Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-13

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-13
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-13
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-13
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3807
Размер файла 5.4 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныМьянма
Тайланд
ЯзыкАнглийский
Эта карта содержит территорию Мьянмы, Тайланда.Показан город - миллионник Рангун, Янгон. Купить билет на самолет из Рангуна, Янгона. Присутствует город Тгатон. Показан город Сыриам. Присутствует город Канбе. Вы найдёте тут город Тонгва. Вы найдёте тут город Кайан. Вы найдёте тут Зветав. Вы найдёте тут Звеба-Кондан. Присутствует Зингяик. Показан Зигон. На этой карте обозначен Зибюгон. Присутствует Зибюбин. Присутствует Зематве. Присутствует Зайичаунг. Вы найдёте тут Завтика. Вы найдёте тут Залоккыи. Показан Заиккаре.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6535632-ne47-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nd46-4
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-nd47-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne46-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne46-16
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-14
Карта американской армии лист txu-oclc-6924198-ne47-9
Карта 200k--d46-06
Карта 200k--d47-02
Карта 200k--e46-30
Карта 200k--e46-36
Карта 200k--e47-25
Карта 200k--e47-26
Карта 200k--e47-31
Карта 200k--e47-32
Карта 500k--d47-1
Карта 500k--e46-4
Карта 500k--e47-3
Карта 001m--d47
Населённые пункты:
Рангун, Янгон (4477638 чел.)
Тгатон (123727 чел.)
Сыриам (69448 чел.)
Канбе (58146 чел.)
Тонгва (52496 чел.)
Кайан (40322 чел.)
Зветав
Звеба-Кондан
Зингяик
Зигон
Зибюгон
Зибюбин
Зематве
Зайичаунг
Завтика
Залоккыи
Заиккаре
Ыватиткон
Ыватитгале
Ыватит
Ыватит
Ывама
Ываданше
Йннеин
Е-Нве
Егяв
Егяв
Егяв
Егяв
Егяунгва
Егу
Едвингон
Ебавган
Янгыи-Аунг
Янгонбаук
Якаингёгыи
Якаингё
Якаинггяунг
Винсеин
Винлева
Вецу Паток
Веткаик
Вепадан
Вегыи
Вегыи
Ватайа-Аше
Вагоктав
Вадав
Вабалауктгаук
Ваба
Уыин
Тумяунг
Тумяунг
Тугыи
Тонгыи
Тогяунггыи
Тогяунггале
Тогвин
Титан
Тонгва
Тонгва
Титкаунг
Тингангюн
Тингангюн
Тилава
Теткегон
Текондан
Теингяунг
Теинбю
Тегон
Тегон
Тегон
Тгази-Атин
Тгази
Тгаеттав
Тгаетпинчаунг
Тгаявдав
Тгаягон
Тгаунггон
Тгатгамяинг
Тгатегвин
Тганлыин
Тганбан
Тганатпин
Тгамингян
Тгамазеикта
Тгамаинг
Тгакуцу
Тгакутпин
Тгаиктуган
Тгагайа
Тгабюсан
Тгабегон
Тгабегон
Тгабеган
Тгабеган
Теваинггыи
Теинбин
Тавзун
Тавзун
Тавпя
Тавпун
Тавлан
Тавкяик
Тавкугале Яингзун
Тавку
Тавкайан
Тавкана
Тавкалу
Таунгзун
Таунгтгалесан
Татмугяунг
Тапун
Таныингон
Тантабин
Танманаинг
Танбингяунг
Танбингяунг
Таматакав
Таматакав
Таматакав
Тамангыи
Тамангыи
Тамангыи
Таман
Такука
Такавкан
Таингтайа
Таингкван
Тагундаинг
Тагундаинг
Тагундаинг
Тагав
Тадагале
Тада
Сведавгяунг
Сведав
Свебок
Су-Ин-Ывагале
Собонгыи
Ситтан
Ситпинквин
Ситпинган
Ситпин
Синпон
Синмалаик
Сингюн
Сингён
Синчийа
Швелинбан
Швеле
Швебозу
Швебонзу
Швебав
Шубаук
Шанзу
Шанзу
Шангяунг
Шанган
Се-Ыва
Сепала
Селонгыи
Сеиннюн
Сеиккюн
Сеиккыи
Сеиккыи
Сеикгыи
Сеикгыи
Савбвагыигон
Санкаук
Санди
Сакангыи
Сакангыи
Сагаингзу
Садаингмут
Сабенюн-Атин
Пыинмагон
Пыинмаган
Пявбве
Пяук-Ё
Потигон
Покталок
Пинлегяунг
Пилакат
Пилакат
Пгагу
Пеиннегон
Пеинган
Пеиксве
Пайагыи
Пайагыи
Пайагыи
Пайагон
Паунг
Пауктав
Пауктав
Пауктан
Паток
Пан-Гон
Палу
Палат
Паланпетайа
Пагандаунг
Пагандаунг
Падауккон
Падагыи
Пабаинггон
Ова
Октоксу
Октада
Окпо
Оккан
Няунгни
Няунглеин
Няунглебин
Няунгланган
Няунггяунг
Няунггяунг
Няунггонгале
Няунггон
Няунггон
Няунггон
Няунгдаук
Няунгбинтга
Няунгбинтга
Няунгбинквин
Няунгбин
Няунгбин
Нгабема
Наунгкян
Наунггала
Наунгбо
Нацингон
Наняв
Нандавнгусет
Мёвингыи
Мёгон
Мецанни
Меткюн
Мяяё
Мят-Ле
Мягаинг
Муткыи
Моксозеик
Моксосеик
Миныва
Мингяунг
Мингалун
Мингаладон
Мибя
Мезалигяунг
Меткабин
Мепаунг
Майангон
Майан
Майан
Ма-У Тати
Маунгма
Малит
Магамеик
Магыибингяунг
Летпангон
Летпадан
Леткоккон
Леиккон
Ле-Еин
Ледаунгган
Лагает
Кывегян
Кыведегон
Кюнгяунг
Кюдав
Кючаунг
Кёнсу
Кёнмеин
Кёнкеик
Кёнгав
Кёнган
Кёнган
Кыизу
Кыинигяунг
Кыидан
Кяунгми Паток
Кяукедвин
Кяуктан
Кяукталон
Кяуктаинг
Кяукчаунг
Кякат
Кякаткон
Кякаткон
Кягыисеик
Кяган
Кяган
Кяган
Кягаик
Кябо
Кябан
Квон-Хян-Гон
Квинбаук
Кваняик
Кункала
Кунни
Кунгянзу
Кунгянгон
Конкала
Кокине
Кодаунг
Кинмончон
Хиндан
Хенан
Хараикдун
Кайинзеик
Кайинган
Кайат
Кайаиккани
Кавтав
Кавкарин
Кавмугяунг
Кавму
Кавет
Кавдун
Кава
Катун
Касин
Каныингон
Каныин
Каняше
Кан-У
Канту
Кантга
Канныи-Наунг
Канмыин
Канмыин
Кангыису
Кангыигон
Кангон
Канбяунг
Канбяунг
Канбяунг
Канбе
Канбе
Канбала
Канаунгто
Канаунг
Канаунг
Канаунг
Камун-Ывама
Каме
Камбе
Камайут
Камат-Аук
Камасеин
Камападав
Камамат
Камалан
Камакасит
Камакалок
Камаби
Кала-Ыва
Калаве
Калав
Калауктайа
Калауксве
Калауккаме
Калаукчеик
Каинггон
Кадонбав
Кадатоя
Кадатпана
Кадаинг
Кадаик
Када
Кабаук
Инваинг
Инше
Инсеин
Ингве
Инбяунг
Табингон
Нимок
Нгеткыидаунг
Нгеткят
Мавби
Лабалу
Кайангыи
Гёгон
Гёбюгон
Гва-Ыва
Гав
Е-Ыва
Е-Ыва
Емун
Еиктгая
Дуыинзеик
Дезат
Декин
Деданав
Дебаук
Дебареин
Дайелу
Давезу
Даунггыи
Дареин
Даре
Данот
Данидав
Даматгат
Дала
Чавле
Чаунгзаут
Чаунгва
Чаунггыи
Чаунггва
Чаунгбя
Чантгагыи
Будин
Богале
Бодин
Бинлаинг
Бавтгабеган
Бавкалут
Бандабин
Банбвегон
Банбве
Бала
Айунзок
Аунгтга
Аунгсаинг
Аунгнаинггыи
Аунгмеиктга
Аунгканлаинг
Ауккыин
Атвинпадан
Асе-Ыва
Апяук
Апгаунг
А-Нгу
Ананбингон
Ананбин
Але-Ыва
Але-Ыва
Але-Ыва
Алат-Ыва
Алангон
Агаук
Теингяунг
Кяунггон
Пыинмабин
Шанзу
Кяуктан
Паукнгу
Малит-Аше
Окпо
Тгаминчаунг
Тгакуткан
Канни
Кя-Вин
Кыведалин
Атон
Зветон
Летпанкин
Нгеткыийегяв
Аунгзея
Каня
Швеняунгбин
Кангыи
Кятонгале
Титтан
Пыинмагон
Кайинзу
Чаукеиндан
Палуген
Няунглан
Кооо-Е-Тезу
Тайанкан
Квиняше
Меткатган
Пазинниган
Минве
Калав
Пыинмаган
Камаполеин
Камакалу
Пошвезу
Ыватит
Кяунгяган
Паупкпин
Тгаягон
Далабан
Винкани
Няунгале Тгаягон
Кяниган
Масо
Тицеингон
Паукталаук
Четтыгон
Мада
Давегяунг
Тадагыи
Тгандин
Санчаунг
Зигон
Кючаунг
Тагугян
Пауккон
Але-Ыва
Шангон
Нянчаунг
Ватайа-Анаук
Едвингон
Деиккон
Нингян
Якаингёгие
Канла
Калагыису
Кюнгале
Кабё
Тингзу
Кайанва
Калауккалу
Ле-Аинг
Тгаягон
Шангяунг
Тгаунггыигале
Даингзу
Оккан
Мамё-Асу
Няунг-Ыва
Манге
Теингон
Мадамайо
Кывегузеик
Чангыигон
Тгаеткон
Ыватит
Летпан
Але-Ыва
Вингаук
Ыватит
Магыиган
Самегыин
Пошвебинтезу
Але Вингон
Ыватит
Кёнту
Якаингё
Онбинзу
Паток
Пауккон
Сведавквин
Калагыиз
Онбинзу
Давбонзу
Пандавгяунг
Пыинмабин
Табодан
Кяунгябо
Гвебингяунг
Екола
Бонлон
Нга-Еинзу
Кадонбав-Атет
Онбин
Аунгчантга
Аунгтгадан
Аубонюн
Аунгбансеин
Моконтга
Летпангяунг
Кавадан
Тгаявбок
Теваинггыи
Таманггыи
Камакайа
Тганаткон
Апваган
Таниген
Латгагон
Бвет-Тон
Нгапявеав
Тегон
Тегве
Пайонган
Кывекоган
Кантонган
Мигяунгган
Азува
Каингган
Лагагыи
Тгакуткон
Падаттаинг
Ыватит
Летпан
Нангале
Петлет
Виндагон
Тавтун
Нгапа
Байет
Кондан
Няунгтонбин
Падонгяунг
Тебюгяунг
Нацингон
Калаквин
Сеикгыи-Ыватит
Тадачаунг
Сеикгыи
Тагундаинг
Кон-Ыва
Сеикгыи
Кайинзу
Летпангон
Летпангва
Даунггве
Тганбюён
Калагон
Тгази
Тонеин
Капали
Квун-Ыва-Кайинзу
Гяунгваинг
Аинггыи
Метнигон
Кан-Ыва
Пайангокто
Кабин
Гаткон
Сан-Ыва
Кяиктгале
Зайаткон
Сиугян
Безу
Доннёзу
Тганбюён
Тганбангяунг
Тгаявдан
Кондан
Кыизу
Шанган
Кяукедвин
Пыиндаунггяунг
Кяик-Ин
Ыватит
Летецан
Тилава-Кондан
Банбвегон
Швебяук
Кяиккамав
Але-Ыва
Кяунгкан
Няунгваинг
Кунбодеин
Кявин
Чаунг
Тгаягон
Чаунгва
Тганатпингяунг
Тагундаинганаук
Зибюбин
Данидав
Тапа
Молон
Еиктгаябон
Кёнпе
Кябо
Тиндаунгчаунг
Титвинсеик
Калонё
Кёнкаме
Майанбе
Ситкон
Набегон
Ыватит
Емазала
Сведавгяунг
Беиктеик Онбинзу
Миныва-Атин
Авагаук
Синмакав
Бонлон
Ситтапин-Ыватит
Каныва
Поба
Няунгваинг
Панчаунг
Кянбин
Ыватитгале
Таукта
Звекана
Кягандеик
Кяукмайе
Кёнгале
Кёнголе
Кяган
Кайингяунг
Еганчаунг
Тганатпингыин
Канваинг
Квинваинг
Нгапав
Няунглебин
Аногяунггале
Теингон
Маткесеик
Бобеик
Кёндайе
Сачаунг
Пайонгяунг
Лебо
Кывелу-Аинг
Ебюдвин
Е-Яв
Помятне
Тгамингон
Мавган
Магыиган
Пеиндав
Ыватиткон
Зигон
Тгабе-Аинг
Кавмутаунггяунг
Шанзу
Пайаленгу
Банбвенгу
Билин
Йдаикнгу
Телагон
Танбингяунг
Сапаган
Обо
Леткаик
Лавади
Тагугян
Ингалон
Калауккале
Камакани
Ма-Вун
Теган
Танбинган
Тгатеё
Кайазу
Пямут
Кюдавчаунг
Татаик
Пайангокто
Тавкалаик
Тавкаи
Тавкасаук
Кёнбят
Пакаук
Бавсагаинг
Кетайа
Кябингон
Абыиткон
Абыит
Тавлан Анаук
Понгыигон
Таиккон
Алегяунг
Полаунг
Кайинзу
Едем
Кяиклат
Няунг-Нгу
Таунггон
Таунггон
Таунггон
Тавкайан
Каныингаук
Камаба
Кёнтав
Таиккон
Кяунггон
Канваинг
Каныинбин
Тгаягон
Ыватиткон
Егыизу
Бюгяунг
Ауксу
Кывегян Квин
Тандав
Тавпалвегон
Тавпалве
Хараикни
Тавкама
Ыватит
Кадо
Баинглаунг
Тгабегон
Няунгдан
Ыватит
Хиндан
Калагон
Мо-Не
Кяиккало
Вингамав
НацингвинРельеф:
Калама Таунг (921 m)
Зингяик Таунг (517 m)
Кяукедвин Таунг (481 m)
Те-Еин Таунг (138 m)
Кваняик Таунг (97 m)
Мартабан Ранге (14 m)
Кавпулу Кюн (12 m)
Дры Трее Поинт (9 m)
Кала Кюн (8 m)
Данот Поинт (7 m)
Леткя Кюн (4 m)
Тганте Поинт (4 m)
Монкеы Поинт (3 m)
Пегу Поинт (1 m)
Моверс Поинт (1 m)
Норт Еаст Миддле Банк
Миддле Банк
Кингс Банк Санд
Гастингс Санд
Еастерн Санд
Сыриам Поинт
Елепгант Поинт
Цреек Поинт
Баттеры Поинт
Енталл ПоинтГидрография:
Кыигантгаик Чаунг
Вестерн Чаннел
Еастерн Чаннел
Тванте Цанал
Ёше Цанал
Еастерн Грове Флац
Чина Бакир Флац
Гулф Оф Мартабан
Кандавгыи Лаке
Иня Лаке
Лавга Лаке
Наняв Ин
Мавун Лумпс
Дьсилва Шоал
Чокеы Шоал
Маввун Чаунг
Йннеин Ривер
Теин Чаунг
Тгандин Чаунг
Тавкайан Чаунг
Таунгва Чаунг
Ситтан Чаунг
Сеикгыи Чаунг
Рангоон Ривер
Пилакат Чаунг
Пегу Ривер
Пазундаунг Цреек
Пайагыи Чаунг
Пагандаунг Чаунг
Майан Чаунг
Матга Чаунг
Мамаук Чаунг
Кяуксайит Чаунг
Квема Чаунг
Кайан Чаунг
Кавтган Чаунг
Кавет Чаунг
Канаунгто Цреек
Кама-Аунг Чаунг
Кадонбав Чаунг
Таваук Чаунг
Мавби Чаунг
Лаинг Ривер
Даре Ривер
Дареин Чаунг
Богёк Чаунг
Бав Чаунг
Синпон Чаунг
Баинглаунг Чаунг
Кёнтав Чаунг
Окпо Чаунг
Латтгат Ё
Тгаминдет Ё
Кю Чаунг
Калауккундаинг Чаунг
Шан Ё
Еве Чаунг
Атаик Ё
Летпанбин Чаунг
Мингаладон Чаунг
Сулацан Чаунг
Шан Чаунг
Ёгыи Чаунг
Ывама Чаунг
Тадагыи Ё
Инпадок Чаунг
Няунг Чаунг
Таматакав Чаунг
Копо Чаунг
Мингалун Чаунг
Какалу Чаунг
Петлан Ё
Менигон Чаунг
Кунтава Чаунг
Енган Ё
Подаунг Чаунг
Кон-Ыва Чаунг
Алат Чаунг
Вела Чаунг
Тонеинг Чаунг
Мапу Чаунг
Тингяинг Чаунг
Енган Ё
Инкян Чаунг
Тада Чаунг
Тогяунгале Чаунг
Кяиккасан
Пайа Чаунг
Касин Чаунг
Упе Ё
Кяуксалит Ё
Тавтама Ё
Ебувин Ё
Гяунгваинг Чаунг
Летпангва Чаунг
Тгаунггыи Чаунг
Лвингви Чаунг
Тагугян Чаунг
Аингма Чаунг
Теин Ё
Данин Ё
Ту Мяунг
Онебин Ё
Шан Ё
Инкян Чаунг
Кабин Ё
Ингабо Ё
Летпангон Чаунг
Онбин Чаунг
Хайа Чаунг
Тада Чаунг
Кама-Аунг Чаунг
Кяиктгале Чаунг
Пеиннегон Чаунг
Кунгянгон Чаунг
Леткаик Чаунг
Анаук Чаунг
Танманаинг Чаунг
Ебюдвин Чаунг
Мяук Чаунг
Няунглебин Чаунг
Нянгяунг Чаунг
Кёндайе Чаунг
Чаунггаук Чаунг
Але Чаунг
Сабо Чаунг
Канаунг Чаунг
Пявбве Чаунг
Кодаунг Чаунг
Ываданше Чаунг
Помаунг Чаунг
Янгонбаук Чаунг
Теинтабинту Чаунг
Айунзок Чаунг
Окпо Чаунг
Тонгва Чаунг
Тедан Чаунг
Нгапа Чаунг
Тавтун Чаунг
Байет Ё
Кондан Чаунг
Вегыи Ё
Петлет Ё
Лелан Ё
Мингалун Ё
Маунгма Чаунг
Камон Чаунг
Минве Чаунг
Винкани Чаунг
Залоккыи Ё
Маунгмагале Ё
Маунгма Чаунг
Паукпин Чаунг
Вингаук Чаунг
Петлет Ё
Мингяунг Чаунг
Мингалун Ё
Винё Чаунг
Каматав Ё
Але-Ыва Чаунг
Еван Ё
Масо Ё
Беиндав Чаунг
Байет Ё
Мингалун Ё
Лагает Чаунг
Лелан Ё
Магиган Чаунг
Таган Чаунг
Няунгни Чаунг
Винбаинг Чаунг
Швебяук Чаунг
Айунзок Чаунг
Палан Чаунг
Бавкалут Чаунг
Тумяунг Чаунг
Татаик Чаунг
Камата Ё
Кавдун Чаунг
Санди Чаунг
Кяган Чаунг
Даминзеик Чаунг
Пада Чаунг
Мёё Чаунг
Тонгва Ё
Аингиа Ё
Е-Нве Чаунг
Синамкав Чаунг
Канаунг Чаунг
Пыинмаган Чаунг
Канбяунг Чаунг
Пилакат Чаунг
Звекана Чаунг
Звекана Чаунг
Санди Чаунг
Кайингяунг Ё
Камалан Чаунг
Кавдун Чаунг
Камакалок Ё
Тумяунг Чаунг
Кёндон Чаунг
Чаунгбя Ё
Посаинг Ё
Камапайон Чаунг
Кайат Чаунг
Па-Аунггыи Ё
Ле Ё
Асе-Мингалун Чаунг
Монкеы Поинт Чаннел
Тгакутпин
Панлаинг Ривер
Мартабан Ривер
Чина Бакир Ривер
Канпетталет Ин