ланжуанг
Ченгцао
Тонгйиа
Юуанггонг
Тонггуанжаи
Луоецун
Шалицун
Леицун
Ёнгле
Xиаожаи
Нанки
Еыицун
Xиаожонгжаи
Лишисан
Вазидиан
Дажонгжаи
Жангкиану
Вангмацун
Гаомиао
Майицун
Квйиажуанг
Санйиаоцун
Луянг
Ганйиа
Нанжидао
Яокижаи
Панйиа
Дуйиа
Вангжаицун
Фенгрун
Онглин
Пуянг
Беиxу
Миаое
Ченйиажаи
Кинйиа
Нанкили
Тонгди
Йинxингцун
Жуангзи
Xинцун
Нангаокиан
Жаойиа
Фувангцун
Xипое
Чийиацун
Фанйиацун
Донгкили
Мингшуицун
Квйиацун
Ае
Кианьерцун
Жонгкван
Йингйиа
Шуинанцун
Гаокиангжаи
Линйицун
Гаойиажуанг
Xиаоыингцун
Вуйиа
Баиутун
Кианпингюанфанг
Донглоу
Йинченгцун
Санжонгцун
Донгнианкиао
Дангчуан
Леийиажаи
Уангйиацун
Донгванг
Гаомицун
Xиалукв
Йиангйицун
Xиванцун
Лиучи
Ейиава
Чаоыифанг
Вуйиажаи
Минди
Xиаожаи
Юанлеицун
Уйиа
Неифу
Шанглукв
Донггаоюан
Дианзи
Жангбао
Xиченцун
Янгйиажуанг
Беигуоцун
Пуши
Бачакоу
Дангйиацун
Майиа
Сиxианцун
Баимацун
Донгбаози
Анфенгцун
Xиажаи
Ййингцун
Сонгйиа
Йинванг
Лаожуанг
Юанжишан
Юонгцун
Луойиа
Фангжен
Миаопо
Апо
Реныи
Нандонгцун
Ганйиайуан
Фенгйиа
Тангйиабао
Шангчунфенг
Гоунаняо
Оуцун
Даийиа
Янгжуанг
Беилиу
Утан
Вужен
Потоу
Ганбеи
Xибаи
Наойиапо
Баийиакв
Йиаожуангцун
Ванxинг
Шима
Xиангюан
Баикиси
Нанше
Еченгцун
Дангйиагоу
Дангйиажуанг
Лийиацун
Бафу
Яотоу
Йиавангжуанг
Лиуецун
Баонан
Лингао
Беифулонгцун
Нанлинг
Йингйиагоуцун
Юелиангван
Женггоу
Ганйиапингцун
Ейиагоу
Анлинг
Лийиагоу
Наншименцун
Xиангпу
Майиацун
Ванюнуицун
Вангпалинг
Вангйиатаи
Донгпо
Шангшимаван
Янгпоцун
Лезиецун
Мандаоцун
Тиетонггоуцун
Кингпингцун
Лиуйиашанцун
Еигоу
Шанвангцун
Жоуйиатаизи
Шимупинг
Лоужу
Шангчанг
Уаишугоукоу
Xиаонанча
Туди
Янцунцун
Ченгйиаxианг
Ейиацун
Банкиаоxинжуанг
Баийиатаи
Ейиалаожуанг
Жуйиагоу
Руанйиайуан
Уашутаи
Югоукоу
Таоюан
Лийукоуцун
Шуича
Янгуагоу
Лиугоу
Xивуцун
Вукйингцун
Баченгцун
Вангйиадангцун
Подицун
Шуангкванжен
Xийиакв
Вугенгцун
Донгвангцун
Кианыиьанцун
Балингыи
Луди
Вуницун
Юеxингцун
Манкване
Пингьецун
Шилипуцун
Беиунан
Уавангцун
Беипоцун
Xичен Жуанг
Еитанцун
Вуйиа Жуанг
Лийиа Ва
Жоуйиатаи
Баизунтангцун
Уошен Миао
Мугуагоу
Веилицун
Ванггоу
Юйиазуи
Луцун
Донгшецун
Вусицун
Санёнгцун
Йиаквцун
Жангйиажуангцун
Xиаокиаокоу
Янтоуцун
Шентианцун
Шанггуо
Баиуа
Мушигоукоу
ШангчангРельеф:
Цаолиан Линг (2646 m)
Йианю Линг (2449 m)
Вангшун Шан (2324 m)
Xуеуа Шан (1993 m)
Вулао Фенг (1809 m)
Баишийан (1803 m)
Гуанюн Шан (1640 m)
Уа Шан (1623 m)
Лулинг Гуан (1448 m)
Xиао Шан (818 m)Гидрография:
Яоxиан Кв
Ян Чи
Xиао Чи
Вуxинг У
Жаикоу Шуику
Лонге Шуику
Уангшен Ю
Нан Тан
Веи Е
Сушуи Е
Луо Е
Онгнонг Йиан
Шипо Е
Лонг Е
Лиую Е