Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-5

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-5
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-5
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-5
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота4256
Размер файла 4.6 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныТуркменистан
Узбекистан
ЯзыкАнглийский
Перед вами карта, которая отображает территорию Туркменистана, Узбекистана.Вы найдёте тут город Гьузор. Присутствует город Бойсун. Вы найдёте тут Сайроб. Присутствует Зармас. Присутствует Закша. Вы найдёте тут Юкуори Мачай. На этой карте обозначен Яр-Тепе. На этой карте обозначен Ёргюнчи. Присутствует Янгикент. На этой карте обозначен Яна. Присутствует Сароы. На этой карте обозначен Ески Яккабогь. Присутствует Уруглисай. Вы найдёте тут Урта-Сай. На этой карте обозначен Баташ. Показан Уртачим. На этой карте обозначен Олмазор.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-4
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-8
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-9
Карта 200k--j41-12
Карта 200k--j41-18
Карта 200k--j41-24
Карта 200k--j42-07
Карта 200k--j42-08
Карта 200k--j42-13
Карта 200k--j42-14
Карта 200k--j42-19
Карта 200k--j42-20
Карта 500k--j41-2
Карта 500k--j41-4
Населённые пункты:
Гьузор (25368 чел.)
Бойсун (25050 чел.)
Сайроб
Зармас
Закша
Юкуори Мачай
Яр-Тепе
Ёргюнчи
Янгикент
Яна
Сароы
Ески Яккабогь
Уруглисай
Урта-Сай
Баташ
Уртачим
Олмазор
Учтепа-3
Уат
Вари
Янгикишлак
Турон
Туман-Курган
Токбоы
Тудамайдан
Тода
Тула
Тегайтемир
Тодачорбог
Татар
Пасттол
Тошкуоргон
Торгайбулак
Таллы
Каттатал
Сисанга
Сутушар
Сусултан
Ески-Сурнай
Сулусай
Совлигар
Яккабогь
Сийрак
Сибатлик Кишлок
Шоьроб
Шоргузар
Шорчи
Шорча
Шоргасан
Шоркуль
Ширазы
Шатут
Шакар-Булак
Сайат
Савсан
Совбог
Сассикбулок
Сарт-Ульды
Сартбугач
Самак
Работ
Пулгаким
Пасткы-Мачай
Подан
Пачкамар
Пачак
Куотонтепа
Обираван
Нов
Нийазы
Наймансароы
Найман-Сарай
Найман-Сарай
Науруз-Бай
Ногоон
Мунчак
Мучин
Мингджир
Маджар
Ортадара
Лангар
Лучак
Лок-Казак
Лоыка
Кизилсоы
Кызылнаур
Кызыл-Мазар
Кизилча
Куюк Тепе
Куотонбоы
Кургашим
Курганча
Куль-Кишлак
Кулаклы
Калтакол
Куога
Кучук-Кишлак
Куба
Куоштепа
Кошольма
Куошкол
Кош-Чумур
Кошбулак
Коькбулок
Куга
Кочнар-Булак
Кизилкишлок
Кескак
Кинтала
Xосун
Xоямамуд
Ходжа-Ильгари
Ходжабулган
Хан-Ушты
Халават
Хаджа-Ипак
Кенкул
Каыирма
Кайрак
Каучин
Каттаган
Каратут
Карланин
Кари-Ховаль
Карчин
Кара-Тюбе
Куоратикан
Кара-Тепе
Куоратепа
Кара-Шеых
Куоранкол
Куоракуотон
Куорайли
Карабаир
Куорабог
Каырагоч
Караагач
Каныз
Янгикишлок
Куолувдор
Калтатоы
Кальта-Мунар
Кальта
Кафрун
Исни-Пяндж-Об
Есат
Гурати-2
Гумбулок
Гуматак
Гулшан
Гиссарак
Гармилы
Галя-Уват
Фангарт
Ёмбулок
Ёнбозсоы
Дурман
Долталы
Доконxона
Дугонбаги
Дугоба
Дугоба
Дуоб
Дугаб
Дубал
Кичик Достберди
Дии-Бала
Дербент
Декуонобод
Декмаран
Тодака
Довкамар
Даштигаз
Даганаджам
Чумыч
Чульгузак
Кишлик
Чугуртма
Чубран
Чит
Куошчинор
Чимкуоргон
Чакмозор
Чоыдари
Чашмаимирон
Чашмаобизам
Чарвак
Чопик
Чанчикулы
Чала-Мазар
Чигатоы
Бурикапчигай
Бокаты
Бадаxшон
Бешкуотон
Беш-Булак
Белибайли
Бегляр
Богиш
Базар-Тепе
Бай-Курган
Боыкуоргон
Бай
Батош
Бошкап
Бахча
Оынакол
Оынабулок
Аймак
Авлад
Ауджин
Айрим
Араб
Катта Араб
Инкабад
Анар-Булак
Аммаган
Алячапан
Альмата
Ак-Таш
Октош
Окравот
Окравот
Аккуль
Оккишлок
Чоыгул
Окдагана
Xайдарбулок
Абди
Кокмийар
Уртабуз
Окджар
Батмабулак
Тиллякамар
Янги-Панджоб
Алачапан
Ходжадагяк
Янгикли
Шакшар
Супа
Куоранкол
Камар
Тошбулок
Кизилтом
Катаган
Тудамайдан
Уз
Ишкент
Куоштол
Кызылкишлак
Олакарга
Кишлик
Олакоылак
Теракли
Юкары-Панджоб
Сарысийа
Мадун
Джалампыр
Тиллатепа
Курходжа
Йиничка
Терскай
Кашулуш
Богизагон
Абишхан
Бозтепа
Торкуопчигай
Окдагама
Бердишиxи
Айридебал
Куорадама
Гурилловун
Дуоб
Кан
Алма
Пасира
Xуммон
Акиртма
Галлабулок
Куоргонтош
Осмондара
Чучукквдук
Откамар
Гумбулок
Куоракамар
Равот
Кераит
Гармистон
Чуквр
Чучук
Шов
Куоштамгали
Галамулла
Дуюль
Бирдали
Квыи Янги
Баландчайла
Чим
Гулистон
Майда
Xалкуобод
Шортан
Чуычак Квдук
Таxом
Xояпуллас
Заxчаота
Тепакуотон
Толакуотон
Игрисоы
Такешор
Етимквдук
Ёнкуора
Ярквдук
Бибикуорасоч
Кокяр
Куоракоз
Онолти
Отар
Окпайкал
Обигаёт
Чуквр
Обод
Дарxон
Квдук
Чуквр
Куорквмди
Афгонбог
Каттакишлок
Баxмал
Зангтепа
Тошгузар
Каприн
Квмчоп
Чомичли
Апарди
Зангибобо
Чавка
Торцари
Шамолквдук
Огзикенг
Янгиобод
Куошчи
Учтепа Икки
Галлакор
Окквзар
Учтут
Гулистон
Мирзадала
Xалкуобод
Юкуори Янги
Олтинтепа
Паxтакор
Лолазор
Чимкуоргон
Паxтаобод
Бошёнбоз
Адакёнбоз
Узун
Xоя
Учтепа
Есабоы
Равот
Бешкуотон
Оккишлок
Xоякона
Xоябузурук
Куорадагана
Куотирбулок
Квруксоы
Бакирчи
Янгикишлок
Терсакар
Окмачит
Бешбулок
Ингичка
Чоштепа
Оыгутон
Галабулок
Окзов
Полвонсоы
Замит
Чакар
Сероб
Бешкапа
Аччиги
Дек
Xитоы
Куоракоз
Гулдара
Xонака
Тутак
Орта
Лангар
Кизилтепа
Калта
Йийда
Маданийат
Киргиз
Куорамурча
Мевазор
Чинобод
Гулистон
Датквш
Бешогил
Xийобон
Куошканот
Каттабог
Янгикуоргон
Куорашина
Гюзор Шари
Камаши Шари
Яккабогь ШариРельеф:
Чакчор Довон (3509 m)
Перевал Бельауты (3505 m)
Осмонтарош Тог (3493 m)
Чимбоы Тог (3378 m)
Боысунтов Тизмаси (3263 m)
Гора Беш-Нау (3169 m)
Горы Ходжа-Гургур-Ата (2942 m)
Гора Ходжа-Гуль-Ата (2876 m)
Гора Капасан (2855 m)
Гора Хан-Тахта (2838 m)
Гора Кетман-Чанты (2798 m)
Гора Бель-Ауты (2759 m)
Горы Чакчар (2736 m)
Горы Тай-Талаш (2675 m)
Кизилгаза Довон (2536 m)
Гора Майданак (2493 m)
Егарном Тог (2394 m)
Горы Кара-Сырт (2106 m)
Совукбулок Довон (1869 m)
Перевал Кызыл-Ата (1579 m)
Гора Кан-Тау (1565 m)
Ушчелье Железные Ворота (1554 m)
Кокбулок Тог (1240 m)
Заxана Довони (1224 m)
Гора Кайпан-Тау (1147 m)
Каттачангарак Тог (1110 m)
Перевал Улайнар (1100 m)
Гора Адам-Таш (1076 m)
Хребет Джетымкаляс (923 m)
Ганякунд Тог (853 m)
Бозаxор Тог (798 m)
Бугор Ходжа-Бузурюк (559 m)Гидрография:
Пачкамарское Водохранилишче
Лангар Сув Омбори
Камаши Сув Омбори
Чимкуоьргьон Сув Омбори
Декуонобод Сув Омбори
Пачкамар Сув Омбори
Куорабог Сув Омбори
Родник Узук-Улян
Родник Таш-Булак
Родник Ак-Су
Кизилбулок Булок
Сабзик Булок
Кврук Булок
Боталабулок Булок
Xаркалли Булок
Гулбог Булок
Юнушкала Булок
Квдуксара Булок
Гулбулок Булок
Квдчашма Булок
Урадарья
Мачайдарья
Лангар
Кизилдарё
Кичик Оьрадарё
Игрисув
Кара-Су
Катта Оьрадарё
Оксув
Колодец Зиракчи
Колодец Тулеш
Колодец Тоычи
Тошторма Квдук
Колодец Тандырча
Колодец Саманчи
Колодец Чакап
Колодец Араб
Колодец Ак-Кудук
Колодец Ачик-Кудук
Колодец Шур-Кудук
Каттатаxом Квдук
Путратма Квдук
Xайранчик Квдук
Султонквдук Квдук
Кокквдук Квдук
Сатторквдук Квдук
Кошаxолквдук Квдук
Карсан Квдук