Скачать карту
Карта 100k--j37-110

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 100k--j37-110
Образец детализации:
Образец детализации Карта 100k--j37-110
НазваниеКарта 100k--j37-110
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:100000 в 1 см 1 км, километровка
Годне определено
Ширина2602
Высота2198
Размер файла 3.2 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСирия
Турция
ЯзыкРусский
Эта карта демонстрирует территорию Сирии, Турции.здесь топографическая карта Гассы и Привязка для OziExplorer. представлена топографическая карта Мусабеылей привязанная. здесь актуальная карта Асагикарафакилей с привязкой. для вас актуальная карта Едигоза . актуальная карта Сапанозу . представлена подробная карта Есенлера с привязкой. для вас бесплатная карта Коцабеылей в 1 см 1 км, километровка. здесь бесплатная карта Карацавуса и Привязка для OziExplorer. это подробная карта Каракайи . карта Доруцака . показана актуальная карта Гунеслей с привязкой. подробная карта Кайапинара в 1 см 1 км, километровка. это топографическая карта Зайтунака привязанная. для вас карта Табы Куов . представлена бесплатная карта Шайха Убасей с привязкой. тут бесплатная карта Шарканлей привязанная. представлена подробная карта Шалты .

Другие карты этого места:

Карта 100k--j37-097
Карта 100k--j37-098
Карта 100k--j37-099
Карта 100k--j37-109
Карта 100k--j37-111
Карта 200k--j37-25
Карта 200k--j37-26
Населённые пункты:
Гасса (9719 чел.)
Мусабеыли (1938 чел.)
Асагикарафакили (1138 чел.)
Едигоз (541 чел.)
Сапанозу (500 чел.)
Есенлер (437 чел.)
Коцабеыли (429 чел.)
Карацавус (372 чел.)
Каракайа (357 чел.)
Доруцак (274 чел.)
Гунесли (192 чел.)
Кайапинар (125 чел.)
Зайтунак
Таба Куы
Шайх Убаси
Шарканли
Шалта
Самалик
Сарир Овасси
Сафар Янли
Кизил Баш
Кара Баба
Майдан Икбис
Масаканли
Марсава
Маоуд Обасси
Хафар Янли
Ятал Кабу
Улилу
Доуракли
Дайр Савван
Буюк Якмак
Байлан Куы
Бандирак
Бали Куы
Балал Куы
Бак Убаси
Бабак Ушаги
Аш Шайх Хурус
Араб Виран
Аламдар
Зенгул
Ювабаси
Юкарибадемли
Ёлбаси
Есемек
Еницели
Яссипинар Кою
Вицли
Уцпинар
Топаллар
Татакопру
Бавук
Сулумагара
Сенликце
Салманусаги
Уцевлер
Саатли
Руслар
Ортакли
Мусиканли
Мезреа
Мезреаисир
Мезреагатун
Мерданли
Маденёлу
Куртаран
Колпинар
Коццагиз
Кизилкент
Кирикцали
Кестан
Керкут
Казикли
Кайабаси
Карнеби
Карбеяз
Карапинар
Карацаорен
Идилли
Исар
Иципоглу
Гаыдарлар
Гасканли
Гасанцали
Гапсино
Гацигасанбаниси
Гуликанли
Гозкайа
Гокцели
Долан
Делиосман
Цомербаниси
Цолаклар
Цинарли
Цинар
Юкарикалецик
Церцили
Цалкайа
Бурунсузлар
Исар
Богазкерим
Бинтас
Биленлер
Баликли
Цакалбук
Айдиноглу
Авдил
Асаги Досталли
Асагибадемли
Алянли
Алагоз
Алаца
Акинёлу
Енийапан
Акбез
Мискизан
Тесби
Курна
Капланбаниси
Коклу
Олукбаниси
Агабеыбаниси
Лецкенари
Зердик
Ортабаниси
Тютюнхюк
Ескикоыйари
Беыпинари
Еникоы
Цинароба
Маденеви
Гамусо
Калайцик
Селвер
Батталюрду
Бервийанли
Цубук
Дервислер
Гацлар
Королар
Цакмак
Куртлерцакмак
Цортенли
Отекиоба
Таталикарадут
Ортаоба
Колпинар
Карадут
Агцакент
Ятаган
Кораметуюгу
Коцалар
Кюртюнджю
Ирцоглу
Буюккардем
Токацгемриги
Караисмаил
Саматир
Фирлакли
Усеыиноглу
Кале
Гацилар
Кор
Бекере
Писиклер
Демирцилер
Дилам
Корнукбаниси
Агаларобаси
Аркакисла
Асагибиленлер
Кирац
Алифилик
Алисилик Баниси
Игделибаниси
Нуусаги
Карааметли
Каргагедик
Меметалиобаси
Гокомерорени
Карагасан
Икизгерипеы
Цинарбаси
Нарлипеы
Кумпанясайлаги
Гудукали
Корухююк-Чифтлиги
Сугедиги
Мортаван
Килорлар
Пертикли
Магарацик
Тайдинли
Сеыдореганли
Делицай
Мелунедолар
Гаыдарларбаниси
Цаталмази Баниси
Ардицли
Меметцавусбаниси
Кючюк-Хосеынбеы-Банысы
Цаталюрт
Акмезар
Гулпинар Коы
Гациларбаниси
Усеыинбеы Баниси
Аликурт
Меметали
Аланликою
Юджекышла
Буюк Гербаниси
Гаципоглу
Зеытинбаги
Буламацли
Ялур
Каланали
Карикин
Гаямли
Радюн
БулбулРельеф:
Цатгедиги (1563 m)
Сарицицекбели (1432 m)
Узунсирт Тепеси (1274 m)
Даримикдаги Тепеси (1241 m)
Картал Даги (1238 m)
Гора Бююл-Икиз (1199 m)
Буюккаруца Тепе (1187 m)
Каленинбаси Тепеси (1182 m)
Куцук Дар (1181 m)
Кусцудаги Тепеси (1123 m)
Ясси Тепе (1082 m)
Акце Даги (1062 m)
Зийарет Тепе (1044 m)
Аслийази Сирти (1023 m)
Коюнацили Тепеси (1009 m)
Саинлик Тепе (986 m)
Буюккатранли Даги (961 m)
Гемлик Тепеси (948 m)
Зари Тепеси (920 m)
Безиргангедик Тепеси (917 m)
Буюкикиз Даги (908 m)
Аннийасли Тепеси (903 m)
Курд Даг (890 m)
Табанса Тепеси (886 m)
Котомандаги Тепеси (879 m)
Готал Даги (874 m)
Омердеде Тепеси (863 m)
Байрак Тепе (849 m)
Кепир Тепе (848 m)
Омли Тепе (845 m)
Гора Кючюк-Катранлы (842 m)
Долап Тепе (823 m)
Кабакгедиги Тепеси (821 m)
Цатал Тепе (819 m)
Палазли Тепе (817 m)
Юцебурун Тепеси (817 m)
Тавук Тепе (811 m)
Канакяри (802 m)
Деде Сирти (799 m)
Исмаилага Даги (786 m)
Цакир Даги (783 m)
Кафдаги (777 m)
Ададузу (773 m)
Тилки Тепе (759 m)
Коирт Тепеси (758 m)
Кале Тепеси (753 m)
Налетлеме Тепеси (748 m)
Гацлар Тепе (738 m)
Панцар Тепе (736 m)
Цакмак Сирти (717 m)
Тандир (690 m)
Гокца Тепеси (662 m)
Курри Тепе (634 m)
Караполат Даги (631 m)
Кус Тепеси (627 m)
Куракцам Тепеси (621 m)
Караоце Сивриси Тепеси (614 m)
Самеран Тепе (609 m)
Узункабир Даги (607 m)
Кепиртарла Тепеси (577 m)
Бадемлитарла Сирти (572 m)
Думанцик (561 m)
Курудаг Тепе (540 m)
Куррук Тепеси (517 m)
Куре Тепеси (507 m)
Карга Гедиги (498 m)
Бел Тепе (495 m)
Цеылан Тепе (494 m)
Буюккорнук Тепеси (486 m)
Ордекбурну Тепеси (484 m)
Керкутёлу (463 m)
Пинарбаси (461 m)
Татаруюгу Тепеси (441 m)
Маймунгери Тепеси (441 m)
Катранлидаг (440 m)
Габескабир (429 m)
Куцукак Тепеси (422 m)
Уюкпеылери (420 m)
Гунесбаниси (412 m)
Йгмауюк Тепеси (403 m)
Севитали Тепеси (401 m)
Кендал (394 m)
Газил Даги (390 m)
Цалбаниси (380 m)
Коцапеы (374 m)
Боз Тепе (372 m)
Буюкак Тепеси (371 m)
Килисенуюгу Тепеси (364 m)
Кирмизигер Тепеси (358 m)
Азери (355 m)
Оцеорен (349 m)
Инциликайа (347 m)
Биркинпеы (343 m)
Гатунтасёлу (339 m)
Мамутаптал Уюгу (336 m)
Данаци Уюк (335 m)
Су Гедиги (332 m)
Масат Уюгу (324 m)
Короглу Тепе (316 m)
Куцукгер (300 m)
Дегирмен Гециди (281 m)
Уммен (269 m)
Лецелик (265 m)
Бугет Уюк (232 m)Гидрография:
Меянлипеы
Татакопру Барайи
Баглама Пинар
Цаталолук Пинари
Етек Пинари
Ваккес Пинари
Дедегаски Пинари
Делиабдулла Кайнаги
Алиман Кайнаги
Кара Пинар
Секер Пинар
Гасан Пинар
Мамут Пинари
Коркоз Пинари
Акнинар Пинар
Пинарбаси Кайнаги
Цевлик Пинари
Сабунсую Дереси
Акчинар
Дели Цай
Аоджиолук
Дегирменцик Дереси
Беы Пинар
Макеме Пинари
Домдом Дере
Карасу Дереси
Карадере
Уун Дере
Бозгунеы Дереси
Ситма Пинари
Согукпинар Дереси
Бостанлик Дере
Дикенли Дере
Тестин Дере
Согукпинар Дереси
Делицай Дере
Нелвел Дереси
Казилицайир Дереси
Сакбан Дере
Есемек Цайи
Целган Дереси
Балцан Дере
Гасанке Дереси
Дели Цай
Икидам Дереси
Кинацик Дереси
Кара Дере
Хасанджалы
Гунес Дере
Карамагара Дереси
Коы Дереси
Цинарли Дере
Гелимеми Дереси