Скачать карту
Карта 200k--j37-30

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-30
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-30
НазваниеКарта 200k--j37-30
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина2786
Высота2338
Размер файла 1.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныИрак
Сирия
Турция
ЯзыкРусский
Эта карта содержит территорию Ирака, Сирии, Турции.Присутствует город Нузайбин. Присутствует Акарсу. Присутствует Каралар. Вы найдёте тут Дуруца. Показан Ояли. На этой карте обозначен Серкан. Присутствует Пинарбаси. Присутствует Яывантепе. Показан Кутлубеы. На этой карте обозначен Топтепе. Показан Сиврице. Показан Телминар. Присутствует Тепеалти. Вы найдёте тут Кайалипинар. Присутствует Алакамис. На этой карте обозначен Цинатамио. Вы найдёте тут Озбек.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-29
Карта 200k--j38-25
Карта 100k--j37-106
Карта 100k--j37-107
Карта 100k--j37-108
Карта 100k--j37-118
Карта 100k--j38-097
Карта 500k--j38-3
Карта 001m--j38
Населённые пункты:
Нузайбин (88977 чел.)
Акарсу (5440 чел.)
Каралар (4718 чел.)
Дуруца (3846 чел.)
Ояли (2267 чел.)
Серкан (1965 чел.)
Пинарбаси (1824 чел.)
Яывантепе (1813 чел.)
Кутлубеы (1685 чел.)
Топтепе (1491 чел.)
Сиврице (1467 чел.)
Телминар (1441 чел.)
Тепеалти (1333 чел.)
Кайалипинар (1332 чел.)
Алакамис (1094 чел.)
Цинатамио (1066 чел.)
Озбек (1002 чел.)
Дурукоы (998 чел.)
Озан (949 чел.)
Явсан (869 чел.)
Тепекоы (857 чел.)
Улак (853 чел.)
Бацебаси (813 чел.)
Одабаси (782 чел.)
Оымак (757 чел.)
Коыцегиз (714 чел.)
Уграк (670 чел.)
Аксоы (658 чел.)
Ортакоы (611 чел.)
Гасантепе (594 чел.)
Веримли (592 чел.)
Барим (571 чел.)
Язман (542 чел.)
Цаталозу (537 чел.)
Даллиагац (507 чел.)
Согутлу (490 чел.)
Емисли (439 чел.)
Бамеди (423 чел.)
Ёлацан (408 чел.)
Кантар (376 чел.)
Коцтепе (373 чел.)
Цигдем (361 чел.)
Пелитли (360 чел.)
Дуракбаси (352 чел.)
Магаракоы (336 чел.)
Оцакли (331 чел.)
Бабик (329 чел.)
Ёлинди (293 чел.)
Уцкоы (265 чел.)
Бозбурун (254 чел.)
Уцарли (253 чел.)
Гедик (242 чел.)
Гуркайнак (228 чел.)
Куртулус (227 чел.)
Балабан (223 чел.)
Сарыкеы (204 чел.)
Мендери (196 чел.)
Беылик (191 чел.)
Угур (183 чел.)
Габерли (174 чел.)
Гюрюн (172 чел.)
Кирца (171 чел.)
Токлу (136 чел.)
Гунебакан (129 чел.)
Гунеыли (127 чел.)
Кеферби (125 чел.)
Акагил (117 чел.)
Цаглар (113 чел.)
Цинатаисо (99 чел.)
Цилесиз (45 чел.)
Нергизли (35 чел.)
Далаки
Зуншат
Вавийа
Вардийа
Ал Ваира
Ювайна
Ювайя
Умм Таварих
Умм Кврайн
Умм Кугаыф Татани
Умм Кугаыф Фавкани
Умм Яфар
Умм Изам
Умм Адам
Умм Гаяра
Умм Дувайл
Тувайыил
Туки
Тоукел
Тубаз Гамади
Таварий
Тарраийа
Таннурийа
Талл Зиван
Талл Забиб
Талл Тартаб Сагира
Талл Тартаб
Талл Татин
Талл Таьир
Талл Сутай Аш Шарки
Талл Сутай
Талл Ас Сиррат
Талл Чулпарат
Талл Шармух
Талл Шамс Кабир
Талл Шаир
Талл Шаир
Талл Садун
Талл Кавз
Талл Карраса
Талл Наам Йиллат
Талл Мугаммад Дийаб
Талл Манах Сагир
Талл Кубайба
Талл Хурнуб Рашид
Талл Хурнуб
Талл Хидр
Талл Хатун
Талл Кайф
Талл Каф
Талл Яммал
Талл Изам
Талл Ганва
Талл Гаяр
Талл Ал Гади
Талл Гаддад
Талл Дйигане
Талл Дгагаб
Талл Дардара
Талл Бурайш
Талл Булайй
Талл Басс Кабир
Талл Барур
Талл Баргай
Тувайыил
Талл Ат Тибн
Талл Ат Тайр
Талл Аш Шайх Юяыл
Талл Арбат
Талл Акар
Талл Анбар
Талл Ал Лам
Али Агга
Талл Ал Гамир
Талл Ал Фарис
Талл Айин
Талл Амад
Талл Афар
Талл Ад Дуруа
Талл Абу Зувайл
Талл Абу Тувайна
Талл Абу Раьсайн
Талл Абу Наюр
Талл Абу Хазаф
Талл Абу Фара
Талл Абтах Татани
Талл Абтах Фавкани
Талл Аббас
Талл Алув
Сувайдийа Ал Кабира
Суруй
Сурха
Сукийа
Сумайган Аш Шарки
Сумайган
Суккарийа
Сугаыл
Сига Хутала
Сига
Сига
Шувайра Бишрийа
Шути
Шурак
Шура
Чулпарат Татани
Чуле
Чиллгара
Шига
Шиди
Шибанийа
Шаса
Шармух
Шаркин
Шаркиб
Шарифлу
Шамурлу
Чалика
Шалумийа
Сармасак Ат Татани
Ал Бустан
Салиийат Гарб
Салиийат Гарб
Сакирка Фавкани
Сакирка
Сафийа Яввала
Сафийа
Сафат
Садан
Руйм
Руфа
Рикабийа
Ругаыйа Ас Савдаь
Райя
Райганийа
Ранку
Квтики
Квтба Татани
Квтба Фавкани
Квсайр
Курайфат
Квнайтира
Квдаймийа
Квбур Гарб
Квбур Ал Бид
Куотте
Квцгана
Кизиля
Каср Шурак
Каррайа
Карраса
Ал Ггассанийа
Кара Гасан
Кабр Ал Абд
Наматли
Наймук
Наф Кур
Наф
Набуа
Мустафавийа
Мушайрифа Ал Кабира
Мушаллаша
Муса Сана
Мулайга
Муяддара
Мазкафт
Мавла Сибат
Машук
Масада
Марикан
Мукринат
Макринат
Мадинат Ругаыйа Кабира
Мадинат Ругаыйа
Лаззака
Лайлан
Латифийа
Кутийан
Курду
Кундак Тайыиб
Кундак Саид
Кундак
Кулиян
Кир Шаран
Кирмиссин
Киркут
Кири Сувар
Кирдум
Кирдиван
Ар Рага
Хузаймук
Хувайтила Татани
Хувайтила Йивала
Хувайтила Фавкани
Хувайтила
Хубайрат
Хирбат Зайд
Хирбат Тифла
Хирбат Такит
Хирбат Тамму
Хирбат Суфийа
Хирбат Шига
Хирбат Шига
Хирбат Кавли
Хирбат Нура
Хирбат Нура
Хирбат Назу
Хирбат Маряна
Хирбат Хурайят
Хирбат Хазна
Хирбат Халил
Хирбат Халид
Хирбат Юрна
Хирбат Ясса Сагир
Хирбат Ясса
Хирбат Ямму
Хирбат Гаыши
Хирбат Гатим
Хирбат Гассан
Хирбат Гаму
Хирбат Ггазал
Хирбат Далалийа
Хирбат Баярийа
Хирбат Ацган
Хирбат Ас Самраь
Хирбат Аскар
Хирбат Аш Шайх Амад
Хирбат Аш Шайх
Хирбат Асад
Хирбат Арида
Хирбат Анз
Хирбат Ан Най
Хирбат Кади
Хирбат Ал Йигаш
Хирбат Йигаш
Хирбат Ал Биьр
Хирбат Ал Баг
Хирбат Ад Диб
Хирбат Ад Диб
Хирбат Аббас
Хазук
Хазна Ядида
Хазна
Хайбак
Хираб Сувайфат
Хараб Рашак
Хараб Курд
Хараб Баяр
Хараб Абд
Хаюка
Кастак
Кас Табане
Кани Кирк
Кани Наби
Каллавийа
Ялл Араб
Кафр Данна
Юдайма
Йирнак
Ябирийа
Йига Сагира
Йига Кабира
Йиддави
Юнайдийа
Йемаийе
Яылака
Ям
Ибраимийа
Ибн Калав
Усайнийа
Умайра
Улва
Улва
Улва
Габис
Убара Сагира
Убара Кабира
Оуфа
Иму
Илалийа
Гаыйа Ас Сагира
Гаснук
Гасавийа Татани
Гасавийа Фавкани
Гасавийа
Гармала
Гарам Шайху
Гарам Раш
Гарам Гасан
Гарам Араба
Ганнавийа Гадарийа
Гаму
Гамиди
Гамис
Гаммар Тавил
Галлак
Галку
Галабийа
Гаййи Насир
Гаййи Баккари
Гаддай
Гаддадийа
Ггардуга
Гганамийа
Ггали
Фарсук Ас Сагир
Фарсук Ал Кабир
Фарруя
Файй
Дувайш
Дурайсийат
Думдум
Дукур
Дудан
Дийу
Дибшийа
Дибат Талл Амад
Дирвана Агга
Дамлахийа Ас Сагира
Дамлахийа Кабира
Даллавийа Ас Сагира
Даллавийа
Ал Мурайят
Дакшурийа
Дакшурийа
Даффа
Дадушийа
Даббана
Шайдка
Бувайтих
Мазраат Бура
Буьайр
Биьр Улв
Биьр Улв
Биьр Базин
Бинар Али
Базуна
Байаза Фавкани
Байаза
Бавиа
Батирзан
Барку Татани
Барку Фавкани
Бакрван
Банукийа
Бандур
Байлуна
Балликийа
Баггалла
Ал Ггафукийа
Бабаси
Баб Ал Хайр
Аз Зунуд
Ат Таш
Атавийа
Ас Сувар
Ас Салам Алайк
Ас Сада
Аш Шайх Ибраим
Аш Шайх Амад
Аш Шаммасийа Бава
Арзана
Арбид Татани
Арбид Ал Фавкани
Арабша
Аквла
Антарийа
Ан Наби Садик
Ал Лугабийа
Али Бадран
Ал Гарама
Ал Гаыза
Ал Фаххарийа
Ал Бувайр
Ал Ацгана
Юнайза
Ад Давша
Абу Касаьиб
Абу Кабира
Абу Ялал
Абу Уяыра
Абу Уяыра
Абу Гаяра
Абира
Атба
Юраймиш
Аанисс
Аали Фарро
Дергозе
Яылакоы
Яндере
Тургут
Тепеорен
Текагац
Ербу
Тандир
Шеыхадир
Сеыгаметкалеси
Сенлик
Развалины Шебурх
Дузце
Мусавил
Мажари
Кулацли
Кованли
Корукоы
Коцадаг
Кайадиби
Карасубаси
Инци
Еыбели
Гузелсу
Гунюрду
Горентепе
Гирмели
Ескимагара
Ескиисар
Ердогду
Елбегенди
Догус
Доганли
Дирван
Дирим
Дибек
Деромер
Дагици
Цорекли
Кефнас
Бозатли
Басакли
Баминир
Кускайа
Арпали
Ацма
Ацикёл
Абдурраман
Матлута
Кири Марка
Талл Авда
Усур Талла
Кура Сиби
Талл Амар
Сугаыр Макка
Гире Зил Кабир
Хирбат Ваника
Талл Ал Фарас
Тувайм
Гире Зил Сагир
Удайма
Гир Шанни
Гаммара
Талл Гаыид
Матлута Арида
Матлута Ас Сагира
Ялак
Хирт Хар
Матлута Ал Кабира
Харабат Умм Ал Ярра
Муниф Файсал
Ал Усайли
Талл Наюр
Ан Насирийа
Абу Гаяр
Талл Машган
Умм Ал Изам
Ан Насирийа Аш Шаркийа
Ал Бутга
Ас Суюдийа
Ал Уррийа
Талл Ас Сара
Талл Ат Тамр
Ал Мустарига
Ад Дувайм
Аш Шафанийа
Ал Бутга
Ал Юнайдийа
Ал Юсуфийа
Румайлан Баша
Румайлан Аш Шайх
Ал Маря
Тубийа
Баб Ал Гадид
Ал Касимийа
Киру
Уваййийан
Куду
Амбара
Наккара
Гаййи Бадр
Кари Суд
Ал Кайта
Тулул Мугаммад
Увайба
Талл Киф Талмикийа
Мазраат Тувайм
Амар Сагир
Амар Кабир
Хибат Юллийа
Хирбат Мусайла
Кишла
Курдис
Хирбат Ал Абб
Тарайийа
Барзийат
Тирбат Фарис
Ал Музайриб
Умрик
Кувайр Раш
Талл Ас Сайыид
Дайр Айюб
Баб Шиняз
Ютайля
Амир Даим
Квбайк
Дураййик
Курд Авал
Ан Нафтийа
Ас Садийа
Талл Халил
Кари Марка
Кари Барри
Мугаыла
Касрук
Тавил
Ялак
Йилбарат Тайы
Калб Арат
Султан Ат Тулул
Калб Ат Таш
Карук
Аш Шамсийа
Ал Аббасийа
Али Куз
Алян
Умм Ар Румман
Талл Ад Дурра
Талл Ал Авар
Ат Талиа
Талл Умайя
Абу Юяыла
Ад Дайр Ал Кадим
Абу Бакр
Ал Амирийа
Гарманкайа
Биригиря
Касрысерче
Сулак
Ескийол
Гарбаомер
Зийаретпинар Кою
Акцатарла
Бастунки
Калецик
Веысики
Манмакийа
Демиртепе
Ёлбилен
Шавишки
Мендикян
Безик
Дирмарук
Ырбехыннари
Ирбецелал
Яврукоы
Илкадим
Дуыгулу
Гувенли
Карацакоы
Куюлар
Развалины Чале
Бакук
Гюндюшюкрю
Харапрешик
Сеыдери
Харалмишки
Уцёл
Таслибурц
Опяыла
Гарапресик
Цалдере
Кислак
Козлуца
Касрыбелек
Туглу
Серван
Коликан
Кемин
Пазаркоы
Гюндюсадык
Текисур
Гелисора
Мезри
Гиребя
Синиртепе
Еркоы
Фыскын
Дегирменцик
Чамурлу
Икизтепе
Гунели
Ефси
Елин
Дирик
Диратмин
Харапрешк
Ортаца
Секеркоы
Миргемер
Юкарийавсан
Мишмишок
Текекоы
Текир
Бакацик
Истевран
Дерцомер
Беязсубаси
Далин
Сериканя
Гарапали
Тепецик
Алян
Агрит
Дупич
Сегуирка
Ал Муаббада
Ат Таллайн
Гуирре
Ал Фирдавс
Кеичке
Абу Бакр
Маярлук
Ал Кирш
Тепели
Есилце
Гирикмази
Ганик
Гирбараз
Саксак
Асаги Зергус
Кусрук
Икизтепе
Эль-Камышлы
Талл Гамис
Ал Явадийа
Карят Умм АрхамаРельеф:
Дибек Даги (1231 m)
Дорук Тепе (1135 m)
Геледуцеми Тепе (1136 m)
Пиринц Тепе (1130 m)
Миравзийарети Тепе (1106 m)
Омерян Даглари (1057 m)
Мирсирантепелери (1047 m)
Алемдаги Тепе (1041 m)
Магара Тепе (1024 m)
Юксек Тепе (1022 m)
Отлук Тепе (1014 m)
Телимиран Моунтаинс (1010 m)
Кую Тепеси (966 m)
Алем Даги (957 m)
Дарабисмара (948 m)
Дугме Тепе (948 m)
Гора Шеыхахмет-Калеси (944 m)
Курра Тепе (943 m)
Бекцилер Тепе (943 m)
Галик Тепеси (926 m)
Цебелиебяз (868 m)
Зераван Тепе (868 m)
Тилкибогду Сирти (827 m)
Кумели Тепе (786 m)
Дийаребацил (780 m)
Маринбогази (770 m)
Кара Тепе (757 m)
Демирказик Тепе (716 m)
Име Тепеси (672 m)
Кели Тепе (650 m)
Румайлан (514 m)
Тавбиз (480 m)
Талл Аали Фарро (456 m)
Талл Ал Амар (425 m)
Талл Румайлан Ас Сагир (419 m)
Талл Румайлан Ал Кабир (416 m)
Талл Ацгана (408 m)
Талл Бушрийа (405 m)
Талл Авдат Гарб (401 m)
Талл Уяыр (401 m)
Талл Шаврак (397 m)
Талл Кайфук (395 m)
Талл Бурум (394 m)
Ябал Агга (393 m)
Талл Араба (392 m)
Талл Карраса (388 m)
Талл Абу Хазаф (386 m)
Талл Абу Гаяр (386 m)
Талл Ал Яш (385 m)
Талл Абу Фара (385 m)
Талл Ас Сарайа (383 m)
Талл Кидум (382 m)
Талл Лайлан (381 m)
Талл Шармух (381 m)
Талл Тайир (381 m)
Талл Гаыйир (381 m)
Талл Арбид (380 m)
Талл Ал Араб (377 m)
Талл Гамухан (374 m)
Талл Ал Яш (371 m)
Тулул Матлута (371 m)
Талл Давлам (370 m)
Талл Ат Таш (368 m)
Талл Абду (368 m)
Талл Курайфат (368 m)
Талл Наюр (365 m)
Хирбат Тувайриш (365 m)
Талл Барри (363 m)
Талл Фарфара (358 m)
Талл Гаддад (358 m)
Талл Аху Дилша (358 m)
Талл Гавда (357 m)
Талл Аш Шайх Салим (357 m)
Талл Карлу (357 m)
Талл Аш Шайх Салим (357 m)
Талл Абу Кадир (357 m)
Тулул Аря (357 m)
Талл Ямус (357 m)
Талл Хидр (355 m)
Талл Даля (355 m)
Талл Маарр (355 m)
Талл Аззана (355 m)
Талл Авладан (355 m)
Талл Музамм (355 m)
Талл Бирак (354 m)
Талл Гамид (354 m)
Талл Гамиди (353 m)
Талл Мад (351 m)
Талл Банадура (349 m)
Талл Шайх Гамис (349 m)
Талл Барада (346 m)
Талл Абу Кабара (346 m)
Талл Акла (342 m)
Талл Гаман (340 m)Гидрография:
Дирсекли Голети
Цизре Барайи
Айн Румайлан
Камгелли Пинар
Вади Сабила
Вади Румайла
Вади Хунайзир
Вади Хунайс
Вади Ярра
Вади Дамир Кабу
Вади Аббас
Бавурт Дере
Меджит
Каргазбенизра Дере
Карасу
Бавур Дере
Баце Дере
Гулдере
Юсуфоглу Дереси
Машари Дере
Беязгол Дере
Гасим Дере
Меле Дереси
Кара Дере
Буюк Дере
Селинки Дереси
Хашим
Беяз Сую
Цесме Дереси
Пергат Дереси
Ришван
Цавус Дере
Кую Дере
Буюк Дере
Сосуна Дере
Не Дере
Бараз Дере
Еликан Дере
Мирсиз Дере
Татасор Дере
Брика Дере
Циви Дере
Вади Шибанийа
Вади Румайлан
Вади Бурайбиш
Вади Аварид
Вади Арур
Вади Аббас
Вади Хунайзир
Вади Баб Ал Гадид
Вади Хунайзир
Келоглу Кую