Скачать карту
Карта американской армии лист nk38-9

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист nk38-9
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист nk38-9
НазваниеКарта американской армии лист nk38-9
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1954
Ширина5758
Высота4359
Размер файла 10.3 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныАзербайджан
Грузия
Россия
ЯзыкАнглийский
Данная карта отображает территорию Азербайджана, Грузии, России.Показан город Шеки. Показан Закаталы. Присутствует Ахты. Присутствует Кахи. Вы найдёте тут Белоканы. Вы найдёте тут Алиабад. Присутствует Куруш. Вы найдёте тут Огуз. Вы найдёте тут Лагодехи. Показан Ленин. Присутствует Багдади. Вы найдёте тут Рутул. На этой карте обозначен Хучни. Вы найдёте тут Мискинджа, Мискинджи. Присутствует Гапцах. На этой карте обозначен Курах. Присутствует Луткун.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист nk38-11
Карта американской армии лист nk38-12
Карта американской армии лист nk38-5
Карта американской армии лист nk38-6
Карта американской армии лист nk38-8
Карта американской армии лист nk39-10
Карта американской армии лист nk39-4
Карта американской армии лист nk39-7
Карта 200k--k38-16
Карта 200k--k38-17
Карта 200k--k38-18
Карта 200k--k38-22
Карта 200k--k38-23
Карта 200k--k38-24
Карта 200k--k38-28
Карта 200k--k38-29
Карта 200k--k38-30
Карта 200k--k39-13
Карта 200k--k39-19
Населённые пункты:
Шеки (62191 чел.)
Закаталы (18277 чел.)
Ахты (14080 чел.)
Кахи (11992 чел.)
Белоканы (9182 чел.)
Алиабад (9103 чел.)
Куруш (7807 чел.)
Огуз (6600 чел.)
Лагодехи (6550 чел.)
Ленин (6508 чел.)
Багдади (4564 чел.)
Рутул (4237 чел.)
Хучни (3637 чел.)
Мискинджа, Мискинджи (3611 чел.)
Гапцах (3501 чел.)
Курах (3364 чел.)
Луткун (3264 чел.)
Тпиг (2823 чел.)
Хив (2401 чел.)
Усухчай (1966 чел.)
Баш Гейнюк (1658 чел.)
Кабакцол (1293 чел.)
Зрых
Зильдик
Зертиль
Юхари-Захит
Юхары-Цинит
Яркуг
Яраг
Ялак
Вруш
Верхний Катрух
Усуг
Урсун
Урга
Гортноб
Укуз
Ухул
Турага
Цуртиль
Цудук
Цнал
Цлак
Цирхе
Цахур
Тркал
Текипиркент
Смугул
Штул
Шиназ
Шимихюр
Шиланша
Шари
Сертиль
Салда
Рича
Ругун
Пилиг
Пилек
Нижний Катрух
Нацма
Муслах
Мухах
Мишлеш
Микрах
Михрек
Миких
Миджах
Ляхля
Лучек
Лака
Кужник
Кукваз
Кутул
Кусур
Куштиль
Куркак
Курдул
Кураг
Кунки
Гуми
Куг
Кочхюр
Кина
Киче
Хюрехюр
Хутхул
Хурик
Хнюх
Худуц
Худиг
Хрюг
Хпедж
Хосрех
Хоредж
Хвередж
Хнов
Хпюк
Хапиль
Каракюре
Конди, Кондик
Камилух
Кальял
Калук
Каладжух
Кала
Кака
Ицари
Ихрек
Играх
Иче
Гурик, Хурик
Гоа
Герель
Генеколоб
Гельмец
Гельхен
Гдым
Фурдаг
Флидзах
Фий
Фите
Джули
Джиных
Джилихур
Джиг-Жиг
Джаба
Дулдуг
Чувек
Чурдаф
Чираг
Буршаг
Буркихан
Борч
Бахцуг
Оттал
Атрик
Ашты
Ашар
Ашага-Захит
Ашага-Ярак
Ашага-Мака
Арсуг
Арчуг
Аракул, Аракуль
Арак
Анклух
Амух
Амсар
Ахниг
Афна
Гозпарак
Зунуд
Зогаллык
Зарна
Загям
Зеям
Юзбашеван
Юxари Тала
Юхары-Чардахлар
Енгийан
Ёлайриц
Хачмас
Воитала
Верхиян
Вашловани
Вартасенкислак
Верезет
Узунтала
Узунтала
Узунказмалар
Улган
Тюлю
Туюрбина
Солбан
Силибан
Тиканли
Тасмалы
Тангит
Талалар
Тайифли
Сюбюту
Сюсген
Солквца
Сиxоба
Шыхляр
Сотавар
Сирванли
Син
Шариф
Шамбулбина
Самбул
Сарибулак
Сарыбаш
Салынчах
Салали
Сабунчу
Рочахмед
Пуштбина
Пойлу
Поштбина
Пасан
Воитала
Орта-Зеызит
Ораван
Онцалли
Охут
Охахдере
Мурквзтала
Муxас
Мухах
Муганлы
Муджахбина
Мосул
Мичих
Меслес
Мешаоба
Мешабаш
Мазимкарисан
Мазымчай
Катех, Мацех
Масхарабина
Марсан
Мамруx
Мамкабина
Маков
Магамалар
Ляляпаша
Ляляло
Лекит Малах
Лакит Котуклу
Лекит
Лаза
Лаиц
Кышлак
Кышлаг-Зеызит
Кыпчак
Киндирка
Кымырлы
Кимир
Кяпянякчи
Кюрдамир
Кумлак
Кум
Квллар
Кюдюрлю
Кудула
Козлубуджак
Кортала
Кохмух
Киш
Килисабугов
Кичик Алатемир
Xалxалкислак
Халхал
Халаталабина
Xалатала
Халафтала
Кесквтан
Кесаман
Кенделян
Кемерван
Кебелоба
Казмалар
Казмалар
Казма
Казаxли
Каысарли
Кайса
Кадасбина
Катеx
Касс
Кашкачай
Каркай
Карамеша
Карагацили
Карадагли
Карабалдир
Карабагли
Кандаx
Камистала
Калал
Калафалар
Каxмугал
Каx Ингилоы
Каxбас
Капиздара
Коверзеызит
Ититала
Исаклыгирмя
Исаxли
Ингилоы Котуклу
Инджа
Илису
Ибрагимкенд
Гюлюзанбина
Гюллюк
Гораган
Гоыбулак
Гегем
Гасанбина
Ганифа
Фисдикли
Фильфили
Фазил
Фалдарли
Езгиллы
Емберчай
Цунут
Джовлан
Цимцимаx
Цар
Цалут
Цалайир
Джафарабад
Донбабина
Деымадаглы
Дашюз
Дасбулак
Дардокказ
Дандиx
Даначы
Чудулобина
Цудулу
Цолаxли
Чокакоба
Цобанкол
Чедеровтала
Чорода
Цапаган
Бурунковак
Бум
Буджак
Бозбина
Биледжик 2-Й
Биринджи-Биляджик
Бидеыиз
Бучагар
Беюк-Алатеымур
Беретбина
Базар
Байрамбина
Байдарли
Баян
Баш Зейзит
Бас Сабалид
Башмалах
Баш Лайски
Баш Кюнгют
Бас Калдак
Баш Дашагыл
Бархалбина
Балтали
Бабаратма
Айритала
Асаги Тала
Асаги Сабалид
Асаги Лайски
Ашагы Кюнгют
Асаги Калдак
Ашагы Гейнюк
Асаги Филфили
Ашагы-Дашагыл
Ашагы Чардахлар
Ашага-Зеызит
Асаги Малаx
Армудлу
Арменаткышлак
Ерменет
Амирджан
Аманли
Алияр
Алмалы
Алибейли
Али-Байрамлы
Алескер
Аглых
Агкилиса
Агдамкалал
Агцай
Агаллы
Аджылыхбина
Абдалли
Земо-Нашовари
Земо-Мсхалгори
Земо-Хиза
Земо-Хечили
Земо-Кеди
Земо-Болкви
Верхвис-Миндори
Вардисубани
Узунтала
Ульяновка
Цьоднискари
Цодна
Цитьели Цкаро
Цитьели Сабатьло
Цителгори
Циплисцкаро
Мирзаани
Тела
Тьамариани
Свободное
Свидеба
Шрома
Самтьацкаро
Сакьобо
Пьона
Подаани
Пичхис-Богири
Патара-Шираки
Патара-Гори
Орджоникидзе
Ново-Михайловка
Нинигори
Найендровали
Нацисквилари
Мтьисдзири
Мшвидобиани
Мирзаани
Лениновка
Лапниани
Квемо-Нашовари
Квемо-Мсхалгори
Квемо-Хечили
Квемо-Кеди
Хошатиани
Хизабавра
Кевхиани
Кавшири
Касрисцкали
Карсубани
Караджала
Капучи
Калаки
Кабали
Гвимриани
Гургениани
Гуджарети
Гелати
Гарбути
Ганджала
Ганатлеба
Еретьискари
Ельоар
Дзвели-Анага
Япьаридзе
Диди Шираки
Диднаури
Дедоплис-Цкаро
Чадуниани
Болокиани
Баисубани
Архилоскало
Арешпьерани
Апени
Ксийелеб
Чанкаати
Патара-Тапа
Калиновка
Ендзеба
Топ-Кара-Агач
Кусур
Томуллу
Беюк-Мумбарак
Узюмлюкенд
Магайны
Сегютю
Карухлер
Малых
Корухлар
Дюрдже
Бабало
Падар-Чала
Алы-Байрамлы
Баккал
Карвансара
Малый Джунут
Кагах
Амкусухта
Лека
Хноску
Рижхоа
Гвачису
Хлют
Кокевонтыл
Куркал
Шиткан
Кензрикыль
Ичин
Куркурахюр
Ашага-Архит
Квардал
Бедюк
Мунари
Хунадык
Бетельда
Махикиляз
Махидаг
Махибудайлы
Хуца
Кувиг
Хурсатиль
Яргиль
Лидже
Ягдыг
Варсит
Кираджи
Ругудж
Вечрик
Гисик
Улуз
Кюрек
Хархни
Джаг
Бухнаг
Варсит
Месасамбул
Баматли
Ени Сувакил
Турацли
Агязи
Цумай
Дашюз
Абйит
Сарибулак
Касбина
Каратала
Абасканд
Агязи
Куснат
Абриx
Гиоргетьи
Карсубани
Караггайи
Килер
Лакун
Ашакент
Хпек, Хпюк
Юхари-Архит
Тураг
Кирки
Дагни
Гасих
Ханак
Дирбакмахи
Хараг
Куфа
Турианткалуеби
Тарибани
Шеертеба
Тхилисцкаро
Гагар
Ульгеб
Сурхавкент
Шурагат
Шиле
Урзиг
Кулиф
Джульджаг
Юргулиг
Джульджиниф
Ляхе
Гюхряг
Татиль
Цухдыг
Новый Лидже
Сикух
Гувлиг
Кюряг
Халаг
Куваг
Акка
Сика
Вертиль
Кулиг
Гариг
Уртиль
Юхари-Ярак
Миси
Хутигазмир
Центральная-Усадьба
Корш
Уна
Сюгут
Хнях
Хута
Куказ
Гдынк
Новый Хкем
Чувалар
Демирар
Кавалар
Ялджух
Вартатиль
Усур
Санжи
Маза
Кудчах
Старый Хкем
Хал
Гра
Гогаз
Филя
Друштул
Лгапиркент
Храх
Хпитар
Келе
Зирдаг
ЧиликРельеф:
Гора Базардюзи (4466 m)
Туфандаг (4197 m)
Гора Шалбуздаг (4142 m)
Гора Дюльтыдаг (4127 m)
Ярудаг (4116 m)
Гора Бишиней-Дженолшоб (4104 m)
Гора Чарундаг (4080 m)
Гора Таклин (4049 m)
Гора Гокли (4046 m)
Гора Рагдан (4020 m)
Гора Деавгай (4016 m)
Гора Балиал (4007 m)
Гора Хашхарва (3971 m)
Гора Чолохсу (3914 m)
Гора Цимирцы (3894 m)
Гора Берксану (3887 m)
Гора Малкамуд (3879 m)
Гора Зярлых (3864 m)
Гора Виралю (3857 m)
Гора Арцелинех (3838 m)
Гора Курудаг (3837 m)
Гора Базыки (3836 m)
Гора Таклик (3813 m)
Гора Несер (3811 m)
Гора Алахундаг (3801 m)
Гора Сеид-Кабри (3801 m)
Гора Каталнац (3794 m)
Гора Чарисина (3787 m)
Гора Кельдукуль (3755 m)
Гора Нусса-Даг (3740 m)
Гора Цокульдаг (3736 m)
Гора Курапдаг (3724 m)
Гора Педжиасаб (3724 m)
Гора Саладаг (3724 m)
Гора Гарая (3714 m)
Гора Какыту (3708 m)
Гора Уна-Даг (3695 m)
Гора Хунзундалилбак (3676 m)
Гора Сельды (3664 m)
Гора Корка-Цель (3661 m)
Гора Гутон (3648 m)
Гора Джюмай (3635 m)
Гора Ноур (3633 m)
Перевал Цимирцы (3630 m)
Гора Кара-Даг (3627 m)
Гора Ярусадаг (3585 m)
Гора Гуммакал (3575 m)
Гора Чодоридаг (3569 m)
Гора Чхотурмас (3561 m)
Гора Мечитдаг (3561 m)
Хребет Маш-Даг (3561 m)
Гора Барбар (3550 m)
Гора Чилидик (3548 m)
Гора Цайлахан (3546 m)
Гора Рустан-Баз (3527 m)
Хорай. Гора (3521 m)
Гора Гак (3516 m)
Хребет Кябяктепе (3513 m)
Гора Тиклалибаш (3506 m)
Гора Чед (3493 m)
Гора Маллоросо (3487 m)
Гора Лагизури (3486 m)
Гора Кюр-Тепе (3485 m)
Гора Ахвай (3481 m)
Перевал Халахуркац (3480 m)
Гора Кузайдаг (3475 m)
Гора Каракая (3465 m)
Перевал Чульты (3462 m)
Гора Большой Самалит (3456 m)
Перевал Лаказани (3447 m)
Гора Гунтуца (3442 m)
Гора Бойнеель (3440 m)
Хребет Дюль-Тыдаг (3440 m)
Гора Бечул (3438 m)
Гора Хочалдаг (3428 m)
Гора Дадиан (3408 m)
Гора Пир (3407 m)
Гора Гудурдаг (3401 m)
Хребет Чульты (3392 m)
Гора Арабек (3386 m)
Гора Ницазан (3381 m)
Гора Тиновросо (3374 m)
Гора Тиновросо (3374 m)
Хребет Ханеку (3356 m)
Перевал Нусса (3348 m)
Перевал Арчиб-Худун (3335 m)
Гора Боцкал (3325 m)
Гора Аджукана (3316 m)
Перевал Чхотурмас (3314 m)
Гора Суфри (3294 m)
Гора Камцана (3293 m)
Гора Цумбеганабгу (3251 m)
Гора Хачхач (3249 m)
Гора Ханахул (3209 m)
Перевал Цейлахан (3190 m)
Перевал Гудурдаг (3185 m)
Гора Кекросо (3164 m)
Гора Сарыдаг (3160 m)
Гора Тукиркиль (3153 m)
Перевал Самалит (3152 m)
Перевал Гарал-Кал (3147 m)
Перевал Гунтуца (3145 m)
Хребет Лека (3131 m)
Перевал Гуммакал (3123 m)
Хребет Ябимеэр (3115 m)
Гора Химрик (3108 m)
Гора Эмир-Алиль-Падук (3101 m)
Гора Клер (3083 m)
Хребет Хутакулбарх (3081 m)
Гора Тебел-Сери (3036 m)
Гора Джуфудаг (3015 m)
Хребет Хултай Даг (3008 m)
Хребет Рогли (3008 m)
Гора Горида (3007 m)
Гора Чара (3007 m)
Гора Ялак (3004 m)
Перевал Добалт (2997 m)
Мацxалросо Асирими (2995 m)
Гора Глыкдаг (2994 m)
Перевал Диндидагский (2992 m)
Хребет Урададаг (2981 m)
Гора Коледж (2975 m)
Перевал Фийский (2966 m)
Хребет Хуадриль (2944 m)
Гора Вруш (2942 m)
Гора Нухулоса (2928 m)
Гора Кокма-Даг (2927 m)
Перевал Гилямуш (2921 m)
Гора Хечек (2919 m)
Гора Острая (2914 m)
Перевал Хобелбетер (2914 m)
Гора Хургабек (2909 m)
Гора Дамабаши (2891 m)
Гора Деве-Боыну (2888 m)
Перевал Мала-Россо (2865 m)
Перевал Салаватский (2852 m)
Перевал Мохол-Гори (2881 m)
Кафлан Даги (2879 m)
Хребет Бакадух (2878 m)
Гора Карах (2876 m)
Гора Яглыгюней (2875 m)
Гора Каях (2851 m)
Гора Синдаку (2847 m)
Xутор Даги (2844 m)
Гора Фитидаг (2831 m)
Перевал Химрик (2827 m)
Хребет Тукуидалык (2822 m)
Гора Чарода (2812 m)
Куосункар Даги (2807 m)
Гора Новельсу (2807 m)
Хребет Кубахаллильбарх (2802 m)
Перевал Херакова (2795 m)
Перевал Давянны (2793 m)
Гора Гестинкиль (2788 m)
Гора Ногуспель (2772 m)
Гора Барза (2751 m)
Перевал Гдымский (2745 m)
Перевал Хурайский (2744 m)
Гора Моурав-Даг (2737 m)
Гора Гяшелк (2736 m)
Гора Таначи-Баши (2735 m)
Перевал Аттагайский (2693 m)
Гора Гирахкиль (2682 m)
Хребет Хургабек (2679 m)
Перевал Цудурский (2670 m)
Гора Чарасалдыс-Тави (2666 m)
Хребет Кокма (2661 m)
Перевал Гюнахай (2657 m)
Перевал Хатабалу (2650 m)
Хребет Джуфудаг (2613 m)
Гора Буга (2569 m)
Перевал Коледж (2564 m)
Гора Ратран (2562 m)
Гора Лайски (2556 m)
Гора Клинчин (2534 m)
Самурский Хребет (2531 m)
Гора Дахал (2530 m)
Хребет Колохдаг (2521 m)
Хребет Дамалда (2520 m)
Гора Джафаны-Ханакель (2509 m)
Гора Кангаурбаш (2505 m)
Гора Гурциг (2497 m)
Гора Джабудаг (2480 m)
Гора Казытала (2468 m)
Хребет Чимидаг (2455 m)
Гора Аг-Кесек (2450 m)
Гора Гиспардаг (2446 m)
Хребет Кахиб Еэр (2435 m)
Гора Текиндаг (2412 m)
Гора Каран-Даг (2403 m)
Перевал Дамалда (2403 m)
Гора Кекен (2397 m)
Гора Джварис-Тави (2393 m)
Перевал Хулаанклухамаидан (2393 m)
Гора Шара (2372 m)
Гора Хвалаан (2346 m)
Гора Сенгер (2345 m)
Гора Хвананкиль (2261 m)
Гора Хициорга (2258 m)
Гора Цорцин (2257 m)
Гора Большоы Рогогель (2246 m)
Перевал Гумилевский (2228 m)
Наме Нот Шовн (2228 m)
Гора Квенкилокиль (2223 m)
Хребет Душман (2198 m)
Квлунсу Даги (2179 m)
Гора Чинга (2153 m)
Боюк Квбаx Даги (2097 m)
Гора Тогря (2063 m)
Доорцибал Даги (2040 m)
Гора Кяшпинш (2038 m)
Хребет Мсхал-Гори (2036 m)
Гора Кичигдаг (2020 m)
Гора Гульгулькиль (1996 m)
Гамзакуор (1912 m)
Гора Путкиль (1891 m)
Гора Ухиндаг (1870 m)
Гора Губах-Кабах (1856 m)
Гора Ярхигюнейкиль (1853 m)
Гора Диди-Вели (1818 m)
Гора Хан-Яылаг (1805 m)
Гора Коркуль (1759 m)
Гора Сакарауло (1743 m)
Гора Чучейсын (1696 m)
Гора Кулигдаг (1675 m)
Гора Гюрджа-Даг (1631 m)
Хребет Угелтехили (1593 m)
Хребет Агапас-Кеди (1575 m)
Гора Чадунианис-Тави (1571 m)
Гора Барчекуль (1567 m)
Хребет Гарзигуль (1450 m)
Цидибас Даги (1339 m)
Перевал Гарзигуль (1249 m)
Гора Беш-Етаклар (1224 m)
Гора Чурбаш (1142 m)
Гора Никорас-Цихе (1001 m)
Гора Киклино (971 m)
Мтьа Зилчьа (854 m)
Гора Тахта (849 m)
Мтьа Зилчьа (845 m)
Гора Птичья (826 m)
Горы Кала-Дараси (747 m)
Цоxкардаг (740 m)
Гора Храмистави (722 m)
Гора Кушебис-Тави (718 m)
Гора Хечили (709 m)
Гора Каладара (684 m)
Гора Малый Квабебис (662 m)
Квсармуд Даги (657 m)
Айритапа Даги (648 m)
Горы Казар-Леди (629 m)
Хребет Шува-Алта (621 m)
Гора Архилоскало (584 m)
Куозлудаг (580 m)
Гора Дидитепа (567 m)
Нудбарек-Даг (526 m)
Гора Новайа Михайловка (495 m)
Хребет Ендзебелес-Мтеби (465 m)
Степь Тарибани (450 m)
Гора Комроы (449 m)
Хребет Коцахурис-Кеди (444 m)
Дасуз Силсиласи (430 m)
Цеыранцол Даги (409 m)
Степь Натбеури (401 m)
Гора Ека-Тапа (375 m)
Гора Палан-Тюкан (340 m)
Гора Чанглял-Даг (306 m)
Перевал Долма-Ел (278 m)
Перевал Дебе-Боыну (242 m)
Гора Чинчрианийе-Гора (226 m)
Елдарис Даблоби (222 m)
Алазан Айрицай Вадиси (191 m)
Пловца Асирими (188 m)
Гора Иора (133 m)Гидрография:
Канал Гирма
Канал Ахали-Архи
Ледник Тихицир
Ледник Муркар
Ледник Ятминчар
Озеро Патара-Тба
Озеро Бошле-Хель
Озеро Хала-Хель
Озеро Халахел
Озеро Гумилевское
Озеро Шара
Озеро Дебришара
Озеро Чехивир
Озеро Каур
Озеро Мурана
Озеро Кочеби
Озёра Ноур
Айрицай Су Анбари
Овраг Патара-Ширакис-Боло
Овраг Комроы-Дараси
Овраг Шор-Хеви
Усухчай
Мазимцай
Мазачай
Курдул
Хири
Харчик-Чай
Кара-Самур
Иори
Хултайчай
Гдымчай
Фийчай
Дюльтычай
Алазани
Ахтычай
Тиканлицай
Талацай
Синцай
Наужаб-Кобу
Мурдарцай
Кврмуxцай
Кисцай
Катеxцай
Карацай
Карацай
Караагач
Дасагилцай
Цинцарцай
Белоканы-Чай
Агричай
Ахчай
Кабали
Чертлис
Баисубани
Апени
Логодехисцкали
Шромис-Хеви
Сагатор
Цуxадурмаз Цайи
Карасу
Зегзит-Чай
Кюнгют-Чай
Кюнеют
Чор-Дере
Бухоы-Дере
Куотурцай
Назар-Чай
Цампара Цайи
Падар-Чай
Фалдар Цайи
Муганлицай
Кончура-Кобу
Дамарчик
Кетеван-Чай
Зуранчай
Халяхан
Каяна
Аттагайчай
Чамра-Дере
Джоох-Ор
Бетзебор
Калакор
Нуккура
Халахур
Тухичай
Даккичай
Виралю
Харчунчай
Кули
Чаранних
Кунки
Анклюглю-Чай
Кошанапу
Душадаг
Рутул
Карацай
Кавалацай
Цунутцай
Боюккуобу
Калацай
Даличай
Кочхюрчай
Лакункам
Алахунчай
Шиназчай
Мачхалор
Грма-Геле
Шавцкала
Нинос-Хеви
Кабалис-Тоти
Мшали-Геле
Тхилис-Хеви
Диди-Оле
Свидеба
Улгансу
Кабалис-Тоти
Джоахор
Тахлутор
Кокзебор
Нехтильор
Нинихибор
Горедибор
Большой Бадах
Муалличай
Можай
Арцалинех
Акулалу
Шурхла
Бичерилигираб
Гургурайкотты
Ханагчай
Дуца
Арадир
Цубаерк
Кумсарху
Тюркидагунчай
Мисичай
Лахва
Хтугар
Мухун
Хиривалю
Зубавач
Акарлец
Марцугчай
Хпеджчай
Загаркам
Чафар
Узундере
Маикчай
Кукиркам
Кябякчай
Каравансарачай
Лалаан
Лека
Фалфан
Кахулкам
Ялакдере
Зехенкам
Мугулахчай
Галагатхет
Кызылдере
Каминчай
Макавац
Чехчай
Мулларчай
Вахчагчай
Рагданчай
Ареши
Квириа-Цкали
Чиаури