Скачать карту
Карта 200k--j37-29

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-29
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-29
НазваниеКарта 200k--j37-29
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3692
Высота3102
Размер файла 2.7 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСирия
Турция
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая показывает территорию Сирии, Турции.Присутствует город Кызылтепе. Вы найдёте тут город Мардин. Присутствует город Цеыланпинар. Показан город Ад Дарбасийа. Присутствует Ортакей. Вы найдёте тут Села. На этой карте обозначен Огуз. Вы найдёте тут Ган. Присутствует Муратли. Показан Сенюрт. Вы найдёте тут Яыли. Показан Оцакоы. Показан Циплак. Вы найдёте тут Есме. На этой карте обозначен Кумлу. Показан Юкари Тасялак. Присутствует Исиклар.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-28
Карта 200k--j37-30
Карта 100k--j37-104
Карта 100k--j37-105
Карта 100k--j37-106
Карта 100k--j37-107
Карта 100k--j37-116
Карта 100k--j37-117
Карта 100k--j37-118
Населённые пункты:
Кызылтепе (150174 чел.)
Мардин (71373 чел.)
Цеыланпинар (31488 чел.)
Ад Дарбасийа (21481 чел.)
Ортакей (5120 чел.)
Села (4729 чел.)
Огуз (2802 чел.)
Ган (2123 чел.)
Муратли (2064 чел.)
Сенюрт (1950 чел.)
Яыли (1581 чел.)
Оцакоы (1507 чел.)
Циплак (1424 чел.)
Есме (1316 чел.)
Кумлу (1274 чел.)
Юкари Тасялак (1268 чел.)
Исиклар (1164 чел.)
Еымирли (1021 чел.)
Есилтепе (954 чел.)
Каракую (942 чел.)
Ерери (935 чел.)
Голлу (922 чел.)
Буюк Енице (911 чел.)
Юкари Каратас (904 чел.)
Акязи (857 чел.)
Кянисипи (852 чел.)
Дамлацик (814 чел.)
Ескин (809 чел.)
Коцалар (713 чел.)
Доюран (678 чел.)
Юкариазикли (677 чел.)
Авцили (672 чел.)
Богали (658 чел.)
Арпатепе (656 чел.)
Санцарли (646 чел.)
Ашагы-Томик (638 чел.)
Шаклан (624 чел.)
Гатунлу (612 чел.)
Юкариайдинли (589 чел.)
Ясаркоы (547 чел.)
Куюлу (528 чел.)
Асагидоруклу (525 чел.)
Елбеыли (521 чел.)
Акзийарет (520 чел.)
Айдогду (506 чел.)
Бозтепе (505 чел.)
Танриверди (490 чел.)
Гарманли (474 чел.)
Еникоы (457 чел.)
Асагикаратас (455 чел.)
Дикили (448 чел.)
Конакли (445 чел.)
Гацигасан (444 чел.)
Икипинар (416 чел.)
Маден (411 чел.)
Цетинлер (410 чел.)
Акбулут (403 чел.)
Юксектепе (396 чел.)
Цеылан (384 чел.)
Юкаридоруклу (379 чел.)
Гирмасек (374 чел.)
Одакоы (363 чел.)
Елмали (359 чел.)
Акалин (357 чел.)
Кескин (356 чел.)
Аракоы (353 чел.)
Гецит (348 чел.)
Цинарцик (347 чел.)
Ёлдере (345 чел.)
Алтинтопрак (326 чел.)
Санцар (320 чел.)
Амбар (320 чел.)
Юдери (319 чел.)
Зеытинли (312 чел.)
Галкали (306 чел.)
Ероглу (305 чел.)
Юкари Таслидере (271 чел.)
Цукурюрт (267 чел.)
Эски-Кале (263 чел.)
Цифтликкоы (250 чел.)
Алакус (248 чел.)
Тозан (238 чел.)
Газнедар (229 чел.)
Ерикли (225 чел.)
Юкарийеникоы (216 чел.)
Асаги Тасялак (206 чел.)
Севимли (205 чел.)
Дибектас (196 чел.)
Цамлидере (196 чел.)
Ацар (188 чел.)
Икикую (170 чел.)
Коцлу (158 чел.)
Сандикли (147 чел.)
Гацийусуф (145 чел.)
Атакоы (141 чел.)
Домуза (93 чел.)
Овакоы (83 чел.)
Бенабил (79 чел.)
Нур (77 чел.)
Илийе (72 чел.)
Караман (25 чел.)
Зуннар
Вардийа
Оузоунлар
Ювайник
Ютайшан
Юцган
Умм Сулайба
Умм Яфа
Умм Адам
Умм Гармала
Умм Гармала
Умм Дибс
Умм Айяш Фавкани
Тур Иляс
Турба Сиби
Турба
Турба
Чагаф
Таврат
Тарзи
Таннурийа
Талл Юмран
Талл Умм Каф
Талл Тайр
Талл Шаир Шарабийа
Талл Сакар
Талл Сафур
Талл Раяб
Талл Кабр Ас Сагир
Талл Кабр Ал Кабир
Талл Набган
Талл Хинзир
Талл Хатун
Талл Хибар
Талл Карм
Талл Канбар
Талл Кафши
Талл Кафир
Талл Кадиш
Талл Юнайдийа
Талл Йима
Талл Йигаш
Талл Ямил
Талл Имар
Талл Гармал
Талл Ганва
Талл Гамдун
Талл Галаф
Талл Гаяр
Талл Габбу
Талл Габаш
Талл Ггазал Ат Татани
Талл Ггазал Фавкани
Талл Ггазал
Талл Дик
Талл Дибак
Талл Дийаб
Талл Дийаб
Талл Дабаш
Талл Бати
Талл Басс
Талл Барка
Талл Барам
Талл Айтун
Талл Аташ
Талл Ас Сахр
Талл Аснан
Талл Аш Шур Шарки
Талл Аш Шур Ггарби
Талл Шайх Амин
Талл Ашик
Талл Атишаша
Талл Арус
Талл Ариша
Талл Амарийа
Талл Амир
Талл Ал Варад Шарки
Талл Бакар
Талл Ал Асафир
Талл Афанди
Талл Абу Расайн
Сурха
Сурсука
Соргане Татани
Сухур
Сига Сава
Сига Шаммар
Сига Мабшийа
Сига Ггарбийа
Сига
Сига
Шуна
Шулма Ат Татани
Чавлама Фавкани
Юла
Шухраш Татани
Шухраш Фавкани
Шайрак
Шаваригга
Ятал
Шатал
Шарифийа
Шарафийа
Яндайик
Шамука Ал Киблийа
Шамука Ггарбийа
Шакарийа
Шафкат
Суфайра
Самайтак Татани
Сайматак Фавкани
Сайсадат Вастани
Сайсадат Ал Кибли
Сайсадат Фавкани
Сайрана
Сайкур Татани
Сайкур Вастани
Сайкур Фавкани
Сайбирка
Саняк Садун
Саняк Давад
Саняк Аш Шайх
Самаьд
Салман Баг
Ас Салиийа
Ас Салиийа
Саланндар
Сафийа
Садийа
Садийа
Сабаийа
Рубат
Райганийат Кикийа
Райганийа
Райганийа
Рашик
Рару
Кврма
Квлийя
Квлия
Квлайа
Квлайа Фавкани
Квлан Татани
Квлан Фавкани
Кизил Канд
Кирри
Киран
Кинтар
Кийла
Казанбук
Каттина
Каттина
Кашмат Зиркан
Кара Манийа
Кара Тибба
Кара Квб Татани
Кара Квб Фавкани
Кара Квли
Кара Даг
Кали
Кафийа
Кабр Хадрави
Кабр Аш Шайх Гасан
Юмар Завбаш
Навфалийа Шаммар
Наруз
Найиф
Музайриа
Музан
Мувайрик
Мутасаллим
Матла
Машрак
Маврик Татани
Маврик Фавкани
Мукбила
Муябира
Мугаырика
Масалзан
Маркис
Маршаки
Мавла Сибат
Масту Шинди
Машук
Машрафа
Маркаб
Марит
Марбат
Мансур
Мамурлу
Малик
Махада
Мак
Мамудийа
Кувайта
Кута
Квйик
Курканд
Курдис
Курайма
Кундак
Кух
Кир Матлу
Кир Маир
Кир Халид
Кир Исар
Кир Фарис
Кувайр Давуд
Кир Башак
Кувайр Байник Юввани
Кувайр Байник
Хувайтила
Хирбат Юкла
Хирбат Шаиб
Хирбат Сав
Хирбат Кармит
Хирбат Кара Тибба
Хирбат Куви
Хирбат Хая
Хирбат Ямал
Хирбат Ибраим
Хирбат Гавас
Хирбат Гаммуд
Хирбат Ггадир
Хирбат Бустан
Хирбат Балла
Хирбат Аззи
Хирбат Азим
Хирбат Ашур
Хирбат Шаркийа
Хирбат Ал Хус
Хирбат Ал Ггазал
Хирбат Ал Бир
Хирбат Ал Байадир
Хатуна
Хассаки
Хасик
Хасс
Харрара
Хараза
Хараб Ал Хазна
Ханик
Халид
Касра
Каранку
Кафра
Кабака
Юрни Рашш Фавкани
Юрник Татани
Юдайдат Гарб
Юдайда
Юдайда
Яыкма Кабира
Явзат
Ятал Миллийа
Яназа
Ягир Базар
Ифрит
Улва
Улв
Иршавийа
Ику
Гаылана
Гавашийа
Гатлоу
Гасада Татани
Гасада Фавкани
Гасана
Гарам Шаддад
Гарамраш
Гарам Раш
Гарам Каранка
Гарам Ямму
Гаййийа
Гай Авглу
Гирис
Ггазалик
Гганамийа
Фатима
Фарийат Гарб
Фарйийа Бакара
Фарийа
Факира
Файда
Давзик
Дукук
Дукри
Дугаыл
Дикийа
Динтамир Шарки
Давудийа
Дардара
Даба
Шама
Бушайрийа
Бусайс Татани
Бусайс Фавкани
Бурй
Бир Раза
Бир Ну
Бир Ханис
Бир Базан
Бирак
Байрамийа
Батана
Башийа
Балзузан Фавкани
Баллик
Бакмазлу
Баб Ас Салам
Баб Ал Хайр
Баб Ал Хайр
Аззам
Айн Амша Татани
Айн Кара
Ат Талиа
Салам Алайк
Сафа
Асло
Шайх Мансур
Шайх Кани
Арада Кабира
Араб Кинд
Араб Хан
Аквла
Антарийа
Ан Насирийа
Юлук Шарки
Юлук Ггарби
Ало
Ал Мудаввар
Ал Мадина
Алийа
Али Кавран
Ал Гану
Ал Бувайда
Ахир Заман
Аддайа
Ад Давудийа
Абу Кала
Абу Кабара
Абу Ярада
Абу Гаяр Язири
Абу Гаяр
Аба Сагира
Аба Ал Кабира
Азамийа Шаркийа
Юкариментесе
Юкарицименли
Юкариайсук
Ёнцали
Ёлбаси
Ёлалди
Йлдиз
Язгунеси
Яылим
Яримца
Ярдере
Ягмурлу
Узункайа
Уласли
Тоырик
Тосунлу
Телгалеф
Теуп
Тасолук
Тарлабаси
Басаран
Сурекли
Сулакдере
Согуккую
Шеыхреш
Серинци
Сараццесме
Салким
Каратепе
Конакли
Куюлу
Курума
Кусцу
Куцукайрик
Ковали
Косевели
Дегирменли
Конук
Коцыигит
Коцу
Коцатепе
Кизлар
Кайнарца
Кайацик
Катарли
Конак
Каракас
Канисорк
Канцали
Калецик
Инцесу
Илица
Асагидурмус
Ибраимага
Гаыирли
Гасанли
Таслица
Гарами
Гарбекайа
Гацук
Тузлакоы
Бединан
Гунгорен
Гороги
Бидраси
Гирганик
Юкари Есентепе
Ернеби
Ердем
Дура
Думанли
Дортёл
Догруёл
Доганци
Цицекли
Дикмен
Девели
Денктас
Демирци
Демет
Тузлуца
Цекем
Цайиралани
Цантаси
Цакир
Кубик
Цадирли
Буюкдере
Буюкайрик
Бозок
Бозца
Боякли
Бесбудак
Белли
Бектас
Бекцилер
Байракли
Байиркоы
Юкаридурмус
Басак
Балова
Демире
Отлук
Атли
Арикли
Аралик
Амбарли
Алтингарабеси
Алимли
Аллуца
Алибеы
Аланли
Алакус
Актулга
Зикрес
Акинци
Акдоган
Акцапинар
Аметли
Адакент
Адак
Брифа
Дакврийа
Карнакур
Кавда
Кир Батли
Тубу Фавкани
Тубу Татани
Суггана Фавкани
Суггана Татани
Кувайри Куцийан
Дакврийа
Какура
Талл Бум
Иида
Авкир Татани
Авкир Фавкани
Гасвасу
Явракат Дакврийа
Киркат Дакврийа
Чул Бустан
Гафда Кувайр
Кави
Кувайр Каффар
Виртан
Намалийа
Биркил Бавз
Килданин
Даля
Юцели
Беунийе
Тилкитепе
Цайирпинар
Туке
Гюндюк
Циплактепе
Аметли
Айтепе
Канишеых
Пинарцик
Исикдере
Кайагозе
Комурлу
Узункоы
Сакалар
Юкари Макбел
Феслиген
Мешкуккики
Ганери
Асаги Салким
Гарамрес
Харамреш
Кенгерли
Акюз
Абдулимам
Аритепе
Алемдар
Бирик
Илицак
Екинлик
Гюндюк
Кобик
Исиклар
Килдуман
Есенли
Кыркушт
Салик
Мецбури
Цатак
Бугдай
Карадемир
Бизарти
Дирисафран
Диримуаллак
Ялим
Айнысич
Авцилар
Алипаса
Мелогорс
Соганли
Едикардес
Улукоы
Аракапи
Басдегирмен
Ганике
Дамлали
Кырали
Телгарзем
Есентепе
Гамзайан
Беязтас
Юкарикаратас
Ялцинкайа
Дузова
Алаца
Кутлуца
Божоюк
Корсу
Исикли
Куплуце
Атмаца
Демиркапи
Гуленкоы
Юмруцук
Канатли
Алтинсу
Тасяка
Сирт
Кованли
Яыикли
Аккоц
Каракулак
Цифтлибаг
Оренцик
Иссиз
Акцай
Субаси
Цайкоы
Гарманли
Ёлусту
Асаги Еникоы
Орта Еникоы
Гундехеыр
Конур
Сима
Ялинкилиц
Акца
Безек
Гакверди
Мутлу
Юкари Айранци
Асаги Айранци
Копрубаси
Инанди
Сарица
Целтук
Юртозу
Гозтепе
Актепе
Финдиктепе
Куртулус
Бесевлер
Асланкоы
Году
Аккоы
Куцук Богазийе
Бесик
Аралик
Цетинкайа
Килицли
Касикли
Газрет Мугаммет
Айдин
Ямац
Кирккую
Айсун
Килимли
Цавуслу
Атлица
Голлу
Думлутас
Болукбаси
Татлица
Сапанца
Карабент
Коклу
Кодер
Асагиментесе
Гаят
Умутлу
Дедекоы
Сеганик
Яякли
Диктепе
Куюцак
Гаданли
Гунбали
Гундогду
Гамадийе
Дубирк
Ортаца
Дарик
Пайамли
Тавсанли
Яялар
Сайгамет
Цаталтепе
Бардак
Ирбегура
Юсуфпир
Юкари Илица
Гириктепе
Кинали
Куркан
Цат
Кара
Айдин
Текинлер
Асагикаратас
Кир Айаншак
Кавла
Далик
Буркафри
Ярбага
Гаврашийа
Кундур
Бабу
Талика
Барифа
Машрафа Умм Ашба
Ябал Ар Раьис Юрайнас
Раьс Ал Айн
Амуде
Сурхан Фавкани
Чачан
Малис Гарб
ЯвгарийаРельеф:
Мази Даги (1239 m)
Аслан Тепе (1230 m)
Теуп Тепеси (1153 m)
Из Даги (1143 m)
Мирмира Тепе (1018 m)
Олум Тепе (995 m)
Йлдиз Тепе (973 m)
Мендик Тепе (907 m)
Миллекафбурну (904 m)
Лиф Даги (783 m)
Календеранцебел (749 m)
Янардаг (725 m)
Сийа Тепе (686 m)
Киллика Тепеси (682 m)
Гиридар Тепе (638 m)
Зийарет Тепе (627 m)
Топ Тепе (622 m)
Карабурун Тепе (567 m)
Куцакадим Тепе (553 m)
Кирдут Тепеси (531 m)
Кабс Даг (497 m)
Тиртим Тепе (472 m)
Ябал Гуй (469 m)
Курган Амуде (465 m)
Кики (460 m)
Буюккепез Тепеси (456 m)
Тллиадес Ридге (456 m)
Гарами Тепеси (444 m)
Саин Тепе (442 m)
Усеыинканцо Тепеси (440 m)
Цевирбир Тепе (433 m)
Талл Исар (425 m)
Талл Арада (423 m)
Гора Кючюк-Кебес (416 m)
Телсарап (412 m)
Талл Маза (409 m)
Талл Тимад (408 m)
Талл Йигаш (405 m)
Талл Шил Виран (403 m)
Талл Саланндар (399 m)
Телли Тепе (399 m)
Талл Сафр (398 m)
Абд Ас Салам (398 m)
Перване Тепелери (398 m)
Талл Вашак (396 m)
Талл Касаб (395 m)
Чавлама Татани (393 m)
Гора Гурчигура (392 m)
Талл Баарир Кабир (390 m)
Талл Шаир (383 m)
Талл Арада (381 m)
Талл Имар (380 m)
Талл Сувадик (376 m)
Ард Абу Расайн (376 m)
Талл Аху (373 m)
Талл Шайх Амин (371 m)
Талл Фарфара (371 m)
Талл Гармал (367 m)
Ал Машрафа (366 m)
Талл Умм Аш Шуайфа (361 m)
Талл Байдар (355 m)
Талл Квлайа (354 m)
Талл Каттина (349 m)
Ал Гадд Аш Шамали (348 m)
Талл Карта (347 m)
Талл Маскан (345 m)
Талл Ямус (345 m)
Талл Айн Ал Ид (345 m)
Талл Биркил Бавз (343 m)
Талл Аслави (341 m)
Талл Сара (340 m)
Ябал Ар Раьис Юрайнас (340 m)
Талл Мадик (339 m)
Талл Асвад Ал Фавкани (332 m)
Талл Нурак (330 m)
Талл Шамма (326 m)Гидрография:
Айн Ал Абд
Буюкоз
Зийаде Дереси
Буюк Дере
Алийерелли Дереси
Гулизар Дере
Цакил Дере
Цесме Дере
Гумусс Цайи
Амруд Дере
Гулизар Дереси
Сеынасир Дереси
Кючюк-Джирджип
Айнысерач
Акбулур Дереси
Кую Дереси
Буюк Дере
Мезарлик Дереси
Невалагацу Дереси
Гаци Дере
Боз Дере
Цалисли Дере
Сурлук Дере
Инце Дере
Бесо Дере
Акца Дере
Кап Дере
Бердак Дере
Цайкоы Дере
Беытама Дере
Ведицеббар Дере
Вади Шайх Фатима
Вади Факка
Вади Ювайй
Биьр Сурур