Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3862
Размер файла 4.6 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныТаджикистан
Узбекистан
ЯзыкАнглийский
Данная карта отображает территорию Таджикистана, Узбекистана.Присутствует столица Таджикистана крупный город Душанбе. Стоимость авиабилетов из Душанбе. Вы найдёте тут город Денов. Вы найдёте тут город Турсунзаде. Присутствует город Гиссар. Присутствует город Бошкенгаш. Присутствует Ходжа-Мастон. На этой карте обозначен Шахринав. Присутствует Тагоб. Показан Варзоб. На этой карте обозначен Зинчов. На этой карте обозначен Зевар. Вы найдёте тут Зар-Чоб. На этой карте обозначен Захнабад. Вы найдёте тут Заг-Хана. На этой карте обозначен Юрчи. Присутствует Екрас. На этой карте обозначен Горний.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-11
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-3
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-5
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-7
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-9
Карта 200k--j42-08
Карта 200k--j42-09
Карта 200k--j42-10
Карта 200k--j42-14
Карта 200k--j42-15
Карта 200k--j42-16
Карта 200k--j42-20
Карта 200k--j42-21
Карта 200k--j42-22
Карта 500k--j42-1
Карта 500k--j42-2
Населённые пункты:
Душанбе (543107 чел.)
Денов (68994 чел.)
Турсунзаде (37995 чел.)
Гиссар (23978 чел.)
Бошкенгаш (23696 чел.)
Ходжа-Мастон (9781 чел.)
Шахринав (5385 чел.)
Тагоб (2565 чел.)
Варзоб (2154 чел.)
Зинчов
Зевар
Зар-Чоб
Захнабад
Заг-Хана
Юрчи
Екрас
Горний
Янгикишлок
Янги-Кишлак
Янгибазар
Вахшивор
Вадава
Узун
Узбекон-Тепе
Ушар
Ураур
Урах
Умыр
Умар
Улан-Куль
Тыль-Гран-Кичин
Тыль-Гран-Ката
Тортуля
Тортули
Терак
Тол-Тугай
Тол-Тугай
Тохчи
Тильгаран-Катта
Тельпак-Чинар
Таш-Курган
Тараклы
Тангрук
Томшуш
Тамархут
Таллы
Тал
Тахтамыш
Тагы-Зырова
Табитова
Кичик-Суфийон
Сино
Симчо
Шуроб
Шайтан-Кишлак
Шайтан-Кишлак
Шайтан
Шайтан
Шатрут
Шар-Шар
Шаргун
Шаргьун
Шамал
Сайрак
Сары-Мазар
Сары-Халка
Сары-Джуы
Сариосийо
Сангардак
Самарканд
Саманчи
Саксан-Капа
Пустун-Дара
Поджур
Пистамазар
Пархат
Панама
Падахана
Оы-Булак
Оыбарик
Оы-Борик
Анарбулак
Оби-Заранг
Новосай
Нилю
Нилоба
Наубад
Муш
Мумынкуль
Миршаде
Янгиабад
Малый Об-Шир
Малянд
Люкка
Ляв-Об
Лупан
Кызыл-Джар
Кызыл-Давлят
Куштут
Куру-Сай
Куру-Сай
Курганча
Куоьргьонча
Кумпайкал
Культепа
Куль-Мазар
Xуфар
Кудукли
Кудук
Чинар
Кошчека
Кизыл-Яр
Кийау-Су
Кинегузар
Хурватан
Хожалка
Хояк
Ховат
Xонйизза
Хомрау
Ходжасаат
Ходжа-Седдык
Ходжаосмин
Xоьякулусун
Ходжа-Хайат
Хисарак
Хедерша
Хазарбаг
Хауз
Хатуб
Хасан-Тепе
Хардури
Халчийан
Халкаджар
Хаджа-Ипак
Кенегес
Катта-Дагана
Катта-Баш
Карлук
Кариш
Кара-Тюбе
Кара-Шулук
Куорашик
Караманы
Кара-Коз
Каракан
Кара-Гез
Каныкан
Каирма
Кафтархана
Иссыкчашма
Испин
Ишан-Кишлак
Ишан
Ишакульды
Ир-Саке
Ирманг
Ипак
Индалы
Илансай
Гуруд
Гурасо
Гули-Об
Xисорак
Газарак
Гары-Юл
Галябита
Галя-Батур
Фазыль-Кушты
Файзава
Джуматаг
Джидабулак
Джарты
Джар-Кишлак
Джар-Булак
Джандыбулак
Джан-Чеке
Джалты
Дуоб
Духана
Дугоба
Дорай-Сон
Догаб
Догаб
Дибола
Дибадам
Дегрес
Деги-Сурх
Дегикаляндар
Дашнобод
Дальверзин
Чуль-Дара
Чукур
Чош-Боло
Чолджийан
Чинар
Чимильдык
Чильджиан
Чеп
Чош
Чакнак
Чакар
Чагам
Буляк
Боырагеш
Большоы Об-Шир
Бийрога
Биби-Зайнап
Беш-Тепа
Беш-Тахта
Беш-Копа
Беш-Капа Вторайа
Беш-Капа Первайа
Бай-Кишлак
Байбури
Боыбича
Бардым-Кул
Баxтлитепа
Боташ
Бадава
Аваклы
Аучи
Ассана
Ашор-Джилян
Арзамчи
Аргун
Арал
Андижан
Патас
Алича-Булак
Алатемир
Ак-Тумшук
Аксу
Ак-Су
Аккапчигай
Адак
Зуман
Зийара-Тут
Зимчуруд
Заркамар
Зандхур
Замчуруд
Зачау
Юнусходжа
Еабзак
Яшканды
Яртеппа
Янгикургон
Янги-Кишлак
Якка-Пста
Яка-Чинарский
Ягдон
Варзобскайа
Варзобкала
Варманик
Варгандок
Узун
Учкуль
Уртакаинор
Уразбоы
Умакай
Тюячиабад
Тут-Булак
Тут-Булак
Турк-Кишлак
Тургак
Турдыбобо
Туда-Чинар
Туда
Тубек
Тоыкара
Тоби-Шар
Тоби-Ин
Тила-Абад
Терсагар
Теппаисамарканди
Тайленобад
Даштимирон
Тоштеппа
Ташкутанстроы
Тошкалон
Таш-Булак
Таш-Бул
Тошохур
Тошобод
Тарикпоя
Тапчак
Томчи
Талик
Така-Сакырды
Тафтахта
Табу-Булак
Сурхакчашма
Сумбула
Сулюх
Султонобод
Суффа
Сокур
Шур-Об
Шуробиагон
Шурхок
Шурёнбош
Шурча
Шурча
Шулум
Шулук
Шульмак
Шохон
Ширханы
Шир-Атала
Шихок
Ших-Музафар
Шаихак
Ширкент
Шехак
Шайтан
Шаршара
Шаршар
Шаритуз
Шар-Булак
Сешамбе
Савургон
Савли
Сары-Куталь
Сары-Ассийа
Сары-Ассиабак
Сарикишты
Саркор
Сара-Камыш
Санжитаки
Сангтуда
Санг-Миля
Сангичоу
Рустаков
Рохаты
Реки
Регор
Рангок
Работ
Пуштимийона
Пуруд
Пугус
Пошмикуна
Пошум
Порук-Таш
Пичандор
Патталик
Патру
Пахтаобод
Оы-Барик
Омада
Октабрск
Окквргон
Оджук
Обикиик
Новобод
Новабад
Нилькон
Нилу
Навобод
Нахальбек
Наджи
Муса-Базари
Мирзоквлобод
Муллодавот
Мугулони-Поен
Моинкадж-Поен
Монминг-Абад
Молотовабад
Молошады
Минг-Тут
Минг-Ботман
Мингичар
Меынет-Каш
Мачитон
Мамадшо
Магаиту
Лоур
Лятобан
Ляби-Джоы
Лучоб
Лепрозорий
Ленин
Лайка
Латтахорак
Лахат-Бул
Кызыл-Табобу
Кызыл-Булак
Кызыл-Алма
Кирма
Квштеппа
Кус-Абад
Курук
Курпай
Кур-Кудук
Курдык-Сай
Курбонкуса
Кунчи
Гулписта
Кулмунда
Куль-Булак
Куль
Кухон
Кудук
Кудук
Кучкан
Крчи-Куль
Кош-Булак
Камонгарони-Боло
Кулбулок
Чагам-Кукабулок
Кизыл-Булак
Кизил
Кизилкишлок
Кисаторош
Кипчок
Киикмазор
Киблаи
Хирманак
Хураз
Худжай-Нахшерон
Хоя Обигарм
Ходжабайкул
Ходжамусо
Ходжамбио-Боло
Ходжикатаган
Ходжакала
Хоябулбулон
Хочильдийори Боло
Хиргатарош
Гаёти Нав
Харангоны
Харрангони Боло
Ханка
Хонанох
Ханака
Халила-Булак
Хакими
Хочабои
Казокон
Катта-Буыни
Катта
Косабулок
Кара-Ягач
Каырагоч
Каратикон
Каратог
Кара-Сют
Карасу
Карони
Карани
Карамкул
Караманды
Каракуз
Карагач
Кара-Булак
Караболчик
Кара-Авган
Кара-Агач
Кангур-Джар
Канди
Камбар
Камбар
Камбар-Паст
Калляпар
Кадыр-Берды
Кады-Джабар
Кабуты
Иток
Искин
Ишма Третья
Ешма Первайа
Есанбоы
Ингичка
Елок
Гушари
Гурийот
Гурлюк-Сай
Гулизоар
Гулистон
Горнайа
Гофильабад
Гиссар
Гажим
Гароб
Гарбулок
Гарав
Гараб
Галя-Кудук
Галабулок
Фахробод
Яырабулок
Джорусай
Джиргинак
Йетикир
Джайре-Тепе
Джаврат
Джар-Мечеть
Ярбулок
Джангалда
Джана-Кишлак
Джайрабулок
Джалтыртепе
Дюшана
Дурбат
Дюрак
Дурман
Дурбент
Дучинора
Дубова
Донгуз-Ульды
Девак
Де-Балянд
Дехамалик
Юкврдолон
Даганакиик
Дагана
Дахана
Чузии-Боло
Чуянчи
Чурк-Кишлак
Чукур
Чортут-Сурх
Чормаргзакон
Чорбог
Чонар
Чинарту
Чинара-Сухта
Чинарак
Чинар
Чимтеппа
Чимбулок
Чертепа
Чириштеппа
Чукмазор
Чоряккорон
Чайнакичинор
Чавалай
Чашми-Санг
Чортут
Чиртак
Чоргул
Чангоб
Чаген
Чагам
Бузук
Буырабов
Буынак-Манир
Бурма
Бурма
Буре-Тишик
Булокисаидон
Буголяк
Балдиргон
Багалок
Богак
Бобосурхон
Благодарный
Биш-Булак
Бегар
Биби-Хурум
Беш-Тепа
Бешкапа
Бешкапаи Поён
Беренча
Бедгун
Бай-Кучкар
Батош
Бошкайнар
Бакуоы
Бакаул
Азикенг
Ай-Боткан
Авзали
Асбоб
Аскерабад
Арши
Арпа-Булак
Арджанак
Арбоби
Арбобхотун
Аннакул-Роват
Анна-Худжа
Ангурли
Алмышабад
Алмаси
Алобайтал
Алхуч
Халкаджар
Алибеги
Акуыли
Ак-Так
Ак-Су
Акса-Роват
Окмачит
Окмайид
Ак-Курган
Оыкамар
Ак-Джар
Ак-Бурю
Ак-Булак
Окбулок
Акалчин
Абдулай
Абду
Абдан
Нарын
Турсунзаде
Октябр
Окмачит
Рудаки
Сурх
Гулхос
Долонсоы
Гарав
Пахтабоы
Чапаевский
Ёнчека
Исор
Косатароши Боло
Испечак
Моинкай
Юибодом
Умакаи-Поен
Кахрамон
Гачак
Комбинат Слепых
Булокчинор
Ходжасиддик
Андреев
Шайнак
Айни
Лабитал
Навабад
Озодии Занон
Рохи-Ленин
Табачный
Конституцийа
Чортут-Поен
Янгиабад
Очамайли
Шуробы
Кирпичный
Содики
Чаманистан
Шуроби-Искандар
Дехконабад
Пахтаабад
Киров
Комсомол
Янгиабад
Правда
Аскари
Галамыш
Чукураки-Боло
Надж
Чукурак
Шопур
Оыбош
Джугиабад
Давлатманка
Лангар-Поен
Лангар
Мортеппа
Учкуль
Жуджум
Мавлонджар
Мавлонджари-Боло
Тула
Учкуль
Учкуль
Гиждалабад
Мирзочуль
Джавлибои
Чавлибай
Ботанический
Чортеппа
Овул
Келитош
Бешбулок
Шаамбари
Бешбулок-Боло
Чептураи-Боло
Лолаги
Желисоы
Чиндара
Чагатоы
Дадози
Курпаи
Марифати
Муршикор
Кулибедак
Лоёб
Тутака
Чашмаиборози
Кавшдузон
Тахт
Чолтош
Навабад
Двадцать Второго Парцььезд
Киров
Чагатоы
Гураха
Алхитоы
Правда
Фалакон
Янгимехнат
Дарьеабад
Зайнобод
Дарьеабад
Чалайев
Сабзикор
Каратегин
Кульмакмиди
Джаландар
Ташбулок
Агурты
Хайронак
Камчин
Лоёб
Окток
Кайрогоч
Кызыл Нишон
Мугулон
Боло-Назар
Тойикобод
Паскитомчи
Пасарык
Валдиргон
Гульмазор
Иски-Балдиргон
Иштимоют
Дайработ
Кайрогочи-Боло
Тезгари-Боло
Тезгар
Окчакман
Мехтари Новый
Мехтари
Навабад
Хокали
Магмуруд
Катанбулок
Гулбог
Зафарабад
Пистамазор
Навабад
Сурх
Туртуработ
Таджикабад
Джартеппа
Бузбит
Даштишур
Шомако
Ходжабайкул-Боло
Джарбоши
Джомри
Бахор
Лолазор
Саричинори-Боло
Калача
Хайтали
Джангалабад
Тулкибулок
Шурманка
Навбод
Хойигирдоб
Окбулок
Чингиров
Чинор
Косимобод
Янгикурулиш
Латтабан
Новасоы
Заргар
Дурмонбулок
Заря Востока
Ефиронос
Кончы
Иттифок
Кузибача
Турбокала
Октябр
Хайоти Нав
Квхнабоы
Гулбутта
Пахтакор
Кампиркала
Зарбдор
Сахрон
Яхшиобод
Сурхакчасма
Хойилдийор
Норобод
Янгиобод
Бошбулок
Олий-Совет
Бешкаппа
Кирхизкишлок
ГуруёнРельеф:
Xояпирёx Тог (4425 m)
Гора Ходжамафрач (4163 m)
Гора Ходжалакан (4084 m)
Исор Тизмаси (3972 m)
Перевал Ангишт (3931 m)
Гора Харбит-Тау (3912 m)
Куи Навоы (3838 m)
Куи Газорхона (3781 m)
Гора Найзагба (3715 m)
Гора Куш-Калан (3689 m)
Агбаи Мура (3669 m)
Шоxок Довон (3540 m)
Пик Имени Двадцать Второго Парц"езда Кпсс (3380 m)
Хребет Кош-Как (3257 m)
Перевал Кундунтобе (3247 m)
Горы Чульбаир (3246 m)
Перевал Калон (3177 m)
Пик Дуузах (3170 m)
Гора Загарго (3166 m)
Агбаи Газорхона (3100 m)
Хребет Хилалик-Тау (3040 m)
Горы Санги-Навишта (3020 m)
Перевал Гава (2974 m)
Перевал Чаш-Акба (2903 m)
Гора Мечетли (2837 m)
Куи Юавок (2803 m)
Перевал Кыр-Шивар (2772 m)
Перевал Кум-Кайа-Куталь (2745 m)
Гора Ходжа-Хар-Как (2705 m)
Гора Сурхку (2692 m)
Гора Биоб (2634 m)
Варзобское Ушчелье (2561 m)
Перевал Шахан (2512 m)
Гора Тахцулеыман (2466 m)
Гора Муштеппа (2421 m)
Гора Яхтаг (2382 m)
Гора Чили-Как (2294 m)
Гора Дарвазакам (2261 m)
Гора Зинданча (2224 m)
Перевал Саксанкийа (2158 m)
Куи Курмишхона (2155 m)
Гора Кара-Кан (2091 m)
Гора Мундытау (2036 m)
Перевал Такоб (2014 m)
Гора Хурсан-Таг (1978 m)
Хояизоринг (1897 m)
Перевал Гази-Малек (1755 m)
Хребет Каратау (1752 m)
Перевал Гардаим-Ушин (1731 m)
Перевал Гоби (1688 m)
Хребет Гарданиушти (1657 m)
Гора Дурага (1643 m)
Гора Ургайлик (1507 m)
Гора Бурснало (1456 m)
Каторкуи Боботог (1354 m)
Агбаи Туланазар (1311 m)
Гора Тахтаханым (1309 m)
Гора Хатиф (1279 m)
Гора Капалитау (1278 m)
Куои Рангон (1265 m)
Отог Каторкуи (1232 m)
Гора Хат-Джаи-Кара (1226 m)
Хребет Карши-Тау (1219 m)
Овраг Дагана-Су (1077 m)
Гора Курганча (1076 m)
Горы Джетымтау (1075 m)
Овраг Терак-Сай (1000 m)
Перевал Чаррох (997 m)
Гора Ишикляры (983 m)
Гора Джитым-Тау (968 m)
Овраг Яильма (910 m)
Хребет Есамол (843 m)
Гиссарскайа Долина (834 m)
Овраг Ходжа-Кулусун (811 m)
Овраг Пайзава (804 m)
Овраг Акташ-Сай (797 m)
Падь Железнодорожный (781 m)
Овраг Далан-Сай (768 m)
Овраг Каныкан (757 m)
Овраг Чен-Сай (745 m)
Овраг Сулы-Сай (702 m)
Овраг Шурча-Сай (657 m)
Овраг Аргамчи (632 m)
Овраг Даган-Су (625 m)
Овраг Нарын-Су (558 m)
Овраг Кайнар-Булак (554 m)
Овраг Мерке-Су (544 m)
Овраг Бадалчи-Сай (534 m)
Овраг Бокаты (530 m)
Яванскайа Долина (509 m)
Овраг Ишма-Сай (487 m)Гидрография:
Гиссарский Канал
Верхний Душанбинский Канал
Арык Дамарык
Арык Карасу
Арык Харкуш
Озеро Кум-Джуазак
Овраг Чашмибозор
Овраг Мачитон
Родник Шор
Родник Тушди-Булак
Родник Кызыл-Булак
Родник Джудабулок
Ушор-Сай
Тоьпалангдарё
Соя
Шотрут
Сангардакдарё
Оби-Пирюза
Молян-Гур
Молянд-Дарья
Куоьштут
Курук-Сай
Кумахты
Xоват
Ходжи-Гасхи
Арык Хазарбак
Хондиза
Гули-Об
Черкент
Аля-Тог
Ак-Су
Овраг Якка-Янгак
Тайпи
Сиама
Сандал-Дарья
Пайрон
Лючоб
Кызылча
Хазар-Хана
Хонако
Казнок
Каротог
Карамандысу
Каняз
Кадам-Таш
Иляк
Гуру-Фатьма
Дюшамбинка
Диахан-Дара
Ак-Таш
Аксу
Ак-Джар
Манзобсоы
Булаки Сайдон
Обимагмуруд
Тундора
Шурак
Чашма
Колон
Каратог
Варзоб
Лучоб
Дорайангнове
Октогсоы
Варзоб
Колодец Сулы
Колодец Пста-Мазар
Колодец Хазарбак
Колодец Кайнар-Бул
Колодец Изма