Скачать карту
Карта 200k--j38-14

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-14
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-14
НазваниеКарта 200k--j38-14
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3640
Высота3111
Размер файла 5.2 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Эта карта демонстрирует территорию Турции.Присутствует город Ван. Купить билет на самолет из Вана. На этой карте обозначен Гевас. Вы найдёте тут Озалп. Присутствует Сармансую. Вы найдёте тут Юртбаси. На этой карте обозначен Юкаризевк. На этой карте обозначен Юкаринарлица. На этой карте обозначен Юкаримоллагасан. На этой карте обозначен Юкарикаймаз. На этой карте обозначен Юкарицавдарлик. Вы найдёте тут Юкариайазца. Показан Ёлдусту. Присутствует Ёласан. Присутствует Анзак. Вы найдёте тут Есилдал. Присутствует Елекли. Показан Едисалким.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-07
Карта 200k--j38-08
Карта 200k--j38-09
Карта 200k--j38-13
Карта 200k--j38-15
Карта 200k--j38-19
Карта 200k--j38-20
Карта 200k--j38-21
Карта 100k--j38-038
Карта 100k--j38-039
Карта 100k--j38-040
Карта 100k--j38-041
Карта 100k--j38-050
Карта 100k--j38-051
Карта 100k--j38-052
Карта 100k--j38-053
Карта 100k--j38-062
Карта 100k--j38-063
Карта 100k--j38-064
Населённые пункты:
Ван (371713 чел.)
Гевас (11879 чел.)
Озалп (8249 чел.)
Сармансую (7464 чел.)
Юртбаси
Юкаризевк
Юкаринарлица
Юкаримоллагасан
Юкарикаймаз
Юкарицавдарлик
Юкариайазца
Ёлдусту
Ёласан
Анзак
Есилдал
Елекли
Едисалким
Вергис
Варколке
Узунтекне
Узунгедик
Узенги
Умут
Уцюзлер
Ури
Туыгун
Тутмац
Турерак
Тевекли
Тепегорен
Телликайа
Текнецик
Таслица
Тасконак
Тасдондурен
Сивритепе
Синин
Севиндик
Савацик
Сармац
Сарийапрак
Сапаконак
Салигол
Сакалар
Пурс
Пилтинис
Перкис
Пармаккапи
Папан
Араз
Репетик
Ортанца
Ормели
Онагил
Огулдами
Невент
Недрукдамлари
Мустафабеы
Мураталди
Молланукус
Мецбурабат
Куымали
Димкосни
Курубас
Козлуца
Косккоы
Фарук
Копрулер
Колсатан
Кизилтас
Кизилмеыдан
Кйицак
Кит
Кисран
Кирминис
Киркгецит
Киратли
Кевенли
Кецанис
Каймакли
Кайабогаз
Кавурма
Кавунцу
Кавак
Карпузалани
Карлийамац
Каракоц
Каракоц
Калецик
Испир
Испиндар
Искелекоы
Исикпинар
Икикоы
Ицме
Олян
Ирц
Индиванис
Емсери
Газине
Гатип
Гарник
Гацикоы
Гузелсу
Мирава
Гултепе
Гулецлер
Говелек
Голязи
Дони
Гоктаси
Гйимли
Гезийурт
Гендик
Гелбергасан
Гедикбаси
Геделова
Еркалди
Ерцек
Енгинсу
Емек
Елмали
Елемеги
Елацмаз
Екеце
Дузгорен
Енги
Долуцикин
Долайли
Докузбасак
Докузагац
Доганлар
Доаван
Диккайа
Диданис
Анаванк
Дерик
Дерик
Анзав
Дерекоы
Дегирмен
Дагёре
Дагсевен
Цу
Цорекли
Цомакли
Цобаноглу
Циторен
Цицканис
Цевизалан
Цемик
Кереванис
Цавустепе
Цатакдиби
Цамурлу
Цалян
Араник
Наник
Боюнпинар
Бостаници
Болмецали
Бисева
Билисова
Билги
Беюзуму
Бесикли
Беропаик
Белеси
Барис
Бардакци
Бакрацли
Баклатепе
Бакацик
Багрийаник
Парс
Айазпинар
Аталан
Поганис
Асагинарлица
Асагимоллагасан
Асагикесис
Асагикаймаз
Асагидебек
Асагидарнис
Асагицитли
Арканис
Аритопрак
Арису
Арикан
Андац
Алниак
Алацайар
Алабайир
Актас
Акрус
Акгол
Акбулут
Авзини
Агацкопру
Абали
Аладуз
Коклу
Гундоган
Акцабук
Елмацик
Елиацик
Исинли
Сайгин
Ян Мезра
Дере Баси
Капидаги
Гецерли
Басаран
Ятаган
Мулк
Угуререн
Коск
Бакимли
Цайирбаси
Асаги Бакрацли
Ялинагац
Текмал
Докузбасак
Юкари Цитли
Еникоск
Царпанак
Топактас
Асаги Горалан
Дегерименарки
Еницавус
Асагиайазца
Боялди
Беыкусаги
Иргатли
Морицек
Ески Емек
Яримагил
Сутлуце
Юкари Сутлуце
Кираги
Яримис
Адбалсинцан
Мустафабеы
Албенек
Гамуркесен
Ортакоы
Каратаг
Гасанкоц
Бозыигит
Онгун
Акин
Дагарцик
Коцгуден
Моллаусеыин
Цакир
Голесирне
Цилги
Агилдере
Довенцилер
Аринди
Есилюрт
Илги
Бинектаси
Таснацак
Дурак
Саригоз
Гурагац
Есерти
Балтици
Каракавак
Киразли
Тасалти
Топац
Оркоы
Екецек
Карадана
Текнецик
Айазпинар
Гурпинар
ЦатакРельеф:
Басет Даги (3431 m)
Цадир Даги (3408 m)
Пурома Даги (3403 m)
Мевзи Даги (3235 m)
Гуцари Даги (3181 m)
Баскаледаги Тепе (3170 m)
Картал Тепе (3123 m)
Коцкиран Даги (3108 m)
Карлидаг (3079 m)
Цат Даги (3063 m)
Цадир Даги (2986 m)
Кепирдаги Тепе (2969 m)
Каратас Тепе (2960 m)
Коц Даги (2943 m)
Сулун Даги (2937 m)
Коц Тепеси (2874 m)
Гок Даг (2855 m)
Сарибулак Даглари (2839 m)
Диданис Тепеси (2819 m)
Куцукерек Даги (2806 m)
Целесортепеси (2792 m)
Каравин Тепеси (2748 m)
Кус Даги (2734 m)
Беязтас Тепеси (2722 m)
Кеклик Даги (2720 m)
Сурдуз Даги (2703 m)
Кевипир Тепеси (2702 m)
Нацарабад Даглари (2696 m)
Беязпи (2686 m)
Гузелдере Гециди (2683 m)
Дегирмен Тепе (2670 m)
Актепе (2644 m)
Елтепе (2625 m)
Казан Даги (2615 m)
Базтепе (2603 m)
Деригелир Тепеси (2585 m)
Молласади Даги (2574 m)
Бинцеван Даги (2554 m)
Сари Даг (2544 m)
Гериали Даги (2542 m)
Дат Даги (2493 m)
Сеыгасан Тепе (2476 m)
Цевики Даги (2468 m)
Ганисипи Даги (2461 m)
Коцлу Даги (2433 m)
Рендомер Даги (2413 m)
Юварлактас Тепеси (2404 m)
Ресул Даги (2400 m)
Гирцеври Тепеси (2382 m)
Серизери Даги (2382 m)
Цадитасмис Даги (2377 m)
Каска Тепеси (2338 m)
Гогарамисам Даги (2306 m)
Цепер Тепеси (2292 m)
Ендек Тепе (2286 m)
Сийатас Тепеси (2258 m)
Аметбеы Сирти (2257 m)
Кирмизитас Тепе (2255 m)
Ескибаглар Сирти (2254 m)
Мусакент Тепе (2237 m)
Иргат Даги (2213 m)
Плангор Тепеси (2152 m)
Навсор Тепеси (2144 m)
Оглак Тепе (2052 m)
Цомаклибаба Тепе (2013 m)
Курубас Гециди (2005 m)
Асит Тепе (1975 m)
Кирмизи Сирт (1894 m)
Бол Даги (1880 m)
Елесуннет Даги (1840 m)
Зердек Богази (1840 m)
Куртделиги Тепеси (1760 m)
Еверел Дузлугу (1711 m)
Ицерицарпанак Адаси (1645 m)
Акдамар Адаси (1634 m)
Кутиртас Бурну (1634 m)
Царпанак Кайалари (1634 m)Гидрография:
Турна Голу
Говелек Голу
Цеген Голу
Бостаници Гол
Акгол
Цоплук Голети
Яылагоз Пинар
Киркир Пинар
Зийарет Пинар
Терсин Дереси
Сулбогази Дереси
Сике
Сатаксую
Нарлица Дереси
Киркгецит Дереси
Келан Дереси
Карасу Ирмаги
Гузелсу Цайи
Деданс Дереси
Цатаксую
Буюк Дере
Каракоц ДереПодводные объекты:
Пинарбаси Дузу (2034 m)