Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-10

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-10
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-10
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-10
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3787
Размер файла 3.3 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныКазахстан
Узбекистан
ЯзыкАнглийский
Перед вами карта, которая показывает территорию Казахстана, Узбекистана.Вы найдёте тут город Джизак. На этой карте обозначен город Пайшанба. Присутствует город Паxтакор. Присутствует Яны-Курган. Присутствует Тума. Присутствует Тайтюяк. На этой карте обозначен Сарбазар. На этой карте обозначен Митан. Присутствует Майли-Балта. Вы найдёте тут Кипчак. Присутствует Ханака. На этой карте обозначен Чинабад. Вы найдёте тут Бург. Показан Бахрин. Показан Ардакшан. Вы найдёте тут Зулумсари. На этой карте обозначен Жилаучи.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-4
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk41-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk41-9
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-11
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-7
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-8
Карта 200k--j41-06
Карта 200k--j42-01
Карта 200k--j42-02
Карта 200k--j42-03
Карта 200k--k41-30
Карта 200k--k41-36
Карта 200k--k42-25
Карта 200k--k42-26
Карта 200k--k42-27
Карта 200k--k42-31
Карта 200k--k42-32
Населённые пункты:
Джизак (152642 чел.)
Пайшанба (24772 чел.)
Паxтакор (21384 чел.)
Яны-Курган
Тума
Тайтюяк
Сарбазар
Митан
Майли-Балта
Кипчак
Ханака
Чинабад
Бург
Бахрин
Ардакшан
Зулумсари
Жилаучи
Жилантамгалы
Зарбанд
Зафаробод
Голиблар
Юкары-Ухум
Юкары-Шава
Юкары-Сарай
Юкары-Сарай
Юкары-Наукад
Юкарыкурган
Ерджигит
Ярбаши
Янгизаман
Янгитурмыш
Янгитурмуш
Янгикишлок
Янги-Акчаб
Ямчи
Ямбаш-Катта
Ям-Баш
Яман-Толь
Ядгар-Ходжа
Ворошилов
Узункудук
Узун
Узбеккутель
Узбеккурган
Уышун
Уышун
Устун
Устахан
Урта-Сай
Урта-Бурген
Урганчи
Угат
Учтепа
Уч-Куль
Учкуора
Учбулак
Тюя-Таш
Тычанкудук
Туртукчи
Туркменаул
Туркмен
Турк
Тура
Тулябасты
Толя
Тепалик
Тентак-Аул
Тегерман-Аул
Тавароы
Тау-Чичкан
Таты
Таш-Пакал
Тангыр-Куль
Тамагузар
Таклитепа
Такчилик
Такчилик
Таджими
Сулук
Султы
Соп
Шуваль
Шурча
Шур
Шух
Шеых-Ислам
Шава
Шарлак
Шамбе
Шамалы
Шагал
Сай-Кичар
Сайхан
Саврюк
Саукбулак
Саук-Булак
Сасык
Сасык
Сарыколь
Сары-Кишлак
Сары
Сары
Сарт-Булак
Сарм-Саклы
Сарайкурган
Сапаралы
Сапар
Самарканд
Саит-Абад
Сагишман
Размас
Рават
Рават
Рават
Рабат
Полатбулок
Пичат
Паскиаул
Паскаул
Панир
Орта-Тусун
Орта-Кишлак
Орта-Кишлак
Орта-Булак
Орта-Аул
Орта
Октябрь
Нурак
Новалы
Неспикар
Навандак
Наукад
Нарван
Муляшкар
Мулла-Алим
Мульк
Мукуры
Мижган
Мирзакум
Мурдош
Милютинскайа
Михин
Михайам
Майдон
Майбулак
Маулян
Маджерум
Лянгар
Кызылучкун
Кызылучкун
Кызылтут
Кызылкумский
Кызылкулак
Кызылбулак
Кызылбель
Кырк-Аул
Кувакийа
Куштепа
Кушрабад
Куса
Курсапай
Курлас
Курган
Кураган
Куппаи
Кул-Турсун
Куль-Кишлак
Кулькишлак
Кульчара
Кульчара
Куктепа
Куккавга
Куиучма
Кудукчи
Кудук
Койташ
Кош-Рабат
Кошрабад
Кок-Тюбе
Кок-Булак
Кок-Булак
Кок
Клыч-Мазар
Кийабаш
Кескан
Кишисеит
Кисеули
Кичкина-Чарбак
Хураб
Хукала
Ходжа-Булак
Хисар
Хайрабад
Хача
Хасангаба
Хан-Назар
Кеыкум
Кеыкин
Кескан
Кенгир
Коушла
Каттаич
Катта-Сай
Катта-Кишлак
Катта-Чарбак
Катта-Богдан
Карысь
Карысь
Кара-Янтак
Караташ
Караташ
Кара-Сай
Кара-Сай
Каранкуль
Карамаш
Кара-Кум
Каракудук
Каракудук
Кара-Кудук
Кара-Кийа
Карахан
Кара-Кесмак
Каракчи
Каракчи
Кара-Каваль
Карагалык
Кара-Дарья
Кара-Чатал
Карачакийа
Куорача
Карабаганалы
Канглы
Камышлык
Камыш
Камар-Аул
Камар
Каль-Сары
Калийа
Кальбек
Кальбек
Кабляты
Ит-Бурабай
Ишболды
Исанбулак
Инклоб
Ингичка
Ингичка
Имени Тимирязева
Имени Молотова
Имени Кирова
Имени Калинина
Горай-Топас
Газган
Гай-Бата
Гарым-Чаш
Гарай
Гараша
Гандум-Таш
Галлаорол
Гадайхана
Фариш
Ескиакчаб
Джуш
Джумхурийат
Джумамбай
Джиланды
Дженичка
Джар-Булак
Джантык
Джаманджар
Джаланбулак
Джалаир
Джаильма
Джаильма
Дзаланбулак
Давры-Курган
Дау-Тепа
Дарваза
Дарнсай
Даристан
Дарбаза
Чуянчи
Чуя
Чумкурган
Чиркрак
Чимкурган
Чимкурган
Чимкурган
Чиликчи
Чигатай
Чарлак
Чамбель
Чалакарга
Чакар-Чукур
Чакар
Таканли
Чагатай
Чигатоы
Чагатай
Бузурук-Ата
Бузуклы
Бушлак
Буш-Керек
Булакбаши
Бугурдак
Большевик
Бино
Беш-Кала
Беш-Бала
Беш-Бала
Бельауто
Бектепа
Базарджай
Базарджай
Бай-Тюбе
Байтепа
Байрат
Байпурушли
Байкуф
Батман
Баш-Булак
Барли-Бар
Барлас
Барак
Бургут
Балыклы
Баляндусман
Болтасовдир
Балай-Баха
Балабан
Баксаки
Баки
Бахрам
Бахмаль
Бакан
Багрынь
Багаджат
Бадам-Чалы
Айтамгалы
Айтамгалы
Ачи
Асмансай
Арватен
Арлат
Араб-Хана
Андак
Алямлы
Алямды
Алямды
Олтинсоы
Аллайар-Кудук
Ала-Кап
Актепа
Актепа
Ак-Таш
Акташ
Ак-Мечеть
Аганусан
Темир-Кабук
Курус
Карасакал
Чукврквдук
Кизилча
Чангалли
Сангузар
Мурасан
Ача
Сулук
Джизлы
Квшработ
Симбулок
Сентоб
Овга Довон
Ёмбулок
Папани
Майка
Янгикишлок
Чакмок
Тогаймурод
Чагиркол
ШиринободРельеф:
Перевал Хоят (1817 m)
Гора Хайатбаши (1809 m)
Перевал Карык-Бель (1681 m)
Перевал Ухумский (1629 m)
Гора Тунгызлытау (1605 m)
Перевал Нуыташ (1605 m)
Перевал Коыташ (1605 m)
Перевал Тиканли (1226 m)
Хребет Нуратау (1127 m)
Перевал Саурбель (1117 m)
Гора Чарантайак (1055 m)
Горы Катармулла (1042 m)
Гора Баикара (1016 m)
Гора Каракаш (981 m)
Нуротов Тизмаси (976 m)
Нуротов Тизмаси (885 m)
Кызчааул (860 m)
Хребет Актау (813 m)
Гора Кайрагач (773 m)
Сангузарсай (658 m)
Горы Куыташ (621 m)
Гора Кувандыктеос (523 m)
Тамерлановы Ворота (512 m)
Курганча Кошагач (366 m)
Сумбулаксай (349 m)
Каттаичсай (322 m)
Бугор Кутан-Тюбе (313 m)
Сентябсай (312 m)
Горы Писталитау (275 m)
Бугор Киндык-Тюбе (270 m)
Гора Тюлькушу-Тюбе (245 m)Гидрография:
Центральный Голодностепский Коллектор
Канал Имени Кирова
Южно-Голодностепский Канал
Арык Тасс
Озеро Балыкли
Айдар Кули
Айдар Кул
Озеро Тузкан
Солончак Жалпак-Сор
Солончак Джалпак
Джизакское Водохранилишче
Санзар
Рават
Ардакшан
Кылы
Юкары-Сарай
Яатыкичусай
Ухумсай
Туятартар
Токурсай
Тегермансай
Сансай
Саганак
Наккы
Михайамсай
Кокбулак
Кельвасай
Иланчисай
Гуджумсай
Джыландысай
Андан
Актепа
Аксай
Тюбень-Кудук
Тумалак
Колодец Тогаймурат
Тогай
Колодец Ташкамбай
Колодец Тамды
Такыр
Селеул
Колодец Сай-Бек-Кудук
Колодец Сары-Бель
Колодец Рамат-Кудук
Колодец Нуртай
Мулла-Шамши
Кзыл-Кудук
Колодец Кышты
Колодец Кузбай-Кудук
Курт-Кудук
Колодец Курайлы
Кумбель
Куль
Кок-Таш
Кимир
Колодец Каржау-Казган
Карама
Кадыр
Итульган
Иримбет
Ирчек-Булак
Джул-Айрык
Чубара
Колодец Буран-Казган
Бий-Назар
Колодец Биринчи-Азиз
Колодец Бех-Басар
Колодец Балта-Саудыр
Айдар
Колодец Атамурат
Колодец Арбаб Первый
Колодец Ергень-Бергень
Колодец Яссау
Колодец Турт-Кудук
Колодец Тамди-Кудук
Колодец Сафар-Кудук
Колодец Найзакум
Колодец Моллы
Колодец Куль-Дур
Колодец Кугали-Куль
Колодец Кос-Кудук
Колодец Кемпир-Тускон
Колодец Касым
Колодец Камышлы
Колодец Джапар
Колодец Булдыбай
Колодец Балгабай
Колодец Саиркудук
Колодец Кызылкудук
Колодец Идиказган
Колодец Байбича
Артезианский Колодец Акжан
Колодец Урусбай
Колодец Ботабен
Колодец Машинакудук
Колодец Мезам
Колодец Аччикудук
Колодец Джунай
Колодец Учкудук
Колодец Исмаилказган
Колодец Касымказган
Колодец Шарипказган
Колодец Ташназар
Колодец Джапар
Колодец Талды
Колодец Кулкакудук
Колодец Абдукуль
Колодец Кашмихмед
Колодец Каттаган
Колодец Мичет Первый
Колодец Кииккудук
Колодец Гульсун
Колодец Кукбулак
Колодец Укан
Гарбий Абишквдук Квдук
Колодец Ташакудук
Колодец Молали
Колодец Михлыкудук
Колодец Янгикудук
Колодец Давлатмат
Колодец Шуркудук