Скачать карту
Карта американской армии лист nj38-3

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист nj38-3
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист nj38-3
НазваниеКарта американской армии лист nj38-3
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1954
Ширина5686
Высота4329
Размер файла 8.1 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныАрмения
Азербайджан
Иран
ЯзыкАнглийский

Комментарии

2016-07-24 16:16:51
Перед вами карта, которая отображает территорию Армении, Азербайджана, Ирана.Присутствует город Нахичевань. Присутствует город Капан. Присутствует город Горис. Вы найдёте тут Ацаван. На этой карте обозначен Ехегнадзор. На этой карте обозначен Вайкь. Вы найдёте тут Джермук. На этой карте обозначен Малишка. Показан Шахбуз. Вы найдёте тут Шинуайр. Вы найдёте тут Тех. Вы найдёте тут Веришен. Вы найдёте тут Гладзор. Присутствует Хндзореск. Показан Агавнадзор. Вы найдёте тут Бррнакоть. Вы найдёте тут Гетапь.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист nj38-4
Карта американской армии лист nk38-11
Карта американской армии лист nk38-12
Карта 200k--j38-03
Карта 200k--j38-04
Карта 200k--j38-05
Карта 200k--j38-09
Карта 200k--j38-10
Карта 200k--j38-11
Карта 200k--k38-33
Карта 200k--k38-34
Карта 200k--k38-35
Карта 500k--k38-3
Карта 500k--k38-4
Карта 100k--j38-006
Карта 100k--j38-007
Карта 100k--j38-008
Карта 100k--j38-009
Карта 100k--j38-010
Населённые пункты:
Нахичевань (64754 чел.)
Капан (33160 чел.)
Горис (20379 чел.)
Ацаван (15208 чел.)
Ехегнадзор (8200 чел.)
Вайкь (5419 чел.)
Джермук (4582 чел.)
Малишка (4174 чел.)
Шахбуз (2674 чел.)
Шинуайр (2206 чел.)
Тех (2120 чел.)
Веришен (2114 чел.)
Гладзор (2080 чел.)
Хндзореск (1940 чел.)
Агавнадзор (1925 чел.)
Бррнакоть (1912 чел.)
Гетапь (1842 чел.)
Ангеггакоть (1726 чел.)
Арени (1718 чел.)
Шатин (1671 чел.)
Рринд (1368 чел.)
Зарритьапь (1323 чел.)
Агаракадзор (1195 чел.)
Вернашен (1162 чел.)
Зангакатун (1130 чел.)
Егегис (1045 чел.)
Дзорастан (1034 чел.)
Брун (1028 чел.)
Шаггат (1011 чел.)
Истису (929 чел.)
Чахмаклуьи-Е Софла
Кезел Даги
Каре Галаси Даг
Углани Галаси Даг
Нок Даг
Каре Даг
Гашга Даг
Дадай
Шарак-Е Арас
Куовм Кариз
Була Мач Кариз
Карквлук
Есламабад
Кеыкай
Шеыблу-Е Паьин
Канбар Канди
Хане-Е Бедашт
Санам Болаги
Молла Канди
Карамабад
Кир Канди
Кеыш Ланмиш
Азиз Канди
Абд Ол Али Канди
Садд-Е Арас
Гиван
Дайлан Канди
Чату Канди
Ямалабад
Торшаб
Пиле Савар
Таппеси Далик
Ша Болаги
Квршаклу
Гийас
Кезел Кешлак
Кеыкай
Карквлук-Е Паьин
Карквлук-Е Бала
Полдашт
Пана Канди
Урта Канд
Оруй-Е Могаммад Канди
Назок-Е Паьин
Назок-Е Бала
Беык Ян
Али Назар
Зоркешиш
Зийрик
Зивел
Зеыва
Зеыва
Зеынаддин
Загалты
Юрдцу
Юхары-Яыджи
Юxари Узуноба
Юxари Ремесин
Юхары Ленинабад
Юxари Кислак
Юxари Дасарx
Юxари Бузкуов
Енийол
Яримца
Xок
Велибейли
Вайxир
Вайхыр
Вагазин
Уступу
Урмис
Унус
Улья Норашен
Улудюз
Тумбул
Тумаслы
Тиви
Тиркешевенд
Тиркес
Теываз
Тазакенд
Тазакенд
Тазакенд
Тананам
Суват
Суст
Сурамелик
Султан
Союкбулак
Советабад
Сонасар
Сийаквт
Сираб
Сиxмамуд
Суруд
Шейланлы
Шекярабад
Шамкенд
Шальва
Сатаxти
Шахкерем
Сада
Сейтас
Сейдляр
Селесюз
Сеидляр
Сарханлы
Салтаx
Садынлар
Пусян
Пирджахан
Пичанис
Пазмари
Парчы
Парагацай
Парага
Паиз
Орудждиза
Огулдере
Нюргют
Нурс
Новрузлу
Новлу
Норашен
Нигиде
Неграм
Назарабад
Насервас
Нагажир
Нагдалы
Наджав-Али-Бек-Диза
Мясниковабад
Мунджуглу
Муганцик Муслум
Моллалар
Мишни
Мирик
Минкэнд
Милаx
Мазра
Мазря
Маралик
Могаммад Шафи
Мамедли
Малыбей
Мамудоба
Махмудкенд
Маис
Лялябагырлы
Лякетаг
Лизбирт
Ленинкенд
Кизилца
Киврак
Кюзнут
Кюрдгаджы
Кюлюс
Асаги Гултапа
Кюкю
Кислак
Кылычлы
Кярмачатах
Кямаллы
Кялаки
Кяха
Кущу
Куовусук
Котурлу
Кошасу
Кошадиза
Косаджан
Корчу
Колани
Кирна
Xурс
Xокесис
Xинцаб
Хатамлар
Xанликлар
Xалланли
Ханаках
Халлава
Xалxал
Халилли
Кяримкули-Диза
Кенд Шахбуз
Кецили
Казыханлы
Казанци
Казанци
Каруджих
Карxун
Карыкышлак
Караxанцалли
Караханбеыли
Каракала
Караджанлы
Карачик
Карабеыли
Карабаглар
Карабаба
Калача
Кагаб
Карабуллу
Кабагтепе
Иманлар
Гюсюлю
Гюрджюлю
Гюнут-Джафарлу
Гюнкышлак
Кал
Гочаз
Гиланцай
Гейарджик
Кеыник
Гёйар Абас
Геяли
Гомур
Гиджадзур
Гамзали
Гацивар
Гаджылар
Ейин
Джылфыр
Цанбар
Цамалдин
Джалилкенд
Цагазур
Джагазур
Диза
Дидивар
Дерекенд
Давудлу
Дашлы
Чыраглы
Цирак
Цовдар
Чорман
Чешмабасар
Цагна
Джахри
Бюлевлик
Булган
Будагдере
Бозлу
Бист
Биляв
Биченек
Боюк Дуз
Баслибел
Бананийар
Бахруд
Багырсаг
Бадашхан
Бадамли
Тазакенд
Бабадин
Азнабюрт
Авус
Ашагы-Яыджы
Ашагы Узуноба
Асаги Ремесин
Ленинабад
Ашагы Кышлак
Ашагы Джибикли
Асаги Дасарx
Асаги Бузкуов
Аринц
Ерикли
Ардицли
Аразин
Аравса
Алпаут
Алхаслы
Аликулу
Аликулиушагы
Али-Байрамлы
Алакли
Алакчи
Аляги
Алагозмазра
Аxура
Ахмедли
Агкенд
Агджаязы
Агджакенд
Агбулак
Абракунис
Зовашен
Зедеа
Егег
Зовабер
Верин Вачаган
Верин Хотанан
Верин Гиратьаг
Верин Гёдакьлу
Верин Ганд
Вардашат
Вардаовит
Ванк
Ваггатин
Уыц
Воротан
Унут
Угедзор
Цав
Толорс
Тьасик
Воротан
Татьев
Таштун
Тарратумб
Тандзавер
Тандзатьапь
Сваранць
Срашен
Спандарян
Софлу
Сюникь
Сисиан
Шурнух
Шрвенанць
Шишкерт
Шикаог
Шггаршик
Шенатьаг
Агбулаг
Шамб
Шакьи
Севакьар
Серс
Саррнакункь
Сараван
Салвард
Салли
Пхрут
Пьорр
Пьирлу
Пирдаудан
Пьайаган
Орбатег
Охтар
Вогйи
Нор Азнаберд
Нораван
Норашеник
Неркьин Хотанан
Неркьин Гиратьаг
Неркьин Гёдакьлу
Мусаллам
Цьгуни
Катьнаррат
Мартирос
Кьашуни
Лор
Личкь
Леррнадзор
Гзлюг
Кьюрут
Курдкулах
Кучума
Торуникь
Кьирс
Хознавар
Хот
Хндзорут
Хнацах
Халай
Хачьик
Келанлу
Кьефашен
Кечьут
Кавчут
Каварт
Кармрашен
Кард
Караундж
Ггаратгга
Кьарашен
Ггараггая
Кьараглух
Калер
Каласар
Кьаяран
Гогтьаник
Ермон
Гябут
Орс
Горайкь
Гомкь
Гомаран
Гнишик
Гндеваз
Гетик
Гетатьаг
Ерер
Геги
Геггануш
Галидзор
Елпьин
Доврус
Дицьмайри
Арин
Давить Бек
Дастакерт
Дарбас
Чьобанлу
Чьива
Чьайкьенд
Чьапни
Чьанахчьи
Чакатен
Цгук
Болораберд
Бнунис
Вагатур
Бардзруни
Муцькь
Барцраван
Балакь
Багарлу
Азатек
Айгедзор
Авсарлу
Ашотаван
Арцваник
Артаван
Аравус
Аревис
Аратес
Арраядзор
Антаррашат
Амагу
Ахта
Ахлатьян
Аябай
Агвани
Агиту
Айылу
Гаятьин
Хваю
Чахмаглу
Квч Канди
Инче Дарреси
Диванхане
Иланлу
Гасан Канди
Сахтеман
Мирза Канди
Шеыблу-Е Бала
Квтан
Назар Хан
Цавадабад
Хачапарах
Ярпаглы
Киргилу
Кела-Камар
Нижний Анзыр
Средний Анзыр
Бяглиаты
Тилляк
Санджараваз
Чириш
Сухан
Хордзор
Ачхлу
Барабатьум
Новое
Емазлу
Инйевар
Чуллу
Шайтанабад
Хорна
Сычанджук
Лцен
Еремес
Гардзис
Дашалфы
Шангиреы
Кызылкишлаг
Сахали-Кишлаг
Карвансарай
Арташен
Даракенд
Кесалар
Муратлы
Цицернаванк
Арпьи
Ертич
Дашалты
Кагризнер
Навлар
Кайалу
Булахлар
Тарп
Чирахлу
Ардицли
Кизилов
Дашхартан
Гешин
Кишлаг
Алихан-Пайасы
Гергер
Ахкенд
Нижнее Ах-Керпи
Ардамова
Хачинялы
Чалаган-Гюнеы
Агнилиса
Джани
Дамбулак
Корчубулак
Дашноа
Асаги Суртан
Сарымоглы
Агзибир
Агнядзор
Геггаванкь
Тахтабашы
Цалxанкала
Огланкала
Юxари Аралик
Гациxанли
Гюмюшлу
Дерекенд
Дасарx
Гоыдара
Азизбеков
Еникенд
Бояхмед
Агдере
Бадамлису
Эйвазлы
Юхары-Джибикли
Юxари Суртан
Калаталик
Нарышлар
Ардашеви
Алирзалар
Кьаяранць
Капуыт
Варземляр
Шамсуз
Ямхана
Мозров
Артабуынкь
Акнер
Неркин Хндзореск
Тьанагат
Сизнак
Орадис
Калаш
Хазанга
Кале Юк
Шарак-Е Гиван
Назок-Е Паьин
Аббасали Канди
Квч Канди-Е Корд
Бакер Канди
Ша Пасанд
Шеых Гамзеали
Данзик
ГядикванкьРельеф:
Капутюг Лерр (3904 m)
Ггазангёл Лерр (3829 m)
Гора Параван (3825 m)
Перевал Ай-Чангал (3707 m)
Дали-Даг (3616 m)
Мец Ишханасар Лерр (3550 m)
Гора Астхонк (3470 m)
Гора Сырчалы (3433 m)
Гора Михтукянд (3411 m)
Кетидаг (3399 m)
Арамазд Лерр (3392 m)
Нагапет Лерр (3375 m)
Ерняк Лерр (3368 m)
Гора Сарымоаглыдаг (3344 m)
Калинкая Даги (3335 m)
Гора Чахацар (3333 m)
Гора Айчинглы (3327 m)
Вардениси Леррнашгтьа (3290 m)
Тарракатар Лерр (3277 m)
Хуступь Лерр (3214 m)
Гора Мурадоар (3214 m)
Гора Наркар (3208 m)
Цамал Даги (3204 m)
Катирдас Даги (3184 m)
Гора Кызлыл-Тапа (3183 m)
Кьаяранць Леррнагагать (3179 m)
Алаголлар Даги (3171 m)
Давагоз Даги (3169 m)
Баргушати Леррнашгтьа (3169 m)
Салвард Лерр (3161 m)
Гоги Лерр (3120 m)
Гора Кечалдаг (3118 m)
Баггацьсар Лерр (3101 m)
Сискатар Лерр (3093 m)
Гора Тахтайурт (3078 m)
Карабахское Нагорье (3067 m)
Гора Соганлы (3063 m)
Цхоук-Карцкар (3063 m)
Гора Чимян (3048 m)
Чгнавор Лерр (3024 m)
Катар Лерр (3012 m)
Гора Кавирли (3007 m)
Сарибулакдаг (3005 m)
Гора Кысырдаг (2988 m)
Гора Джангуртарани (2799 m)
Сеп Лерр (2957 m)
Гндасар Леррнагагать (2946 m)
Гора Кечал-Даг (2938 m)
Кьаражайрр Лерр (2931 m)
Кошакьар Лерр (2921 m)
Гора Такалу (2892 m)
Хдыр Даг (2838 m)
Перевал Ешак-Меыданы (2814 m)
Гора Джанкуртаран (2767 m)
Гора Кечалтепе (2744 m)
Гора Гюы-Даг (2720 m)
Гора Кырхныз (2697 m)
Казучьи Леррнагагать (2659 m)
Гора Нардеван (2623 m)
Гарснасар Лерр (2621 m)
Зангезурский Хребет (2614 m)
Гора Шишкерт (2375 m)
Гора Каракуш (2600 m)
Гёыдаг Леррнагагать (2590 m)
Гора Пьяс-Баши (2581 m)
Гора Сарыйатах (2551 m)
Мечьетью Лерр (2532 m)
Гора Джиляр (2516 m)
Тьекьсари Леррнашгтьа (2485 m)
Таштуни Леррнанцькь (2483 m)
Гора Чурчур (2480 m)
Мегру Леррнашгтьа (2458 m)
Гора Кочаберк (2449 m)
Гора Потыкин-Гядын (2441 m)
Иландаг (2415 m)
Гора Шиш (2410 m)
Сулемайи Леррнанцькь (2410 m)
Гелия Леррнагагать (2396 m)
Гора Султан-Бут (2391 m)
Гора Шаль-Даг (2391 m)
Гнишик Леррнагагать (2371 m)
Гора Чильгяз (2358 m)
Перевал Сисианский (2346 m)
Аицдзорский Хребет (2339 m)
Гора Фармачтепе (2328 m)
Воротани Леррнанцькь (2328 m)
Гора Шиштапа (2317 m)
Маснис Даги (2314 m)
Гора Аллакайа (2308 m)
Гора Кирмизи-Даг (2291 m)
Гора Кишиштепе (2291 m)
Перевал Айоцдзорский (2274 m)
Гора Янтапа (2271 m)
Гора Карагюзеы (2243 m)
Гора Гавахлыдаг (2238 m)
Хребет Мыхтукян (2223 m)
Гора Даш-Кенд (2207 m)
Гора Голлу (2204 m)
Каранлик Даги (2178 m)
Агя Леррнагагать (2165 m)
Алмали Даги (2155 m)
Гора Фармаштепе (2139 m)
Ерраблур Лерр (2124 m)
Гора Кызылджук (2115 m)
Перевал Иримис (2100 m)
Гора Анабад-Гядык (2081 m)
Ардиц Даги (2034 m)
Гора Петросхач (2031 m)
Гора Далиг-Даш (2003 m)
Хребет Чалбаир (1999 m)
Акхачьи Леррнанцькь (1999 m)
Гора Чолон-Даг (1995 m)
Баггарсыг Леррнагагать (1958 m)
Гора Тагня (1949 m)
Хумути Леррнашгтьа (1934 m)
Даридаг (1927 m)
Гора Гочаз (1918 m)
Гора Гаджи-Чешмань-Даг (1905 m)
Агдаг Лерр (1897 m)
Гора Ариглю-Дара (1881 m)
Гора Гюурьянбаба (1854 m)
Перевал Пягляр (1827 m)
Гора Нагаджир (1807 m)
Агйигин Лерр (1783 m)
Гора Кызылванк (1760 m)
Агкая Даги (1758 m)
Гора Дузи-Балганш (1752 m)
Гора Севалям (1746 m)
Гора Долонал (1726 m)
Саридаг (1725 m)
Гора Дашбаши (1721 m)
Гора Гявак (1718 m)
Гора Чобан-Чхур (1702 m)
Ноxуддаг (1677 m)
Гора Асад-Кяф (1665 m)
Гора Джендаг (1606 m)
Тьухмануки Леррнанцькь (1601 m)
Гора-Шахбуз-Тапа (1572 m)
Гора Джараджур (1566 m)
Мунxбалаоглу Даги (1560 m)
Гора Алинджа (1523 m)
Гора Ельты (1492 m)
Арядзори Леррнер (1482 m)
Гора Норашен (1469 m)
Гора Тах-Чала (1463 m)
Караулxана Даги (1442 m)
Ку-Е Ялкутаран (1409 m)
Перевал Кара-Мулла (1370 m)
Гора Кешам-Даг (1313 m)
Гора Кунглидаг (1291 m)
Дуздаг (1153 m)
Агдаг (1126 m)
Гора Мапарах (1114 m)
Таппе-Е Кермез (1106 m)
Гора Хок (1063 m)
Тананам Даги (1007 m)
Гора Караултепе (919 m)
Боюк Дуз (811 m)
Язире-Е Чук (760 m)Гидрография:
Сисиани Йранцькь
Арпьа-Севан Тьунел
Шакинский Водопад
Джермукский Водопад
Сев Лич
Ал Лич
Кицик Алагол
Карагол
Канлигол
Батабат Голу
Озеро Джинлигёль
Залxагол
Озеро Беюкгель
Озеро Джанлыкгёль
Водохранилишче Гидроузла Аракс
Кечьути Йрамбар
Караунджское Водохранилище
Ерери Йрамбар
Спандаряни Йрамбар
Ангеггакотьи Йрамбар
Толорси Йрамбар
Шамби Йрамбар
Арпацай Су Анбари
Водохранилишче Неграмское
Водохранилишче Узуноба
Источник Ногых
Ляктятак-Су
Гомур Минерал Булаглари
Горис
Джагрычай
Далигет
Пчанызчай
Наxциванцай
Минкендчай
Кюкючай
Река Сарым-Саглы
Ильдримсу
Оцазсу
Зай
Ерер
Дарб
Татьев
Сисиан
Шаггать
Сулема
Мухорторян
Ачанан
Гярд
Гнишик
Гендара
Геги
Елпьин
Егегис
Дали
Айригет
Гацьаван
Цав
Геггануш
Сакарсу
Каурд
Сабуз Цайи
Иман Ули-Чай
Сорцай
Гемюр-Чай
Джул
Агмешти
Цалваир
Акоглан
Джабалы
Арамазд
Айры-Чай
Гаранных
Агберикь
Гдези-Чай
Мамили-Чай
Кабери Чай
Алякча
Арханчай
Бараутты
Тутхун
Зогаласу
Воротан
Кабаглицай
Зангебар Чай