Скачать карту
Карта 200k--j37-26

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-26
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-26
НазваниеКарта 200k--j37-26
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3694
Высота3096
Размер файла 4.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСирия
Турция
ЯзыкРусский
Данная карта содержит территорию Сирии, Турции.На этой карте обозначен город - миллионник Газиантеп. Вылет из Газиантепа. На этой карте обозначен город Низипе. Присутствует город Килис. Показан город Биреджик. Присутствует Огузели. Вы найдёте тут Явузели. Присутствует Каркамис. Показан Улуятир. Показан Галфети. Показан Есилдере. Вы найдёте тут Секили. Показан Елбеыли. Показан Икизце. На этой карте обозначен Цифликкоы. На этой карте обозначен Гевенце. Присутствует Доганпинар. Показан Кумла.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-25
Карта 200k--j37-27
Карта 100k--j37-098
Карта 100k--j37-099
Карта 100k--j37-100
Карта 100k--j37-101
Карта 100k--j37-110
Карта 100k--j37-111
Карта 100k--j37-112
Карта 100k--j37-113
Населённые пункты:
Газиантеп (1065975 чел.)
Низипе (82308 чел.)
Килис (82301 чел.)
Биреджик (44284 чел.)
Огузели (11527 чел.)
Явузели (8170 чел.)
Каркамис (4951 чел.)
Улуятир (3350 чел.)
Галфети (3261 чел.)
Есилдере (2701 чел.)
Секили (2643 чел.)
Елбеыли (2224 чел.)
Икизце (1176 чел.)
Цифликкоы (928 чел.)
Гевенце (921 чел.)
Доганпинар (908 чел.)
Кумла (855 чел.)
Келекли (842 чел.)
Гулдузу (799 чел.)
Елифоглу (799 чел.)
Докузёл (715 чел.)
Есерти (660 чел.)
Якацик (623 чел.)
Асагибеылербеыи (603 чел.)
Зеытинли (600 чел.)
Буюккарацаорен (576 чел.)
Гундоган (539 чел.)
Кирап (530 чел.)
Юкарибайиндир (470 чел.)
Интепе (450 чел.)
Баглица (449 чел.)
Алацали (439 чел.)
Дутлуца (435 чел.)
Ёлагзи (434 чел.)
Дибецик (434 чел.)
Тиназдере (394 чел.)
Ецелер (391 чел.)
Угурова (389 чел.)
Соылу (376 чел.)
Асагийенийапан (368 чел.)
Арикдере (364 чел.)
Касёлу (341 чел.)
Гецерли (338 чел.)
Кесиктас (333 чел.)
Цакмактепе (316 чел.)
Цайбеыи (312 чел.)
Яримтепе (309 чел.)
Екинверен (284 чел.)
Доганца (284 чел.)
Мирап (272 чел.)
Алагоз (269 чел.)
Айдинкайа (267 чел.)
Килавуз (264 чел.)
Дередузу (263 чел.)
Кивирцик (256 чел.)
Арсланли (256 чел.)
Карацурун (251 чел.)
Севинди (241 чел.)
Куплуце (241 чел.)
Хюлюмен (239 чел.)
Кавунлук (233 чел.)
Дирекли (231 чел.)
Гулкайа (231 чел.)
Ганцагиз (230 чел.)
Цаталцам (230 чел.)
Асмацик (229 чел.)
Кале Коы (217 чел.)
Айыилдиз (216 чел.)
Дузбайир (215 чел.)
Цайиралти (207 чел.)
Цаталца (204 чел.)
Цангалли (204 чел.)
Белорен (201 чел.)
Туркюрду (196 чел.)
Гувендик (191 чел.)
Зорецик (188 чел.)
Ясаркоы (186 чел.)
Язир (182 чел.)
Козлубаг (179 чел.)
Сарикоц (176 чел.)
Керсентас (176 чел.)
Каранфилкоы (173 чел.)
Ялнизбаг (168 чел.)
Енийурт (167 чел.)
Инцеёл (166 чел.)
Текетаси (163 чел.)
Тосунлу (163 чел.)
Белентепе (161 чел.)
Карадибек (160 чел.)
Еренёлу (159 чел.)
Демирконак (157 чел.)
Озанли (157 чел.)
Учкуббе (152 чел.)
Уласли (151 чел.)
Гатунлу (149 чел.)
Уцдамлар (147 чел.)
Ёлцати (146 чел.)
Ескиконак (139 чел.)
Субаги (139 чел.)
Аккую (136 чел.)
Ёгунтас (133 чел.)
Кованли (129 чел.)
Куцукконак (124 чел.)
Есилкоы (123 чел.)
Инкыляп (119 чел.)
Карацагил (119 чел.)
Ермис (117 чел.)
Инанли (111 чел.)
Балабан (103 чел.)
Тасли (102 чел.)
Карабурун (95 чел.)
Тайбе (95 чел.)
Ягцилар (92 чел.)
Кабацаагац (91 чел.)
Кирацгулу (87 чел.)
Саманли (85 чел.)
Торели (85 чел.)
Тилкери (84 чел.)
Гувецли (83 чел.)
Куруцай (81 чел.)
Кючюк-Караджавиран (76 чел.)
Догрулар (74 чел.)
Кепирлер (74 чел.)
Угурлар (74 чел.)
Куруязи (73 чел.)
Орметас (70 чел.)
Девехююк (65 чел.)
Тасцанак (64 чел.)
Магарацик (54 чел.)
Кайакент (54 чел.)
Екинци (51 чел.)
Сутлуце (49 чел.)
Дикметас (47 чел.)
Бозалиоглу (44 чел.)
Наиртепе (42 чел.)
Мерцанли (33 чел.)
Таслиалан (22 чел.)
Ал Каси
Лайлу
Мазраат Ал Урр
Марма Ал Гаяр
Ал Гаялийа
Ал Илванийа
Аз Заирийа
Ал Гадира
Гафира
Талл Ал Агбар
Шуайна
Ал Фурсан
Аз Зара
Ал Умайра
Умм Ат Тгарайа
Кара
Ггандура
Завггар
Юсуф Байк
Умм Суса
Таш Атан
Талл Аш Шаир
Силсила
Сибаилар
Шуб Марказ
Ас Сабунийа
Квббат Туркуман
Ал Яквбийа
Ас Сувайда
Кара Квю Курд
Кара Квю Араб
Кара Куз
Каделар
Муфлис
Мазала
Лилава
Дабис
Квндурийа
Хавр
Хирбат Ат Тгарайа
Кавурайли
Каклия
Юбб Ал Куса
Дулайм
Гаымар
Дар
Гайи Вали
Гганама
Дукнук
Буюк Дабиса
Ал Гадира
Талл Ал Агбар
Бал Виран
Балтайи
Балабан
Баб Ас Салум
Айяша
Айн Ал Байда
Араб Изза
Ал Халилийа
Зулфикар
Зевкир
Дурантас
Зелга
Загра
Юкарикайабаси
Юкарикарабас
Юкаригабиб
Юкари Цардак
Юкарибеылербеыи
Йланца
Йгматепе
Йгинли
Есилозен
Енийапан
Акчахююк
Енидегирмен
Язилибецер
Язили
Язибаги
Яылацик
Яыиктас
Яримца
Явузлу
Ямацоба
Ялангоз
Вавин
Узунлу
Узунали
Сабар
Угруца
Уцгозе
Уцгол
Тузел
Тутлуца
Дурналик
Турлу
Туркюрду
Туранли
Тумп
Тосянли
Токдемир
Тийекси
Аргац
Секизлер
Тилсумен
Тилсевет
Кескинце
Тилмиз
Тилкип
Дамлацик
Теркен
Серинтепе
Текирсин
Татлицак
Тасязи
Таслица
Таслибакар
Дегирмитас
Басцесме
Субогази
Енисаркайа
Согутлу
Согутлу
Езек
Савасан
Синан
Силицерит
Сеыбилцан
Севе
Сенликце
Семлик
Селминцик
Селман
Селдек
Сегменли
Сегер
Сазгин
Сайлаккайа
Ескисаркайа
Сарит
Сарилар
Сарилар
Сарикайа
Сарибугдай
Сарибасак
Сараймагара
Саммезрааси
Салким
Саинбеы
Сабанли
Позанли
Полатбеы
Панцарли
Оылум
Уфацик
Османдеде
Оруцлу
Ортайол
Ордекдеде
Омероглу
Омерли
Омерцик
Огурца
Огумсогут
Нургана
Нарлица
Нафак
Милк
Мугациросман
Мизмиз
Мизран
Мисирцик
Енийапан
Минадир
Мезраа
Мерцанли
Мелике
Магарацик
Кузуятаги
Кузуини
Курум
Куртосман
Кускункиран
Кюрдюлю-Керсенташ
Кумсурун
Куллу
Кулецик
Куцук Масара
Куцуккизилисар
Кючюк-Караджавиран
Дайидаг
Куббин
Козлуязи
Козлуца
Коюнбат
Коселер
Коруцак
Коркун
Копрулу
Коцлу
Улкерли
Коццагиз
Коцатепе
Кизилин
Кизилгол
Кизилцакент
Кизихамуркесен
Кироглу
Коксалан
Кирлиатици
Киркиз
Танир
Килик
Килцан
Килцан
Киратли
Керер
Кеклик
Байрамли
Белкис
Кефиз
Кеферси
Гунбулак
Кецикуюсу Кою
Кецебас
Казикли
Кайнакли
Кусцу
Кавсак
Кастон
Касаба
Карпузкайа
Карайусуфлу
Карасакал
Карасакал
Карапинар
Караотлак
Карамелик
Бурцкаракую
Каракоюнлу
Каракесек
Карауюк
Карауюк
Карадинек
Нарлица
Карацурун
Калбурсаит
Карацомак
Карацавиран
Карацабурц
Карабйикли
Бозтепе
Карамут
Караагил
Капдегирмени
Гумуссую
Калебоыну
Калбурсаит
Искендерли
Исикли
Инапли
Икизкую
Ибраимсеир
Ибраимли
Усеымин
Умеыли
Умеыли
Адакли
Илтанли
Сутверен
Газимоглу
Ганобаси
Гамуркесен
Бегрели
Гацималли
Гацифакили
Гацар
Карацаорен
Кайалар
Гунеце
Гундегер
Тилмийан
Гулпинар
Серкенез
Гозлуце
Гоктас
Гоксунцук
Гокмуса
Кабасакиз
Гермис
Генеыик
Гемрик
Гебе
Ферицек
Тулуктас
Еври
Ериклийайла
Ерикли
Еренкоы
Емироглу
Екинли
Еглен
Дувеыли
Дуруца
Дунбуллу
Дулук
Досталли
Долек
Докурцум
Докур
Доганцай
Димискили
Демирисик
Делеми
Танбурали
Цортен
Цореклик
Цоцелли
Дуракли
Цисрин
Цименли
Цилциме
Цидеыде
Цицек
Цевизли
Церитенийапан
Церитлер
Ценгин
Цекем
Цебелер
Цайкую
Дани
Цаталсу
Цапали
Цанакци
Цакалпинар
Цатал
Газилер
Буюкягдувер
Бююк-Шемик
Буюккаракую
Боылуца
Буюкараплар
Ортаклар
Бурц
Карацурун
Булбул
Бозцайази
Бозца
Бостанцик
Цифтликоы
Билесор
Билек
Билалийе
Беылербеыи
Наф
Бесиккайа
Бесгоз
Бесенли
Бесдели
Береке
Раванда
Беледин
Бекит Мезраа
Бекисли
Бекере
Бедиркоы
Байрамли
Байатли
Басмагара
Баллик
Сорик
Багларбаси
Багита
Багбаси
Багараси
Бабилге
Айран
Гозели
Аталар
Асаги Цардак
Арсланли
Арпакесмез
Арил
Аргил
Дурак
Алтинюрт
Алтинова
Алтиндаг
Алмали
Актопрак
Акпинар
Акинци
Акдемир
Аккоюнлу
Акцакоы
Акцагозе
Акцагил
Акцабаглар
Акбулут
Акбайир
Оренли
Ацар
Ики Дам
Гацар
Куруцауюк
Енийапан
Гамус
Бацели
Асагибайиндир
Кючюк-Шемик
Савас
Яримца
Юкари Силсиле
Фитеыли
Кемунтепе
Бозтепе
Кеферсари
Барна
Битлице
Сенюрт
Кандевир
Юкаригунеысе
Магара
Керзин
Куруцауюк Кою
Атбатиран
Кафирцик
Ацеркоы
Кериз
Арап
Каратас
Дееби
Тилбасар
Енице
Тилгаруб
Гарноба
Дуру
Амбарцик
Кайацик
Акцамезра
Отоглу
Каслица
Ашагы-Гюнеысе
Соыбун
Бодурамет
Газининюрду
Кецили
Караман
Вартанос
Мукбили
Урус
Цекмеце
Синкак
Сенлик
Гасануз
Дазхююк
Гундогду
Сеыдумен
Бююк-Кырач
Есме
Кючюк-Ешме
Гациага
Бекцикулубеси
Гуро Об
Цинфелек
Кини
Еникоы
Айдинкайа
Мермери
Бостанли
Гациага
Цириз
Узунали
Саглицак
Йланли
Базинти
Гебе
Сигмаз
Бюгдюз
Саинбеы
Йлдиз
Еникоы
Ескимисирцик
Бабакир
Еылен
Гацикопру
Байда
Солак
Оымали
Бесирийе
Еыленце
Канлининоку
Кизилбурунбесиктас
Цукура
Буюкконак
Алатепе
Изорлар
Араки
Кюртюнджюк
Коцлар
Яримдаг
Певирге
Серинце
Гацикоы
Карайавас
Ястица
Белентепе
Гюллюдже
Угуртепе
Морцали
Асагикалецик
Есилоба
Бектасли
Цукуроба
Топадаг
Килис Баглари
Леылит Бацеси
Каракую
Татали
Акабе
Ямацбесен
Ени
Енийапан
Татгемриги
Ферисе
Ягдовен
Буыдуз
Текдам
Инцесу
Еницифтлик
Ардиц
Екинцик
Фистикозу
Булакли
Каваклица
Дурацак
Асагигабиб
Гециттепе
Метелер
Суртепе
Угурцук
Инцирли
Ценнетпинар
Еглен
Ёрели
Карабеы
Цименли
Асаги Кекликтепе
Юкари Кекликтепе
Багтепе
Юкарийеникоы
Асагикайабаси
Цилтопрак
Бегендик
Бакирца
Камисли
Калемеыдани
Гурбасак
Дузце
Карабурц
Ювацик
Алагаци
Балли
Даллица
Гудер
Куцукобаси
Меметобаси
Аметобаси
Магарадереси
Туглу
Сулеыманобаси
Бозобаси
Дуракоба
Баттал
Наилциф
Акцакент
Енийази
Тоыдемир
Миндикли
Озюрт
Самандокен
Турнали
Дутлу
Соыбою
Сарай
Цайбаси
Куртулус
Атабек
Гунгурге
Елбукен
Цамурлу
Акцабурц
Дундарли
Медегоз
Карацаорен
Агацли
Ацаробаси
Белен
Цеврели
Цубукдикен
Гациарслан
Карадеде
Бескую
Софалаца
Сарисалким
Ямацтепе
Герцигин
Яыци
Кайалипинар
Есентепе
Талл Мизаб
Кундара
Ал Айн Ал Вираь
Сеиткамил
Саинбеы
Сам
Каратас
Еминлик
Асаги Силсиле
Бурганли
Габесо
Исмаилинкоы
Есилкент
ГунеыкентРельеф:
Буюксоф Тепеси (1430 m)
Арапдеде Даги (1163 m)
Соф Даги (1073 m)
Акбаба Тепеси (1027 m)
Гулбагар Тепе (1022 m)
Ялнизбаг Кукуру Тепеси (999 m)
Кара Тепе (999 m)
Бургар Тепеси (998 m)
Акбеыит Тепеси (991 m)
Навгаран Тепеси (973 m)
Гаыбери Даги (965 m)
Боцуклу Тепе (958 m)
Османколу Сирти (943 m)
Ресулосман Даги (933 m)
Карабаба Тепе (932 m)
Калецик Тепеси (930 m)
Соган Тепе (921 m)
Баттал Уюк (928 m)
Боцуклутас (928 m)
Юцеагилкаси Тепеси (920 m)
Акбаба Зийарети (914 m)
Кизил Тепе (912 m)
Курторен Тепеси (912 m)
Сакалтутан Даги (912 m)
Тепецикбайир Тепеси (911 m)
Караамет Тепеси (910 m)
Кизилязи (909 m)
Куллум Тепеси (907 m)
Досеме Тепеси (907 m)
Голбаси Тепеси (904 m)
Сарийапрак Даги (900 m)
Ортадаг Бурну (897 m)
Ари Тепе (892 m)
Церян Тепеси (892 m)
Кефиз Даги (891 m)
Огландусту Кайаси Тепеси (888 m)
Цаталкак Тепеси (884 m)
Авлага Кайаси (878 m)
Боздаг (873 m)
Батмантаси Тепеси (866 m)
Окладаг Тепеси (866 m)
Бозкайа Тепеси (861 m)
Саригол Тепеси (861 m)
Концадаг (861 m)
Карадаг (859 m)
Ардицли Тепе (855 m)
Цигдем Тепе (850 m)
Кофтегедиги Тепеси (843 m)
Елмакайа Тепеси (840 m)
Кирац Тепе (840 m)
Ялцинтас Тепе (839 m)
Куртозу Тепеси (838 m)
Баглари Тепе (835 m)
Мазмаор Гедиги (835 m)
Мареп Тепеси (828 m)
Деликлитас Тепеси (822 m)
Ковалик Даги (821 m)
Буюк Даг (820 m)
Айдинбурну Тепеси (819 m)
Думбуллу Даги (812 m)
Зийарет Тепе (811 m)
Картланкайа Сирти (803 m)
Саркатан Тепеси (802 m)
Таслидаг Тепеси (795 m)
Гоктепе (789 m)
Каураги Сирти (789 m)
Курукутук Тепеси (787 m)
Кирик Байир Даг (787 m)
Беысеки (786 m)
Кузикулаги Сирти (786 m)
Киркбайир Сирти (781 m)
Кале Тепеси (780 m)
Куртделиги (778 m)
Галфе Тепеси (777 m)
Симемет Тепеси (773 m)
Ёгунуюк Тепеси (768 m)
Карабаба Тепе (767 m)
Дикек Тепе (766 m)
Кумру Даги (765 m)
Гаваралик Сирти (760 m)
Белен Тепе (758 m)
Адагедиги Тепеси (757 m)
Тилкикайаси Тепеси (757 m)
Юкарибаг Тепеси (757 m)
Ацардаг (756 m)
Дазбурну Сирти (755 m)
Кумсалбелен Тепе (753 m)
Ескиказикли Тепеси (752 m)
Арабин Тепеси (751 m)
Кускалеси Тепеси (750 m)
Кизилбурун Тепеси (750 m)
Куцукдаг (750 m)
Арил Уюгу (749 m)
Гоктесласи Сирти (748 m)
Тасасмаз Тепеси (746 m)
Цуруккайа Сирти (745 m)
Куртбаба Тепеси (744 m)
Кангалли (742 m)
Цаталтарла Сирти (734 m)
Сегергенер Сирти (727 m)
Кизил Даг (725 m)
Турлу Уюк (724 m)
Бозцадаг Тепеси (724 m)
Каратас Тепеси (722 m)
Гора Ташлытепе (719 m)
Келоглан Сирти (719 m)
Гарбун Даги (709 m)
Ёгуноглу Уюгу (709 m)
Гарабе Тепеси (708 m)
Килцак Тепеси (706 m)
Курабаг (705 m)
Яримдаг Тепе (704 m)
Каннеслиок Сирти (704 m)
Гасанага Даги (703 m)
Таскесен Тепеси (702 m)
Гок Тепе (702 m)
Еллез Тепеси (702 m)
Бесик Даг (698 m)
Гебе Даги (697 m)
Тилкилик Сирти (688 m)
Себилцан Даги (687 m)
Муцет Тепеси (685 m)
Зиромби Сирти (684 m)
Казиклибаглери (683 m)
Аккабир (678 m)
Тузел Даги (677 m)
Цекем Тепеси (676 m)
Актепе (674 m)
Гасаркайа (670 m)
Асланли Богаз (661 m)
Мутлу Тепе (656 m)
Тилбесароваси (656 m)
Барак Даги (653 m)
Богазокиар Сирти (653 m)
Абдин Тепеси (642 m)
Цукурюрт (642 m)
Багита Даги (637 m)
Тетеллез Сирти (637 m)
Кизларпинар Сирти (637 m)
Куклик Сирти (631 m)
Кизилдаг Тепеси (628 m)
Алткозан (628 m)
Куртосман Тепеси (621 m)
Сарицицек Дузу (620 m)
Синексекен Тепе (617 m)
Баглар Тепеси (615 m)
Церцийолу Сирти (611 m)
Цангаллизийарет Тепеси (609 m)
Сеыфийаз (601 m)
Магара Тепеси (600 m)
Боыразоклари (600 m)
Гора Инкыляп (599 m)
Согутлудере Сирти (597 m)
Расаф Тепеси (595 m)
Килицан Сирти (593 m)
Есмеёлу Сирти (587 m)
Урочишче Ташбаши (584 m)
Цирислик (572 m)
Илтанлийолу Тепеси (569 m)
Буюк Кирац (565 m)
Гарабебаг Сирти (565 m)
Кусцу Тепеси (561 m)
Зергил Даги (554 m)
Тилгацер Даги (552 m)
Каракузлак (552 m)
Уюклу (550 m)
Келлевели Тепе (548 m)
Тилкиделиги Сирти (546 m)
Нарли Оваси (541 m)
Боцекли Тепе (536 m)
Тузлак Тепеси (520 m)
Секепбаги (520 m)
Уюк Тепе (519 m)
Яникдаг Тепеси (516 m)
Мугамметорен Сирти (515 m)
Церкезлик Сирти (513 m)
Тилкиделиги Сирти (508 m)
Йлдиздаг Сирти (500 m)
Бактепе (499 m)
Зийарет Тепеси (497 m)
Цакмак Тепеси (491 m)
Калеёлу Тепе (489 m)
Алагоязиси (479 m)
Есме Даги (478 m)
Сырт Гезюканлы (478 m)
Деветабани (477 m)
Булдук (474 m)
Цакмак Сирти (470 m)
Шарат Ал Гадира (465 m)
Талл Марма Ал Гаяр (459 m)
Итдаги Тепе (459 m)
Кантара Сирт (457 m)
Силсиле Тепеси (450 m)
Гора Чифтлик (450 m)
Талл Ал Гадира (448 m)
Ябал Шакмакли (448 m)
Соытари Тепеси (438 m)
Кайабаси Сирти (438 m)
Талл Таш Атан (417 m)
Зеытин Даги (414 m)
Булдукли Таба (413 m)
Сеыбекир Тепеси (412 m)
Актепе (404 m)
Акбенек Тепеси (400 m)
Цакмак Тепеси (395 m)
Зеытинли Уюк (389 m)
Гизлиок Сирти (380 m)
Арсланятаги Сирти (378 m)
Фесликайа Тепеси (371 m)Гидрография:
Бурц Голети
Кайацик Барайи
Кайациик Барайи
Бирецик Барайи
Конак Голети
Айнифарменбаи
Еди Пинар
Рессеы Пинари
Айм Пинари
Кула Пинари
Караен Пинари
Кайали Пинар
Оца Пинар
Цайирлик Пинар
Киркгоз Пинари
Гацигасан Пинари
Куюлу Пинар
Мусетил Пинари
Церен Кайнаги
Мусет Пинари
Елифкайа Пинари
Кертил Пинари
Кара Пинар
Асаги Пинар
Гавузлу Кайнак
Мегарал
Кара Пинар
Дудлу Кайнак
Цортен Кайнаги
Синнеп Пинари
Кор Пинар
Факицайири Пинар
Киллик Пинари
Уцпинар
Саригол Кайнаги
Еырак Кайнаги
Кук Пинари
Ковалик Кайнаги
Кара Пинар
Кор Пинар
Голбаси Кайнаги
Айтанци Кайнаги
Цинарли Пинар
Согуллу Кайнак
Кую Пинар
Цинцилик Кайнаги
Куюцак Кайнаги
Керлиоглу Кайнаги
Коцасогут Кайнаги
Сулак Пинар
Дутлу Пинар
Курдун Кайнак
Кара Пинар
Ацар Пинари
Кизлар Пинари
Гасан Али Пинари
Албазин Кайнаги
Корпинар
Улбул Пинар
Ферик Пинар
Кизил Пинар
Еминин Кайнаги
Нар Ас Саюр
Кара Дара
Тузелсую Дереси
Мерзум Дереси
Кизилисар Дереси
Кавунлук Дереси
Караарк
Кафиле Цайи
Инцесу
Галеп Сую
Буюк Дере
Айнафурсую Цайи
Багирсак Дере
Акдере
Инцирли Дере
Яссигецит Дереси
Керзин Цайи
Арик Дере
Заратта Дереси
Мерц Богази Дереси
Тузел Сую
Бара Дереси
Кетюсу
Етмали Дере
Кую Дере
Нацак Дереси
Оксур Дереси
Сумаи Дере
Таким Дере
Кизилисар Дере
Булак Дереси
Сеитлер Дере
Цаллибогаз Дере
Акар Дере
Куюцак Дереси
Курт Дере
Балик Сую
Нарлица Дереси
Синнеп Дереси
Кефиз Дереси
Узунлу Дере
Дерцик Дере
Дереасаги Дереси
Есме Дере
Дериндере
Алтибаг Дереси
Алтибаг Дереси
Баликсую Дереси
Боз Дере
Нарлица Дереси
Судуклу Кую Дереси
Геврик Дере
Дерин Дере
Бозатрин Дереси
Сацир Цайи
Есме Дере
Кират Дере
Куртдереси
Нислер Дереси
Акилган Дере
Боздере
Кевоёлу
Арап Дере
Багирсак Дере
Антепёлу Дереси
Карадере
Кара Дере
Карагасан Дере
Карадере
Нислер Дереси
Газголу Дереси
Тотан Дере
Силим Дереси
Аксоку Дереси
Боздере
Сарниц Богази
Кантара Дереси
Курт Дере
Домуздами Дереси
Сариабдулла Дереси
Дерин Дере
Куюбаси Дереси
Келпин Богази Дереси
Деде Дересо
Бозорен Дереси
Ферикпинар Дереси
Цалтил Дере
Дамбурали Дере
Алсемек Дереси
Мерем Дере
Аг Дере
Акпинар Дереси
Ицме Дере
Тузлу Дере
Каман Дереси
Цираз Дере
Гергиден
Вади Ташли
Вади Ал Гаяр
Биьр Ал Араби
Биьр Ал Курди
Колодец Чардаклычифтлик
Балли Кую
Кор Кую
Масере Куюсу
Данабас Куюсу
Гацимустафа Ефенди Куюсу
Гаыирбаси Кую
Цатёлу Куюсу
Зинцирли Кую
Уцтас Куюсу
Аттуни Куюсу
Физцели Кую
Гаыдароглу Куюсу
Гацисулеыман Куюсу
Булгурцу Кую
Куру Кастел Цесме
Каратас Кастели Цесмеси
Гатиценин Кую
Аккую
Биьр Ал Куса