Скачать карту
Карта американской армии лист nk38-12

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист nk38-12
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист nk38-12
НазваниеКарта американской армии лист nk38-12
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1954
Ширина5937
Высота4725
Размер файла 8.7 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныАзербайджан
ЯзыкАнглийский

Комментарии

2015-02-13 01:57:34
super
Эта карта отображает территорию Азербайджана.На этой карте обозначен город Гянджа. Бронировать авиабилет из Гянджи. Присутствует город Мингечаур. Присутствует город Евлах. Показан город Барда. Показан город Шамкир. Вы найдёте тут город Геокчай. Показан город Агджабеди. Показан город Агдаш. Показан Тертер. Показан Ханлар. Вы найдёте тут Уджары. Вы найдёте тут Квткашен. Присутствует Зардоб. Показан Мардакерт. Вы найдёте тут Дашкесан. На этой карте обозначен Кельбаджар. Показан Геранбой.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист nj38-3
Карта американской армии лист nj38-4
Карта американской армии лист nj39-1
Карта американской армии лист nk38-11
Карта американской армии лист nk38-8
Карта американской армии лист nk38-9
Карта американской армии лист nk39-10
Карта американской армии лист nk39-7
Карта 200k--j38-04
Карта 200k--j38-05
Карта 200k--j38-06
Карта 200k--j39-01
Карта 200k--k38-28
Карта 200k--k38-29
Карта 200k--k38-30
Карта 200k--k38-34
Карта 200k--k38-35
Карта 200k--k38-36
Карта 200k--k39-25
Населённые пункты:
Гянджа (303268 чел.)
Мингечаур (95453 чел.)
Евлах (53716 чел.)
Барда (37372 чел.)
Шамкир (35421 чел.)
Геокчай (35348 чел.)
Агджабеди (34989 чел.)
Агдаш (23528 чел.)
Тертер (18185 чел.)
Ханлар (17816 чел.)
Уджары (15741 чел.)
Квткашен (11867 чел.)
Зардоб (10612 чел.)
Мардакерт (10167 чел.)
Дашкесан (9900 чел.)
Кельбаджар (8400 чел.)
Геранбой (7333 чел.)
Нафталан (7045 чел.)
Араи (6724 чел.)
Кызылгаджылы (6330 чел.)
Караери (5565 чел.)
Далляр (4399 чел.)
Верх.дашкесан (1837 чел.)
Казанбулак (980 чел.)
Алунитдаг (857 чел.)
Бегимли (830 чел.)
Кушчу (408 чел.)
Турианчай (307 чел.)
Сиxарx (304 чел.)
Сарыджалы
Кягризли-Ахмедбеыли
Агдам
Текекайасы
Сарванлар
Xинаxли
Зюмюрхач
Зурнабад
Зургес
Зульфугарлы
Золгеран
Зийадли
Зивлян
Зизик
Зинзагал
Зейва
Зазалы
Зардаxац
Зараган
Зангишалы
Залам
Заглик
Заглик
Загали
Икинци Юзбасли
Биринци Юзбасли
Юзбашилар
Юхары Зеынаддин
Юхары_Шильян
Саламабад
Юхары Неыметабад
Юхары-Ляки
Юхары Колгаты
Юxари Касил
Юxари Карxун
Юхары Карасаккал
Юxари Буцак
Юxари Айрим
Юxари Агцайази
Юхары-Агджакенд
Юхары Агасибеыли
Ерлиагали
Ереванлы
Ерек-Манкунк
Еникенд
Еникенд
Еникенд
Енгикенд
Ениджа
Ениджа
Ениайриджа
Ениарx
Ениарx
Ениарx
Ениабад
Енгица
Ёлпак
Ёлквлулар
Елкуллар
Елеен
Егарчиказахлар
Егакор
Ярмаммедбагы
Яншак
Ялман
Ялкислак
Ялдили
Яквблу
Владимировка
Веысалли
Юxари Оратаг
Верин-Карагат
Цайли
Велиушахлы
Велиханлы
Веласли
Варвара
Варданлы
Ванклу
Ванк
Вандам
Валилар
Вагуас
Узуноба
Устал
Умудлу
Умудлу
Умудалилар
Улудас
Улубаб
Улашлышыхлы
Учтепе
Учоглан
Тюркман
Тюрк-Хоылу
Тюркачи
Тюнтюли
Тюркман
Тумасли
Тулалар
Цмакаог
Третий Интернационал
Товла
Топбаг
Топалхасанлы
Тонасен
Тоганали
Тофики
Тодан
Тхкот
Дамгали
Таза_Шильян
Тазакенд
Тазакенд
Тазакенд
Тазакенд
Тазакенд
Тазакенд
Тайнак
Татлы
Татлар
Татлар
Тарс-Далляр
Тарнаут
Теркеш
Тап_Каракоюнлу
Танрыгулулар
Талис
Талыш
Такля
Тахнали
Тагилар
Сюннюляр
Сырт-Енидже
Сыныхкилисе
Сусузлук
Сума
Суцма
Сталино
Сырхавенд
Союлан
Совла
Сорджа
Солтаннуха
Солтанкенд
Соганвердилар
Синджан
Силеыли
Силеыли
Сиxлар
Сиxлар
Сиxли
Шыхбеы
Шыхбагы
Шыхамир
Шуракенд
Шураабад
Шукюрагалы
Сотланли
Сотланли
Шордехна Второе
Шордехне
Шорбулаг
Шораллы
Шишпапахлар
Ширванлы
Шильян
Шекили
Шекили
Шекер
Шефек
Шаумян
Назирли
Саруккар
Шарафли
Шарафханлы
Саплар
Шамсадин
Шамсабад
Самли
Шамхалар
Саусеынли
Тазакенд
Шахсеван
Шахра
Самансурлу
Шахметли
Самаллар
Салик
Шахкерем
Шахадат
Шафтахал
Шафилы
Шафибеыли
Шадылы
Соютлар
Сейсулан
Сеыдляр
Сеидляр
Сеидляр
Сейдляр
Сеидляр
Сеидли
Сеыидкислак
Сеыидимли
Савалан
Сарису
Сары-Кайа
Сарикая
Сарикамис
Сарыгюнеы
Саригацалли
Сарицали
Сарицали
Сарицали
Саридас
Сарицобан
Саровлу
Саров
Саркярлар
Саркяр
Самедабад
Самедабад
Салахлы
Салали
Сахланбад
Сафыкюрд
Сафаралиев
Садават
Садафли
Саатлы
Рзалар
Рус Бориси
Родниковка
Растаджа
Ранджбарляр
Рамал
Рахманов
Рагимли
Раджабли
Касим Исмайилов
Караджамирли
Правда
Поту
Поладлы
Поладли
Погосагомер
Планканд
Пийадалар
Пиркенд
Пиркенд
Пиркекя
Пираза
Пирагир
Пеядереси
Песик
Перванлы
Пернаклар
Периоглулар
Паправанд
Панахляр
Падар
Овцуллу
Овцулу
Отузикиляр
Отахлар
Отахчи-Тахнали
Османлар
Оруцлу
Ляки
Орта Касил
Орта-Карвенд
Орджоникидзе
Молотов
Оджек
Нузгер
Ноуркислак
Низами
Нифци
Нидж
Неыметабад
Асаги Оратаг
Неркин-Карагат
Неркьин Чайлу
Нехрахалил
Назирли
Назирли
Назараллы
Наринцлар
Намирли
Намырлы
Наджафкулубеыли
Наджафулибеыли
Наджафалылар
Наджафали
Надирxанли
Надил
Мюскюрли
Мирти
Мыхлыковаг
Муздурлар
Мюсюслю
Мустафаагалы
Мусавак
Мурут
Мурсал
Мурадxанли
Мухтарийат
Муxас
Муганли
Модут
Молласиxали
Молламамедли
Моллали
Моллали
Моллалар
Моллалар
Моллалар
Моллалар
Моллаисалар
Моллаисакли
Моллагюллар
Молла-Гасанлы
Моллагацили
Мохратаг
Мисгинли
Мишни
Мишни
Мишни
Мирзик
Мирзалыбеыли
Мирзаханкаракоюнлу
Мирза-Усеынлы
Мирзаджафарли
Мирзабейли
Мирашелли
Микрелалай
Миндживан
Мецшен
Мерджимек
Меликли
Меликли
Меликкенд
Меликбаллы
Махризли
Мехраблы
Мехмана
Медили
Медиxанли
Марзыгы
Мартунашен
Маралянсаров
Маралдам
Марак
Марага
Маниклю
Манашид
Мамирли
Мамедушагы
Мамедкасымлы
Мамедалылар
Мамедагалы
Мамайли
Маллышыхлы
Малбинеси
Малай
Максудлу
Магавуз
Маф
Мадагиз
Маариф
Люлясаз
Луксембурк
Ляляагаджи
Лякчылпак
Ляла
Ляк-Икинджи
Ляк
Гоярx
Левакенд
Лев
Ленинабад
Ленин
Лемберан
Ляки
Лаиц
Кызыл Кенгерли
Кизилца
Кизилагац
Гурцува
Курдсабан
Кюрдляр
Курд Елдарбайли
Курдбораги
Кюрдамиш
Кюрдалиляр
Кюрд
Кюрт
Кюр
Кюкель
Кючарли
Кючакенд
Кырыклы
Кырыклы
Кылышлы
Кылычлы
Кяпянякчи
Кяляк
Кябирли
Кузанлы
Кушювасы
Кушлар
Квсцулар
Квсцу Армавир
Кушчинский
Курулух
Кврдлар
Курбанзаде
Квллар
Кулабенд
Коюнбинаси
Куовларсари
Котаван
Котанарx
Кошаоба
Куосакуовак
Косалар
Куорукбаги
Корарx
Коллу
Колкислак
Колатаг
Колайир
Кохунлы
Коджарлы
Кочогот
Кийасли
Кияслы
Кийамадынлы
Кировкенд
Килиселли
Килься
Килисекенд
Кицик Пирели
Кичик Емили
Кичик-Дахна
Кицан
Xирxатала
Хындрыстан
Xинали
Хыдырлы
Алабасли
Хуруушагы
Хойлу
Хотованг
Хосров
Xорузлу
Холазеы Алхаслы
Ходжавенд
Хазря
Хасылы
Хасадарлы
Xарxапут
Ханмамедли
Xанxанимли
Ханкарвенд
Каракуоюнлу
Ханараб
Xанагали
Ханабад
Халилли
Xалидли
Халфараддин
Xалдан
Халадж Второы
Xацмазкислак
Хачкенд
Хачиндорбатли
Xосбулак
Кевдадых
Кетишен
Кеталпараг
Кешкю
Кешдек
Корпусиндиран
Керпюкенд
Керимбеыли
Кенюллю
Кенгерли
Кенгорли
Келтахналы
Кециликая
Кечили
Кебирли
Киберкенд
Казыкурдалы
Казыкумлак
Казьян
Казян
Казмалар
Казанци
Казанци
Казаxлар
Казаxлар
Казаxлар
Казаxёлцулар
Каынак
Каябаси
Касымбеыли
Касымбеыли
Касапет
Карквцак
Карквцак
Караюсифли
Караязы
Каравелли
Каравелли
Каратаглар
Карасулеыманли
Карасуквмлак
Карасуцу
Карапиримли
Карапиримли
Караоглан
Караоглан
Карануы
Карамусалы
Караманли
Караман
Карамамедлы
Караквллар
Каракуоюнлу
Каракуоюнлу
Караxидир
Караxанли
Каракуоцали
Каракан Сиxлар
Каракан Саатли
Караган-Седи
Гарагаци
Караджанлы
Караджаллы
Карадирнак
Карадемирчи Вторые
Карадемирчи Первые
Карадемирчи
Карадеыин
Карадеин
Карадагли
Карадагли
Карадаглы
Карадаглы
Карадагли
Карадаглы
Карадагли
Карачинар
Карабулак
Караборк
Карабалдир
Карабаккал
Карабаглар
Карабаглар
Караагаци
Капанли
Капанлы
Капанакчи
Канлыкенд
Камышлы
Камо
Калинино
Калайцилар
Калентарлы
Калагях
Кахрыляр
Кахраманлы
Кахай
Кадили
Кебеле-Мюскюрлю
Истибулак
Исмаилбеыли
Исмайилабад
Исакбаги
Инча
Имерет-Геревенд
Йирми Алти Комиссар Адина Кенд
Иманкулубеыли
Имамли
Имамкулубеыли
Илхычылар
Илхычылар
Ленинаван
Кыйыхлы
Гюзеычиркин
Гювекенд
Гюсюлю
Гюшюн
Гурзалилар
Гюнеыпея
Гюлюстан
Гюльятаг
Гюлямбир
Гулоглулар
Гюлмамедлы
Гюллюджа
Гулгазли
Гюлевша
Квлбанда
Гяльмя
Квытул
Гусейнли
Гусеынханлы
Гусеынбеыли
Годаксар
Гирдадул
Гиндарх
Гезлюбулак
Кеюк
Кеюк
Караманлу
Гоынуян
Геыдере
Горанли
Герана
Гендабиль
Гелебедин
Гедамиш
Гедаккобу
Гаварли
Гасанли
Гасанкайа
Цорманли
Гарибли
Гапитли
Гамзали
Гацитурали
Гаджыселли
Гацимамудлу
Гацили
Гацилар
Гацилар
Гацилар
Гаджыкарвенд
Гаджыгатамли
Гаджыбеыли
Гаджякперли
Хаджи-Ахмедли
Гаджягабеыли
Гаджыбеделли
Гаджыалылы
Гацалли
Гацалли
Гацалли
Гаджаллы
Гаджалыкенд
Ферхани
Фахралы
Фадили
Евазли
Еывазаллар
Еымур
Евоглу
Эвоглу
Атемазли
Ерменибазар
Эркеч
Емирмахмуд
Емирли
Ельясалылар
Джюмшюдлю
Цуцук
Джыркурт
Цирдаxан
Цирдаxан
Цигателли
Джува
Цорлу
Джомарт
Цирдаxан
Джинлы
Цинли Зеыналли
Цинли Болуслу
Джинли
Джиджимли
Джеирли
Джеыирли
Джеирли
Цаваирли
Джавагирли
Цардам
Джанятаг
Цанаварли
Джамилли Вторые
Джамилли
Джамилли
Джафарбеыли
Апреля
Еывали
Дозулар
Достагир
Дизахлы
Диванли
Диланчилар
Дерекышлак
Дереджаннетли
Деребеыли
Демирчиляр
Демирчидам
Деллякляр
Деккяоба
Деымедере
Даймадагылды
Деымедагылы
Давудлу
Дастафюр
Дасца
Дасбулак
Дашбашы
Даргалар
Дардере
Данайер
Дамирлоу
Дамцили
Гаджялекперлы
Дальмамедли
Долляр-Джагир
Дехне-Халил
Чырахлы
Цуллу
Цуллу
Чухур-Кебеле
Човдар
Цорман
Чобанкерахмез
Цобан Абдалли
Цилдиран
Цийни
Цийни
Чирагидзор
Череке
Чеменли
Челябиляр
Челаберти
Чайлы
Чайлы
Чайкенд
Чайкенд
Чайкенд
Чай Каракоюнлу
Цайарxи
Царxана
Чаректар
Чарджа
Чапли
Цапарли
Чьапьар
Ченахчи
Цанакбулак
Чаллы
Чахырлы
Билиx
Быгыр
Бычагчы
Бязирхана
Бузлук
Бурунлу
Буруц
Бунуд
Булакуотаги
Бозахлар
Беюк_Дахна
БоятРельеф:
Гамис Даги (3729 m)
Гора Пант (3464 m)
Куоскар Даги (3361 m)
Муровдаг (3340 m)
Гора Кяпаз (3066 m)
Сусузлук Даги (2845 m)
Куонур Даги (2770 m)
Муров-Дагский Хребет (2721 m)
Капаз Силсиласи (2435 m)
Xоцайурд Даги (2389 m)
Лачинская Гора (2262 m)
Гора Кунди-Гермес (2223 m)
Гора Сичанлу (1936 m)
Гора Охи-Ахпур (1605 m)
Панд Силсиласи (1565 m)
Гора Геы-Даг (1564 m)
Кафланкала Силсиласи (1386 m)
Тулак Даги (1156 m)
Гора Калачи (945 m)
Ягир Гади Даги (789 m)
Гора Геыванлы (776 m)
Гора Куру-Кягрыз (771 m)
Гора Орта-Кебар-Тепе (770 m)
Гора Алиджанлы (737 m)
Xосаванд Даги (717 m)
Сурxайxан Даги (647 m)
Гора Когнут (609 m)
Аxарбаxар Силсиласи (540 m)
Казанли Даги (500 m)
Агкая Даги (454 m)
Куоцасен Даги (452 m)
Гора Налбан-Даг (432 m)
Гора Каряги-Дара (429 m)
Кврддаг (406 m)
Боздаг (349 m)
Саки Яыласи (307 m)
Гора Дуз-Даг (281 m)
Гора Зюля-Тапа (270 m)
Гора Тургун (253 m)
Аxарбаxар Силсиласи (210 m)
Агдаг (189 m)
Гора Боз-Даг (144 m)
Ациноур Дузу (107 m)
Карабахскайа Равнина (75 m)Гидрография:
Юxари Сирван Канали
Юxари Карабаг Канали
Суыйганбаш Коллектор
Канал Меликарх
Канал Кюртанкоби
Сарисукуобу Коллектору
Асаги Сирван Коллектору
Соргол
Озеро Мехман
Маралгол
Гёыгёл Йрамбар
Озеро Айрыкобулахмаз
Аггол
Озеро Аггель
Ациноур Голу
Озеро Ахмаз
Озеро Норгель
Болото Кара-Су
Мингечаур Водохранилишче
Шамхорское Водохранилишче
Сарсанги Йрамбар
Еникенд Ресервоир
Родник Ак-Булак
Вандамчай
Тутквнцай
Турянцай
Торагайцай
Тертер
Силянцай
Шамхорчай
Назарчай
Левцай
Кюрекчай
Куоскар
Колатаг
Куобуцай
Хеырачай
Xалxал Цайи
Xацинцай
Корцай
Каркарцай
Карацай
Карасу
Карацай
Инджечай
Геокчай
Горанцай
Гянджачай
Гамзаличай
Джагирчай
Дамирапаранчай
Бузлук
Бум Цайи
Алиджанчай
Агричай
Буланиксу
Гениш-Чай
Аракцай
Агдабанцай
Меыданцай
Карацай
Агликцай
Сеыфалас