Скачать карту
Карта 200k--j37-31

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-31
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-31
НазваниеКарта 200k--j37-31
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3722
Высота3098
Размер файла 4.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСирия
Турция
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая демонстрирует территорию Сирии, Турции.На этой карте обозначен город Искендерун. Присутствует город Антакия, Антиохия, Антиохија. Вы найдёте тут город Кирихан. Присутствует город Рейханлы. На этой карте обозначен город Африн. Показан город Мааррат Мисрин. Показан город Салкин. Присутствует город Нубл. Показан город Кафр Тахарим. Присутствует город Ад Дана. Присутствует город Белен. Присутствует Денизцилер. Показан Кастал. На этой карте обозначен Дурсунлу. На этой карте обозначен Кузеытепе. Показан Фатикли. Вы найдёте тут Гумусгозе.

Другие карты этого места:

Карта 200k--i36-06
Карта 200k--i37-01
Карта 200k--i37-02
Карта 200k--j37-25
Карта 200k--j37-26
Карта 200k--j37-32
Карта 100k--i36-012
Карта 100k--i37-001
Карта 100k--i37-002
Карта 100k--i37-003
Карта 100k--j36-120
Карта 100k--j36-132
Карта 100k--j36-144
Карта 100k--j37-109
Карта 100k--j37-110
Карта 100k--j37-111
Карта 100k--j37-121
Карта 100k--j37-122
Карта 100k--j37-123
Населённые пункты:
Искендерун (159965 чел.)
Антакия, Антиохия, Антиохија (154803 чел.)
Кирихан (60916 чел.)
Рейханлы (56995 чел.)
Африн (48693 чел.)
Мааррат Мисрин (32163 чел.)
Салкин (31608 чел.)
Нубл (25546 чел.)
Кафр Тахарим (22436 чел.)
Ад Дана (21987 чел.)
Белен (20113 чел.)
Денизцилер (17495 чел.)
Кастал (5637 чел.)
Дурсунлу (5147 чел.)
Кузеытепе (4889 чел.)
Фатикли (4844 чел.)
Гумусгозе (3925 чел.)
Гаципаса (3274 чел.)
Узунбаг (2984 чел.)
Тоыгарли (2875 чел.)
Тепеган (2483 чел.)
Анайази (2365 чел.)
Гунязи (2154 чел.)
Асагиокцулар (2008 чел.)
Буюкдалян (1901 чел.)
Циртиман (1878 чел.)
Карасулеыманли (1660 чел.)
Боынуёгун (1536 чел.)
Буюкцат (1481 чел.)
Ацикдере (1408 чел.)
Дагдузу (1366 чел.)
Саманкайа (1272 чел.)
Гузелкоы (1217 чел.)
Оымакли (1148 чел.)
Баликлидере (1096 чел.)
Узункавак (1013 чел.)
Ганцагиз (971 чел.)
Гозене (882 чел.)
Демирконак (779 чел.)
Авуттепе (779 чел.)
Цанаклук (745 чел.)
Балармуду (676 чел.)
Гунеысогут (660 чел.)
Мансурлу (659 чел.)
Доганкоы (655 чел.)
Атайурду (602 чел.)
Есилова (506 чел.)
Алакузу (473 чел.)
Цакирыигит (470 чел.)
Яникпинар (419 чел.)
Мелекли (402 чел.)
Гарлису (401 чел.)
Аркитца (338 чел.)
Докуздал (334 чел.)
Есилязи (227 чел.)
Акамбер (203 чел.)
Карацагил (182 чел.)
Гозецик (153 чел.)
Зурайкат
Зук Ал Кабир
Зиндикийан
Зарзита
Зардана
Залака
Ямул
Ювайра Аш Шаркийа
Юваййил
Урум Ас Сугра
Урум Ал Кубра
Юрайба
Турманин
Туранда
Тавьама
Такад
Таннура
Таннура
Талтита
Талл Тавил
Талл Саллур
Талл Кчоур
Талл Гаму
Талл Акибрин
Таллаф
Тайдил
Сувагийа
Сресаре
Соуулдёук
Соргане
Синнара
Шурба Углу
Шайх Убаси
Шайх Килу
Шайх Ал Гадид
Шавариггат Ал Явз
Шавариггат Ал Арз
Шаранли
Шаманли
Шалалах
Шадир
Сатян
Сати Ушаги
Сармада
Сари Оучари
Сарфуд
Сардин
Хирбат Сарбайа
Самалик
Салва
Сафарийе
Сааба
Ридва
Рам Гамдан
Рамадийа
Рамадийа
Рамаданли
Ра
Квшла
Квшла
Кврт Квлак
Кврканя
Кврайрийа
Квда Куви
Кила
Кила
Катура
Катранли
Катма
Карманлук
Кара Баш
Канатир
Каммари
Калб Лавза
Калат Симан
Ка
Кабтан Ал Ябал
Наз Ушаги
Насирийа
Мушайрифа
Муггаыдила
Мизназ
Миркан
Мир Ишак
Миллис
Милкийа
Мекбеисс
Мазраат Аш Шуюх
Майданки
Машгад Руин
Машгад
Масарта
Масар Юкк
Марямайн
Марвана Татани
Мамал Ушаги
Маггар Юкк
Мабатли
Мааррат Ал Ихван
Мааррат Ал Атариб
Мааррата
Мааррата
Мааррата
Маарбуна
Маарра
Кавару
Курдан
Куран
Куку
Куфайр
Китян
Кимар
Килли
Хурайба
Хирбат Аш Шавиш
Хирбат Ал Атра
Кабашин
Кавкаба
Карри
Кафтайн
Кафр Зайта
Кафр Ямул
Кафр Юрук
Кафр Таале
Кафр Шил
Кафр Сандал
Кафр Сафраь
Кафр Нуран
Кафр Нага
Кафр Наси
Кафр Набв
Кафр Му
Кафр Марис
Кафр Кармин
Кафр Ювам Ал Ггарбийа
Кафринна
Кафр Ум
Кафр Инд Ал Фавкани
Кафр Ганна
Кафр Галаб
Кафр Дали Ат Татани
Кафр Дали Ал Фавкани
Кафр Батра
Кафр Ат Тин
Кафранта
Кафалдин
Ювайк
Юдайда
Юдайда
Юбб Ал Хамис
Йиср Ал Максур
Йеддаине
Явванийа
Ялбул
Ялама Ал Атика
Ялама
Якара
Ибизиму
Иббин
Иббин
Улилу
Илла
Газзану
Газра
Гаыр Ямус Ас Сагир
Гаыр Ямус Ал Кабир
Гавар
Гаттан
Гасан Дайрли
Гаранбуш
Гамзийа
Гамлурак
Гаййи Искандар
Гаййи Гасанли
Гаййи Гасанли
Гафсаря
Фафиртин
Дувайла
Дувайдирли
Диван Татани
Диван Ал Фавкани
Дайр Симан
Дайр Салуна
Дайр Баллут
Дарвиш Убаси
Дар Таизза
Дармашканли
Даркир
Далбийа
Даг Убаси
Бувайбийа
Бурй Гаыдар
Бурй Ал Калас
Бурй Абд Алла
Бурайй
Бнабил
Блиннта
Бийатис
Бират Кафтайн
Бират Арманаз
Базинта
Байрамя
Бавз Ггар
Батабу
Бассоута
Босоуфане
Басселгая
Мубасратун
Шакатин
Башмишли
Барквм
Бариша
Барад
Балат
Бала
Бафис
Бафлийун
Бафиллур
Бадинли
Баблайт
Баай
Азмарин
Айн Гамза
Айн Дара
Айн Ал Гаяр
Ат Тулул
Атима
Ассоус
Ас Сагара
Аш Шайх Гасан
Аш Шайх Акил
Аш Шайх Али
Аш Шайх Абд Ар Раман
Арназ
Арманаз
Аргаб
Арада
Араб Ушаги
Акрабат
Акиба
Аняра
Анбарли
Ал Каьир
Ал Машрафийа
Ел Лани
Ал Кусайбийа
Ал Хурайбат
Ал Йина
Ал Ута
Ал Гаммам
Ггаззавийа
Ал Байтарун
Атариб
Айил
Абу Талга
Абу Каб
Абраз
Абрайта
Абрайта
Зийарет
Юнушани
Дегирмен
Ёлагзи
Енисеир
Цевдетага
Яылица
Яылацик
Ярсели
Яланкоз
Узуналиц
Сабунлук
Цени
Уцтепе
Уцгедик
Туркменмезраси
Торун
Топбогази
Томруксую
Токдемир
Февзипаса
Алакент
Алатопрак
Таф
Алибаса
Тавла
Согуталан
Танисма
Таталикопру
Суватли
Сутаси
Сурутме
Сунгур
Карси
Сулукоы
Суцукоы
Суцикаги
Согуколук
Софулар
Сиврикавак
Сицанли
Сев
Серинёл
Сенкоы
Юкари Сенбук
Секерек
Акденктас
Себеноба
Сайлак
Саркиайранци
Сарибук
Балдиран
Устконак
Салкийе
Сацакли
Пиринцлик
Пасликайа
Пасакоы
Озсогуксу
Озкизилкайа
Отенцай
Органли
Юкари Окцулар
Огулпинар
Нергизлик
Нарлиопур
Муратпасакизилкайа
Торун
Дирекли
Аметбеыли
Мазманли
Юкари Екинци
Мастаба
Марасбогази
Мамутлу
Маденбою
Кузгун
Куртбаги
Кулак
Козкаласи
Коюноглу
Киналиада
Комурцукуру
Кодалли
Коцорен
Кйигорен
Кирцаоглу
Кици
Кисецик
Асаги Кепирце
Келли
Казкели
Кавутцу
Кавасли
Кавалцик
Кансу
Каратас
Карамагара
Кисла
Каракосе
Каранарпа
Карауюк
Караусеыинли
Карагундуз
Карадурмуслу
Карацурун
Фиданли
Карацай
Кумтепе
Алибеыцагили
Карсу
Канликара
Кангаллар
Камислар
Камберликайа
Камберли
Калетепе
Калетепе
Каланесли
Инцирли
Иликпинар
Ицада
Ибраимпаса
Идирбеы
Елвали
Гарбийе
Ганёлу
Ганёлу
Гамам
Гузелце
Гуверада
Гувентаси
Гултепе
Гулдерен
Гомут
Голбаси
Гоктепе
Гокцегоз
Фирлакгоз
Асаги Есмисик
Дости
Акийбе
Довер
Догуайранци
Дикмеце
Дерекую
Демиркопру
Юкари Демирцидиби
Делибекирли
Бедрик
Дегирмендере
Дегирменбаси
Дедецинар
Давутпаса
Цумурийет
Цорум
Цом
Цокек
Ирби
Цилвегоз
Цилоглануюгу
Цифтлик
Цеыланли
Цетенли
Церцикайа
Цекмеце
Карсанбо
Карабатак
Цамузкисласи
Цамсари
Цакалли
Буюкулатепе
Буюкдере
Буюкбурц
Букулмез
Божуюк
Босин
Битисик
Коцекли
Бекбеле
Батитан
Батиайранци
Баспинар
Бесарслан
Баллиоз
Кавалик
Боллук
Бабаторун
Айдинли
Айдинбаце
Авсую
Атик
Асаги
Чайер
Аскарбеыли
Селим
Асагиоба
Арпаган
Арпадереси
Гарлак
Сайлак
Сериневлер
Алази
Казанцик
Алаган
Ахисар
Алабеыли
Акяыла
Актас
Аксуватли
Акпинар
Аккую
Аккерпиц
Цай
Акдари
Меметбеыли
Мидиклар
Акцаова
Ацараметбеы
Гузелце
Абацилигузели
Козакли
Овундук
Нардузу
Конарли
Илкокул
Цинарли
Бедрик
Дегиремендере
Делицай
Акарца
Каваклиолук
Гедиксарай
Пендерлик
Есенбек
Бектасли
Чинаробасы
Гокцеоглу
Теспили
Атджитепе
Чынгылоглу
Ятова
Пасаоюк
Узункели
Карацалик
Каратепе
Паса
Зулуфлуган
Яниктепе
Гувентепе
Киремитли
Овакент
Баглама
Тортум
Бакрас
Иребе
Соганджи
Делилер
Кокцели
Янанаташ
Бенлидере
Мазкетеню
Канлыдере
Черкезтюнеги
Юкари Кепирце
Фартисли
Сифин
Караагацнесли
Фераевлер
Армутлук
Ада
Кандил
Кюртлер
Теллилер
Кайадиби
Мюфтюлер
Кисла
Караагачатум
Саркконак
Цамлитарла
Гузеляыла
Бесикци
Мугациркоы
Сокони
Юкари-Чакаллы
Сигин
Деребасе
Алиц
Япракли
Рафатага-Чифтлик
Галибеы
Саримази
Каракурт
Цем
Кузгун
Модук
Караолук
Куртлусаримази
Фенк
Емерце
Циркингил
Инцирли
Уркийелер
Гокдере
Йланли
Комурлук
Кузулуцукур
Кизкалеси
Аголук
Ортасирт Кою
Органгази
Абаджигюзели
Баглица
Барлыджа
Карапелит
Яриккайа
Аланюрду
Юкари Есмисик
Софулар
Ашагы-Ярыккайа
Летник Гюмюшолук
Агацгедик
Тасолук
Целиллер
Комурцукуру
Абеслер
Зеынилер
Ацароба
Караманкаси
Ердемли
Корпинар
Цинтепе
Айгыролю
Яссийурт
Карацавус
Каракисла
Данааметли
Цаталтепе
Аразли
Кирцаоглу
Карамагара
Арпали
Елоцаги
Юсуфлу
Ацаркоы
Шеых-Сулеыман
Хирсиз-Пинар
Муратпасакизилкайа
Абалакли
Балихане
Карси
Актутан
Топбогази
Дегирмен
Акчакоюнлу
Ресатли
Ган
Гавуркоы
Кастал
Муратпаса
Кирмирттепе
Буцак
Иликпинар
Газине
Согутлуоба
Ментесе
Цомцом
Асаги Демирцидиби
Цевлик
Галаллар
Куцукгер
Домуздами
Еркалди
Гасаннебо
Коселер
Канатли
Касикцилар
Зенгингарабеси
Серсеп
Баспинар
Метелик
Тилят
Арап Коы
Велис
Цеыда
Циуцикли
Гокцеоглу
Ени Япан
Цитдеде
Цеылан Тепе
Батиайранци
Низамийе
Кабелийа
Олакорен
Караали
Сердарли
Алази
Далян Коы
Деринце
Ашагы-Зюлюфлюхан
Кючюк-Кирмити
Гасанусаги
Терзиуюк
Сурумлу
Турган
Багаорен
Сафсафаали
Цакалтепе
Кулатепе
Конук
Кючюк-Аваре
Тутлууюк
Ени
Цанбулат
Гулецлер
Догууцтепе
Алтмирмиранлы
Демиркопру
Куртулус
Кйибуцак
Устмирмиранлы
Цуадийе
Бусак
Османтепе
Тарова
Усеыинли
Домалга
Гасанли
Арпатепе Кою
Султанлы
Карагецили
Сарайцик
Одабаси
Гузелбурц
Алаатин
Масуклу
Илыджа
Нарлица
Алван
Огулбали
Битирен
Хишаби
Апайдин
Долуели
Кардесли
Байраккапи
Ёгундирек
Варышлы
Куцук Вазваза
Буюк Вазваза
Котубуюк
Цитлице
Салихче
Мамыклы
Тилкилис
Бесинган
Кафрена
Есрефли
Гасанусеыин
Козлуца
Хабештюыдю
Акцурун
Куруер
Ени
Кардесли
Идирбеы
Турунцлу
Терсатан
Улакли
Цубуклу
Авцилар
Зеынеплер
Караманли
Озенгили
Усеыинли
Кебаснар
Бостанцик
Меыданцик
Цардакли
Куцук Сусели
Субаси
Пелит
БалтацикРельеф:
Гора Гебюрлютепе (1782 m)
Цобандеде Тепеси (1706 m)
Цасак Яыласи (1702 m)
Сусуз Тепе (1683 m)
Яницеелук Яыласи (1674 m)
Пазин Тепеси (1657 m)
Отцукуру Яыласи (1657 m)
Уцоцак Тепеси (1644 m)
Домуздам Тепеси (1616 m)
Кую Яыласи (1583 m)
Орозцукуру (1564 m)
Орозцукуру Яыла (1543 m)
Елмалисеки Тепеси (1512 m)
Еллигедик (1476 m)
Дазевлери Яыласи (1476 m)
Килицализийарети Тепеси (1424 m)
Казикли (1390 m)
Гора Пашаолук (1377 m)
Таслик Тепе (1324 m)
Окуз Тепе (1320 m)
Зиндари Яыласи (1262 m)
Килликайа Тепеси (1259 m)
Лог Тепеси (1245 m)
Татир Тепеси (1215 m)
Цамли Тепе (1211 m)
Зийарет Даги (1209 m)
Гора Зийарет (1209 m)
Согуцак Яыласи (1209 m)
Тораман Тепеси (1203 m)
Зийарет Тепе (1191 m)
Гемрик Яыласи (1189 m)
Картал Яыласи (1183 m)
Карайуца Тепеси (1163 m)
Сумберинин Карлик Тепелери (1163 m)
Кормелик Яыласи (1161 m)
Аманос Даглари (1157 m)
Церелисуру (1154 m)
Караинцир Тепеси (1154 m)
Фирниз Яыласи (1142 m)
Тузлук Яыласи (1139 m)
Багар Яыласи (1122 m)
Караолук Яыласи (1113 m)
Гезбел Яыласи (1093 m)
Депел Тепеси (1089 m)
Яссидан Даги (1077 m)
Елмадагяылайери (1065 m)
Усеыинце Гедик (1064 m)
Алмацик Яыласи (1044 m)
Цардакли Тепе (1027 m)
Моллакоюдиби Яыласи (998 m)
Фицил Яыласи (986 m)
Битген Даги (969 m)
Пасаолук Яыласи (956 m)
Цакалли Яыла (943 m)
Гаымецинар Яыласи (943 m)
Курт Тепеси (942 m)
Цицекли Яыла (924 m)
Бостанцик Яыласи (924 m)
Емисли Яыласи (914 m)
Испатан Яыласи (913 m)
Цаталолук Яыласи (864 m)
Аш Шайх Баракат (862 m)
Уцолук Яыласи (853 m)
Гунгормез Яыласи (845 m)
Козцегиз Яыласи (842 m)
Апискайаси (840 m)
Сиври Тепе (837 m)
Кабак Тепе (827 m)
Перевал Болен-Бель (795 m)
Даз Тепеси (737 m)
Косур Тепе (726 m)
Цатал Тепе (721 m)
Битисик Яыла (716 m)
Талл Аммар (697 m)
Летник Баллыкастал (697 m)
Богаз Тепе (689 m)
Короглу Тепе (685 m)
Теспили Яыла (672 m)
Цамликайа Тепеси (652 m)
Гокце Богаз (630 m)
Синцер Тепеси (627 m)
Картал Тепеси (606 m)
Ябал Бариша (595 m)
Гонцулу Богази (575 m)
Ябал Симан (537 m)
Карлик Тепе (536 m)
Демен Яыласи (529 m)
Буюкалицли Тепеси (510 m)
Летник Халибеи (510 m)
Халтанли (500 m)
Цагсак Тепеси (498 m)
Нацар Даги (498 m)
Бекбеле Яыласи (495 m)
Балликайа Тепеси (490 m)
Алислитепелери (476 m)
Самандаг Тепеси (471 m)
Агзикара (456 m)
Зарат Ал Каылун (451 m)
Зарат Ас Салм (446 m)
Таллат Шура (443 m)
Ал Карим Аш Шарки (441 m)
Буркан Ал Увийа (437 m)
Буркан Юваййил (437 m)
Зарат Вади Юлув (427 m)
Муншир Ал Ялуд (424 m)
Зар Кафр Нага (421 m)
Ал Гавта Ал Брайина (420 m)
Курум Богаз (420 m)
Топ Богази (418 m)
Ал Гавта Ал Яваниба (412 m)
Кепирин Тепеси (410 m)
Зарат Фарггал (402 m)
Зарат Абу Зайд (400 m)
Зарат Карук (400 m)
Зарат Шамуна (396 m)
Аз Зари (395 m)
Таллат Бак Райма (395 m)
Зарат Ал Йил (389 m)
Зарат Ал Касиба (389 m)
Таллат Юмайш (388 m)
Зарат Умм Ал Юбб (385 m)
Зар Ас Сабил (385 m)
Зар Ас Суммака (384 m)
Бостан Тепе (380 m)
Перисанкалеси Тепеси (378 m)
Ас Садд Аш Шамали (377 m)
Зарат Умм Ал Килу (376 m)
Таллат Ан Наби Нуман (374 m)
Яблат Ас Суид (369 m)
Бозкайа Тепеси (368 m)
Зар Ат Тин (366 m)
Зар Ал Адам (363 m)
Зар Ас Сайяра (363 m)
Галеплигедиги (360 m)
Зар Ал Асиг (360 m)
Косерлик Тепеси (354 m)
Зарат Ал Мадфура (345 m)
Руйм Таш (339 m)
Зар Ар Рабиа (338 m)
Талл Ал Майдани (332 m)
Талл Ас Сакма (329 m)
Дюзлеч (325 m)
Метелик Тепеси (320 m)
Ардиздаг Тепеси (317 m)
Талл Сандал (310 m)
Мусир Цебели (304 m)
Зар Аш Шайх Али (304 m)
Айинсавки Тепеси (303 m)
Байтар Умбрус Даги (300 m)
Кесмели Тепе (298 m)
Гора Рашид (286 m)
Гастагане Тепеси (283 m)
Гора Мугрушемс (271 m)
Дувайла (271 m)
Сари Кайа Даги (269 m)
Гора Аладаги (261 m)
Бостан Бурну (258 m)
Кабак Тепе (253 m)
Талл Бирна (246 m)
Каратас (244 m)
Летник Коылук (224 m)
Дукканцийазиси (221 m)
Кизил Кайа (219 m)
Зорлу Тепе (208 m)
Отрук Тепеси (208 m)
Узунок Тепеси (201 m)
Куртнасир Тепеси (195 m)
Кабак Тепе (179 m)
Ени Сеир Оваси (179 m)
Алидеврис Тепеси (175 m)
Кизилца Уюк (160 m)
Каратас Тепеси (156 m)
Буклукайа (150 m)
Сиврице Уюгу (143 m)
Аскиндируюгу (142 m)
Гора Бююк (136 m)
Гок Тепе (121 m)
Буюкдере (121 m)
Телуюктепеси (109 m)
Гора Бозкююк (109 m)
Давут Паса (104 m)
Ясси Тепе (101 m)
Куцук Уюк (99 m)
Аптал Уюк (97 m)
Цорцурум Оваси (97 m)
Тосун Уюгу (96 m)
Сази Тепе Оваси (94 m)
Цифте Уюк (89 m)
Цатал Уюк (87 m)
Келос Тепе (85 m)
Холм Аджаркеы (84 m)
Буклу Тепе (81 m)
Бугор Кечебеы-Тепе (81 m)
Бугор Мата-Тепе (80 m)
Еркую Тепеси (80 m)
Коюнцу Уюк (78 m)
Бугор Байтарлы (76 m)
Ценгелкелиси (68 m)
Амик Оваси (68 m)
Караагац (20 m)
Алмадаг (1 m)
Мыс Сахри-Сакалийа
Сай БурунГидрография:
Баликлиголу Канали
Баликголу Канали
Африн Канали
Муратпаса Канали
Карасу Канали
Искендерун Лимани
Анук Лаке
Балик Гол
Аксазбатаклиги
Аксаз Батаклиги
Беытилма Богази
Африн
Гарами Цесме
Мамудунолуцу
Кармезар Пинари
Коруцаова Кайнаги
Каупки Кайнаги
Юкари Зеркум Цесмеси
Асаги Зеркум Цесмеси
Атиксую
Корпинар
Африн Сую
Кара Су Чай
Каранлик Дере
Опур Цайи
Коца Дере
Гузел Цай
Цинарли Дереси
Караларозу
Цегланиндузу Дереси
Коца Дере
Корменлик Дереси
Дегирменсую Дереси
Казанкайа Дереси
Гоккайа Дереси
Гоненцайи Дереси
Гокяр Дереси
Финдик Цайи
Юнлацик Дереси
Анба Дереси
Карацалилик Дереси
Деребаце Дереси
Секерек Дереси
Дегирмен Дере
Коца Дере
Цебеынем Дереси
Домуз Дере
Баллигин Дереси
Куру Дере
Дели Цай
Сори Ова Сую
Кизил-Арк
Кююк-Кара Чай
Буюккара Цай
Ова-Хамам
Караларозу
Барбарли Дере
Улудере
Беяз Цай
Муратпаса Цайи
Илица Дере
Мурат Дере
Косумлу
Узунцам Дереси
Зайтин Дереси
Яриккайа Дереси
Царциланин
Курлу Дере
Серсеп Дереси
Суцу Дере
Вади Ат Тин
Вади Ар Ракир
Вади Ал Гайй Амад
Вади Аш Шайх Али
Вади Аш Шамали
Вади Аш Шури
Вади Абидун
Вади Рама
Вади Юлув
Вади Гасан
Вади Юмайс
Вади Каркас
Вади Арада
Вади Гайй Наима
Вади Ан Накир
Вади Аз Зарура
Вади Ар Рабиа
Вади Ас Суюр Ал Миста
Вади Ал Машраф
Вади Ас Сабарийа
Вади Ал Каниса
Вади Ал Атраш
Вади Дарб Ат Таун
Вади Ан Нуватир
Вади Ал Кил
Вади Сусайа
Вади Ат Тин
Вади Ал Адам
Вади Милс
Вади Ал Вати
Сакалтутан Куюсу
Юбб Ал Кави