Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-9

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-9
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-9
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-9
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3802
Размер файла 4.9 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныКиргизия
Казахстан
Таджикистан
Украина
Узбекистан
ЯзыкАнглийский
Перед вами карта, которая демонстрирует территорию Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Украины, Узбекистана.Присутствует город Ангрен. На этой карте обозначен город Чуст. Показан город Чорток. Показан город Косонсоы. На этой карте обозначен город Уйчи. Вы найдёте тут город Янгикуоргон. Присутствует город Янгиабад. Присутствует Чимган. Вы найдёте тут Заркент. Показан Юрга. Вы найдёте тут Ёртепа. Вы найдёте тут Ёркуоргон. На этой карте обозначен Ёркишлок. Присутствует Янгикишлак. Показан Варзик. Вы найдёте тут Онгаёт. Показан Тергачи.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-11
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-5
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-8
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk43-7
Карта 200k--k42-16
Карта 200k--k42-17
Карта 200k--k42-18
Карта 200k--k42-22
Карта 200k--k42-23
Карта 200k--k42-24
Карта 200k--k42-28
Карта 200k--k42-29
Карта 200k--k42-30
Карта 200k--k43-13
Карта 200k--k43-19
Карта 200k--k43-25
Карта 500k--k42-2
Населённые пункты:
Ангрен (126957 чел.)
Чуст (64966 чел.)
Чорток (49844 чел.)
Косонсоы (43684 чел.)
Уйчи (29683 чел.)
Янгикуоргон (28422 чел.)
Янгиабад (24900 чел.)
Чимган (3000 чел.)
Заркент
Юрга
Ёртепа
Ёркуоргон
Ёркишлок
Янгикишлак
Варзик
Онгаёт
Тергачи
Тепар
Тагияр
Сиджак
Шоён
Саридала
Пскем
Пишкаран
Навкент
Нанай
Нанай
Муллала
Мирзаобод
Мазар
Мазар
Машикатуп
Ленин Юлы
Ленинюль
Ленинабад
Кунш
Кукумбоы
Кок-Сарай
Кизилкийок
Хозрет-Та
Xояшоркент
Xазратишо
Кекташ
Карвшан
Карнон
Каркидон
Куораскан
Куораполвон
Кара-Булак
Карабау
Карабашат
Кандаган
Каксук
Испай
Искуовот
Ирташ
Грум
Гайрат
Гова
Джуджурек
Джартепа
Джаркутан
Джаханабад
Чонгбош
Чаткал
Чаркесар
Чандовул
Бурчмулла
Булокбоши
Бесхалша
Бекабад
Баймок
Баликчи
Оыкирон
Аурахмат
Атана
Олмос
Алиxон
Акбулак
Майдан-Тал
Янгыбазар
Янги-Базар
Успеновка
Улук
Тыз-Ашу
Терек-Сай
Тегерменсай
Сумсар
Сугут
Шекафтар
Шалдыр
Сарыкашкар
Падак
Ортотерек
Найза
Мусабек
Мукур
Мандуз
Кызылтокоы
Котак
Коргонтебе
Кокташ
Кизыл-Ата
Хазрет-Бау
Карын-Кур
Кербен
Кара-Кесмак
Кара-Агач
Канышкыйа
Итагар
Джаркапчигай
Чукурчак
Черик
Чарбак
Чанач
Бума
Бешарал
Байастан
Айратам
Айгыр-Джал
Аркит
Араб
Ала-Бука
Акташ
Ак-Там
Актам
Афлатун
Олятопи
Куозокуовул
Яккатут
Чустнон
Тошкуоргон
Пагди Кишлок
Каптол Кишлок
Огасароы
Кизилтош
Аригбоыи
Зарафшон
Тепакуоргон
Куоракуоргон
Кочар Кишлок
Октош Кишлок
Булок-Боши
Куоратепа Кишлок
Таракстон Тог
Сатартов Тоглари
Варзикан
Тенги
Долоно Кишлок
Орта-Суы
Ялгиз-Орюк
Ялгиз-Орюк
Ок-Тоылок
Бирлашкан
Сари-Кол
Ок-Башат
Ёл-Сай Довон
Долоно Булок
Бузук
Сар-Камиш Кишлок
Курнаст
Парда-Турсун
Боткуок
Булокбоши
Чоркесар
Маданиат
Квруксоы
Араб
Камчик
Бешкол
Орикли
Гулистон
Октепа Кишлок
Бештош
Чон-Соы
Ок-Машат
Ровут
Дулди
Дарвозакол
Иттифок
Камишак
Гоыистон
Ёрилган
Чаманзор
Бостон
Орзу
Нов
Парамон
Занг
Xадикент
Газнон
Узок
Юкуори-Ялангоч
Орта-Ялангоч
Богистон
Пастки-Ялангоч
Кандийон
Салман
Бостон
Шилба
Кизилязи
Мамай
Даштобод
Куорачашоркент
Куорамурт
Сароы
Мугюл
Кокёр
Чаласарт
Ок-Том
Торик
Богистон
Боыкишлок
Баликликол
Бештол
Богистон
Баликлукол
Богиш
Янгиобод
Созсоы
Пират
Калиша
Ора-Арик
Пешкуоргон
Арикбогиш
Кулбукон
Юкуори-Куорабог
Пастки-Куорабог
Тегирмон
Олмас
Гулшан
Кушан
Гулдиров
Шорбулок
Фаргона
Куорачокки
Мучум
Ласкидон
Дамкоча
Буланак
Чийо
Семет
Торик
Коминтерн
Куорасув
Яр
Бамраxа
Косон
Xуррийат
Ийтимоийот
Ялама
Такаранг
Ширин
Богишамол
Истиклол
Юмалашоx
Кврама
Узун
Ободон
Йийда
Мустакиллик
Ём
Равот
Рашидов Номли
Оxунбобоев Номли
Крупскайа Номли
Улан-Булок
Куора-Дёбёе
Гюлстан
Калинин Номли
Ок-Куоргон
Кашкалак
Куош-Терак
Xоякуоргон
Куоронкол
Топтерак
Моынок
Коктош
Булокбоши
Каытмас
Одамтепа
Чок
Октепа
Квюкмозор
Майдамиллат
Янгиобод
Бостонобод
Мусакарик
Тинчлик
Яккачинор
Булок
Булок
Навбаор
Янгиёы
Янгийол
Куозокуовул
Ёшлик
Гурмиран
Паниxон
Испаран
Суттибулок
Равот
Янгишагар
Кизарик
Радивон
Истиклол
Куорайанток
Мешан
Иттифок
Xакикат
Сангистон
Гавазан
Навобод
Шорбулок
Дам
Каыирма
Шорогоргон
Кизилтепа
Какликкуоргон
Баxт
Иттифок
Семизтепа
Бостонобод
Гайрат
Машад
Саноат
Бешкапа
Шора
Ергашкон
Мирзаравот
Ёркатоы
Янгичек
Xоямагалла
Бешкапа
Равот
Дуркун
Мевазор
Ёрбоши
Тошлик
Xизиробод
Декуонобод
Бирлашган
Карамон
Касканёр
Бояган
Бештом
Тошлок
Розибоев
Янгигаёт
Калта
Маданийат
Куош-Олмурут
Изар
Баймок
Яни-Шаар
Комсомол
Совет-Соы
Куош-Болот
Олма-Бел
Кизил-Токуоы
Куыгумен
Кир-Кана Кишлок
Сари-Талаа
Куора-Кечит Кишлок
Сари-Талаа
Орюктю
Чолок-Тума
Ёы-Белент
Орта-Токуоы
Достук
Сапалак
Сарча
Яна-Солаи
Ок-Том
Косонсоы Шари
Чорток Шари
Турагургон Шари
Чуртук
Богкоча
ТошлокРельеф:
Пскемский Хребет (3826 m)
Гора Кекбет (3582 m)
Сандалашский Хребет (3575 m)
Квм-Бел Тизмаси (3558 m)
Перевал Тыш-Ашу (3547 m)
Кёк Ола Довон (3431 m)
Перевал Сарвайтуган (3428 m)
Угом Тизмаси (3404 m)
Муз-Тюр Довон (3349 m)
Перевал Арашан (3343 m)
Квм-Бел Довон (3333 m)
Хребет Кугала (3332 m)
Чаткальский Хребет (3307 m)
Чуквр-Сув-Тоглари (3276 m)
Перевал Шаар (3245 m)
Чол-Кийди Довон (3241 m)
Гора Бабайтаг (3168 m)
Куора-Соы Довон (3163 m)
Окшом Тог (3160 m)
Кенг-Соз Довон (3160 m)
Сокур-Бел Довон (3150 m)
Индаган Довон (3139 m)
Ок-Тош Тоглари (3096 m)
Саргарденг Тизмаси (3047 m)
Куоровултепа Тоглари (3041 m)
Гора Большоы Чимган (2982 m)
Квм-Бел Тог (2967 m)
Орталик Тизмаси (2943 m)
Суук-Булок Довон (2919 m)
Кизил-Тош Тог (2904 m)
Арашон Тизмаси (2876 m)
Сасивордовон Довон (2864 m)
Суук-Дёбё Тог (2847 m)
Кува-Олтин Тоглари (2571 m)
Куоратош Тог (2787 m)
Перевал Чапчыма (2771 m)
Перевал Чапан-Кукды (2718 m)
Рамонялов Тог (2684 m)
Кврама Тизмаси (2610 m)
Буура-Бел Довон (2535 m)
Катта-Кууш-Арт Довон (2466 m)
Камчик Довон (2444 m)
Перевал Майдикатан (2410 m)
Кизилсоы Довон (2393 m)
Чонг-Кол Тог (2253 m)
Перевал Кара-Турпак (2251 m)
Довон Довон (2244 m)
Каынама Довон (2201 m)
Ёмбулок Тог (2195 m)
Перевал Цимис-Бель (2191 m)
Сулюкатов Тизмаси (2134 m)
Кууш-Арт Довон (2130 m)
Дувон Тог (2079 m)
Гамазлак Тог (2045 m)
Ялгиз-Арчи Довон (2037 m)
Керегетош Тизмаси (1976 m)
Перазали Тог (1969 m)
Куоратош Тизмаси (1968 m)
Унгартепа Тог (1956 m)
Чимике Довон (1953 m)
Ечкилик Тог (1902 m)
Шамолбелдовон Довон (1816 m)
Ок-Яр Тог (1802 m)
Ечки-Тоо Тоглари (1802 m)
Куора-Чоку Тог (1789 m)
Кигир-Тол Довон (1619 m)
Кексуыский Хребет (1427 m)
Гора Бозбу-Тоо (1311 m)
Куоратумшук Тоглари (1147 m)Гидрография:
Катта Наманган Канали
Чуст Арик
Мусакарик Арик
Чуст Канал
Гоистон Арик
Сеырек Канал
Озеро Сарычелек
Озеро Кугала
Арашон Кол
Кврук-Кол
Каыламок-Кол
Шаркий Кврук-Кол
Кассан-Сайское Водохранилишче
Чарвакское Водохранилишче
Чорвок Сув Омбори
Ирвадан Сел Омбори
Гирваксоы Сел Омбори
Коксарек Сув Омбори
Говасоы Сув Омбори
Кенколсоы Сув Омбори
Гирваксоы Сел Омбори
Чорток Сув Омбори
Куорамурт Сел Омбори
Камиш-Кол Сув Омбори
Куорасуыск Сув Омбори
Ертикан Сув Омбори
Гоыистонсув Омбори
Кизсоы Сув Омбори
Ескийер Сув Омбори
Мусулмон Булок
Отквлок Булок
Коракбулок Булок
Айрибулок Булок
Каынарбулок Булок
Буруxона Булок
Кингула Булок
Янгак Булок
Майнабулок Булок
Тош-Булок Булок
Кююк-Мозор Булок
Ялпоктош Булок
Майдантал
Коксарек
Чаткал
Серкесай
Пскем
Оыгаинг
Наугарзан
Кексу
Чет-Су
Ангренсай
Акбулак
Терс
Сумсар
Сандалаш
Чонарык
Ала-Бука
Орта-Суы
Ялгиз-Арча
Гова-Соы
Оут-Соы
Чочкуо-Булок-Соы
Куора-Огоч-Соы
Сасиворсоы
Ислик
Кенколсоы
Зекиркол
Куоытошсоы
Учсоы
Октошсоы
Чийлисоы
Кизилторсоы
Таллисоы
Улуглисоы
Тошсоы
Кёнкол
Каыки
Каинди
Лочинкийа
Сансалак
Сансалаксоы
Куыдаксоы
Кизилсув
Суюксув
Шарсоы
Келимчек
Арашон
Кенчсозсоы
Орталиксоы
Кизилтошсоы
Куорасоы
Мулатурак
Учайриксоы
Ирису
Квмкол
Огангарон
Кизилча
Турвушун
Довонсоы
Торасоы
Окбулок
Кирчинди
Каыинди-Соы
Терс
Туура-Соы
Боястон-Соы
Чибел-Соы
Квюк-Соы
Чуквр-Соы
Чанг-Булок-Соы
Равот-Соы
Уч-Терак Сув
Китай-Олдю
Чол-Кели-Соы
Куора-Терак
Арик-Булок
Иштомберди
Иштомберди-Соы
Квдайменди-Соы
Чонг-Булок-Соы
Ок-Болтиркон-Соы
Андагул-Соы
Сентош-Соы
Боз Така-Соы
Ишак-Олди
Чуквр-Соы
Беш-Тош
Зек-Соы
Ёнтик
Боы-Куонгюр-Соы
Толди-Булок
Туюк-Сув
Туз-Ашув-Соы
Кашка-Сув
Коён-Суы
Кёк-Ола-Соы
Ок-Машат
Сари-Булок
Кёк-Сарик
Мозор-Кёл-Соы
Кизил-Олма-Соы
Квюн-Соы
Сёгёт-Соы
Долона-Соы
Орюктю
Кизил-Ота Соы
Чанач
Куора-Ункюр
Ктай
Селxона
Шокафт
Шорбулоксоы
Кенеколсоы
Подишоота
Чортоксоы
Куорасув
Куора-Соы
Толди-Соы