Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-10

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-10
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-10
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-10
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3781
Размер файла 4.4 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныКиргизия
Узбекистан
ЯзыкАнглийский
Перед вами карта, которая демонстрирует территорию Киргизии, Узбекистана.На этой карте обозначен город Андижан. Бронировать авиабилет из Андижана. Показан город Ош. Вы найдёте тут город Джалал Абад, Джалал-Абад. Вы найдёте тут город Асака. Показан город Узген. На этой карте обозначен город Кува. На этой карте обозначен город Кызыл-Кия. Вы найдёте тут город Гакквлобод. На этой карте обозначен город Квргонтепа. Присутствует Кара-Суу. Вы найдёте тут Хуяобод. На этой карте обозначен Мархамат. Присутствует Караван. На этой карте обозначен Еттикашка. Присутствует Заурак. На этой карте обозначен Янубий Оламушук. Вы найдёте тут Юламатал.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-4
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj43-1
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-9
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-7
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-8
Карта 200k--j42-06
Карта 200k--j43-01
Карта 200k--j43-02
Карта 200k--j43-03
Карта 200k--k42-30
Карта 200k--k42-36
Карта 200k--k43-25
Карта 200k--k43-26
Карта 200k--k43-27
Карта 200k--k43-31
Карта 200k--k43-32
Карта 200k--k43-33
Карта 500k--j42-2
Населённые пункты:
Андижан (318419 чел.)
Ош (200000 чел.)
Джалал Абад, Джалал-Абад (75700 чел.)
Асака (56736 чел.)
Узген (40360 чел.)
Кува (33167 чел.)
Кызыл-Кия (32000 чел.)
Гакквлобод (26257 чел.)
Квргонтепа (25861 чел.)
Кара-Суу (17800 чел.)
Хуяобод (16889 чел.)
Мархамат (14646 чел.)
Караван (1100 чел.)
Еттикашка
Заурак
Янубий Оламушук
Юламатал
Яшик
Еркишлок
Яны-Хадым
Янычик
Янги-Чек
Янги
Ялгизбаг
Якжуваз
Вахым
Ушин
Уртакчи
Урманбек
Урганчи
Куогайолмас
Укчи
Учтепа
Тюялась
Тюячи
Торткол
Бель- Кыштак
Тугла
Тода
Тешикташ
Тегерак
Таш-Кечи
Ташата
Талмазар
Сузак
Султан-Айайа
Султан-Абад
Станцийа Андижан Второы
Сигазы
Сигаза
Шуро
Xояобод
Шукурмерган
Шор-Лянгар
Шиит-Мазар
Шариxончек
Шарихон
Сай-Буе
Сарай
Сарай
Сальпи
Сакалды
Саит-Бай
Рават
Растлямак
Пайзабод
Поытуг
Полвонтош
Палван-Канды
Пальман
Пахта-Купрюк
Пахтаобод
Ордай-Моынак
Ардай
Нийозботир
Найнава
Найман
Найман
Найман
Найман
Найман
Наубак
Насыр-Новат
Насреддин-Беч-Чек
Нар-Бата
Мукур
Медресе-Автобачи
Майгыр
Мархамат
Манак
Мамир-Рават
Лугумбек
Шоьро
Лата
Кую-Колак
Куйганяр
Кутерма
Кутарма
Кутарма
Кусау
Куруке
Кунград
Кунджи
Кулля
Коштепесарай
Коштепа
Копа
Кокан
Киров
Кипчак-Курган
Кипчак
Хонобод
Ходзя-Касан
Ходжа-Назар
Ходжаляр
Ходжабек
Хирабек
Хайрабад
Хасанкавак
Хартум
Ханабадский
Ханабад
Пао Имени Кирова
Хакан
Хаджаарык
Xояобод
Кайранта
Кайрагач
Гудур
Кашкар
Кашгар
Карнайчи
Каратепа
Каракурган
Каракчи
Куоракалпок
Карабагиш
Канглы
Камакай
Калмак
Калача
Какыр
Как-Байчик
Курпа
Иске-Найнова
Иш-Казак
Ишакчи
Куорасув
Гыдырша
Гумчу-Бак
Федченко
Ески-Гакквлобод
Джида-Мазар
Джалакудук
Дунг
Думар
Духан
Дехкан-Чек
Даунер
Дархан
Дартак
Дальверзин
Чукур
Чуджа
Чуалма
Чон-Багыш
Чонгбогиш
Чиртык
Чек-Яыдак
Тошлок
Бутакара
Бустан-Тюбе
Бустон
Булокбаши
Бостан
Бостан
Биш-Банге
Кадаксын
Беговат
Байстан
Бай-Кучук
Бобохуросан
Аргын
Арал
Арал
Араб-Тюбе
Андиён
Олтинкул
Ак-Тюбе
Охунбобоев
Ахтачи
Акбуыра
Оыим
Абушка
Абдуллабий
Заргер
Юваш
Ярташ
Яр-Курган
Япалак
Янги-Наукат
Ялгиз-Алча
Видана
Верхне-Покровское
Валякиш
Узак
Ушат
Урюкты
Урта-Кызыл
Урги
Ункур
Улучат
Уч-Тапкыр
Уч-Куль
Учкоргон
Учи-Кур
Учбай
Тузбель
Туя-Ляш
Тулеыкен
Торткуль
Топу
Толман
Терексу
Терек
Тепе-Гузар
Тегерек
Таукент
Таш-Кепе
Таш-Булак
Тамбашат
Талды-Су
Талдык
Тала
Таджик
Сузак
Сунганды
Суфи-Курган
Солу-Сассык
Шуран
Шоркишлак
Ширали
Шарк
Шанкол
Шамшалы
Шамалтерек
Шалтак
Сеыде-Кум
Секелек
Савай
Сассык
Сарыбулак
Сары
Саркисар
Саламалик
Пышвыркан
Пум
Подачи
Первомайское
Папан
Память Ильича
Пакыр-Абад
Оялма
Октябрь
Нура
Назар-Махрам
Найман
Нариман
Муркут
Мурдаш
Мирза-Аки
Медресе
Мазар-Булак
Майдан
Мангыт
Мады
Ляглан
Ленинское
Лай-Тала
Кызымчек-Каракаш
Кызыл-Тана
Кызылсангир
Кызыл-Октябрь
Кызылкоргон
Кызылкийа
Янгы-Кыштак
Кызыл-Булак
Кутурган
Кучу
Кучи
Кур-Кол
Курбантал-Мады
Кулат
Кук-Карга
Кромкол
Кошбулак
Коргон
Копурбаши
Кондува
Маданийат
Кокджатык
Кок-Тунды
Кокджар
Клозин
Кипчак
Кичиталдык
Кичик-Алай
Кичибулолу
Ходжарабад
Ходжа-Арык
Ходжаарык
Ходырша-Мугаль
Хазрет-Айуб
Хасан-Чек
Хадырша
Кетерме
Кесек
Керки-Дон
Кенджилга
Кель
Кекбель
Кеглатар
Кайтмас
Кайнар
Катыранташ
Каттаган
Катар
Кашка-Терек
Кашкалдак
Кашкар-Кыштак
Кара-Тюбе
Каратай
Кара-Таш
Караташ
Каратахта
Карасу
Кара-Садак
Каранай
Кара-Кульджа
Кара-Кштак
Кара-Кол
Кара-Кокты
Кара-Гонуш
Караджилга
Караджигач
Караджигач
Кара-Дехкан
Карабулак
Кампыр-Рават
Каманча
Калдай
Кадим
Изым-Бай
Ишма
Ирке-Кашка
Ерке-Кашка
Ирису
Ирадан
Имени Молотова
Имени Калинина
Имени Федорова
Имени Чапайева
Гузар
Гульча
Гераит
Ноокат
Еркинтоо
Емир-Куль
Джилгин-Сай
Джиланды
Джигды
Джида
Джида
Джида
Джас
Джарбаши
Джангярык
Джалабек
Дюышалы
Душман
Донгузтау
Додан
Чукур
Чука-Тепе
Чонголот
Чонбулолу
Чекабад
Чаувай
Кизиловул
Чангыр-Таш
Чалкуырук
Чалкоыды
Чакан
Бурдалык
Бурбаш
Булак
Боскоргон
Благовешченка
Бешкарам
Бешбурхан
Бельурюк
Бек-Джар
Беговат
Байтант
Баймам-Бет
Байбиче
Барду
Баглан
Аустан
Аулийе
Аскалы
Арпатектир
Араван
Алим-Тепе
Алике
Алашай
Ак-Терек
Ак-Терек
Актерек
Акташ
Акшор
Ак-Мечеть-Арал
Аккюнгеы
Ак-Итык
Ак-Джар
Ак-Чайа
Ак-Чал
Акбулак
Акбаш
Ак-Арт
Татар
Пахтаабад
Дилкушад
Дыйкан-Кыштак
Гулбаар
Баш-Булак
Отуз-Адыр
Кенйекул
Арек
Учар
Бору
Толоыкон
Агуллик
Янги-Найнава
Чангир Тош
Султанабад
Полвонкол
Шоидмозор
Яшик
Куошчек
Мамайусуф
Куошчек
Боёвул
Куозокуовул
Яписxон
Сузаковул
Отбозор
Боритепа
Могол
Зарбдор
Файзобод
Елатон
Наврозобод
Боз
Дашт
Пучугоы
Квмарик
Овул
Янгикишлок
Куокуон Кишлок
Чек
Куозокуовул
Янгиобод
Тегирмонбоши
Октовлик
Кичик-Оыбок
Сирмак
Квчи
Катта-Октовлик
Кврама
Янги Куогай
Толкин
Бариобод
Обод
Найман
Куштепа
Шайттепа
Кушарык
Ходжатаджик
Акъяр
Найман
Куканлик
Дудир
Айрлиш
Бешбуйнак
Шурбулак
Гакквлобод Шари
КуошкоприкРельеф:
Гора Кызыл-Атын (4279 m)
Перевал Кашка-Су (4272 m)
Перевал Иркеш (4090 m)
Перевал Наурус (4066 m)
Перевал Алдан-Куль (3975 m)
Перевал Кара-Бель (3956 m)
Гора Сийежнайа (3903 m)
Гора Каракол (3841 m)
Перевал Кумбель (3839 m)
Перевал Дастар-Ата (3815 m)
Горы Чакан-Таш (3800 m)
Перевал Кумбель (3675 m)
Гора Ак-Чангыл (3589 m)
Перевал Каинды (3550 m)
Перевал Кок-Бель (3512 m)
Гора Чен-Богур-Тау (3425 m)
Горы Кок-Булак (3417 m)
Перевал Загра (3417 m)
Перевал Ак-Тур (3407 m)
Перевал Чушка (3403 m)
Гора Тастар-Ата (3370 m)
Фергана Кырка Тоосу (3300 m)
Перевал Читты-Беит (3205 m)
Перевал Джульгуур (3174 m)
Гора Алир Таш (3111 m)
Горы Джиланды (3079 m)
Перевал Джеыран-Бель (2998 m)
Гора Соук-Кыр (2977 m)
Горы Гулу-Кан (2974 m)
Перевал Сары-Бель (2960 m)
Перевал Таугатау-Бель (2959 m)
Хребет Дельдеке-Тау (2953 m)
Перевал Кунь-Дайлык (2952 m)
Горы Кум-Бель (2865 m)
Перевал Балкамыш (2855 m)
Перевал Тюя-Джайляу (2827 m)
Горы Алтын-Казык (2793 m)
Гора Джумбак Баши (2777 m)
Перевал Кара-Кыр (2768 m)
Горы Яурун-Туз (2735 m)
Перевал Бука (2681 m)
Перевал Баш-Терек (2620 m)
Гора Талдык (2619 m)
Перевал Чаувай (2609 m)
Горы Алдыйар (2540 m)
Гора Усаз (2537 m)
Перевал Джиль-Шуль-Икан (2524 m)
Перевал Токсан-Кампыр (2515 m)
Гора Сары-Таш (2510 m)
Перевал Дарбазбель (2473 m)
Гора Тургай-Тепе (2453 m)
Перевал Каратахта (2449 m)
Перевал Саук-Тепе (2448 m)
Гора Торгай-Тюбе (2417 m)
Перевал Чыйырчык (2403 m)
Горы Конур-Тюбе (2389 m)
Перевал Колончак (2313 m)
Горы Гаузан (2242 m)
Перевал Чокайдын-Бель (2176 m)
Гора Корул-Тюбе (2152 m)
Перевал Кара-Су-Бель (2138 m)
Гора Мечеть-Мийа (2009 m)
Перевал Секельек (1949 m)
Перевал Кульдук (1862 m)
Горы Кок-Яр (1747 m)
Овраг Ак-Терек (1717 m)
Кескенбель (1648 m)
Перевал Сапун-Бель (1572 m)
Горы Кырк-Кунгеы (1560 m)
Гора Тульку-Тюбе (1545 m)
Перевал Чакмак (1526 m)
Кызыл-Кунгоы Тоосу (1513 m)
Гора Улуг-Тау (1435 m)
Клун-Ат Перевал (1414 m)
Дозгундован (1409 m)
Горы Ялгызарча (1369 m)
Гора Гундеы (1330 m)
Чил-Устун Тоосу (1295 m)
Горы Урта-Кызыл (1289 m)
Хребет Кизыл-Кийа (1271 m)
Хребет Суганде (1227 m)
Гора Токда-Гул (1208 m)
Тур-Буас Гора (1190 m)
Гора Кексарай (1133 m)
Перевал Бель-Ачик (1088 m)
Овраг Ак-Яр (1085 m)
Каклик-Учар Гора (1028 m)
Горы Кара-Кийа-Кыр (1014 m)
Чиль-Майрам-Тау Горы (1012 m)
Гора Анакызыл (957 m)
Горы Бур-Даг (894 m)
Горы Чичирчик (888 m)
Перевал Тупак-Бель (888 m)
Гора Дастар (880 m)
Овраг Подачи (838 m)
Гора Ат-Чабар-Кулат (836 m)
Долина Сары-Кулат (799 m)
Долина Кень-Сай (778 m)
Гора Беш-Буз (769 m)
Гора Тышик-Таш (763 m)
Кугарцкайа Долина (756 m)
Гора Кызыл-Чек (722 m)
Гора Тюя-Муюн (721 m)
Горы Караадыр (709 m)
Гора Пакана Адыр (650 m)Гидрография:
Туштук Фергана Каналы
Канал Савай
Балыкчинский Канал
Канал Сталина
Янгы Каналы
Арык Ишан
Озеро Лай-Куль
Озеро Каплан-Куль
Сузак
Анйийан Суу Сактагычы
Базаркурганское Водохранилишче
Папан Суу Сактагычы
Каркидон Сув Омбори
Родник Сугат
Родник Джида-Булак
Родник Альча-Булак
Кара-Ункюр
Чангет
Арык Вахим
Арык Улунгер
Арык Тувак
Шаарихан-Сай
Арык Саковат
Арык Рабат
Кува-Сай
Арык Ктай
Арык Ходжабад
Арык Хаку-Ловат
Арык Катта-Таг
Куоракалпок
Джановат
Арык Буыра
Андижан-Сай
Зиндан-Су
Зергер
Яссы
Яш
Япалак-Таш
Янги-Арык
Узгун
Утар
Упа
Улучат
Тюя
Турук
Турпе-Су
Топу
Токсан-Кампыр
Терек-Су
Тарийелга
Таргалак
Тар
Талим-Сай
Талдысу
Талды-Су
Талдык-Су
Талдык
Талды-Булак
Шиве
Шаран
Саз
Сары-Булак
Пум
Оялма
Ничке
Ничка-Сай
Мурдаши
Минг-Джилга
Майлы-Суу
Март-Су
Лай-Су
Кырк-Кол
Кырккичик
Кутурган
Куршаб
Курган
Куран
Арык Кура
Кугарт
Кок-Тундау
Кок-Игкен
Кок-Джангак
Киргизата
Кичикалай
Кичибулолу
Кайнар
Кара-Тюбе
Кара-Туз
Караташ
Кара-Кульджа
Арык Кара-Кийа
Кара-Гур
Карагоы
Карагаша
Капчагай
Каинды
Каинды
Каинды
Каинду-Чонг
Арык Качкар-Ата
Ири-Су
Ири-Су
Иргеш
Ичкили-Су
Гур-Мордан
Гульча
Горумды
Гезарт
Арык Гагар
Джиланды
Джайлису
Джангыр
Дюышалы
Арык Душт
Донгузтау
Чугам
Чонг-Таш
Чонбулолу
Чийли
Чаувай
Чал-Кильдак
Чачме
Буыга
Будалык
Боз-Алды
Биш-Терек
Биргузы
Беш-Муынак
Барду-Су
Балык-Су
Бакоы
Айю
Аустан
Ашу-Айрык
Араван-Сай
Ак-Арт
Аир-Таш
Ачатан
Абширсай
Ак-Буура