Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-12-2nd-ed

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-12-2nd-ed
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-12-2nd-ed
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-12-2nd-ed
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3787
Размер файла 3.2 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныИран
Туркменистан
ЯзыкАнглийский
Эта карта содержит территорию Ирана, Туркменистана.Вы найдёте тут город Квчан. Присутствует город Аннау. На этой карте обозначен Кака. Вы найдёте тут Акдаш. Присутствует Кара Куовюнлу. Показан Шадамбон. Вы найдёте тут Тузанлу. На этой карте обозначен Фирузе. Присутствует Довлме-Е Оля. Вы найдёте тут Ини Ёк. Показан Бешарат. Вы найдёте тут Бенге Кале. Вы найдёте тут Парканд. Присутствует Садат. Показан Яквл. Присутствует Сафар Кале. На этой карте обозначен Робат.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-7-2nd-ed
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-8-2nd-ed
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-13
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-5
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-9
Карта 200k--j40-17
Карта 200k--j40-18
Карта 200k--j40-23
Карта 200k--j40-24
Карта 200k--j40-29
Карта 200k--j40-30
Карта 200k--j41-13
Карта 200k--j41-19
Карта 200k--j41-25
Карта 500k--j40-2
Карта 500k--j40-4
Карта 500k--j41-1
Карта 500k--j41-3
Карта 100k--j40-069
Населённые пункты:
Квчан (111752 чел.)
Аннау (27526 чел.)
Кака (18545 чел.)
Акдаш
Кара Куовюнлу
Шадамбон
Тузанлу
Фирузе
Довлме-Е Оля
Ини Ёк
Бешарат
Бенге Кале
Парканд
Садат
Яквл
Сафар Кале
Робат
Лайен-Е Нов
Колаб
Еккебаг
Довлатабад
Есар
Хеырабад
Фархан-Е Софла
Фархан-Е Паьин
Алиабад
Навох
Бад Хвор
Дагбан Мезерй
Еы Еы
Фахрабад
Пиранлу
Емам Вердихан
Кале Шараф
Кач Канлу
Пакотал
Магу
Инче Кеыканлу
Инче Саболаг
Емамкуоли
Дарунгар
Ченар
Аман Марган
Могаммад Вали Беыг
Ханче
Юмболаг
Нафте
Мамудабад
Лотфабад
Гуганлу
Гандаб
Голриз
Гол Амад Беык
Гадуганлу
Гечалик
Коне Кале
Коне Кале
Кур Чешме
Калате-Е Могаммад Язди
Калате-Е Канди
Носратабад-Е Ядид
Калате-Е Зал Хан
Калате-Е Гаййи Барат
Калате-Е Асад Хан
Калате-Е Арбаб
Карнаве-Е Ширан
Кордканлу
Кеытаки
Квлёк
Кешлак
Кара Йекке
Кара Акач
Куорбанабад
Кабах
Фазлабад
Фаррохабад
Фархан-Е Коне
Фархан-Е Шара
Фатгабад
Ггаффарабад
Аваз Могаммад Беыг
Азизабад
Арабабад
Абдоллабад
Сеыедабад
Шеыхга
Шеыхванлу-Е Паьин
Шеыхванлу-Е Бала
Шурок-Е Тупканлу
Кал Шур Седакат
Калате-Е Шур
Сеыедга
Санг Бор
Солтан Зирабе
Солтанабад
Сарзов
Зеыданлу-Е Бала
Зу Хану
Зарабад
Раманкуоли
Раябабад
Калов
Дуданлу
Дам Нешаь
Дарбанд-Е Паьин
Дарбанд-Е Бала
Калате-Е Дарбанд
Даводли
Хеырабад-Е Софла
Хеырабад
Халанлу
Хешт
Хахиан
Еыдарабад
Гаквруди
Газрат-Е Солтан
Есар
Есар
Осеынабад-Е Седакат
Осеынабад
Гасан Кадхода
Гасанабад
Гайй Келич Хан
Гаййиабад
Чагар Ра
Чаккер
Черан
Чалаки
Ёлфан
Йеггал
Ябар
Яганабад
Янан
Товки
Таган
Сар Асиаб-Е Лотфи
Таппе Лик
Каримабад
Пол-Е Герд
Париабад
Палканлу-Е Паьин
Калече
Байат
Баманабад
Багадорхан
Беш Дарре
Пиш Багган
Борй
Баба Рамазан
Инче Шабаз
Иланёк
Овлиаь
Есмаил Хан
Асадабад
Артиан
Арбаб
Ак Чешме
Арчинабад
Аб Барг
Болвериан
Зеыданлуы-Е Паьин
Зангеланлу
Юсеф Хан
Ядегар
Ядак
Овтанлу
Тирган
Тавил
Тай Од Дин
Табрик
Сукадли
Сонкуор
Сини
Шуы-Е Васати
Шевеы-Е Бала
Шилган
Шевеы-Е Паьин
Шевеы-Е Васат
Шамси Хан Кале
Санг-Е Сурах
Санг Дивар
Садабад
Ришхвар
Рамазан Кале
Куозлок
Кале-Е Аббас
Палканлу-Е Бала
Новхандан
Могаммад Таки Беыг
Мир Кале
Мина Кале
Меяб
Мезерй
Лотфабад
Лайен
Комай Хвор
Халканлу
Хакестар
Хадем Анлу
Капкан
Калате-Е Ша Могаммад
Калате-Е Молла Могаммад
Калате-Е Ака Беык
Кау
Качаланлу
Кабуд Гонбад
Яшнабад
Яфарабад
Ида Лик
Гасанабад
Гол Хандан
Геров
Гапи
Гарнаве Шур
Фазан Беыг
Емарат
Дуст Могаммад Беыг
Довлат Шамлу
Дизаванд
Дизадиз
Дарре Газ
Дарбанд-Е Арггаванша-Е Ида Лик
Дагдар
Чунли
Чарам
Чапешлу
Борйи Кале
Аррак
Арчанган
Ак Каризак
Аллайан
Абшур
Яшлык
Старайа Кара-Хан-Кала
Шор-Хаудан
Шемли
Он-Беги
Мехинли
Маныш
Махтум-Кала
Кюренкала
Кясаули-Кала
Кяль-Ата
Кизыл-Кемер
Ходжакала
Хивабад
Хасар-Кала
Казганкала
Каушут
Карахан
Кара-Агач
Багабат
Геын-Кериз
Геверс
Деыча
Даргана
Чукур-Кала
Чильгез
Боварт
Бабадурмаз
Артык
Арчиньяк
Араб-Кала
Екке Тут
Деешт
Калате-Е Халилзаде
Зула
Лайен-Е Коне
Карнаве-Е Шур
Калаб
Сеыед Ггариб
Калате-Е Есмаил Хан
Сеыед Юсеф
Калате-Е Гаййи Талеб
Яфарабад
Тазе Кале
Чагар Борй
Дамке
Курак
Зебардаст Хан
Чакар
Гол Хандан
Кезелбайер
Хан Абдал
Солтанабад
Еззатабад
Калате-Е Галди
Даданлу
Горган
Фархан-Е Бала
Алиабад
Навах
Казан-Е Беыг
Сефар Кале
Калате-Е Гаййи Наяф
Шадмине
Чилаг
Юлкуоли
Робаб
Калате-Е Расул
Тут
Еспаган
Есар
Шарестане
Торки Дарре
ЕмаратРельеф:
Ку-Е Али Болаг (2528 m)
Ку-Е Мури (2422 m)
Ку-Е Ян Болаг (2406 m)
Макал Ку (2364 m)
Ку-Е Дарвиш (2341 m)
Котал-Е Диван (2297 m)
Ку-Е Шекар Аб (2296 m)
Реште-Е Бугмишт (2276 m)
Ку-Е Камар Али (2276 m)
Ку-Е Алла Акбар (2265 m)
Ку-Е Мариш Хвор (2262 m)
Котал-Е Алла Газ (2236 m)
Котал-Е Кашмар (2234 m)
Ку-Е Систан (2190 m)
Гонде Ку (2186 m)
Ку-Е Поште Пар (2152 m)
Ку-Е Кешлак-Е Надери (2146 m)
Ку-Е Чаквр Тарну (2124 m)
Ку-Е Казан (2097 m)
Ку-Е Асламе (2067 m)
Ку-Е Камас (1958 m)
Ку-Е Емарат (2047 m)
Катал Ядак (2001 m)
Ку-Е Таклату (1970 m)
Гардане-Е Алами (1985 m)
Ку-Е Ках (1952 m)
Ку-Е Хар Поште Даг (1925 m)
Дарре-Е Далуче (1911 m)
Ку-Е Санг Дарре (1885 m)
Ку-Е Ташали (1882 m)
Ку-Е Аллао Акбар (1823 m)
Ку-Е Караволхане (1784 m)
Гу Таппе (1755 m)
Гардане-Е Аллао Акбар (1751 m)
Ку-Е Аладаг (1750 m)
Гардане-Е Шеытан Котал (1724 m)
Ку-Е Анйир Дарре (1720 m)
Ку-Е Ежди (1687 m)
Ку-Е Кушкак (1666 m)
Ку-Е Баш Таппе (1660 m)
Ку-Е Калат (1652 m)
Ку-Е Квзи (1644 m)
Ку-Е Меыданя (1601 m)
Ку-Е Форуд (1522 m)
Ку-Е Кара Даг (1410 m)
Ку-Е Кара Таве (1386 m)
Кезел Байер (1326 m)
Ку-Е Биби Кез Кез (1306 m)
Ку-Е Туне (1227 m)
Ку-Е Тахт-Е Се Гуше (1203 m)
Ку-Е Кезел Даг (1196 m)
Заррин Ку (1184 m)
Хребет Зиракев (1156 m)
Диване Ку (1069 m)
Ку-Е Тахт-Е Ша (1025 m)
Кезел Котал (985 m)
Ку-Е Комач Ховр (956 m)
Дарре-Е Челмир (948 m)
Кезел Байер (844 m)
Ку-Е Кара Йеге (842 m)
Ку-Е Гази Диман (830 m)
Сухте Ку (792 m)
Реште Чурик (790 m)
Ку-Е Кара Даг (788 m)
Ку-Е Карох Каз (750 m)
Ку-Е Комай Хвор (736 m)
Кезел Бабер (687 m)
Дарре-Е Такар (610 m)
Ку-Е Кезелбайер (591 m)
Гора Халац (582 m)
Гарм Дарре (580 m)
Дарре Нокар (552 m)
Хребет Гяурс-Даг (510 m)
Хребет Агмат (446 m)
Кезел Ку (419 m)
Бугор Кара-Хан-Тепе (241 m)
Бугор Оджарли-Тепе (198 m)
Бугор Чаш-Тепе (184 m)
Пески Черкезли-Кум (157 m)
Пески Коушут (148 m)
Пески Ана-Узун-Беик (134 m)Гидрография:
Кариз-Е Диване
Кариз-Е Диване
Дагане-Е Екке Тут
Родник Вахча
Родник Кара-Булак
Родник Аджирам-Су
Чешме-Е Астане
Чешме-Е Меылу
Чешме-Е Гуни
Шурак
Руд-Е Сузе
Черлук
Урлик Дарре
Рудбар Су
Ямбулг Равин
Рудхане-Е Лайен
Пирган Су
Тиргин Су
Занкананли Чай
Санказ Су
Чарам Нов
Кал-Е Шамхал
Рудхане-Е Калат
Рудхане-Е Дорунгар
Шерлок
Зир Абад
Рудхане-Е Зангеланлу
Кал-Е Шур Дарре
Кал-Е Ида Лик
Кал-Е Дийе
Зуы Карали
Аб Баш Таппе
Зуы Чеел Мер
Аб-Е Гарни
Кал-Е Емарат
Кал-Е Аби
Кал-Е Екке Тут
Кал-Е Диван
Кал-Е Сини
Кал-Е Хакестар
Кал-Е Шекар Аб
Рудхане-Е Лабон
Рудхане-Е Шарак
Кал-Е Таппе Кешлак
Кал-Е Шахал
Рудхане-Е Шарак
Кал-Е Нардебани
Кал-Е Гунак
Кал-Е Чидза
Колодец Яшил
Колодец Султан-Деж
Колодец Стефановича
Дождевайа Яма Сиполкин
Дождевайа Яма Махым-Кала
Колодец Куы-Джук
Колодец Хиллеу
Колодец Кара-Нур
Дождевайа Яма Чопал-Кахка
Колодец Бурунджар
Колодец Аталарны