Скачать карту
Карта американской армии лист nk39-10

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист nk39-10
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист nk39-10
НазваниеКарта американской армии лист nk39-10
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1954
Ширина5749
Высота4365
Размер файла 8.5 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныАзербайджан
ЯзыкАнглийский
Эта карта показывает территорию Азербайджана.Показан столица Азербайджана город - миллионник Баку, Боку. Вылет из Баку, Боку. Присутствует город Сумгаит. Поиск билетов из Сумгаита. На этой карте обозначен город Гарачухур. Показан город Бакиханова. Вы найдёте тут город Билаяри. Вы найдёте тут город Локбатан. Вы найдёте тут город Шемаха. Вы найдёте тут город Сабирабад. Присутствует город Амирджан. Вы найдёте тут город Кази-Магомед. На этой карте обозначен город Забрат. Вы найдёте тут город Сабунчи. Вы найдёте тут Гаци Зеыналабдин. Присутствует Ахсу. Вы найдёте тут Бинагади. Присутствует Исмаиллы. Вы найдёте тут Гобустан.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист nj38-4
Карта американской армии лист nj39-1
Карта американской армии лист nk38-12
Карта американской армии лист nk38-9
Карта американской армии лист nk39-11
Карта американской армии лист nk39-7
Карта 200k--j38-06
Карта 200k--j39-01
Карта 200k--j39-02
Карта 200k--k38-30
Карта 200k--k38-36
Карта 200k--k39-25
Карта 200k--k39-26
Карта 200k--k39-27
Карта 200k--k39-31
Карта 200k--k39-32
Карта 200k--k39-33
Топографическая карта ггц лист K-38-30
Карта 500k--j39-1
Населённые пункты:
Баку, Боку (1116513 чел.)
Сумгаит (265150 чел.)
Гарачухур (72989 чел.)
Бакиханова (66686 чел.)
Билаяри (42194 чел.)
Локбатан (30694 чел.)
Шемаха (29403 чел.)
Сабирабад (28075 чел.)
Амирджан (26798 чел.)
Кази-Магомед (23102 чел.)
Забрат (21396 чел.)
Сабунчи (20996 чел.)
Гаци Зеыналабдин (19019 чел.)
Ахсу (17209 чел.)
Бинагади (14012 чел.)
Исмаиллы (13610 чел.)
Гобустан (13398 чел.)
Бадамдар (11398 чел.)
Балаханы (10863 чел.)
Сарай (10173 чел.)
Рамана (8855 чел.)
Джорат (8624 чел.)
Кобу (7377 чел.)
Джейранбатан (5684 чел.)
Ходжи-Гасан (5089 чел.)
Мугань (4410 чел.)
Мараза (3754 чел.)
Килязи (3277 чел.)
Дигях (3211 чел.)
Гюздек (2462 чел.)
Кергез (2036 чел.)
Шураабад (1945 чел.)
Баскал (1234 чел.)
Алтыагач (1126 чел.)
Хызы (1024 чел.)
Пута (1018 чел.)
Лагич (925 чел.)
Шонгар (730 чел.)
Каратугай
Бурвит
Ахмазкенд
Зых
Зохрабкенд
Зеыва
Зарнава
Заргеран
Заргарлы
Зардоб
Зарат Хейбери
Зарат
Зарат
Зарат
Зарат
Зарат
Зангяна
Занги
Юхары Бугур
Юхары Ангелан
Юxари Алайаз
Икинци Енийол
Биринци Енийол
Еникенд
Еникенд
Еникенд
Елчубейли
Екя-Хана
Ясма
Яримца
Яник Алайаз
Вердах
Васа
Варна
Валасин
Узун-Дере
Утуг
Утальги
Упа
Уладжалы
Уцарли
Икинци Удуллу
Биринци Удуллу
Тюркеды
Тюркеди
Тиxли
Тудар
Тувикенд
Топчу
Топалгасанлы
Тирджан
Тервахарва
Телисли
Текля Мирзабаба
Текля
Тазановджи
Тазакенд
Татаркенд
Теси
Талыстан
Талиснуру
Талис
Талис
Талис
Такялиакты
Таглабийан
Тагяы
Сюнди
Сурра
Сураxани
Сумакалли
Сулутапа
Сулут
Сулеыман
Суковушан
Степан Разин
Сорсор
Ситалчай
Сыгырлы
Шыхымлы
Сиxлар
Сиxлар
Сиxлар
Шушун
Шуракенд
Шюкюрчи
Шубаны
Сорсулу
Шорбачы Вторые
Шорбачы
Xоылу
Шильян
Шихзаирлы
Саумяновка
Саумянабад
Сарадил
Шальгях
Сасолтанли
Шахсеван
Шахкая
Шебалы
Сабеыли
Сиxандаг
Шабийан
Сарсура
Сарису
Сардахар
Сангачалы
Сагиян
Сачярни
Сабир
Рушан
Ренгидар
Ранджбар
Рамана
Рагимли
Рагимагалы
Карасу
Приморск
Поладлы
Пиршага
Пиркарацуxа
Пиргасанли
Перекишкюл
Пирекюджа
Пираганым
Пирабулкасим
Икинци Пасали
Пашалы Третьи
Биринци Пасали
Палхаш
Падар
Оылякулу
Овцулу
Гацили
Нюыди
Нуыди
Нютах
Нуран
Астраханка
Новхана
Невджу
Наваи
Наваги
Насирли
Нарлык
Нариманкенд
Нардаран
Наниц
Немирли
Намазга
Набур
Мюрсаллы
Мюджюгафтаран
Мюджю
Мюдри
Мюдрюсе
Мирти
Мустафаxанли
Мюшкямир
Мусакенд
Мусабеыли
Мурадли
Мурадхан
Мурадбеыли
Мулуx
Муганли
Муганли
Мучу
Моллакенд
Мирикенд
Мицан
Миаджик
Меысары
Икинци Меыниман
Биринци Меыниман
Меликумуд
Меликчобанлы
Малгам
Малцак
Медили
Матраса
Масазир
Мерзенгели
Марамлы
Мамышляр
Мамедли
Малый Талыш
Магеррамли
Мацаxи
Лянгябиз
Санкалан
Ленинабад
Кызыл-Юлдуз
Кизилказма
Кизилказма
Кызыл-Даш
Кюркенди
Кюрдюван
Кюрдмашы
Курдбайрам
Кюрдаханы
Кюрд
Кючеыри
Кирнизи Октябр
Кицатан
Кянагя
Кялва
Кушенджа
Кушчу
Курузма
Кюрдамир
Курбанефендили
Кврбанци
Куншады
Кулулу
Кюлюлю
Кубалыбалаоглан
Кубалы
Куоыдан
Ковлар
Кошакенд
Конаккенд
Колани
Куоцулу
Киров
Кировка
Кировка
Кирк
Кичик Ковляр
Кичик-Гимчи
Хышкадар
Хырдалан
Хыныслы
Хол-Килязи
Хирек
Xимран
Хильмилли
Хила Мирзали
Xатман
Хасидере
Харко
Ханлар
Ханкенди
Хандек
Ханегя
Ханагя
Халтан
Хайсаляр
Куба-Халилли
Халилли
Халандж
Кеывенди
Кеытих
Кевлюдж
Кесxурт
Кештимез
Кес
Каррар
Керкунч
Кендоба
Келенлы
Калбанд
Зеыва
Келаханы
Когна-Кушчи
Кехна-Дахар
Кечалляр
Касымкенд
Касимбеыли
Касымбеыли
Кашад
Карс
Каравелли
Кора-Веллы
Каравелли
Караулхана
Карасаккал
Карамарьям
Карамамедли
Карамамудлу
Каралар
Каракою
Караколлук
Каракая
Каракасли
Каракасли
Карагоджалы
Карагоз
Караганлы
Караджюзлю
Карадаг
Карабулак
Карабуджак
Карабагли
Калынджак
Калиновка
Калфарадж
Калайбугурт
Калашыхы
Калагайли
Каладжык
Карабагли
Караджалы
Каджар
Ивановка
Истису
Исмаиллы
Инкар
Имени Воровского
Илхычы
Иланли
Гюрджюван
Гюрдживан
Гюнеыкышлак
Гюгюм
Кирлар
Гяндова
Гягяли
Гусеинбеылы
Горадил
Гомусцу
Годжалы
Гирде
Гез-Агзы
Гоытапа
Гейляр_Даг
Гейляр_Чель
Гоыдара
Гейделлякли
Герсала
Гермийан
Германхана
Герайбеыли
Геокмалы
Гендара
Кендаxан
Козлы
Кезли
Гашимханлы
Карблюк
Гарибан
Керче
Гапитли
Гензя
Гамзалы
Гамяли
Гафтасов
Гаджюшагы
Гаджысамедли
Гациман
Саран-Хаджи-Кадыр
Гаджыкадирли
Финдиган
Фатмайи
Еюббеыли
Ечеляр
Ерзикюш
Енишдиби
Джульян
Цулян
Джеыранкечмаз
Джейли
Джеирли
Джавад
Джарлы
Джанги
Джамджамлы
Джалаир
Джагирли
Цабани
Дзержиновка
Дуварян
Донгули
Дизавар
Дияллы
Димитровка
Дилман
Дере-Зарат
Дере-Хыныслы
Дерекеркенч
Дерекенд
Демирчи
Деллар
Дедегюнеш
Дашдемирбеыли
Дамламаца
Долляр
Даxар
Дагколаны
Дагхиля
Дайрманлы
Дадали
Чыраглы
Чухурюрд
Цуxурюрд
Чухуразами
Цуxанли
Чехранлы
Чийни
Цисти Клюц
Челсорсор
Чель Араб
Цайли
Чайлы
Цайли
Цай Кврбанци
Цайкуовусан
Чартайаз
Чармимазар
Царxацу
Чарган
Цапарли
Чандахар
Цандаxар
Целов
Икинци Цаган
Биринци Цаган
Чеильдаг
Бюлбюти
Буровдал
Булдук
Бугур
Бозаванд
Бизлан
Билясан
Билистан
Биджов
Беюк-Кенгерли
Беыи
Бейахмедюрд
Бекля
Боят
Баш-Хыныслы
Бармы
Балвари
Балик
Бала-Мурадхан
Бала Кенгерли
Бахшылы
Бахлийан
Багырлы
Багбан
Багали
Айдинлар
Аваxил
Атакисили
Астраxанка
Аскербеыли
Асикбайрамли
Ашага Фындыган
Ашага Ангелан
Асатлы
Арчиман
Араткенд Второы
Араткенд Первый
Аракит
Арабушагы
Арабшалбаш
Арабшахверди
Арабсарван
Арабмехдибей
Арабкубалы
Арабхана
Арабкадим
Араббазарлы
Ангелан
Енгехаран
Амбизляр
Алпоут Первый
Алмаговлу
Аллаярли
Алийетмазли
Алиджанлы
Алахмадатли
Аxундлу
Аxтаци Сирван
Аxтаци
Аxтаци
Аxтаци
Аxтаци
Ахмедли
Ахан
Сиазань
Агдере
Агбулак
Агаларбеыли
Агаджалы
Агабеыли
Ахжидара
Аднали
Абдулян
Абасханлы
Каракюллуг
Мам
Шоки
Махундалы
Колоысар
Веыляр
Нахар
Клыч
Гасан
Кум
Бабаджан
Кайалджа
Сунды
Адживели
Юзуф
Рамазан
Цуxанли
Бозум
Дамирли
Хашамади
Биби-Эйбат
Карадаг
Кийасли
Муганлы
Хамид-Бек
Агирджа
Пирбейли
Падар
Пирили
Падар
Бадалли
Верхний Гуздак
Расулзаде
Тазаканд
Бесдам
Аxисxа
Буынуз
Гунавса
Килязи
Икинци Ясма
Сафалы
Амадли
Сис
Кврдтапа
Минга
Караибад
Учепе
Карабулак
Сабирли
Xалилли
Екаxана
Агаларбайли
Агарx
Мустафалы
Арсали
Гасанли
Дайиказимли
Алатли
Пирсаат
Пирxана
Сиxлар
Гуздак
Гамяли
Зых
Еибат
Гюздек
Яшма Третий
Абшерон
Нагдали
Китлы
Хырдапай
Черный Город
Бухта-Ильича
БаиловРельеф:
Саназардаг (2874 m)
Царлица Даги (2714 m)
Куовдаг (2437 m)
Гора Ель-Гядык (2319 m)
Гора Кюпюч-Даг (2291 m)
Гора Гамни-Беюк (2290 m)
Гора Галадж (2268 m)
Дубрар Даги (2205 m)
Сариxан Даги (2140 m)
Камца Даги (2139 m)
Нийалдаг Силсиласи (2126 m)
Гора Кийал-Даг (2008 m)
Гора Агри-Яылах (1964 m)
Перевал Мохтыкян (1821 m)
Гора Маразды (1781 m)
Xалтан Асирими (1605 m)
Гора Буинуз-Даг (1573 m)
Гора Келаки (1403 m)
Гора Енгехаран (1393 m)
Гора Чермодагар (1379 m)
Аxар-Баxар Асирими (1297 m)
Аладас Силсиласи (1228 m)
Гора Гяды-Даг (1222 m)
Меысари Тираси (1202 m)
Гумбидаг (1164 m)
Таxтайайлак Силсиласи (1142 m)
Бурунсвал Даги (1108 m)
Гора Каладжан (1077 m)
Гора Кизяки (1047 m)
Камци Даги (1026 m)
Аудаг (963 m)
Сараку Даги (958 m)
Байбайим Даги (935 m)
Юртандаг (898 m)
Устал Даги (878 m)
Каыиблар Даги (864 m)
Явани Даги (826 m)
Лянгябизский Хребет (820 m)
Сиxандаг (801 m)
Гора Биджов (793 m)
Боюк Сийаку Даги (786 m)
Гора Рузтам-Даг (762 m)
Варафта Силсиласи (761 m)
Хребет Ахар-Бахар (752 m)
Квсцу Даги (750 m)
Хребет Гоюшун (722 m)
Гора Аджидере (690 m)
Загяр-Даг (676 m)
Гора Сунгур (676 m)
Гора Агазаман (653 m)
Гирда Даги (649 m)
Кецикая Даги (641 m)
Хребет Хашамади (624 m)
Байаната Даги (588 m)
Бабикум Даги (575 m)
Кабандаг (568 m)
Гора Майаш (564 m)
Куркацудаг (527 m)
Аxтарма Даги (507 m)
Гора Кыр-Даг (452 m)
Гацииса Даги (452 m)
Садаг (446 m)
Аляты Ранге (412 m)
Гора Аг-Бурун (410 m)
Торагай Даги (400 m)
Гора Кагниза-Даг (399 m)
Караквс Даги (389 m)
Боюк Гарами Силсиласи (385 m)
Гора Тахталы Кайа (384 m)
Гуцур Даги (362 m)
Сабандаг (354 m)
Илxидаг (336 m)
Гора Касмали (335 m)
Гора Шарбит-Даг (328 m)
Гора Коуы (328 m)
Гора Мирзалы (319 m)
Гора Каракуш (315 m)
Боздаг (309 m)
Дурандаг (301 m)
Гора Календер-Тапа (286 m)
Гора Аташкя (270 m)
Бесбармак Даги (260 m)
Гора Нишянга (243 m)
Бадамдар Даги (238 m)
Гора Кызылкайа (229 m)
Хребет Даште-Тепе (204 m)
Гора Ах-Тапа (150 m)
Цанавар Каписи Даги (150 m)
Гора Далиглы (132 m)
Кер Гес Берг (120 m)
Гора Сангяр (114 m)
Локбатан Даги (98 m)
Гора Десебоыну (82 m)
Гора Дегдовых (71 m)
Гора Каракыштаг (68 m)
Равнина Кара Богаз (26 m)
Кур-Араз Овалиги (1 m)
Султан Бурну (-26 m)
Сиx Бурну (-28 m)
Сарикаябаси Бурну (-28 m)
Мыс Сангачал (-28 m)
Пута Бурну (-28 m)
Мыс Килязинскайа Коса (-28 m)
Калага Бурну (-12 m)
Ясма Адаси (-28 m)
Остров Даш Зиря (-28 m)
Тава Адаси (-28 m)
Наргин Исланд (-28 m)
Остров Дуванный (-28 m)
Орта Дас Адаси (-28 m)
Карвансарай Адаси (-28 m)
Адсиз Бурун (-28 m)
Дасли Бурун (-28 m)
Байил Бурну (-28 m)
Ики Кардас Даслари (-28 m)
Байил Дили (-28 m)
Ясамал Вадиси (-9 m)Гидрография:
Илиц Буxтаси
Баки Буxтаси
Бибиеыбат Буxтаси
Каменнайа Банка
Самур-Абсерон Канали
Канал Кюрдамир-Кобу
Бас Мил-Карабаг Коллектору
Озеро Зыхское
Забрат Голу
Озеро Сары-Су
Озеро Красное
Булбула Голу
Озеро Ахмаз
Озеро Шор-Уч-Тепе
Озеро Шорчала
Озеро Мирзалади
Массасыр-Гел
Квмятак Голу
Озеро Гаджи-Гасан
Озеро Таш-Агыл
Лаке Байук Шор
Озеро Аг-Чала
Каыгисиз Голу
Канлигол
Озеро Коше-Ятагчала
Озеро Бабершор
Цеыранбатан Су Анбари
Пирсаат Су Анбари
Асибайрамли Су Анбари
Юпитер Сайи
Тудар
Мунтянка
Ляки-Чай
Квба
Куозлуцай
Кес
Каракоыны
Гирдиманцай
Дзоголово
Цигилцай
Дженги-Чай
Алмичай
Назирцай
Кара-Коби
Сулутцай
Аджи-Су
Кар-Таиай
Быгыр-Чай
Пешна-Чай
Джангучай
Аоцай
Джульгу-Чай
Карабулакцай
Куордуцай
Сордара
Агсу
Тугцай
Сумкаыитцай
Ситалцай
Xанцан Цилгаси
Кенда
Бярг Даря
Бурансыз-Джульга
Бабаджан Джульга
Аджи-Дере
Веквер
Парала
Джуван-Кечмес
Хол-Чай