Скачать карту
Карта 200k--j38-13

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-13
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-13
НазваниеКарта 200k--j38-13
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3618
Высота3098
Размер файла 5.2 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая показывает территорию Турции.На этой карте обозначен город Татван. Присутствует город Гуроымак. На этой карте обозначен Изан. Присутствует Сирван. Вы найдёте тут Бацесарай. Показан Узюм. Присутствует Зузат. Присутствует Зигак. На этой карте обозначен Юмуртатепе. Показан Юмруккайа. Вы найдёте тут Юкариолек. Вы найдёте тут Юкаримеркук. Показан Юртици. Показан Юкарикарасу. На этой карте обозначен Юкарицеман. Показан Юкарибалцилар. Показан Гартико.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-12
Карта 200k--j37-18
Карта 200k--j37-24
Карта 200k--j38-07
Карта 200k--j38-08
Карта 200k--j38-14
Карта 200k--j38-19
Карта 200k--j38-20
Карта 100k--j37-048
Карта 100k--j37-060
Карта 100k--j37-072
Карта 100k--j37-084
Карта 100k--j38-037
Карта 100k--j38-038
Карта 100k--j38-039
Карта 100k--j38-049
Карта 100k--j38-050
Карта 100k--j38-051
Карта 100k--j38-061
Населённые пункты:
Татван (73222 чел.)
Гуроымак (25826 чел.)
Изан (15302 чел.)
Сирван (5510 чел.)
Бацесарай (3731 чел.)
Узюм (777 чел.)
Зузат
Зигак
Юмуртатепе
Юмруккайа
Юкариолек
Юкаримеркук
Юртици
Юкарикарасу
Юкарицеман
Юкарибалцилар
Гартико
Кензек
Ёлцулар
Ёлбилен
Ёлалан
Йгинкайа
Есилкайа
Енитопрак
Емисверен
Емислик
Елкиран
Елкенли
Яылаконак
Яыладаг
Яыик
Яссица
Ярону
Яримтепе
Яникцай
Верпан
Вастин
Варис
Устус
Услу
Яко
Улубеыли
Пас
Тузлуца
Тугкою
Тосунлу
Топтас
Токацли
Татлису
Татликайнак
Тасяка
Тастоп
Тарис
Диресук
Татали
Табанозу
Сузан
Сутдереси
Суруцулер
Сурс
Сумбан
Сулуязи
Сукранис
Согурт
Соганли
Сизор
Сирмацек
Сиринсаз
Сингирис
Симек
Сим
Силкам
Серус
Сарикум
Марии
Секелло
Седрес
Саридал
Сап
Саллица
Сакиз
Саменис
Доюмлу
Симос
Гайда
Пунс
Потервер
Полис
Гацимемет
Пинганис
Пертек
Пар
Папсин
Пакусан
Озпинар
Оымапинар
Осяк
Ортап
Ортаклар
Ортакапи
Орсак
Орманли
Оренлик
Сулудере
Оранис
Онак
Одунцулар
Одабаси
Обуз
Нувалацома
Ну
Нист
Нибин
Нернис
Наникас
Мут
Мускунус
Кавунлу
Мицканис
Мезраиварабин
Мерцик
Долусалким
Мавекан
Матлит
Мамудан
Маденкоы
Лирт
Яялар
Кутус
Кут
Кустаси
Куслук
Куслу
Куруяка
Курсунц
Кумус
Кавакдиби
Кумсар
Гариф
Котум
Коылуца
Коруклу
Дурсун
Кецели
Конуксайар
Кондудизан
Кокарсу
Коцыигит
Кизвак
Кйидузу
Кистоник
Сийамир
Киркбулак
Кир
Кирдиван
Киндиранис
Киндик
Кинали
Керненезир
Кепирли
Кепесур
Кемалан
Келок
Казапилор
Кайалар
Кайаисар
Кайас
Кавнос
Касикци
Карукан
Карлитепе
Карбасти
Карасу
Караца
Алаца
Инцирли
Калниз
Меыдан
Калели
Тосун
Исикорен
Тагасеган
Иристак
Инкоы
Инкоы
Ава
Инцекайа
Инцекайа
Илицак
Коллудере
Икизлер
Ицмели
Ицликавал
Урмуз
Урмуз
Урмас
Умус
Согуксу
Ороздере
Оп
Каркус
Изан
Ирп
Инзирот
Индинис
Евек
Еско
Гацизет
Гавкис
Гасбеы
Гарманли
Гармандовен
Гарат
Ганепуте
Ганелмали
Галензе
Гацуян
Гузелконак
Рестедар
Гурт
Гуран
Дибек
Гозлуце
Сутлу
Мурабит
Голлу
Текнецик
Раове
Гокцимен
Гокай
Цеврецик
Гермап
Генгиз
Фиряр
Евзит
Ескитатван
Ескицанис
Ердоган
Ент
Енип
Енгесор
Елмадали
Екинли
Дуган
Доруклу
Кема
Донертас
Догруца
Дирик
Дибекли
Дестетуван
Дирлик
Дергин
Дереагзи
Дереагзи
Дердис
Демиркапи
Дегирмитас
Асагиказанли
Далтепе
Далдере
Дагдиби
Цумус
Цум
Цукус
Цук
Чорс
Нонкас
Цокезязи
Цилга
Цигир
Цевре
Цевизлик
Цевизлибелен
Целтикли
Целикёлу
Целикан
Цатбайир
Цатакдегирмен
Цапкис
Цанакдузу
Цалидузу
Цалдузу
Дилек
Сарпкайа
Будакли
Будакли
Бозтепе
Бомбат
Симек
Болмедере
Болалан
Бизатун
Бирикар
Бирекум
Билгили
Бенекли
Басмакли
Балли
Балакан
Балабан
Айдиноцак
Авин
Авилцин
Авав
Аваток
Ортаца
Асагиолек
Кекликтепе
Асагиколбаси
Арвас
Арпит
Аринцик
Ардас
Аракин
Анталан
Андевин
Анакоы
Анадере
Алтинсац
Алтиндере
Албуцак
Алан
Аладана
Алацабук
Аксоган
Аксар
Аксар
Акрак
Аконус
Акилван
Акцайли
Акбйик
Акбас
Акацайар
Акис
Агин
Агилозу
Адабаг
Болметас
Тимар
Юва
Довенцик
Уысал
Баглама
Кардеслер
Евбарк
Татлица
Горенек
Буллупинар
Сутлуце
Голгелик
Торели
Бодуслу
Коцак
Казанц
Курулту
Дилметас
Гузелканак
Карсигецит
Барисик
Елмайака
Унлуце
Папаля
Кескин
Сунгурту
Кирис
Цицекли
Сисли
Доганяыла
Ири
Велигол
Алтинтас
Акяыла
Картал
Ясликавак
Багцилар
Гунеыйамац
Корулу
Дикметас
Кирхан
Лулис
Тугрул
Унсал
Аланцилар
Анапинар
Лалели
Коюнлу
Буляр
Мерцанли
Килрис
Поганик
Солуз
Тракя
Цума
Пусгуллу
Ахисар
Евцилер
Пасакоы
Акдере
Куцук Тас
Гарип
Иманли
Таптас
Озбекли
Орис
Алмаца
Таслидере
Конук
Дери
Куцук Коы
Пинарбаси
Сенлер
Огузели
Менгене
Сус
Гузелели
Юкари Колбаси
Корук
Ялнизцам
Дегерменалти
Юмуртатепе
Екинли
Селербеы
Усрев Паса Ган
Доганци
Донертас
Гунтепе
Коруклу
Улусоы
Цавуслар
Цайирону
Оренлик
Бестас
Кайнарца
Едиверен
Унцулар
Гувенли
Емек
Копруцек
Пекмез
Сандикли
Кавак
Дегирменбаси
Карацали
Оруцлу
Цаталтепе
Арили
Цамалти
Гуресли
Тасдемир
Ёнцабаси
Кайапинар
Топ
Орен
Дузце
Ермени
Дегирмен
Едикардес
Саманёлу
Будакли
Ёгуртцу
Мезикарцин
Каписую
Япракли
Акдик
Веримли
Цалисканиар
Тасевлер
Агацли
Багисли
Кайалар
Дурак
Кеклик
Карадал
Ёлбаси
Арпали
Язмали
Касиклар
Цицекли
Пелитли
Гокце
Олцулу
Кавал
Актай
Копру
Ирп
Лулусук
Таси
Мезра
Гедик
Озенли
Екинтепе
Айранци
Дайилар
Оцак
Куслуца
Озтопрак
Бесили
Топлуца
Карабйик
Акцаконак
Селим
Еренцик
Уре
Догрулар
Карадуман
Есенлер
Куран
Цатакдегирмен
Акца
Кайали
Калканли
Нирпан
Яылали
Коюнлу
Елмацик
Елмали
Килимли
Урунверен
Ментван
Канатли
Япаги
Басакли
Багбаси
Берекет
Гувендик
Алянак
Туглу
Завийеце
Уцанкайа
Кайаделер
Цакиркайа
Икиздере
Каймакли
Озлуце
Кепенек
Зулул
Кагинли
Устабаси
Долуца
Багмесе
Узумлу
Зевийагаве
Акбас
Канийамеран
Цайирли
Капали
Бугдайли
Аридаг
Акцали
Кулабик
Байрамалан
Бескайа
Деликтас
Дере
Отлак
Дикме
Уцанкус
Гарибат
Ягмурлу
Колбаси
Язиконак
Куцки
Зиинари
Деринцай
Гулпинар
Отлук
Дергавил
Аритас
Ямацли
Сулуязи
Налликайа
Бардацик
Килвен
Юкари Кистал
Асаги Кистал
Туылуце
БитлисРельеф:
Итийарсагап Даги (3438 m)
Гасундаги (3320 m)
Гасанбесир Тепеси (3237 m)
Карабет Гециди (3114 m)
Кепце Даги (3082 m)
Кавуссагап Даглари (3018 m)
Немрут Даги (2948 m)
Алацабук Даги (2818 m)
Пинар Даги (2811 m)
Мирцелдин Даги (2755 m)
Кавуссагапдаги Тепе (2749 m)
Петек Даги (2748 m)
Зийарет Тепе (2703 m)
Кавуссагап Даглари (2620 m)
Варисер Тепеси (2572 m)
Кирмизитас Тепе (2505 m)
Серкац Тепе (2469 m)
Капили Даги (2435 m)
Гасобесир Тепеси (2396 m)
Немрут Кратори (2345 m)
Догруёл Даги (2342 m)
Сини Даги (2297 m)
Гозели Даги (2283 m)
Варис Бурну (2261 m)
Секил Даглари (2251 m)
Курукавал Тепе (2220 m)
Каратас Тепе (2206 m)
Курулавал Даги (2183 m)
Кел Тепе (2167 m)
Гапдаги Тепе (2110 m)
Кускункиран Гециди (2095 m)
Гастери Моунтаинс (2023 m)
Гаватарик Тепеси (1953 m)
Карз Даги (1925 m)
Варан Тепе (1915 m)
Ков Даги (1910 m)
Кизван Даги (1906 m)
Кантарла Т (1897 m)
Девебоыну Яримадаси (1676 m)
Суцит Бурну (1662 m)
Кузу Адаси (1634 m)
Авду Адалари (1634 m)
Юва Бурну (1634 m)
Ин Бурну (1634 m)
Бадем Бурну (1634 m)
Куцкас Бурну (1634 m)
Пармак Бурну (1634 m)
Панор Даги (1345 m)
Куран Даги (1324 m)
Сисер Тепе (1313 m)
Бацадаг (1283 m)
Биллоки Даги (1230 m)Гидрография:
Девебоыну Корфези
Баг Корфези
Ван
Немрут Голу
Кесан Дереси
Карз Дереси
Ириц Дереси
Икизтаси Дереси
Гузел Дере
Гузел Дере
Целтикли Дереси
Цали Дере
Буюк Дере
Бацесарай Цайи
Акис Дереси
Ада Дере