Скачать карту
Карта 200k--j37-17

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j37-17
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j37-17
НазваниеКарта 200k--j37-17
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3635
Высота3098
Размер файла 5 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Данная карта отображает территорию Турции.Присутствует Лице. Показан Дицле. На этой карте обозначен Гани. Присутствует Коцакоы. На этой карте обозначен Газро. На этой карте обозначен Арицак. Показан Егил. На этой карте обозначен Исик. Показан Зугриегник. Показан Зугрикелкум. На этой карте обозначен Горлек. Вы найдёте тут Месебаглари. Присутствует Зийарет. На этой карте обозначен Зеырек. На этой карте обозначен Уграк. Присутствует Каникеван. На этой карте обозначен Алакусак.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-10
Карта 200k--j37-11
Карта 200k--j37-12
Карта 200k--j37-16
Карта 200k--j37-18
Карта 200k--j37-22
Карта 200k--j37-23
Карта 200k--j37-24
Карта 100k--j37-044
Карта 100k--j37-045
Карта 100k--j37-046
Карта 100k--j37-047
Карта 100k--j37-056
Карта 100k--j37-057
Карта 100k--j37-058
Карта 100k--j37-059
Карта 100k--j37-068
Карта 100k--j37-069
Карта 100k--j37-070
Населённые пункты:
Лице (16336 чел.)
Дицле (13017 чел.)
Гани (11055 чел.)
Коцакоы (6485 чел.)
Газро (6291 чел.)
Арицак (5168 чел.)
Егил (4820 чел.)
Исик
Зугриегник
Зугрикелкум
Горлек
Месебаглари
Зийарет
Зеырек
Уграк
Каникеван
Алакусак
Зара
Закуни
Юкари Турали
Юкари Сингирик
Юкарикайа
Касимли
Цикинли
Юкари Досемелер
Асаги Авиак
Юкарицай
Ёрулмаз
Ёлцати
Ёлараси
Ёлац
Ёгунбилек
Есилбаце
Елкайа
Еникоы
Еницевре
Енице
Нефиртас
Язлипинар
Гаври
Язги
Яыван
Яытас
Яылабаси
Яыла
Дурумлу
Ятир
Ватракун
Кавсан
Япраккоы
Ялниздамлар
Орман
Веысиканисуфла
Васлил
Узунлар
Уянди
Улуцесме
Умур
Ерикязи
Уцоцак
Уцгул
Уцбасамак
Уцари
Тузлакоы
Тун Керк
Мутлу
Токлуца
Деста
Тирарет
Суцикти
Кацарли
Терзийан
Кусдами
Тепе
Тепецик
Тепецик
Каяли
Кайас
Яыла
Серен
Тарганакоы
Таргана
Пинар
Балбеген
Сусуз
Сулубаг
Сулак
Усеыиник
Асаги Кою
Сивритепе
Сирмалиова
Сиратарла
Акцапинар
Соганли
Кулацтепе
Тердокен
Сигинак
Дегирмендере
Сеыйар
Бозяр
Гундуз
Ислам
Сеыдавудан
Серви
Акин
Серген
Тиверек
Угурлу
Мазили
Ака
Огренди
Селманкоы
Акцайурт
Сайарлар
Кайацик
Сатос
Сатос
Тасдам
Цуздами
Сармасик
Байатли
Сергенли
Сарикамис
Сарица
Сапанца
Санцар
Саман
Саликан
Саклица
Саклат
Сакар
Вито
Ергециди
Ялимли
Сагона
Саггозе
Сафийан
Ропин
Ризван
Риз
Ордулу
Тапик
Сагелди
Пинар
Писил
Серинце
Пирусеыин
Бацецик
Ивецик
Пирайман
Пикуы
Пекмезцилер
Цигдем
Озлу
Озекли
Бадемли
Озбек
Оюклу
Кардеслер
Отлук
Орнек
Орнек
Орманкайа
Акбулма
Омеран
Доган
Нурсин
Нирибийусуфан
Нирибитопалан
Нирибимеликан
Ескин
Насра
Мутлуца
Тавсантепе
Баглан
Гезерли
Муртазан
Мунис
Моллаибраим
Суренбаг
Алибеы
Муикио
Мезрааалян
Мермер
Мермер
Тайпинари
Мелекан
Акца
Беылер
Акцагоз
Килицкайа
Маляс
Кециверен
Куюцак
Макрийан
Масан
Маоян
Лице
Куюлар
Кутлудугун
Кутлу
Курцеы
Саилпинар
Асланоглу
Курсунлу
Догуакмесат
Кумлук
Кумлуцат
Ески
Сарицанак
Кардеслер
Куцук Акорен
Козикан
Котмир
Дегирменалти
Корга
Коп
Сайдамли
Конак
Гаци Ибраим
Гуллук
Меселер
Коск
Коцбаба
Коцаалан
Саглам
Кирматас
Кирккую
Кирим
Кириккасик
Кыркларели
Гозе
Кеыдак
Цавундур
Кер
Кенгерли
Кемерли
Кемдир
Балтаци
Куруцайир
Кайикоы
Кайаисар
Кайакоы
Кавсан
Каваклибогаз
Каваклибаг
Кесан
Касан
Казанли
Карпуздере
Карци
Караз
Алпу
Караорен
Каракилисе
Каракас
Алабал
Карагаци
Дурак
Карацимен
Карацалар
Караагац
Цайирли
Сакизцик
Зиллек
Калкан
Каледиби
Калаба
Кагитли
Гултепе
Кабакайа
Исламкоы
Илгин
Икикую
Ибраиман
Калецик
Гарманлар
Зорова
Кайнак
Гамур
Ундуф
Окран
Излипинари
Долапдере
Имири
Еседере
Карапинар
Инерак
Узундере
Сикака
Гарманцик
Емек
Гаыланкебир
Еыбиликонак
Есилце
Моден
Калбаги
Гантепе
Ганпазари
Озкайа
Гамил
Галвелийан
Саин
Галгал
Горентепе
Цотук
Гако
Кирклар
Тугрул
Дузоба
Юкари Тасагил
Карапинар
Гузелкоы
Гурбуз
Гурбулак
Гурбеыли
Гуликан
Гулдикен
Циндурумян
Гуцлу
Юсуфага
Гозукан
Гозертепе
Гозалан
Гозебаси
Горнин
Гормез
Куцук Амман
Еыдан
Гунер
Кайабаг
Гирсамат
Геыиктепе
Гевендере
Геримтас
Герцекли
Генцан
Гелинцлик
Гайт
Гасириз
Алкан
Цалдере
Фис
Асаги Веыси
Гундукебир
Фаре
Еыйубан
Бас
Есме
Ескибаг
Есенбаг
Ерлер
Еримли
Еримли
Ербаги
Коцмарин
Акбулгур
Елдирек
Екрек
Екрак
Дуткоы
Дурабеыли
Думрул
Досеккайа
Долунай
Докун
Долудере
Догер
Ацимесе
Ербаги
Дирун
Дири
Дирекли
Динар
Дими
Дилби
Дилби
Куртулус
Дибеккоы
Дервишасан
Кемалийе
Деремагаллеси
Демирли
Темрен
Дегирменли
Дедекоы
Давдан
Асло
Евселбеы
Данисик
Дагцилар
Дадас
Дадас
Цури
Цубуклу
Горбийан
Баглас
Цолаган
Цофитни
Цобантепе
Цобанцесмеси
Цизмели
Байир
Агарти
Цинзур
Циксор
Солдере
Окур
Цеврецик
Юкари Полат
Евсинан
Целикли
Целлик
Цайтепе
Цавусдере
Царо
Цардакли
Цардаккоы
Цаглайан
Буюксозлу
Буюксел
Буюккоы
Буюккергецли
Буюккади
Куцуккергецли
Ерёлу
Буюкаквиран
Буюкакорен
Булгурлук
Гундуз
Будак
Бубийан
Бозоба
Бозцавус
Бозбаглар
Бостанпинари
Босат
Боюнлу
Бицимли
Гундукебир
Бирцик
Билиндик
Бацедере
Бицер
Беыпинар
Беыбуни
Беыбулак
Турели
Берик
Бетер
Ямацли
Ортац
Горендадас
Белен
Еникоы
Базийан
Базбент
Байсу
Байрамбаси
Байирли
Узунарк
Баслар
Басил
Басибуюк
Яка
Бесдамла
Гациусеыин
Бамитни
Балим
Балабан
Сарили
Басилар
Бацебаси
Елверен
Багпинар
Зийарет
Багдере
Инцекавак
Бабик
Бабалар
Коцакоы
Догарцик
Айнету
Кендал
Авник
Согук Пинар
Авцисую
Алцик
Дузпелит
Сусуз
Синкирик
Киркиран
Асаги Елмали
Асаги Досемелер
Арусек
Арикоы
Арикли
Аргат
Арапдереси
Аракоы
Антирт
Есенли
Анил
Арил
Анцелин
Амбар
Синир
Алтинолцек
Алик
Алибардак
Аламиран
Алааддин
Актопрак
Акпинар
Гуролук
Акцай
Акцабудак
Акалан
Агилли
Агацлидере
Агацли
Гунконду
Абацилар
Докметас
Гуверцинлик
Бенеклитас
Петек
Юкари Насирлар
Есер
Зоркоы
Бозек
Танисик
Илбас
Ояли
Дузлук
Узумлу
Улубас
Тепебаси
Меыданкоы
Асагиацар
Есилсирт
Ёкуслу
Богазкоы
Келекци
Букарди
Камбертепе
Орманпинар
Куплуце
Горунду
Язили
Карацабаг
Сеиткоы
Кавакли
Ецемис
Ерицек
Цайбаси
Сарибудак
Сенлик
Бирлик
Яыдере
Орсел
Цукуркоы
Топцулар
Суслу
Соылу
Батуркоы
Кайгисиз
Доганли
Сагдицли
Карацаорен
Соганли
Кенгерли
Коск
Язконаги
Ёлцати
Буюкцаг
Ортулу
Улуцак
Килицли
Едик
Абали
Ергин
Юнлуце
Дамар
Дернек
Цепер
Дурукоы
Даралан
Бекиран
Цагдас
Гомец
Ялаза
Цитлибаце
Боюнлу
Есенлер
Гокце
Аркбаси
Еригузел
Гуналан
Гозлу
Варинца
Геыиксирти
Топцай
Конацик
Сарикас
Татлицайир
Огузлар
Долуцанак
Гокцетевек
Ямацкоы
Берекетли
Дуру
Санли
Гулцай
Юкари Веыси
Акёл
Сарибугдай
Байирдузу
Онбасилар
Улген
Узунаргит
Керпицорен
Таскопру
Акбулак
Цукурца
Даллица
Багцилар
Карпузлу
Курудере
Уыгур
Уцдамлар
Нарлица
Акдорук
Дерецик
Каймаз
Танриверди
Геыикдере
Есилбурц
Кумлуцак
Калимли
Гамзабеы
Гонен
Багарлар
Карац
Кенце
Астал
Юкари Едик
Юкари Елма
Сайак
Калан
Осена
Кипцак
Меднийан
Дингил
Цирали
Кйи
Еникоы
Енидам
Докметепе
Зумрутлу
Еркенцилер
Мевик
Елдегмез
Цамдали
Сариерик
Кекликдере
Гордук
Яыикли
Бозен
Кубят
Алтинтас
Юкари ДарлиРельеф:
Саин Тепе (2298 m)
Акдаглари (2280 m)
Пиразиз Даги (2190 m)
Куртбелик Даги (2142 m)
Калканли Тепе (2120 m)
Коз Тепе (2112 m)
Гациали Даги (2111 m)
Омер Тепе (2075 m)
Супулуз Даги (1998 m)
Фосо Даги (1955 m)
Весин Даги (1947 m)
Цирбир Даги (1905 m)
Мирисмаил Даги (1819 m)
Алтикардес Даги (1761 m)
Лис Даги (1733 m)
Буюкгонац Тепе (1592 m)
Кус Тепе (1586 m)
Сариксан Даги (1581 m)
Тумтас Тепе (1577 m)
Бакгор Тепе (1568 m)
Юмурта Тепе (1559 m)
Юва Тепе (1548 m)
Беяздаг Тепе (1521 m)
Ак Даг (1513 m)
Циплак Даги (1503 m)
Юмрутас Даги (1498 m)
Кустаси Тепе (1466 m)
Ун Тепе (1460 m)
Гази Тепе (1385 m)
Сагур Даги (1359 m)
Сеытанбур Даги (1321 m)
Карасирт (1248 m)
Килибоган Тепе (1242 m)
Ешабикеыф Даги (1235 m)
Килисе Даги (1204 m)
Курсунлу Даги (1199 m)
Ясси Тепе (1188 m)
Узунцасеки Даги (1183 m)
Пирайман Моунтаин (1179 m)
Сеыитагзи Тепе (1153 m)
Инцебурун Оваси (1149 m)
Кале Тепе (1090 m)
Бабик Даги (1060 m)
Ербат Даги (1047 m)
Кисса Тепе (1023 m)
Инцили Сирти (1014 m)
Аслан Тепе (1005 m)
Куреитайран Тепеси (976 m)
Еылул Даги (971 m)
Пиргасан Даги (962 m)
Уцкатмерли Даг (942 m)
Дизик Тепе (935 m)
Кус Тепе (911 m)
Кирмизи Даг (892 m)
Канибабито Сирти (887 m)
Цалисаман Тепе (885 m)
Цомат Даги (863 m)
Нерип Даглари (858 m)
Кор Тепе (850 m)
Далек Тепе (808 m)
Цапур Тепе (799 m)
Церран Тепе (799 m)
Коцар Тепе (790 m)
Габип Тепеси (777 m)
Кирнийа Тепе (769 m)
Ясин Тепе (763 m)
Айранци Оваси (759 m)
Мадрап Дузлугу (726 m)
Силван Тепе (721 m)
Гаырат Тепе (713 m)
Гайбер Тепе (707 m)
Гиребаси Тепе (691 m)
Ара Дузу (691 m)
Боз Дузу (664 m)
Сегиран Тепе (658 m)Гидрография:
Дипни Барайи
Силван Барайи
Делир Пинар
Цир Пинар
Мерсин Пинар
Коти Дереси
Девегециди Цайи
Берклинзулкарнеынсую
Беркилин Цайи
Азинан Дере
Дицле Нери
Кумлук Дере
Сардик Дере
Мериван Сую
Кайнак Дере
Зигир Сую
Исикли Дере
Гамак Дере
Гаылан Дере
Дуткоы Дере
Цобанцесме Цайи
Актопрак Цайи
Цаглайан Дере
Кумлук Цайи
Косе Дере
Татлицай Дере
Цем Дере
Буюк Дере
Баликцин Дере
Местан Дере
Тапу Дере
Кара Дере
Дизяре Дере
Армино Дере
Тузла Дере
Дийалесарк Дере
Исилган Дере
Гонца Дере
Ялаза Дере
Угур Дере
Аркбаси Дере
Гурлек Дере
Белган Дере
Беыбулак Дере
Малатя Цайи
Дегирмен Дере
Айранци Дере
Буюкцай Дере
Гоцер Цайи
Серинце Дере
Коцеран Дере
Ёрулмаз Дере
Пилур Дере
Сарицобан Цайи
Гемигелдано Цайи
Гелицукурун Дере
Зику Дере
Айдинца Дере
Саримцайи Дере
Алилек Дере
Цанак Дере
Кавал Дере
Куруцай Дере
Деллов Дере
Навалагели Дере
Керкан Дере
Оца Кую