Скачать карту
Карта 200k--j35-03

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j35-03
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j35-03
НазваниеКарта 200k--j35-03
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3485
Высота3023
Размер файла 5.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныГреция
Турция
ЯзыкРусский
Данная карта показывает территорию Греции, Турции.Вы найдёте тут город Бурганийе. Вы найдёте тут Езине. Присутствует Айвацик. Показан Армутова. Показан Бозцаада. На этой карте обозначен Митымна. На этой карте обозначен Петра. Показан Бехрамкале. Присутствует Вафиос. Показан Сыкаминеа. Вы найдёте тут Лиманион. Присутствует Клеио. Присутствует Халикас. Показан Капи. Показан Аргеннос. На этой карте обозначен Зеытинли. Присутствует Зеытинли.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j35-02
Карта 200k--j35-04
Карта 200k--j35-08
Карта 200k--j35-09
Карта 200k--j35-10
Карта 200k--k35-32
Карта 200k--k35-33
Карта 200k--k35-34
Карта 100k--j35-004
Карта 100k--j35-005
Карта 100k--j35-006
Карта 100k--j35-007
Карта 100k--j35-017
Карта 100k--j35-018
Карта 100k--j35-019
Карта 100k--j35-030
Карта 100k--j35-031
Карта 100k--k35-136
Карта 100k--k35-137
Населённые пункты:
Бурганийе (38083 чел.)
Езине (15677 чел.)
Айвацик (6879 чел.)
Армутова (4380 чел.)
Бозцаада (2635 чел.)
Митымна (1558 чел.)
Петра (1299 чел.)
Бехрамкале (1100 чел.)
Вафиос
Сыкаминеа
Лиманион
Клеио
Халикас
Капи
Аргеннос
Зеытинли
Зеытинли
Зердалилик
Юруклереви
Юнуслар
Юкарисевик
Юкарисапци
Юкарипаламут
Юкаридартасик
Юкари Цариксиз
Йгитлер
Есилкоы
Еникоы
Енице
Яылацик
Яылацик
Яваслар
Яниклар
Янгиркайа
Ясиели
Ябанцилар
Узуналан
Увецик
Улукоы
Улубеылер
Уцурумоба
Тузла
Тутулероба
Тутулер
Турсунлу
Туркменли
Туркменли
Толуклар
Тайлиели
Тавакли
Тангурлу
Тамис
Татакуслар
Татаци
Табаклар
Сулеыман
Саидийе
Согутгедиги
Согуталан
Сергат
Сазли
Саркоы
Сарисогут
Сариот
Сарайцик
Сапкоы
Сапанца
Салилер
Саинлер
Сагирпаса
Сацакли
Питирели
Пинарбаси
Пинарбаси
Первизлер
Пелиткоы
Пазаркоы
Пасакоы
Овацик
Ортаоба
Орен
Нусратли
Небилер
Нарли
Налдокен
Муратлар
Муданя
Мисвак
Мерсиноба
Меметалани
Мецидийе
Мармат
Мамудийе
Куюалан
Кутлуоба
Кусцайир
Кумкале
Кумгедик
Кумбурун
Кулфал
Кулцулер
Куцуккую
Куцук Алемса
Козлу
Коздере
Коюневи
Коселер
Коседере
Корубаси
Коцакоы
Кизиляр
Кизилтепе
Кизилтепе
Кизилкоы
Кизилкецили
Кисацик
Кирцалар
Керемкоы
Кемалли
Кецикайа
Кайзер
Кайкилар
Кайислар
Кайалар
Кайалар
Кайацикоба
Кайацикоба
Кавурмацилар
Карери
Каринцали
Карапинар
Карамур
Карамеметлер
Караибраимлер
Карадагоба
Карабаг
Караагац
Канлиоба
Калафат
Кадикоы
Сийерли
Исиклар
Исикели
Илясфаки
Илица
Усеыинцаки
Урма
Исаркоы
Галилели
Галилага
Гациторунлар
Гациоглу
Гацикоы
Гацикасим
Гациусеыинлер
Гациусеыинлер
Гацигариплер
Гациеюпбаси
Гацидервислер
Гацибекирлер
Гуре
Гулпинар
Гуле
Гокцеици
Гокцебайир
Гокцали
Геыикли
Гедек
Фиранли
Евцилер
Етили
Ескиресит
Ерецек
Думрек
Доюран
Домбайцилар
Доганци
Дереоба
Делилер
Дарицаоба
Дамларкайа
Дамлали
Далян
Далоба
Дагоба
Цорук
Цомлеклер
Цивлер
Цирпилар
Циплаккоы
Цинарпинароба
Цинаркоы
Цикрикци
Цифтлик
Цициклер
Цавус
Цатпаоба
Чаталагу
Цариксиз
Цамоба
Цамлица
Цамкою
Цамкоы
Цамкоы
Чалты-Кою
Цалтепе
Цалидаги
Цакмаклар
Цакалини
Буюкпаса
Буюккестанелик
Буюхусун
Буюкцетми
Буюк Алемса
Будаклар
Бозкоы
Бозели
Боралан
Бйикли
Билаллар
Безирганлар
Бектас
Бардакцилар
Баликли
Балабанлиоба
Бацелиоба
Бацели
Бацедере
Багарлар
Бадемли
Бабакале
Бабадере
Айгирлар
Авцилар
Асагисапци
Паламутоба
Армутлу
Арикли
Арасанли
Араплар
Аманцакопектасикоы
Алтинолук
Аликабакли
Алакеци
Акпинар
Акпинар
Аккоы
Акцин
Акцай
Акцапинар
Акцакил
Акцакецили
Аметлер
Аметлер
Аметцели
Аметцели
Аметце
Алатоба
Аилер
Агацкоы
Агацик
Адатепебаси
Адатепе
Искеле
Скала Сыкаминеас
Балабанли
Биринцикоы
Икинцикоы
Сыкаминиас
Ефталоу
Цониа
Тевфикийе
Еникоеы
Тастепе
Акцесме
Кемердере
Дербентбаси
Аладаг
Исаралан
Ускуфцу
Сорпдере
Тасагил
Юканкоы
Цамкалабак
Коруоба
Демирци
Есилюрт
Куцукцетми
Бозтепе
Кирца
Радар
Кисацикалти
Тузласи
Узуналан
Куцухусун
Тартасик
Дибекли
Цемаллер
Билаллер
Пинардере
Касибурну
Саридуз
Яссибаг
Бесик
Оренли
Гувенцик
Узумлу
Кизилкоы
Цетми
Ениоба
Копрусу
Гулуце
Цаталцам
Асагисевик
Коылу
Коселер
Курсунлу
Коруцак
Кизилелма
Куцукпаса
Тепекоы
Уцёл
Бекиерлер
Цазгирлер
Цалтикара
Енису
Кециагили
Алибеыцифтлиги
Илица
БайрамицРельеф:
Кирклар Тепе (1525 m)
Каз Даги (1366 m)
Гурген Даги (1144 m)
Юксек Тепе (1117 m)
Коцакатран Даги (1110 m)
Деде Даги (861 m)
Оглан Тепеси (781 m)
Дикили Тепе (776 m)
Кайали Даг (529 m)
Цигри Даги (529 m)
Ёю Даги (463 m)
Беы Даги (424 m)
Бига Яримадаси (257 m)
Алибеы Адаси (103 m)
Моунт Елиас (75 m)
Аккайа Бурну (64 m)
Акра Моливос (58 m)
Акер Бурну (58 m)
Сакизкале Бурну (51 m)
Палео Кастро (49 m)
Тенедос (46 m)
Кара Тепе (44 m)
Тасли Бурун (39 m)
Сиратаслар Бурну (35 m)
Бугдайци Бурну (34 m)
Цам Бурну (12 m)
Цатал Тепе (3 m)
Акра Молывос (2 m)
Акра Томари (2 m)
Акра Скамниа (1 m)
Тавсан Адаси (1 m)
Маден Адаси (1 m)
Акоглу Адаси (1 m)
Гуверцин Адаси (1 m)
Тас Адаси (1 m)
Гокце Адаси (1 m)
Мела Поинт (1 m)
Бозбурун (1 m)
Баглар Бурну (1 m)
Бурунуцу Бурну (1 m)
Карагоз Бурну (1 m)
Цаталтепе Бурну (1 m)
Акра Феррос
Туз Бурну
Семижороз Бурну
Врачонисида Монопетра
Юмурта Адаси
Йлан Адаси
Еллице Адаси
Пираса Адаси
Пинар Адаси
Орак Адаси
Киз Адаси
Кара Адаси
Кара Адаси
Цицек Адаси
Балик Адаси
Асли Адациги
Тас Адаси
Окер Адацик
Долап Адаси
Гасир Адаси
Куцукмаден Адаси
Тасли Адаси
Елниз Адаси
Елкен Адаси
Гоз Адаси
Юварлак Адаси
Нисида Петра
Инцирли Адаси
Зорлу Адаси
Сицан Адаси
Ортафенер Адаси
Куцук Есек Адаси
Карайер Адалари
Икиз Кайалар
Тузла Бурну
Сиврице Бурну
Игдели Бурну
Кум Бурну
Кум Бурну
Мермер Бурну
Каранлик Бурун
Кара Бурун
Кадирга Бурну
Баба Бурну (1)
Алат Бурун
Геми Бурну
Каратепе Бурун
Гумуслу Бурун
Дут Бурну
Гумрук Бурну
Докунту Бурну
Гаци Бурну
Кавсак Бурну
Кайаларискелеси Бурну
Сервили Бурну
Мили Бурну
Айвали Бурну
Ескиискеле Бурну
Митралёз Бурну
Курсун Бурну
Гизли Кайа
Алдридге Роцк
Талбот Роцк
Кирлангиц Кайалиги
Мирмирца КайалигиГидрография:
Ормос Цониа
Терма Ефталоус
Поыраз Лимани
Юкери Бай
Акцай Лимани
Илица Кою
Кемер Кою
Сиврице Кою
Кадирга Кою
Ормос Неос Лимин
Ормос Лагкадас
Игдели Кою
Куз Кою
Гумус Кою
Колпоси Терма Ефталоус
Муселим Чаннел
Едремит Корфези
Коца Лимани
Есил Лимани
Ялица Лимани
Икиз Кайалар
Мирмирца Кайалиги
Кирлангиц Кайалиги
Алиреис Сиглиги
Семижороз Сигликлари
Зеытинли Цайи
Тузла Цайи
Мили Дере
Манастир Цайи
Коца Дере
Гавран Цайи
Едремит Цайи
Ривер Думбрек
Делице Дере
Цеиз Дереси
Кемер Дереси
Карадере
Дегермен Дереси
Цинар Дереси
Докуман Дереси
Кара Дереси
Узумлук Дереси
Егри Дереси
Гарар Дереси
Адацай Дереси
Быйыхайреттин Тепе
Куцук Цай
Коца Цайи
Коцацай Дереси
Есреф Дереси
Коцацай
Ган Дереси
Мамак Дереси
Долап Богази
Маден Богази
Киркгоз Батаклиги
Алацали КуюПодводные объекты:
Фуглу Тепе (296 m)
Субаси Тепеси (18 m)
Улу Тепе (434 m)
Зиндан Тепеси (104 m)
Сакизли Тепе (516 m)
Тиркес Тепе (515 m)
Коцамезар Тепе (244 m)
Ягци Тепеси (390 m)
Акбас Дереси (457 m)
Геымене Тепеси (640 m)
Сазак Тепеси (1288 m)
Цатал Даги (507 m)
Сакар Даги (950 m)
Аги Даги (1111 m)
Узун Бурну (148 m)
Алабурун (839 m)