Скачать карту
Карта 500k--j35-2

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 500k--j35-2
Образец детализации:
Образец детализации Карта 500k--j35-2
НазваниеКарта 500k--j35-2
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:500000 в 1 см 5 км, пятикилометровка
Годне определено
Ширина3223
Высота2742
Размер файла 4.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая показывает территорию Турции.Вы найдёте тут город - миллионник Измир. Поиск билетов из Измира. На этой карте обозначен город Карабаглар. Купить билет на самолет из Карабаглара. Присутствует город Маниса. Вы найдёте тут город Балыкесир. Вы найдёте тут город Кютахья. Показан город Ушак. Вы найдёте тут город Тургутлу. Вы найдёте тут город Салили. На этой карте обозначен город Акхисар. На этой карте обозначен город Ыпаепа. Присутствует город Сомы. На этой карте обозначен город Бергама, Пергамон. Показан город Менемен. На этой карте обозначен город Тавсанли. Присутствует город Торбалы. Вы найдёте тут город Тире. Показан город Эдремит.

Другие карты этого места:

Карта 500k--j35-1
Карта 500k--j35-3
Карта 500k--j35-4
Карта 500k--j36-1
Карта 500k--j36-3
Карта 500k--k35-3
Карта 500k--k35-4
Карта 500k--k36-3
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-35-34-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-34-35-6th-ed
Карта 200k--j35-03
Карта 200k--j35-04
Карта 200k--j35-05
Карта 200k--j35-06
Карта 200k--j35-09
Карта 200k--j35-10
Карта 200k--j35-11
Карта 200k--j35-12
Карта 200k--j35-15
Населённые пункты:
Измир (2500603 чел.)
Карабаглар (458000 чел.)
Маниса (243971 чел.)
Балыкесир (238151 чел.)
Кютахья (185008 чел.)
Ушак (152862 чел.)
Тургутлу (103292 чел.)
Салили (88906 чел.)
Акхисар (84659 чел.)
Ыпаепа (67153 чел.)
Сомы (65934 чел.)
Бергама, Пергамон (57200 чел.)
Менемен (53489 чел.)
Тавсанли (52182 чел.)
Торбалы (50303 чел.)
Тире (47220 чел.)
Эдремит (40777 чел.)
Алашехир (40735 чел.)
Симав (34909 чел.)
Кул (31100 чел.)
Кемальпаша (30411 чел.)
Киркагац (27053 чел.)
Сусурлук (24816 чел.)
Эмет (23812 чел.)
Гедиз (22058 чел.)
Мендерес (21965 чел.)
Демирци (21378 чел.)
Дурсунбеы (17532 чел.)
Баназ (17080 чел.)
Байиндыр (16850 чел.)
Бигадиц (15242 чел.)
Булдан (14811 чел.)
Циврил (14002 чел.)
Саруганли (12947 чел.)
Голмармара (12857 чел.)
Саригол (12794 чел.)
Кираз (11718 чел.)
Аметли (11377 чел.)
Гордес (11168 чел.)
Гавран (11050 чел.)
Есме (11000 чел.)
Синдирги (10907 чел.)
Киник (10753 чел.)
Савастепе (10324 чел.)
Органели (8959 чел.)
Селенди (8735 чел.)
Сивасли (7378 чел.)
Пазарери (6730 чел.)
Пазарлар (6387 чел.)
Ивринди (6119 чел.)
Кепсут (5542 чел.)
Улубеи (5092 чел.)
Сапгане (5085 чел.)
Доманиц Козлуца (5015 чел.)
Карагалли (4948 чел.)
Евцилер (4902 чел.)
Копрубаси (4688 чел.)
Келес (3772 чел.)
Енице (3708 чел.)
Бекилли (3615 чел.)
Думлупинар (3179 чел.)
Оцалар (2588 чел.)
Асланапа (2388 чел.)
Гуеллуе (2000 чел.)
Баля (1765 чел.)
Зийанлар
Зеыве
Зеытинлиова
Зеытинлик
Зеытинкоы
Зеытиндаг
Зеыбекцайири
Заман
Юылук
Юва
Юсуфлу
Юсуфцами
Юруцеклер
Юртбаси
Юртан
Юргуц
Юрекли
Юрегил
Юнуслар
Юнуслар
Юнуслар
Юнтдагикоселер
Юмуклар
Юмруклуюрук
Юмруклу
Юксеккоы
Юкарийагцилар
Юкарисеыит
Юкариотлук
Юкаримусалар
Мезит
Юкарикизилца
Юкарикириклар
Юкари Караогланлар
Юкари Гаыламаз
Юкаригуллуце
Юкаригоцек
Юкари Фетрек
Юкаридолайлар
Юкари Давала
Юкариданисмент
Юкарицума
Юкарицавус
Юкарицамли
Юкарибеы
Юкарибаллик
Юкариавра
Ёруцеклер
Ёргалар
Ёнцали
Ёлусту
Ёлцупинар
Ёгуртцулар
Ёгунолук
Йрцакоы
Йлмазкоы
Йлмаз
Йлдизкоы
Йгерлер
Есилюрт
Есилюрт
Есилова
Есилова
Есилова
Есиллер
Есиллер
Есилкоы
Есилкоы
Есилкоы
Есилкоы
Есилкавак
Есилисар
Есилцукурца
Еролук
Енийурт
Енисеир
Енисеир
Енисакран
Енипазар
Ениоба
Ени Магалле
Енилер
Енилер
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Ени
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Ениконак
Еникизилелма
Еникавак
Еникале
Енидодурга
Еницекоы
Еницеисагир
Еницебасимкизди
Еницеармутцук
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Еницекент
Еницам
Енибалци
Ени
Емисли
Емислер
Елки
Елеген
Егинлер
Егеноба
Егенли
Язорен
Язлик
Язли
Язитепе
Язир
Язили
Язибаси
Язибаси
Яылаолу
Яылакоы
Яылакоы
Яылакоы
Яыладали
Яылацик
Яылацик
Яылацик
Яылацайир
Яылабайир
Яылабайир
Яылабаси
Яылабаба
Яыкин
Яыкин
Яыкин
Яыбасан
Яялар
Яякоы
Яякирилдик
Яякебир
Яви
Яву
Яваслар
Яваслар
Ятакли
Ятаган
Ясер
Яссиорен
Яссиуюк
Яссиеыниган
Ясамислар
Яртанли
Ярисалани
Ярис
Ярен
Ярбасан
Ярбасан
Ярасли
Япагилар
Яниккоы
Янигоде
Яманлар
Яманлар
Ялнизсарай
Ялниздам
Ялинли
Ялинайак
Ялимлар
Ялцилар
Якуплар
Якуплар
Якуплар
Якакоы
Якацик
Якацик
Якаца
Якакоы
Яяли
Яякоы
Яяалици
Ягмурлу
Ягмурлу
Ягмурлар
Ягмурлар
Ягмурлар
Яглилар
Яглар
Ягдиран
Ягдигин
Ягцилар
Ягцилар
Ягцилар
Ягцилар
Ягцилар
Ягцилар
Ягцик
Ягцибедир
Ягци
Ягци
Ягци
Ягбасти
Ягбасан
Ябаци
Виснели
Виранцик
Виранцик
Виран
Везироглу
Велилер
Велилер
Великоы
Велетлер
Вакифкоы
Вакиф
Вакиф
Узунпинар
Узуноз
Узунлар
Узунгасанлар
Узундере
Узунцинар
Узумлу
Узумлер
Узумцу
Уюцек
Усумус
Урузлар
Уркуклер
Уркуден
Урганли
Урфали
Унцубоз
Умутлу
Умурлу
Умурлар
Умурлар
Умурлар
Умурцали
Улуяыла
Улупинар
Улупинар
Улукоы
Улуцам
Улуцак
Улуцак
Улуцак
Улгар
Уласлар
Уларца
Улади
Угурлугуме
Угурлуца
Уцпинар Цифтлиги
Уцпинар
Уцкуюлар
Уцкуюлар
Уцкую
Уцбас
Уцавлу
Тузак
Тутунлук
Тутунцу
Тутлуца
Тутлар
Тутенли
Турплу
Турнацик
Турлубеы
Туркпийала
Туркмен
Туркали
Туркали
Тургутлар
Тургуталп
Тургуталп
Турфуллар
Туредилер
Турапли
Туранли
Туран
Тунцбилек
Тулум
Туглудере
Туглу
Тозаклигол
Тоыгарли
Тоыбелен
Тосунлар
Топузлар
Топузлар
Топук
Топаллар
Топалак
Топаклар
Томбуллар
Томаса
Токул
Токмакли
Токца
Токатбаси
Токат
Тирнава
Тирманлар
Тиркес
Тираз
Тираца
Тилкисулеыманийе
Тигли
Теенли
Теен
Теелти
Терзилер
Терзилер
Терзилер
Терзигалиллер
Терзиалани
Теперик
Тепеоба
Тепекоыдамлари
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепееыниган
Тепецик
Тепецик
Тепецик
Тепецик
Тепецик
Темрек
Темасалик
Телеклер
Теккекоы
Теккекоы
Теккеисиклар
Теккедере Кою
Текке
Текерлер
Текеллисиклар
Текелиоглу
Текелилер
Текеликоы
Текелер
Текекоы
Текбицак
Текбацаклар
Тайыиплер
Тайтан
Тавсанцик
Тавак
Тава
Татароцаги
Татарислам
Татарцик
Татар
Таспинар
Тасокцулар
Таслийатак
Таслик
Таскуюцук
Таскоы
Таскоы
Таскоы
Таскопру
Таскесик
Таскесиги
Ташкеси
Таскесиги
Тасдиби
Тасдиби
Тасбаси
Тасараси
Такмак
Татакопру
Татаци
Татаци
Татаци
Татаци
Татаци
Татаци
Тафак
Табанлар
Сувелер
Сутлац
Сусузяыла
Сусузорен
Сусузкайа
Сусуз
Суннетенице
Суннетцилер
Сунлук
Сунгуллу
Сундурлу
Сундурлу
Сунбуллер
Сулуменли
Сулукоы
Сулуцек
Султанийе
Султанийе
Султанцайир
Суллер
Суллер
Сулле
Сулийе
Сулеыманли
Сулеыманли
Сулеыманлар
Сулеыманкоы
Сулеыманийе
Сулеыманийе
Сулеыманефендицифтлиги
Сулелер
Сулекоы
Сукруе
Сукранийе
Субеылидере
Субаси
Субаси
Субак
Сове
Соркун
Соргун
Соп
Солаклар
Сокмен
Согутлу
Согутлу
Согутцук
Согутцук
Согутцайир
Согуталан
Согут
Согут
Согут
Согукпинар
Согукдере
Согуцак
Согуцак
Согуцак
Соганли
Соганци
Соганбуку
Софулар
Софулар
Софу
Собран
Сийекли
Сиврице
Сирверен
Сирткоы
Сиркетас
Сирке
Сирил
Сирикли
Синирли
Синеклер
Синекцилер
Синделли
Синдел
Синандеде
Синанцилар
Силедик
Силар
Силар
Сигирмацли
Сеыван
Сеырекли
Сеыитомер
Сеыитоба
Сеыирдим
Сеыяси
Сеыли
Сеылер
Сеыдавут
Сеыцакир
Сеыгали
Сеыдикузу
Сеыдикоы
Сарницкоы
Севислер
Севислер
Сервилер
Сервет
Серифели
Серемет
Серцеорен
Серцелер
Серцелер
Сербанса
Серасерли
Сенлик
Сенеслер
Семиз
Семитлер
Семеркоы
Семерци
Селвилер
Селмангацилар
Селимсалар
Селимийе
Селимийе
Селимага
Селиклер
Акселенди
Селцикли
Селциклер
Селцен
Селце
Секвиран
Секлик
Секи
Сеитоглу
Сеитли
Сеиткемал
Сеирлиоглу
Сеирлиоглу
Сецкоы
Себепликоы
Сазоба
Сазкоы
Сазкоы
Саздере
Сазцифтлиги
Сазак
Сазак
Сазак
Сайик
Сайацик
Савцилар
Сатирлар
Сатилмис
Сасал
Саруганлар
Сартмустафа
Сартмамут
Сарниц
Сарницкоы
Сарниц
Сарницкоы
Сарниц
Сарницкоы
Сарма
Сарийурт
Сарису
Сарисипаилер
Сарисигирли
Сарисеыитли
Сарипинар
Сариот
Саримустафалар
Саримамутлу
Сарилар
Сарилар
Сарилар
Сарилар
Сарикайа
Сарикатлар
Сарифакилар
Саридайи
Сарицайир
Сарицаова
Сарицам
Сарицам
Сарицали
Сарицалар
Сарица
Сарибеыли
Сарибеылер
Сарибеы
Сариайак
Сариалилер
Сариалан
Сарганлар
Саргац
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарай
Сарацлар
Сарац
Сапцилар
Сапцидеде
Сапци
Сапци
Сапци
Сапанцилар
Сандикли
Сандал
Санцаклиигдецик
Санцаклибоз
Санцакли
Самрик
Самра
Самли
Саметли
Саматлар
Самат
Самар
Саманлик
Самаилли
Салур
Салманлар
Саклар
Сакизлик
Сакизцилар
Сакиз
Сакаркайа
Сакалли
Саиплер
Саяр
Самелек
Саинкайа
Саин
Сагракци
Сагирлар
Сагирлар
Сафа
Сада
Сацайак
Сабле
Сабанлар
Сабан
Саадет
Ресуллер
Ресадийе
Ресадийе
Ресадийе
Ресадийе
Ресадийе
Реислерцамии
Рецепли
Рецепкоы
Раманлар
Раманлар
Раманлар
Раманлар
Раимлер
Рагиллар
Пусатлар
Пурсунлер
Пуллуца
Пуллар
Пулат
Поыраздамлари
Поыраз
Поырацик
Поырацик
Послу
Пийаделер
Пийаде
Пиртилар
Пирибеылер
Пиревелилер
Пирамет
Пинарли
Пинарлар
Пинаркоы
Пинаркоы
Пинарцик
Пинарцик
Пинарбаси
Пинарбаси
Пинарбаси
Пинарбаси
Пинар
Пинар
Пеыниркуюсу
Пеынирци
Песрефли
Песемит
Перцин
Пелитцик
Пелиталан
Пекмезци
Беыдаг
Пазаркоы
Пазаркоы
Пазарцик
Пасалар
Пасалар
Пасакоы
Пасакоы
Пасакоы
Пасакоы
Пасацик
Парса
Пармукорен
Панцаркоы
Панайир
Памукцу
Паламутараси
Паламут
Пабуцлу
Оздере
Гамидийе
Озанцик
Озанца
Оысу
Овласа
Овецли
Овакоы
Овакоы
Овакент
Овадемирлер
ОвацикРельеф:
Кирац Тепе (2190 m)
Картал Тепе (2135 m)
Картал Тепе (2047 m)
Мурат Даги (2037 m)
Сапгане Даги (2032 m)
Коцакирдаг Тепе (1942 m)
Улугедик Тепе (1866 m)
Кумпинар Тепе (1793 m)
Домбай Тепе (1764 m)
Боз Даг (1749 m)
Текнесикуру Даг (1728 m)
Зийарет Тепе (1716 m)
Улус Даги (1693 m)
Еллице Даги (1690 m)
Йрцедаглари (1688 m)
Гумус Даги (1678 m)
Дари Тепе (1664 m)
Налбант Тепе (1653 m)
Акдаг (1649 m)
Бургаздаги (1627 m)
Тепел Тепе (1620 m)
Гацетдеде Тепе (1614 m)
Карликдеде Тепе (1607 m)
Кале Тепе (1598 m)
Акгобек Тепеси (1596 m)
Буюкцокелес Даги (1563 m)
Цал Даги (1542 m)
Циван Даги (1537 m)
Армутцук Тепеси (1532 m)
Бузлуца Даг (1530 m)
Беы Даги (1509 m)
Алацам Даги (1508 m)
Нифкарлиги Тепе (1506 m)
Серкурут Тепеси (1491 m)
Гозлубаба (1479 m)
Егригоз Даги (1477 m)
Гок Тепе (1467 m)
Дибекли Тепе (1456 m)
Алликайа Тепеси (1455 m)
Орта Даг (1450 m)
Цатмали Даг (1441 m)
Карлик Тепе (1436 m)
Текнецукур Т (1430 m)
Тавсан Даги (1425 m)
Каратунасивриси (1425 m)
Картал Даги (1419 m)
Алацаморманлари (1400 m)
Дисликайа (1400 m)
Коцадаг (1399 m)
Есил Даг (1390 m)
Демирци Даги (1374 m)
Кавгали Даг (1350 m)
Тава Даги (1348 m)
Капланги Даги (1339 m)
Капи Даги (1331 m)
Катран Даги (1329 m)
Думен Даги (1320 m)
Елма Даги (1317 m)
Боз Даг (1298 m)
Карлик Даг (1289 m)
Айрица Даг (1284 m)
Коксеки Даги (1283 m)
Кепез Даги (1283 m)
Карацал (1272 m)
Симав Даглари (1268 m)
Гаци Даги (1264 m)
Аси Тепе (1252 m)
Умурбаба Даги (1240 m)
Гок Даг (1233 m)
Уысал Даги (1227 m)
Сарикайа Тепеси (1224 m)
Карацамур Гедиги (1196 m)
Кизил Даг (1189 m)
Кеиллер Тепеси (1181 m)
Карадаг (1181 m)
Яылацик Даги (1180 m)
Долекли Тепе (1178 m)
Алацам Даглари (1168 m)
Сеыдан Даги (1165 m)
Маниса Даги (1159 m)
Баназ Оваси (1159 m)
Тасли Даг (1155 m)
Яран Даги (1154 m)
Оклук Даги (1149 m)
Саме Даги (1148 m)
Цатал Даг (1139 m)
Карацал (1124 m)
Цомбурт Оваси (1122 m)
Деликлитас Тепеси (1113 m)
Цулга Даги (1105 m)
Геыик Даги (1092 m)
Цамлица Тепе (1092 m)
Думанли Тепе (1091 m)
Боз Даглар (1088 m)
Коылу Даги (1082 m)
Каз Даги (1082 m)
Симав Даглари (1067 m)
Карабеы Даги (1066 m)
Майа Тепе (1062 m)
Киразолук Тепеси (1051 m)
Гакли Тепе (1048 m)
Каракоы Тепеси (1047 m)
Бакацак Тепе (1042 m)
Егрелти Даги (1024 m)
Беы Даги (1015 m)
Гамам Богази (1014 m)
Цалибаба Даги (1005 m)
Цамагил Тепеси (999 m)
Еыбек Даги (996 m)
Цал Даги (994 m)
Мадра Даги (985 m)
Немрут Тепе (973 m)
Балабан Даги (968 m)
Караоглан Даги (965 m)
Кабаагацли Тепе (961 m)
Кисла Даги (960 m)
Цамли Даг (957 m)
Айдинларцали Тепеси (951 m)
Горенез Даги (950 m)
Гол Даг (948 m)
Кандил Тепе (947 m)
Катирци Даги (938 m)
Демир Тепе (934 m)
Гарил Богази (931 m)
Елдик Даги (930 m)
Коца Тепе (928 m)
Цатал Даг (923 m)
Теккедаги Тепе (921 m)
Кемалпаса Даги (916 m)
Турфалсивриси Тепеси (915 m)
Цомакли Даг (900 m)
Сари Тепе (899 m)
Азим Даги (896 m)
Усумен Тепеси (893 m)
Геыикли Тепе (891 m)
Омерцали (889 m)
Алацам Даглари (879 m)
Саинкайа Тепе (878 m)
Айсекизи Тепе (878 m)
Оюк Даги (875 m)
Папаздаглари (868 m)
Коца Даг (865 m)
Омералти Даглари (860 m)
Цал Даги (851 m)
Кара Даг (847 m)
Тасли Тепе (845 m)
Циврил Оваси (834 m)
Беыцесултан (830 m)
Баклановаси (821 m)
Симав Оваси (814 m)
Куцур Тепе (803 m)
Османцик Сирти (793 m)
Кизил Даг (786 m)
Килинц Даги (786 m)
Сома Даги (779 m)
Сап Даги (771 m)
Яманлар Даги (769 m)
Обекалан Даги (769 m)
Согутлу Гедиги (765 m)
Дирице Тепе (762 m)
Гокбел Тепе (762 m)
Ягци Даги (752 m)
Гобел Даги (749 m)
Кирецлик Тепе (745 m)
Кусца Тепе (743 m)
Коцу Тепеси (742 m)
Цал Даги (742 m)
Бесик Тепеси (742 m)
Цаксир Тепе (739 m)
Царикбуз Даги (734 m)
Цал Даги (730 m)
Цатма Даг (728 m)
Дибек Даги (725 m)
Кара Тепе (707 m)
Цадир Тепеси (706 m)
Туркелидаглари (706 m)
Коцасиври Тепе (705 m)
Султан Даги (705 m)
Дул Даги (704 m)
Ерик Даги (693 m)
Кара Даг (688 m)
Буюкцал Даги (685 m)
Кавсарал Даги (684 m)
Сифа Даги (681 m)
Мамут Даги (674 m)
Коца Даг (670 m)
Азан Тепе (657 m)
Цинарли Гециди (656 m)
Собе Тепе (654 m)
Юмакли Даг (650 m)
Казан Даги (648 m)
Елмали Даг (648 m)
Дузова (624 m)
Гоцен Даги (611 m)
Егрикабаагац Даги (606 m)
Бозкайа Тепе (593 m)
Боз Даг (589 m)
Циралидаг (585 m)
Сакар Даги (576 m)
Сакар Тепеси (570 m)
Данисмен Даги (563 m)
Баклацал Даги (559 m)
Голцук Даглари (556 m)
Оренцал (542 m)
Давуллу Даг (542 m)
Паламут Даги (529 m)
Карацадаг (529 m)
Асар Тепеси (516 m)
Юнт Даги (511 m)
Коца Даг (504 m)
Сабунцубели Гециди (504 m)
Поыраз Тепеси (488 m)
Гоктепе (487 m)
Каплан Даги (464 m)
Коцацал Тепе (454 m)
Кара Тепе (436 m)
Гуре Даги (434 m)
Сакар Даги (433 m)
Сусуз Даг (426 m)
Коцабаллик Тепе (415 m)
Кара Тепе (394 m)
Гурун Даги (387 m)
Коруцу Даглари (378 m)
Соларя Даги (374 m)
Купяр Тепе (365 m)
Сигинди Даги (362 m)
Акцалдеде Тепе (362 m)
Дузцам (359 m)
Басдаг (349 m)
Туркен Тепеси (305 m)
Намазлар Тепеси (279 m)
Пинар Даги (258 m)
Налдокен Богази (257 m)
Кецикале Тепе (249 m)
Карауюк Даги (245 m)
Сабла Даги (225 m)
Тас Даги (201 m)
Калабак Тепеси (198 m)
Цубуклу Даг (186 m)
Кеци Даги (183 m)
Белкаве Гециди (165 m)
Кайалар Даг (144 m)
Йланли Тепе (138 m)
Аласеир Оваси (128 m)
Ахисар Оваси (107 m)
Инбогази (103 m)
Баликесир Оваси (90 m)
Казан Тепеси (82 m)
Кийас Оваси (59 m)
Ескитабя Бурну (50 m)
Герен Оваси (44 m)
Цакал Бурну (34 m)
Маниса Оваси (19 m)
Дарагаз Поинт (1 m)
Пондико Адаси
Аккус Адаси
Бозбурун Адалари
Сунгер Бурну
Кадирга БурнуГидрография:
Акцалиман
Дем Лимани
Измир
Иц Лиман
Симав Голу
Мармара Голу
Белеви Голу
Ноут Голу
Исикли Гол
Енне Барайи
Цайгорен Барайи
Афсар Барайи
Татали Барайи
Кайабогази Барайи
Демиркоепру Барайи
Измир Богази
Ёнцали Илицаси
Йлдиз Каплицаси
Курсунлукаплицаси
Думбулдехамами
Аметлиилицаси
Елли Дереси
Язи Дереси
Явру Дереси
Ягмурлар Дереси
Яглилар Дереси
Ягцили Цайи
Ягцилар Дереси
Узунцам Дереси
Узумцу Цай
Уцбас Дереси
Табан Цайи
Согутцай Дереси
Софулар Дереси
Синанца Дереси
Симав Цайи
Селенди Цайи
Сасалсую
Сандал Дереси
Саманлик Дереси
Овакоы
Османлар Дереси
Органлар Дереси
Орен Дереси
Олук Дереси
Мурат Цайи
Мантороз Дереси
Мадра Дереси
Маден Дереси
Куру Дере
Кундузлу Дере
Кум Цайи
Куфицайи
Кудуз Дере
Коз Дереси
Коракуру Дереси
Копенез Дереси
Кол Дереси
Кокар Цай
Коцасу
Коца Дере
Коцацай
Коца Цай
Коца Цай
Гамам Дереси
Киркгецит Дереси
Кепек Дереси
Кецили Дереси
Казикли Дереси
Казан Дереси
Кайрак Дереси
Кайи Дереси
Кайа Дереси
Кайацик Дереси
Кавакли Дере
Картал Дереси
Каринцалицесме Цайи
Карайол Дереси
Караоз Дереси
Каранли Дере
Каракова Дереси
Караерик Дереси
Кара Дере
Капакли Дереси
Илица Дереси
Илица Цайи
Озна Дереси
Гатап Дереси
Ган Дереси
Гамамсую
Гуллу Дере
Горлек Дереси
Гордес Дереси
Гонукбелен Дереси
Голцук Дереси
Геыикли Дереси
Генцер Дереси
Гедизинески Мецраси
Еынес Цайи
Еыбек Дереси
Есме Дереси
Есе Дереси
Домуз Дереси
Домбай Дереси
Домбай Цайи
Дикен Цайи
Дербент Цайи
Демрек Дереси
Демирлер Дереси
Делик Дереси
Делиинис Дереси
Дегирмен Дереси
Дегирмен Дере
Дегирмен Дере
Дегирменцик Дереси
Цомбурт Сую
Цевиз Дереси
Ценгилдузу Дереси
Целтик Дереси
Цанса Дереси
Цамкоы Дереси
Цакир Дере
Буюк Цай
Бесиктас Дереси
Бедир Дереси
Баназ Цайи
Баллик Дереси
Балли Дере
Балцикли Дере
Балат Дереси
Бакирли Дере
Баг Дереси
Азиз Дере
Айикайа Цайи
Атранос Цайи
Алиова Цайи
Аласеир Цайи
Актас Цайи
Ак Цай
Агиллибогаз Дереси
Кемалпаса Цайи
Коца Дере
Коцаафсар Дереси
Гордек Дереси
Емет Цайи
Балат Цайи