Скачать карту
Карта 200k--j37-28

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-28
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-28
НазваниеКарта 200k--j37-28
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3681
Высота3102
Размер файла 2.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСирия
Турция
ЯзыкРусский
Эта карта показывает территорию Сирии, Турции.На этой карте обозначен город Вираншехире. Показан Алтинбасак. Присутствует Пекмезли. Показан Гунерен. На этой карте обозначен Меыданкапи. Показан Онцул. Показан Минаре. Вы найдёте тут Ялинтас. Присутствует Акдикен. Присутствует Сексенорен. Вы найдёте тут Коюнлуца. На этой карте обозначен Куруер. Показан Екинязи. На этой карте обозначен Буюкыилдиз. На этой карте обозначен Буюк Токац. На этой карте обозначен Демирли. Вы найдёте тут Куплуце.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-27
Карта 200k--j37-29
Карта 100k--j37-102
Карта 100k--j37-103
Карта 100k--j37-104
Карта 100k--j37-105
Карта 100k--j37-114
Карта 100k--j37-115
Карта 100k--j37-116
Карта 100k--j37-117
Населённые пункты:
Вираншехире (154163 чел.)
Алтинбасак (13640 чел.)
Пекмезли (4300 чел.)
Гунерен (3185 чел.)
Меыданкапи (1635 чел.)
Онцул (1585 чел.)
Минаре (1240 чел.)
Ялинтас (1146 чел.)
Акдикен (1119 чел.)
Сексенорен (1054 чел.)
Коюнлуца (1028 чел.)
Куруер (966 чел.)
Екинязи (958 чел.)
Буюкыилдиз (875 чел.)
Буюк Токац (796 чел.)
Демирли (756 чел.)
Куплуце (750 чел.)
Сугелди (749 чел.)
Саиде (748 чел.)
Селалмаз (665 чел.)
Буюк Цайли (633 чел.)
Ёлбаси (629 чел.)
Улуагац (612 чел.)
Ескигарран (574 чел.)
Суайипсери (565 чел.)
Оранли (563 чел.)
Кепезли (532 чел.)
Ягмурлу (517 чел.)
Яримтепе (507 чел.)
Дамласу (503 чел.)
Олгунлар (492 чел.)
Банарли (487 чел.)
Гогец (483 чел.)
Асагидерен (482 чел.)
Горенлер (481 чел.)
Ярдимли (477 чел.)
Кирмитли (461 чел.)
Асаги Кесмекайа (429 чел.)
Алацали (420 чел.)
Тантана (407 чел.)
Нарлиова (406 чел.)
Куцук Ыилдиз (400 чел.)
Гозцу (380 чел.)
Кескин (356 чел.)
Дилимли (340 чел.)
Асагикоцлу (332 чел.)
Кецили (282 чел.)
Бююк-Джана (266 чел.)
Туркоглу (231 чел.)
Бозязи (215 чел.)
Гургелен (208 чел.)
Гоктас (192 чел.)
Дунали (187 чел.)
Сеферкоы (182 чел.)
Зенгинова (176 чел.)
Шюкюрали (162 чел.)
Купели (154 чел.)
Буюк Таслица (83 чел.)
Талл Хинзир
Сиру
Мукталла
Йиндави
Исави
Балуя
Аннкара
Юкарикосанлар
Юкарибаг
Улакли
Ёлларбаси
Ереми
Енису
Ябан
Язиликавак
Язгунеси
Ясар
Ярдимци
Яниккоы
Юкарийакинёл
Узумкара
Услуца
Улуган
Улуцанлар
Угурлу
Масумийе
Юцелер
Турна
Топузгол
Топца
Каракузу
Тилцафер
Тепедузу
Тепедиби
Телсаит
Текнели
Таслица
Танели
Таилли
Тацир
Цолпан
Сугорунду
Саридам
Сумакли
Соленли
Тузлуца
Серген
Сеноцак
Сайоба
Салинцак
Сацик
Ресмелцубун
Есилалиц
Асри
Пайамли
Пасмакли
Пармаккапи
Озбеы
Овунцук
Овер
Оглакци
Ноут
Нергизли
Акорен
Мутлуца
Созери
Малта
Магарацик
Куюца
Куруцак
Куртулус
Юкаридилимли
Есилюрт
Куцуктоклу
Куцук Себек
Дегим
Кючюк-Джана
Гумусорен
Коскер
Косецик
Косекоы
Коркую
Конакери
Коцак
Кизбеыи
Кирлик
Кирбали
Киналитепе
Кермизийарет
Керемли
Кепез
Куцукдикме
Акдоган
Карпузлу
Каратепе
Каратепе
Капакли
Меметцик
Каракус
Меметцик
Караали
Топкракли
Канцали
Калецик
Герман
Кацар
Гузелкоы
Исилдар
Исик
Ирице
Инцирли
Икиагиз
Уюцек
Ороз
Цанполат
Оюктас
Язгунеси
Гарбелвуди
Цокран
Гомуллу
Гузлек
Гурпинар
Мирапли
Гозели
Гозелер
Огулцук
Гори
Матмура
Голятаги
Голлу
Голгели
Гогерли
Сатицик
Герик
Гавурори
Евцимен
Ескин
Ескикале
Есер
Яримсу
Елбегенди
Екин
Дузенли
Доруцак
Инци
Гавсанли
Екиндовер
Бакимли
Дирекли
Геденос
Диктас
Дикме
Дибе
Деринкую
Деликулу
Далдалик
Дагяни
Адакоы
Емирлер
Цукурца
Токлу
Саглик
Цивра
Кайгили
Цигдем
Цифтекую
Дуран
Сендебелен
Целтик
Цатолук
Цатали
Мамуца
Цанакци
Цамлидере
Цадирли
Бузетле
Туркели
Буюктурбе
Буюктоклу
Буюкмурдеси
Буюкцавус
Буюк Берга
Кемерли
Бурц
Бизмаре
Газликую
Ебуруцум
Беыкуюсу
Бесикдузу
Бесик
Каратас
Басат
Баллица
Балкатан
Бакиртас
Бакимли
Айранцл
Айакли
Асагидилимли
Арицан
Арапбап
Аназ
Алтинбасак
Асланбаба
Алаконак
Актас
Акмазутлар
Аккесе
Акцатас
Аквиранецибан
Ацикязи
Ацарюрт
Улукоы
Селман
Акдилек
Гйимли
Сувацик
Шиблийе
Озлу
Горта
Агцил
Узерлик
Беллитас
Ёлгидер
Бугдайтепе
Ашагы-Хюмеыре
Телнасир
Юкары-Хюмеыре
Кабатас
Текнели
Визе
Яывандорук
Имамбакир
Тайлып
Телгалип
Увеытле
Телганем
Варлиалан
Юкари Дерен
Авлак
Ацикую
Арсланкуюсу
Бир Алессеби
Гарапсеыфи
Тил Муимит
Шихмус
Гарабетул Гасан
Шаркикырмытлы
Галлаве
Аксаринц
Гадбе
Бир Матар
Алтили
Бир Або
Местуре
Тайыип Уммул Дивере
Абургеш
Гасим Тел Гарман
Шемсеттин
Цепкенли
Зензеле
Мензеле
Гадова
Мюреыджип
Балкир
Тоытепе
Конага
Букдере
Буюкотлуца
Акмешат
Умуроба
Долутепе
Бююк-Русум
Бююк Джелле
Бакислар
Кючюк-Джафер
Бююк-Джафер
Арин
Дипшийе
Ебугазеф
Яыгили
Анзеле
Софрали
Гамук
Абу Ярада
Алинцик
Язлица
Бозцеылан
Кайаца
Вергили
Кайнакли
Инцирли
Гулверен
Сефали
Ёлязи
Далбаси
Ибрик
Каргали
Бонцук
Гувенли
Канатли
Конак
Басаран
Ернеби
Асланли
Инцирагаци
Кайали
Сарпдере
Алтинтепе
Юкари Язици
Асагийазици
Акмагара
Ягмуралан
Каймакли
Демирли
Енице
Бинекли
Цеылангозу
Акцали
Огали
Акцакоы
Каратас
Емекли
Билгили
Айдинлар
Саинли
Цифтцилер
Бегрук
Сатилмис
Гоктепе
Асланли
Тайлица
Айыилдиз
Дузце
Енидоган
Баскарагоз
Куцуксенемагара
Басорен
Булдук
Сагиртас
Сулеыманийе
Саманли
Бинекли
Буюкбардацик
Колагаси
Куцукмутлу
Буюкмутлу
Ёлбилен
Ярпуз
Елгун
Кавурга
Гурпинар
Сепетли
Йлдиз
Ягизлар
ЕнгеллиРельеф:
Тектек Даглари (740 m)
Сусуздаглар (647 m)
Рецмелганзел Тепеси (641 m)
Сирацакайа Тепеси (639 m)
Актас Тепе (608 m)
Кара Тепе (562 m)
Гацо Тепеси (544 m)
Гора Зердюшвин (531 m)
Цатал Тепе (528 m)
Кайали Тепе (521 m)
Кесиктас Тепеси (512 m)
Пурамет Тепеси (507 m)
Гамдан Тепе (507 m)
Тилки Тепеси (472 m)
Зоктепелери (472 m)
Картал Тепеси (462 m)
Мецни Тепеси (454 m)
Гора Сарныч (448 m)
Тирас Тепе (446 m)
Гарапкаракол Тепеси (445 m)
Гомер Тепеси (441 m)
Сари Сирт (441 m)
Кара Тепе (440 m)
Курган Казок (440 m)
Хазна (436 m)
Хирбат Ас Салайи (432 m)
Талл Ас Сирий (431 m)
Талл Хинзир (431 m)
Гарбетулцуруд (431 m)
Гора Реджлюазиз-Февкани (427 m)
Ал Хазна (426 m)
Певе Тепеси (421 m)
Талл Балал (420 m)
Хирбат Гамза (416 m)
Гора Реджлюазиз-Тахтани (414 m)
Талл Ганаш (412 m)
Талл Бугга Ас Сагир (412 m)
Шарат Талл Муса (411 m)
Талл Тимад (408 m)
Талл Тимад Ас Сагир (406 m)
Талл Ал Квлайа (406 m)
Фазли Тепе (406 m)
Талл Миддан (404 m)
Телсуур (404 m)
Талл Тимад Ал Кабир (403 m)
Феганта Тепеси (398 m)
Талл Адванийа (397 m)
Ербетулуди (396 m)
Алтинбасак Оваси (393 m)
Хараб Арнан (386 m)
Талл Тулайлийа (378 m)
Талл Кидкан (375 m)
Талл Диьба (369 m)
Еттайыибе Тепеси (361 m)
Телмагрун (346 m)Гидрография:
Топраксу Сулама Голети
Сарниц Усеыин
Караисар Цайи
Цуди Дереси
Цандир Цайи
Гаят Дереси
Циллап Дере
Бесмагралар Дереси
Ибраимага Дереси
Ваделкан Дереси
Цуаф Дереси
Турбе Дереси
Газли Дере
Рецлутталлуз Дереси
Мурузли Дере
Куру Дере
Наимкоысую
Туфан Дере
Нустел Дереси
Биьр Сурур
Биьр Шувайлан
Биьр Шамму
Кефан Куюсу
Анеббе Куюсу