Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-9

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-9
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-9
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-9
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота4254
Размер файла 3.3 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныАфганистан
Туркменистан
Узбекистан
ЯзыкАнглийский
Эта карта демонстрирует территорию Афганистана, Туркменистана, Узбекистана.Присутствует город Термез. На этой карте обозначен город Говурдак. Присутствует Кханика. Показан Карчи Гак. Показан Задиан. Показан Тухум Гилди. Присутствует Таш Гузар. Показан Тагир Пата. Показан Тагган Арик. Присутствует Шор Тепе. Показан Шор Арик. Показан Чих Рази. На этой карте обозначен Сайыидабад. Присутствует Куоврчанги. Показан Квл Так. Вы найдёте тут Казан. Присутствует Ничка.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-8
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-5
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6
Карта 200k--j41-18
Карта 200k--j41-24
Карта 200k--j41-30
Карта 200k--j42-13
Карта 200k--j42-14
Карта 200k--j42-19
Карта 200k--j42-20
Карта 200k--j42-25
Карта 200k--j42-26
Карта 500k--j41-2
Карта 500k--j41-4
Карта 500k--j42-1
Карта 500k--j42-3
Карта 100k--j41-072
Населённые пункты:
Термез (140385 чел.)
Говурдак (34745 чел.)
Кханика (15018 чел.)
Карчи Гак (8942 чел.)
Задиан
Тухум Гилди
Таш Гузар
Тагир Пата
Тагган Арик
Шор Тепе
Шор Арик
Чих Рази
Сайыидабад
Куоврчанги
Квл Так
Казан
Ничка
Нахчирабад
Мингайик
Ковк
Хан Арик
Килифт
Ёы-Е Араб
Юы Вакил
Яиритан
Гаиратан
Газара Туггаи
Гарун-Е Дувум
Фарук Кала
Фарухабад
Ислам Товарабаф
Ислам Пиня
Ислам Чумгар
Де Нов
Дали Нов
Дали
Чуб Баш
Чилик-Е Яс Хан
Чилик-Е Ялдаш
Чилик-Е Аранйи
Чаи
Чагар Шанго
Пас Арик
Буриа Баф
Ариг Батур
Аранйи
Аб Кулук
Зара-Ут
Зарабог
Кызыл-Юлдюз
Екинчи-Гарма
Ярук
Сарик
Янгиарык
Вандоб
Гургур
Урдали
Тупкуора
Топкара
Топар
Токар
Таскент
Танги-Дувал
Талиморон
Талашкан
Такийа
Станция Термез
Доьстлик
Сохта
Сохта
Шураб
Шержан
Шеробод
Шаман
Шалкан
Сайат
Сасык-Куль
Салиабад
Саид-Абад
Рабатак
Пяндж-Об
Пашxоьрт
Окквргон
Октябрьский
Наубаг
Нагай
Музрабод
Минор
Майдан
Майда-Мулат
Майчалы
Мангузар
Ляылякан
Ляылякан
Лайлик
Кызыл-Бай
Кулукша
Кош-Шур
Xалкуобод
Кизылалма
Кигачли
Хурумша
Хтай
Хошман
Ходжа-Улькан
Ходжа-Кийа
Ходжа-Булак
Ходжа-Анка
Хаудаг
Хатак
Кемпир-Тюбе
Кайран
Кары-Агач
Карашах
Кармаки
Каракурсак
Куорабогь
Калламазар
Калапуш
Какайди
Кафтархана
Яркуоьргьон
Истара
Исмаилтепа
Гузалкент
Гурун
Гурёк
Гулистан
Горан
Гилямбоб
Газак
Газ
Гамбыр
Галля-Гузар
Егарчи
Джарты-Арык
Чушка-Гузар
Чукуркуль
Чинар
Чинабад
Чилянзор
Чорвок
Чагатас
Чагак
Булак
Боырабад
Болдыр
Бидак
Бешкутан
Базар
Баринчи-Гарма
Банды-Хан
Баглыдара
Бабамурк-Сармез
Аслан-Бай
Арляки
Арал
Ангор
Ангор
Актепа
Акташ
Ак-Курган
Ак-Купрюк
Ак-Джар
Аилли
Абта-Абад
Янги-Кишлак
Янги-Ходжалык
Янгиарык
Янги-Арык
Таш-Кишлак
Танг-Котан
Гурсунмагдан Карганасы
Сайат
Пионер
Мегейик
Куруксай
Кунджак
Кумпете
Ходжакишлак
Хаджикараул
Ходжакараул
Ходжа-Ират
Ходжапиль
Келиф
Гарлык
Карабулак
Кара-Агач
Гурумсай
Гурум-Сай
Джаргузар
Дагаркишлак
Коытендаг
Базардепе
Бассар-Киш
Актепе
Ак-Сай
Ак-Булак
Учкизил
Бандихон
Дали Чар Булак
Мордиан
Чилик-Е Кол
Гарун-Е Авал
Сафар Вали Авал
Тагган
Тали Гак
Чегарачи
Коммунизм
Маданийат
Дехканбирляшу
Кызыл-Юлдуз
Карахон
Джейранхана
Ахунбабаев
Киприч
Ленинюл
Зортепа
Етимшак
Абуз
Лайканд
Узбекистан
Иттифак
Дехканабад
Комендатура
Чкалов
Чарвадор
Картархана
Автогараж
Кызылбай
Гулистан
Кахрамон
Уртаарык
Олтаарык
Комсомол
Салават
Чегара
Бахористан
Узбекистан
Янгикишлак
Шаунди
Зарпчи
Берделык
Колхозабаг
Шоликор
Гагарино
Хлопзавод
Янгийер
Наушахар
Кызыл-Юлдуз
Янгиабад
Гилямбоп
Дехканиттфак
Куыбышев
Азадбухара
Ахунбабайев
Кызыл-Карвон
Янгиабад
Старый Термез
Ташгузар
Ленинъюлы
Карабизан
Аб Кулук
Дали Чагар Булак
Кызылшарк
Тажрибакар
Хан Тапа
Паттакесар
Каркин
Байналминал
Каркин
Участок Коммунист
Участок Имени Куйбышева
Участок Пахтакор
Участок Имени Чапаева
Участок Имени Кирова
Участок ПартизанРельеф:
Хребет Кугитангтау (2715 m)
Перевал Хазратаксар (1320 m)
Хребет Киамат-Ишрам (1159 m)
Гора Аламли (1088 m)
Гора Байан-Гара (945 m)
Гора Ходжайдат (871 m)
Гора Гаурдак (842 m)
Гора Тагара (786 m)
Хребет Така-Сакырт (778 m)
Ушчелье Банды-Хана (728 m)
Горы Катта-Чагал (713 m)
Гора Рангибалан (706 m)
Перевал Загара (704 m)
Гора Кара-Джумалак (701 m)
Гора Балахана (691 m)
Овраг Камыш-Ляу (681 m)
Гора Кулапашар (644 m)
Гора Ходжа-Моголда (621 m)
Хребет Кингата (602 m)
Гора Дадыр (600 m)
Горы Рангибалан (592 m)
Горы Орта-Чагал (590 m)
Ушчелье Газ-Дагана (567 m)
Гора Беш-Кыз (534 m)
Овраг Кан-Сай (527 m)
Гора Гектау (519 m)
Горы Кийан-Чагал (508 m)
Гора Кара-Чагат (498 m)
Гора Сан-Мулла (496 m)
Гора Кулапашар (335 m)
Гора Кызылмазар (481 m)
Гора Боз-Рабат-Тау (472 m)
Гора Ходжадат (466 m)
Гора Аль-Мурад (439 m)
Степь Кызырык-Дара (428 m)
Гора Джейранхана (425 m)
Горы Акдаг (419 m)
Гора Учкызыл (413 m)
Гора Тюямуюн (403 m)
Гора Хара (398 m)
Ушчелье Дагана-Алишаарсай (394 m)
Шерабадскайа Долина (389 m)
Гора Мурзабат (383 m)
Гора Кундалянг-Тау (376 m)
Гора Балатепа (374 m)
Гора Окузбулак (366 m)
Бугор Кыр (365 m)
Гора Каракамар (359 m)
Гора Караджа-Таг (350 m)
Гора Чатыр-Тепе (341 m)
Курган Джалпактепа (338 m)
Гора Каратепа (337 m)
Гора Каттаур (333 m)
Бугор Ходжакемаль (332 m)
Бугор Актепа (329 m)
Курган Соят (328 m)
Курган Чингизтепа (325 m)
Пески Буляккум (324 m)
Гора Табакташ (323 m)
Горы Караджадаг (320 m)
Горы Кызылхораз (319 m)
Курган Маслахаттепа (310 m)
Горы Алмактепа (309 m)
Гора Рангибалан (304 m)
Пески Каттакум (303 m)
Гора Джаргузар (302 m)
Гора Кызыл-Кураз (300 m)
Гора Таваташ (297 m)
Бугор Сусыз (295 m)
Гора Юрак-Тюбе (290 m)
Остров Арал-Пайгамбар (288 m)
Курган Ташгузар (284 m)
Шор Тепа (282 m)
Алтин Тапа (282 m)
Курган Кургандепе (271 m)
Гора Етимдаг (265 m)
Гора Келиф (260 m)Гидрография:
Занг Канали
Канал Сурхан
Канал Галаба
Канал Какайды
Канал Аму-Занг
Канал Восточный
Канал Термезский
Арык Хазара-Тугай
Занг Арык
Янги-Арык
Арык Талашкан
Арык Сохта
Арык Ходжа-Улькан
Арык Кафтаргана
Арык Истара
Арык Бешкутан
Арык Беш-Котан
Арык Азан
Арык Верхне-Чаршагинский
Озеро Куль-Майгыр
Озеро Арыш
Озеро Тузлаккуль
Кара Кол
Кайма Гузар
Учкизил Сув Омбори
Октепа Сув Омбори
Овраг Чучкаджар
Шор Чашма
Родник Сенгирбулак
Родник Бешкатын
Родник Курганча
Родник Шурча
Сурхандарья
Шеробод
Ша-Ходжа-Сай
Ляылякан-Сай
Карасу
Кугитанг
Малайа Арна
Фатигабад
Колодец Шор-Кудук
Колодец Ашир-Хан-Кудук
Колодец Ачи-Кудук
Колодец Зар-Гар-Лык
Колодец Узун-Кудук
Колодец Таза-Кудук
Колодец Тагара
Колодец Кызыл-Котан
Колодец Кош-Хауз
Колодец Кендык
Колодец Кампер-Ульды
Колодец Губчак
Колодец Челяк
Колодец Бегляр-Орош
Колодец Куртугай
Колодец Бода