Скачать карту
Карта 200k--i48-21

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--i48-21
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--i48-21
НазваниеКарта 200k--i48-21
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3864
Высота3094
Размер файла 7.5 Мб
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныКитай
ЯзыкРусский
Эта карта содержит территорию Китая.Показан Вуду. На этой карте обозначен Лузе. Вы найдёте тут Линйиангпу. Присутствует Лиангекоу. На этой карте обозначен Йиаоьеркиао. Присутствует Гапарма. Показан Баийиае. Вы найдёте тут Дайанфанг. Вы найдёте тут Еиетанг. Присутствует Xиажаизи. На этой карте обозначен Янлиеба. На этой карте обозначен Киангуокоу. Вы найдёте тут Дажаизи. Присутствует Шименйиа. Присутствует Шангжаизи. На этой карте обозначен Xианиучанг. Присутствует Лингйианг.

Другие карты этого места:

Карта 200k--i48-14
Карта 200k--i48-15
Карта 200k--i48-16
Карта 200k--i48-20
Карта 200k--i48-22
Карта 200k--i48-26
Карта 200k--i48-27
Карта 200k--i48-28
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni48-11
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ni48-7
Карта 500k--i48-1
Карта 500k--i48-2
Карта 500k--i48-3
Карта 500k--i48-4
Карта 001m--i48
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ni-48-2nd-ed
Населённые пункты:
Вуду
Лузе
Линйиангпу
Лиангекоу
Йиаоьеркиао
Гапарма
Баийиае
Дайанфанг
Еиетанг
Xиажаизи
Янлиеба
Киангуокоу
Дажаизи
Шименйиа
Шангжаизи
Xианиучанг
Лингйианг
Xингфу
Шангжаи
Ваньершан
Xиаоезишан
Еие
Гелишан
Лаоугоукоу
Дашежаи
Квлонг
Луьеркоу
Уаертан
Луренпинг
Xинпинг
Лийиешан
Юезангфу
Чугали
Лаошучуан
Язитан
Жимае
Йнгзигоу
Юьерли
Ганйиангтоу
Таизишанг
Цаийиатоу
Лоузили
Гуанпинг
Янгйиашан
Вайоупинг
Шангпинглианг
Шангмайиашан
Янгнеиxиа
Ейиалианг
Гаоти
Феншуилинг
Жуантаиxиа
Xиадуйиа
Пангйиашан
Кведиxиа
Гоуйиашан
Шангдианзи
Майаози
Ранйиашаншанг
Лавутоу
Юанан
Шеке
Вангйиаxиае
Шадаопинг
Луотуопинг
Шангкиаопинг
Шангжуанг
Баимайие
Пингйиашан
Дагуанзи
Лубаошан
Ййиажуанг
Шийиатаизи
Жуюангоу
Санйиаован
Xиажонгшан
Жангтиеба
Анйиашан
Оушан
Гоуйиапинг
Сифангпинг
Таийиашан
Чибианли
Вашитоу
Гангчанг
Пангйиашан
Фанйиана
Xиаоxугоу
Xуефанг
Цаокван
Мачанг
Жуантаиxиа
Анзили
Xиагуантоу
Дацаопо
Донгйиашан
Гаогудуи
Лаотиели
Вангюан
Сифанг
Жаойиапо
Тиейи
Лучуан
Шангоузи
Янгшанпинг
Ванзи
Донгйиапинг
Туолуо
Деликан
Жанлипу
Саибу
Цилашан
Гуоже
Лага
Даогоу
Шаоxиа
Шанкан
Ерxишан
Луоза
Уацаопо
Xиаоцаопо
Баози
Гебу
Могоу
Лангчаба
Йиудипинг
Шангдаоюгоу
Йиаганпо
Суоьертоу
Йингпинг
Еисонгпинг
Шатан
Кинггангпо
Даxиакиао
Шименгоу
Жуангзи
Ламажуанг
Гагоули
Яга
Фенгюанзи Жаизи
Квма
Майиажуанг
Чагангшан
Бозанг
Онгянгонг
Ганйиан
Ласи
Лангаxие Гуна
Баиxи
Йидуобаи
Луогуогуна
Киази
Ченйиаван
Чалугоу
Шангжаизи
Уаигоу
Гудиба
Бамудуо
Муе
Баийиаоли
Лага
Янмаиба
Ламогаитуо
Гуазигоу
Йнгже
Жага
Xиаоу
Леипитоу
Яодао
Баицаогоу
Суанливан
Шуиxианпинг
Xиапинг
Лиуйиаленг
Донгменкиан
Лукингпинг
Пангйиамо
Шиленгганг
Шангйиашан
Тангйиапинг
Xишанди
Женшан
Ейиажуанг
Луоядиxиа
Ченйиаленгкан
Xиаойинчанг
Миаоьергоу
Гуандуиба
Вангшанли
Луйиана
Янгдиван
Кингядиxиа
Xиаожуангтоу
Лиуйиашан
Даойиашан
Заоьер
Дапингшан
Сие
Машанли
Янгйиашан
Янгйиакиа
Цаойиабао
Киаою
Янгйиаба
Зонггонгба
Гаореннанг
Киалу
Йиейиаонуо
Ваxи
Алугоу
Чангзипинг
Донгйиангшуи
Гетиаопинг
Жуйиашан
Лонгвангшан
Ченгйиао
Гедие
Баишуигоу
Лиуйиапинг
Кингшуипинг
Сандунгоу
Сангйиаван
Дуанеба
Веизигоу
Гаидоунуо
Дабаоли
Яодаоли
Кенонг
Туменя
Уийази
Йийенанг
Шангуангйиаба
Шуидике
Лишентиао
Йиангела
Янмаи
Диангоу
Миаоленг
Туоxи
Кианцун
Шангянгшан
Ешангмиан
Чавугу
Оуба
Йиангйиашан
Кеман
Ранзан
Дуйиагоу
Шангбанкиао
Липинг
Йианди
Мацаогоу
Заочуан
Жада
Чаву
Гаву
Миаопинг
Цаобази
Кениан
Шанггонгйиа
Дали
Санйиади
Гуандуи
Луову
Шапинг
Янгжуанг
Чаxи
Йнйиаван
Xиаосанпинг
Фенге
Янезиба
Жоуйиашан
Дуленг
Чанпинг
Чангшуван
Едуонуо
Канканба
Кингйиаба
Янгйиабиан
Туолуо
Вангйиапинг
Яойиа
Жензуи
Зимужоу
Йиудун
Xиаодонггоу
Майианиан
Еисонгпинг
Ченйиаба
Мапаиниан
Баншан
Аитоушан
Гоулинпинг
Мужуниан
Тукиаошан
Xуанма
Жаоянгпинг
Лайинуо
Анпинг
Шуикван
Мажуангзи
Гуданг
Ленгли
Xиамаван
Лулиан
Бодаи
Ванли
Еьер
Донгю
Губа
Цаийанггоу
Лангаxие
Янгшаньанзи
Йиаоьерли
Пангмо
Баиекиао
Йинкиангоу
Xиаобази
Луаньанзи
Суолаи
Чиуа
Лийиаши
Жанмензигоу
Шаба
Лиуйиагоу
Жаводуо
Шуивози
Гонгпинг
Дуоян
Яодао
Дагакиао
Xинжаи
Шама
Ситинг
Оугоу
Уангйиан
Янгшан
Дажуангке
Нидуо
Xинйиаши
Яюан
Дагаигоу
Xиаоцаован
Лиукоу
Бази
Xиангцангпо
Лийиадади
Онгтудао
Гаxиа
Xиаое
Гонгйианнуо
Xиепо
Ейиа
Лийиажуанг
Сунйиамо
Нуаншуиба
Баийиашан
Ганзигоу
Менгйиажуанг
Йнпо
Йиучи
Xингшуван
Биелиегоу
Xинди
Xиадаоюгоу
Лангтоушан
Пенгзилианг
Донгйиажуанг
Лаожуангзи
Шангшан
Юангонг
Xиацаочуан
Яшанг
Онгтуленгкан
Йийиао
Жуxи
Баитупинг
Шуипинг
Тиейиниан
Xиакиан
Нанйиашан
Кингшуизи
Xиаован
Лаошуизи
Венйиаван
Шименпинг
Шименпингшан
Шаояо
Сонгйиашан
Лийиаван
Жонгшан
Моьерпинг
Лижиба
Цонгба
Гоуйиашан
Ййиа
Цаочангли
Лиангйиаба
Шийуан
Янгшан
Жонгйиакиао
Йижуолуо
Луодипинг
Луожуойиегуо
Шийанзи
Йиужаи
Лиуйиаван
Йидаи
Ейиагоу
Пингшанг
Лиаодонг
Зуойиа
Шийиашаныи
Донгю
Йнпошанг
Лава
Цаопо
Женйие
Лиуйиа
Гуанйиашан
Xиажуангзи
Маойиа
Луован
Яожуанг
Яыи
Куиxиншан
Анзипинг
Лангча
Дианзиван
Лийиадигоули
Шагоу
Юнтаи
Кингянгоу
Гонгга
Йиадаи
Лийиашан
Женйинг
Шуикван
Чоуйиашан
Кементоу
Нула
Йнба
Шачуан
Зоумапинг
Дуба
Вуйиаван
Таопинг
Вуйиагоу
Киню
Квепинг
Жангпинг
Таизи
Луойиайу
Шийиайу
Муйиажуанг
Женятоу
Дуйиа
Оупингшанг
Вудугуан
Цаиуа
Мадипинг
Янйиалу
Йншан
Бали
Лага
Йинзишан
Ятоу
Дайупинг
Xибаншан
Тианшуикван
Жулин
Йингбиан
Егоуван
Гоумен
Баодоу
Банзи
Ганба
Донгйиапинг
Ченйианаxиа
Гаодипинг
Вутаншан
Йиангйиаси
Киншан
Майиашан
Ченгнеи
Xижаи
Йиайиа
Тианчи
Лиупинг
Уашигуан
Йианаxиа
Агуопо
Шийиашан
Жангпинг
Жангуожа
Юанма
Екоули
Луовангйиа
Xуанванг
Денгкиао
Жанжан
Гутао
Лагагоу
Вангйиа
Баицао
Xиьергоубаншан
Лиуйиайуан
Панленг
Йиангван
Баойиашан
Ягуо
Xиангга
Баоянгя
Xиангчунгоу
Паулу
Луойиа
Xилинг
Шуиван
Баола
Лаовалин
Ганйиашан
Xиадуйиа
Донгйиаеба
Юанйиашан
Оуван
Шуитаован
Гаойиаван
Чийиашан
Жангйиашан
Шуиди
Геxиагоу
Ченгйиашан
Шангпингтоу
Гонгйиагоу
Янгванли
Вайаоли
Жаойиашан
Xингшупинг
Шангду
Xиаба
Ватушан
Шангбацанг
Беишан
Шапингли
Тианшуилианг
Ганйиашан
Баимацаотанли
Xиашан
Сонгйиашан
Лаогоу
Квтоушан
Уангянг
Еийуси
Юйиашан
Кианбеишан
Гужу
Xинжуангли
Цуотоушан
Гезао
Жуюанзи
Фанйиаба
Шуийингба
Чуанпинггоу
Йиушиxиа
Гаойиажуанг
Линйианге
Венйиади
Ергешан
Жоуйиайу
Жангйиагоу
Йианглин
Шуикванпинг
Гею
Цаийиангтоу
Маоюшан
Xиаойиашан
Миаодиxиа
Янгшан
Лийиайуан
Шенйиашан
Машенгди
Ганшаншийиа
Кинггангпо
Xиангла
Жуйиа
Суопингзи
Лийиаба
Янгйи
Майиажуанг
Шангфуйиа
Онгя
Даеба
Xиайиа
Киаойиа
Гоуйиайуан
Баийангба
Лиуйиаба
Дуйиапо
Шанге
Яобали
Йиайиан
Шенйиажуанг
Йнпинг
Шайин
Цонгди
Чазуи
Жангйиажуанг
Вашипинг
Веиьерба
Кея
Тенгйиашан
Жоукв Ченггуанжен
Xинжаи
Шаван
Киаотоу
Лиангшуи
Йиаогонг
Гуантинг
Гонгба
Фенгдие
Чиба
Уама
Шимен
Ганйиангтоу
Линйианг
Нанянг
Жуюан
Ганюан
Гаоли
Баигуан
Танпинг
Баие
Цаопинг
Кваншуи
Шизи
Таийу
Базанг
Лийие
Дайу
Ганбан
Пингдинг
Йиангпан
Гонгзиши
Жонгпаи
Дачуан
Наню
Санйиаопинг
Чиган
Вупинг
Чаганг
Баленг
Бою
Даниан
Тиеба
Пингя
Пучи
Ганлин
Майинг
Йинчанг
Майие
Донгйианг
Йинпинг
Шатан Линчанг
Чаганг Линчанг
Силинчанг ЕргонгдуанРельеф:
Мутоу Линг (4032 m)Гидрография:
Xиган Шуи
Еи Е
Даше Гоу