Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота4221
Размер файла 3.8 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныТаджикистан
Узбекистан
ЯзыкАнглийский

Комментарии

2013-11-08 23:42:50
Самарканд
Перед вами карта, которая демонстрирует территорию Таджикистана, Узбекистана.Показан город Самарканд. Рейс из Самарканда. На этой карте обозначен город Каттакуоьргьон. Присутствует город Шахрисабз. Показан город Ургут. Вы найдёте тут город Китоб. Показан город Булунгьур. На этой карте обозначен Юма. На этой карте обозначен Чирокчи. Присутствует Челак. Показан Ёмбоы. Присутствует Чарxин. Показан Иштиxон. Присутствует Даxбет. Присутствует Сахибназар. На этой карте обозначен Верхний Муссабазар. Присутствует Фараб. Присутствует Зирабулак.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-4
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-8
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-5
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk41-12
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-10
Карта 200k--j41-06
Карта 200k--j41-12
Карта 200k--j42-01
Карта 200k--j42-02
Карта 200k--j42-07
Карта 200k--j42-08
Карта 200k--k41-36
Карта 200k--k42-31
Карта 200k--k42-32
Карта 500k--j41-2
Карта 500k--j42-1
Карта 500k--k41-4
Населённые пункты:
Самарканд (319366 чел.)
Каттакуоьргьон (59382 чел.)
Шахрисабз (57051 чел.)
Ургут (47373 чел.)
Китоб (41938 чел.)
Булунгьур (26815 чел.)
Юма (19920 чел.)
Чирокчи (19356 чел.)
Челак (16727 чел.)
Ёмбоы (14429 чел.)
Чарxин (13791 чел.)
Иштиxон (13024 чел.)
Даxбет (8044 чел.)
Сахибназар
Верхний Муссабазар
Фараб
Зирабулак
Зинак
Зауанна
Зангибай
Зааглык
Юргабулак
Юрак-Тепе
Юкары-Чильджигут
Юкары-Аман
Юкары-Альгар
Яз-Тепе
Ярым-Тук
Ярквдун
Янгкуоьргьон
Янги-Кишлак
Янгикишлок
Янги-Кент
Янан-Шеых
Яман-Тельпак
Ялан-Сай
Якуб-Бай
Вольджан
Ваткана
Варсин
Варганза
Вали
Узун-Кишлак
Узунбулак
Узбанкинты
Увада
Усмановка
Оьрискишлок
Урташих
Уртасайдау
Уртакишлак
Урта-Чильджигут
Оьртабоьз
Урта-Боз
Уроклы
Урай
Урай
Урак-Бий
Упка
Умакоы
Улач
Улус
Улугбек
Тюбели
Туюн
Туявоши
Туяклы
Тутли
Тут
Туш-Булак
Турт-Куль
Турт-Боло
Туркмен
Туркмен
Турагыр
Тупадас
Тунгатар
Тумшук-Базар
Тумшук
Тума
Тугай
Топакуль
Тоныка
Токчи
Терсак
Тепетай
Тепа-Курган
Темирходжа
Тегана
Тайтюяк
Тайлак-Ата
Тоылок
Татли
Таткент
Таш-Кудук
Тошквдук
Тартулы
Тарджилга
Тарарык
Толакол
Тарагай
Томшуш
Талоктепа
Така-Джигильды
Табиб
Кимьёгарлар
Сулахлы
Сувлик
Сухман
Сукар
Нуробод
Сочакиболо
Сиваз
Сийоб
Шорквдук
Шурча
Шурча
Шурча
Шорбозор
Шурбай
Штаб
Шор-Кудук
Шир-Курган
Шайхлар
Шатри
Шаматон
Шахартепа
Севас
Сенгир-Булак
Сазагьон
Савган
Сарыйак
Сарытепа
Сарытай
Сарикоьл
Паст Сарикамиш
Сарычашма
Сарыбазар
Сарыбаш
Сары-Ассийа
Сариосийо
Сарай-Курган
Сарай
Сарай
Сарай
Сангыр-Булак
Сагызул
Сафарча
Районабад
Раватмыш
Рават
Рават
Раванак
Рахматабад
Рахимтепа
Рабатли
Пулачи
Пшталик
Пирмамет
Пайшанбасиаб
Пайна Вторайа
Паст-Нау
Парча-Кара
Панг
Отябрьский
Ошкон
Опча
Оча-Майли
Обиканда
Нуж
Нушкент
Нурдум
Нийаз-Мухамед
Назар
Наймантепа
Найманча
Найманча
Найман
Навахчинан
Наузандак
Науруз-Тепе
Наукас
Насуват
Насуват
Пайарик
Нанхур
Накрач
Нагорнайа
Мызырлы
Мынаджир
Мыхтар
Музан-Тюбе
Муссыр
Мусакак
Мумын-Ходжа
Муминабад
Мултаб
Мулла-Ам
Мухаммада
Мугуль
Мугуль
Мугюл
Матман
Митан
Митан
Мирза-Куль-Бай
Мирза-Баглан
Мирза
Мирганча
Миранкуль
Мироки
Мин-Булак
Милиходжа
Мевали
Мазарлы
Моылияр
Майли-Балта
Майда
Матрид
Маркач
Марёнбулок
Макрид
Маилычунур
Маджар
Мачитлы
Лангар
Лиджан
Ленинский
Лапак
Ланак
Лоыиш
Кызылтурук
Кызылемчак
Кизилчорва
Кызылбаш
Кырк
Кырк
Кынгыр
Кузычи
Куз-Гузар
Куз-Банд
Кузан
Куянчи
Кутыр-Булак
Квчи
Кутан-Тюбе
Кушти
Курван-Зор
Куру-Сай
Кур-Сай
Куропаткино
Курганча
Купаки
Кунр
Кунгур
Кунграт
Кунград
Кунград
Кумушкент
Кумак
Кульчаба
Кульбасты
Кул
Кукташ
Кудуилы
Куочкуорбулок
Ктай-Бала
Ктай
Красный Восток
Красновосточный
Краснайа Заря
Коштамгалы
Кошмулла
Кош-Кудук
Кошкудук
Кошбакалы
Конглы
Кок-Таш
Кок-Сай
Кок-Гумбаз
Кокдала
Коканы
Клычли
Кийот
Кийат
Кийане
Кишлык
Кирккишлак
Кипчак
Кипчак
Киндыр
Кинагач
Кильдон
Кичкина-Булак
Кичине-Каира
Хызаляк
Хузя-Джан
Хтай
Хозяы-Дун
Хозар-Нова
Хош-Чинар
Хоса
Ходжа-Манзиль
Ходжа-Курган
Ходжакишлак
Ходжакабуд
Ходжа-Исмаил
Ходжа-Булак
Ходжа-Ахрар
Ходжа
Ходжа
Ишров
Хина
Башир
Хазрет
Хазара
Xазора
Хаузак
Ханым-Курган
Халвай
Халаджан
Хаким-Кудук
Керак
Кечкельдык
Казанлы
Казан-Арык
Казак-Аул
Кайракли
Кайнама
Кайки
Катта-Суганчи
Каттасайдау
Катта-Муминоват
Каттаминг
Каттакурганское Водохранилишче
Каттакишлок
Катта-Кайраклы
Каттаган
Карыз
Кара-Янтак
Кара-Янтак
Кара-Тухум
Каратепа
Кара-Таш
Кара-Сольды
Карапачлы
Каранайман
Каранайман
Кара-Кутан
Кара-Курсак
Каракуль
Куорабудуг
Кара-Кийа
Каракисак
Кара-Хана
Каракасмак
Каракалпак
Каракалпак
Каракалпак
Кара-Ики
Кара-Булак
Кара-Арык
Канглы
Канджигалы
Камангаран
Канотли
Калман-Бай
Кальлюк
Каль-Курган
Калкама
Калдырга-Джар
Каканагач
Как
Каирма
Каынарбулок
Кафтар-Хана
Кадым
Кадан
Кааны
Итыкчи
Испанза
Иски-Джума
Искандар
Искана
Ишат
Ир-Назар
Ираль
Инсар
Ингичкапайан
Ингичкабала
Ингичка
Инам-Якши
Имени Сталина
Имам-Тюбе
Ильпак
Или-Сарай
Илатан
Иланли
Игизак
Ибрагимата
Гуз
Гурджи
Гумсай
Гьумбаз
Гулякандоз
Гульба
Гобдун
Гиждуван
Гиссарак
Гилон
Газар
Гавай-Ата
Гавxона
Гараулы
Галя-Кудук
Галлякапа
Галабек
Гаджиталя
Файзабад
Ешимаксак
Джурят
Юмабозор
Джума-Базар
Джугары
Джиты-Кудук
Джили-Су
Джевачи
Джай-Мулик
Джавшар
Ёвуз
Джарты-Тюбе
Джар-Тепе
Джартепа
Джар
Джана
Джам Второы
Джам Первый
Джамбай
Джам
Джаляль-Абад
Джалаир
Джалаир
Дусмат
Дурсун
Дурман
Ду-Оба
Донгкишлок
Дульта
Дула
Дукчиги
Донкара
Дивана
Дирин
Динау
Деынау
Деновбола
Давташ
Довтош
Даул
Даучар
Чункаймышбала
Чувуллок
Чийаль
Чингирок
Чинар
Чинабад
Чимчуклы
Чимбай
Чим
Чим
Чилювут
Чичканчи
Чичканчи
Чаука
Чаш-Тепе
Чарвак-Тюбе
Чархин
Чардара
Чардара
Чанз-Куль
Чанкатыр
Исорак
Чангалы
Чангалиболо
Чангаль
Чамбил
Чамбель
Чаккы
Чабат
Бурун-Джуз
Бураны
Буранходжа
Булунгьур
Буль-Укшум
Бухарикишлак
Большайа Михайловка
Богарное
Бидани
Бешсар
Беш-Кутан
Бешказак
Бешкар
Беш-Капа
Беш-Кал
Беш-Булак
Беш-Боло
Беш-Агач
Бек-Саид
Бедана
Базарджай
Бай-Курган
Байбича
Байбагиш
Бава
Башкудук
Балаташ
Бакрак
Бахши-Тепе
Бахрин
Багрынь
Багрин
Багрин
Багизаган
Бадлы Первые
Бадбад
Бадай
Дашт Азлортепа
Айритом
Айман
Паст Оёкчи
Атакенты
Ашир-Бука
Ашик-Ата
Аша-Май
Артыбул
Арал
Арабхана
Арабхана
Катта Араббанд
Кичик Араббанд
Аппан-Саппан
Анджарлы
Яр
Аман-Турды
Аман-Кутан
Аман-Колхат
Амандара
Аманбай
Аманбай
Алтяул
Ала-Хатын
Ак-Тулы
Актепе
Актепа
Аксултан
Акмечеть
Аккурган
Акчурагасы
Окчова
Акча-Буга
Акбуыра
Ак-Бит
Аиткуль
Агалык
Адиль
Адас
Ача-Майли
Абисанда
Мусобозор
Шиньча
Шернова
Кырк-Арча
Фароб
Дурман
Гозалкент
Гулобод
Олга
Олатон
Гююмли
Софи
Окквдук
Чорвадор
Галабек
Xоякуоргон
Карамон
Дам
Паканди
Янгигаёт
Xушали
Моылияр
Отамайли
Паxтакор
Абадон
Паxталисоы
Наймансароы
Янгиобод
Xояобод
Гулистон
Янгикишлок
Мирзатоп
Юкуори Сарикамиш
Юкуори Уышун
Паст Уышун
Уышун
Чилювут
Уымавут
Галлачи
Квлчийали
Маданийат
Куозок
Зум
Галлакор
Аннароз
Квруксоы
Сарчашма
Яккаxона
Мингквчар
Кавзаxона
Сассикчашма Булок
Катлас
Тошкишлок
Квшчи
Каыни
Xояимкона
Биркунлик
Наки
Яыраxона
Топчок
Ширамон
Шавкан
Кани
Чоршанба
Бозарик
Зачкана
Олпош Булок
Гасантепа
Гулшан
Кврилиш
Юкуори Окбоы
Совукбулок
Кангли
Косам
Куоргонтепа
Мангит
Окуолтин
Устоы
Панйи
Квшбоши
Донийоршайx
Гаров
Донгкишлок
Куорасув
Авазмайлик
Номатон
Куорапоыча
Бешкапа
Чоштепа
Уымавут
Тезоб
Районобод
Додик
Куоракамар
Чорвадор
Минйир
Буяли
Xонака
Тойиккишлок
Кврама
Тойик
Чаркай
Сароы
Бошчел
Янгиобод
Пасчил
Олакуоыли
Бектемир
Ачамайли
Бештерак
Яккатут
Навроз
Окпайа
Докчи
Квмкишлок
Сароы
Ортакуоргон
Шарисабз Шари
Китоб Шари
Чирокчи ШариРельеф:
Гора Захча-Лана (3268 m)
Горд Кырк-Тау (2417 m)
Сангатар Довон (2332 m)
Куорайингал Тог (1983 m)
Перевал Кара-Бель (1891 m)
Перевал Сан-Туба (1890 m)
Таxтакуорача Довон (1779 m)
Горы Лятабанд (1702 m)
Бирдак Довон (1688 m)
Хребет Каратепа (1610 m)
Горы Гобдунтау (1556 m)
Перевал Авган (1411 m)
Перевал Ходжа-Вахалюк (1347 m)
Гора Туран (1326 m)
Питов Тог (990 m)
Хребет Карача-Тау (891 m)
Овраг Дарбаза-Кам (859 m)
Зеравшанскайа Долина (806 m)
Овраг Агалык-Сай (767 m)
Овраг Маранкул-Сай (747 m)Гидрография:
Арык Тюя-Тартар
Арык Тайлян
Арык Сары-Су
Арык Ходжа
Арык Хасан-Арык
Арык Кара-Арык
Арык Булунгур
Озеро Богагук-Куль
Каттакуоьргьон Сув Омбори
Исорак Сув Омбори
Калкамин Сув Омбори
Яккабаг-Дарья
Терсаксай
Тарагайсай
Танхаздарья
Тангисай
Талакульсай
Сазаган
Сайджилгакуль
Сабырсай
Пшталик
Палванарык
Лянгар
Кумсай
Кумдарья
Хызаляк
Каттасай
Карасу
Карасу
Кара-Су
Даргом
Даргом
Арык Дам
Оёкчидарё
Оксув
Аксай
Акдарья
Акарык
Турт-Куылык
Колодец Сарыча
Колодец Обран-Кудук
Колодец Кырк-Кулач
Колодец Кок-Таш
Колодец Кийат
Колодец Хакиш-Кудук
Колодец Ачи
Колодец Араб-Кудук
Куораковнек Квдук
Иреквдук Квдук