Скачать карту
Карта 200k--j38-11

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-11
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-11
НазваниеКарта 200k--j38-11
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3626
Высота3094
Размер файла 6.6 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныАрмения
Азербайджан
Иран
ЯзыкРусский
Эта карта содержит территорию Армении, Азербайджана, Ирана.Показан город Капан. Показан Ордубад. Присутствует Зангилан. Показан Миндживан. Присутствует Агарак. Вы найдёте тут Мегри. Вы найдёте тут Дзорастан. Присутствует Золме. На этой карте обозначен Вартанабад. На этой карте обозначен Тули. Показан Шояабад. Вы найдёте тут Кври Чай. Присутствует Кешлак-Е Ешкали. Присутствует Мина Даги. Присутствует Ковр-Е Паьин. Показан Инйе. Показан Еыран Али Шамлу.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-10
Карта 200k--j38-12
Карта американской армии лист nj38-3
Карта американской армии лист nj38-4
Карта 100k--j38-032
Карта 100k--j38-033
Карта 100k--j38-034
Карта 100k--j38-035
Карта 100k--j38-044
Карта 100k--j38-045
Карта 100k--j38-046
Карта 001m--j38
Населённые пункты:
Капан (33160 чел.)
Ордубад (9781 чел.)
Зангилан (7483 чел.)
Миндживан (6353 чел.)
Агарак (4707 чел.)
Мегри (4540 чел.)
Дзорастан (1034 чел.)
Золме
Вартанабад
Тули
Шояабад
Кври Чай
Кешлак-Е Ешкали
Мина Даги
Ковр-Е Паьин
Инйе
Еыран Али Шамлу
Гуж
Гандом Нан
Даранек
Балан
Биране
Узи
Уяк Канди
Тазканд
Ширнек
Сеыед Лар
Серик
Сари Дара
Садек Беыглу
Каре Тикалу
Голашлу
Хвоы Наруд
Карванлу
Гасан Беыглу
Голдур
Гавиран
Бандарик
Беруз
Аьинелу
Гам Нешин
Оман
Кешиш Кешлак
Керишан
Кале Гунеы
Какалу
Али Баба
Ша Еыдар
Алиабад
Довйенаб
Еыдар Канлу-Е Софла
Ченакчи-Е Оля
Янан Лу
Кешлак-Е Арамане
Ялсун
Кешлак-Е Хураша
Кул Ахир
Асталак
Дабири
Кешлак-Е Нуаки
Новй Мер
Назар Канди
Миане
Раим Кешлак
Каречи-Е Мадани
Тилкари
Алефабад
Лале Беян
Сараярлу
Баразин
Дулаб-Е Каванлу
Теымур Беыглу
Мамудабад
Ейран Дуст
Сорхе Каран
Юсофлу
Яралуйе
Винак
Вайкан
Варазкан
Ванестан
Юзи
Озан
Оштубин
Ту Али-Е Софла
Ту Али-Е Оля
Тазе Канд
Тазе Канд
Тавил
Татар-Е Софла
Татар-Е Оля
Сетан
Сураджар-Тапа
Сиа Руд
Шеых Осеынлу
Шеых Амадлу
Шаб Хане
Сарыхан
Сангин
Раштин
Квртлар
Квлан
Чулахеыр
Кешлак
Кашовкчи
Кара Квч-Е Минбаши
Каре Квч
Каре Дарак
Пир Болаги
Песянлу
Панавар
Оруй
Оврготин
Новйе Де-Е Шояи
Напоште
Намнак
Наби Ян
Муса Канди
Мисан
Мазгар
Масйедлу
Машгади Гасан Лу
Машгади Гасанлу
Марзруд
Марданкуом
Малек Талеш
Малек Куозат
Макиди
Мамуд Кахи
Мафруз Лу
Лилаб
Ламе Еслам-Е Бала
Ламе-Е Арамене
Куре Зек
Куян
Ковр-Е Бала
Кордашт
Комар-Е Паьин
Комар-Е Бала
Харванак
Харил
Ханека
Каранган
Каванак
Кардвойин
Калу
Каласур
Калам
Калале-Е Паин
Калале-Е Бала
Калале
Ка Кавар
Ёнд
Ири-Е Софла
Илан Каш
Уч
Еыдар Канлу-Е Оля
Гази Канди
Гарман Аб
Канз Руд
Евли
Осгелу
Емарат
Ебриг
Ебраим Сами
Дузал
Дуст Ашена
Донга
Дишгадаки
Динавар
Дастйерд
Даш Баш
Даш Араси
Дари Лу
Дарана
Дамирчи Канди
Чубе Дарак-Е Паьин
Чупе Дарак
Чай Канди
Буыдуз
Боне Каги
Барзандик
Бала Санг
Аван Сар
Ован
Астмал
Ашеклу
Арпалых
Ардешир
Баразин
Акан
Агамиры
Анвик
Аник
Али Болаги
Алиабад
Алерд
Алавик
Алаюйе
Амадлу
Амадабад
Агвийе
Аг Канди
Аббасабад
Зор
Зиланли
Зангелан
Юсифлар
Юсифбеыли
Юхары Емезли
Юxари Моллу
Юxари Xоцамусаxли
Юхары Андамич
Вежнали
Венетли
Уласли
Удгюн
Турабад
Тири
Тинли
Тинли
Татар
Таракема
Суюнуш-Ага
Собу
Шотланлы
Шотарыз
Шайыфлы
Сарифан
Шахвелли
Шафибеыли
Силали
Сеыдляр
Сарыл
Сарай
Салдас
Роздере
Рабенд
Поладлы
Пазмари
Орта Емезли
Ордекли
Нюснюс
Нийазквлулар
Нигиде
Наджафляр
Мюсканлы
Муганли
Муганли
Муганли
Мирзагасанли
Мирляр
Мешадиисмаиллы
Меликли
Мехрили
Масталыбеыли
Маммедбеыли
Мемер
Малаткесин
Курд Маризли
Кирак Муслан
Куюдерехештаб
Квмлак
Коллугислак
Кийасли
Хурама
Xумарли
Xоцаган
Гавали
Xанлик
Кетам
Кецикли
Казян
Казанци
Каруджих
Каргулу
Каралар
Каракуоюнлу
Карагез
Карагол
Карадере
Карабаба
Искендербеыли
Ичари Мушлан
Гюнкышлак
Гусеынушагы
Гилиджан
Гоыйал
Геяли
Геяли
Генлик
Генанлы
Вайсалли
Гюдакляр
Гамзалы
Гал
Гациалили
Ферджан
Емирханлы
Ефендиляр
Цанбар
Джахангирбеыли
Джафаркулуушагы
Дюман
Дондарли
Дерзили
Демирчиляр
Деллякли
Цуллу
Чопедере
Черели
Цай Тумас
Бурунлу
Боюнагяр
Гилатах
Бешдали
Бартаз
Балликая
Багарли
Бабайлы
Ашагы Емезли
Ашагы-Моллу
Асаги Xоцамусаxли
Ашагы Андамич
Алыбеыли Вторые
Юхары Алибеыли
Алтынчы
Алакуршак
Аладин
Агкенд
Агбиз
Икинци Агали
Ашага Агалы
Биринци Агали
Абилца
Егвард
Егег
Верин Вачаган
Верин Хотанан
Верин Гиратьаг
Верин Гёдакьлу
Верин Ганд
Варданидзор
Ванк
Варавар
Ужанис
Унут
Цав
Таштун
Срашен
Сюникь
Шванидзор
Шрвенанць
Шишкерт
Шикаог
Шггаршик
Севакьар
Пхрут
Пьирлу
Пирдаудан
Пьайаган
Охтар
Вогйи
Нювади
Норашеник
Неркьин Хотанан
Неркьин Гиратьаг
Неркьин Гёдакьлу
Неркьин Ганд
Мусаллам
Катьнаррат
Маралзами
Личкь
Леррнадзор
Леваз
Кьюрут
Курис
Кучума
Кьирс
Хдранць
Халай
Кьефашен
Кавчут
Каварт
Кард
Карчеван
Ггаратгга
Калер
Кагнут
Кьаяран
Гудемнис
Гомаран
Геги
Геггануш
Йибиллу
Доврус
Дицьмайри
Давить Бек
Чьобанлу
Чьайкьенд
Чьапни
Чьанахчьи
Чакатен
Багарлу
Айгедзор
Авсарлу
Арцваник
Арраядзор
Антаррашат
Алдара
Аябай
Агарак
Айылу
Гаятьин
Кянза
Ерандзор
Ходжам Саклы
Карачиман
Кийаслы
Кавдадик
Хамадан
Шояи Лу
Бабай Лу
Киргилу
Санджараваз
Чириш
Сухан
Хордзор
Ачхлу
Барабатьум
Новое
Емазлу
Инйевар
Чуллу
Геггаванкь
Маризли
Гартиз
Кьаяранць
Сизнак
Дул
Квлан
Даш Арай
Ебрик-Е Софла
Пир Лар
Овч-Е Оля
Овч-Е Софла
Голгин
Берне Дел
Лате Де
Киарак
Гелусанг
Кур-Е Паин
Кврчи-Е Амадабад
Ебраим Беыглу
Ламе Еслам-Е Паьин
Хунируд
Сари Ялу
Сариялу
Ури
Алванк
Каргаран
Ебрик-Е Ядид
Ардукин
Нурдуз
Шасаван
Енги Кешлак
Тирван
Сардаб
Каре Товпрак
Леман
Хода Афарин
Хайлар
Карим Хани
Еыран Али Хане
Чешмекан
Чарик
Баллуйе
Топ
Худаферин
Зонбалан
Каре Таппе
Каре Гуни
Гайек-Е Оля
Гайек-Е Софла
Куме
Куоли Канди
Пеыраван
Тазе Канд
Зиага
Тук
Пир ГадианРельеф:
Капутюг Лерр (3904 m)
Гора Параван (3825 m)
Перевал Ай-Чангал (3707 m)
Арамазд Лерр (3392 m)
Нагапет Лерр (3375 m)
Тарракатар Лерр (3277 m)
Хуступь Лерр (3214 m)
Кьаяранць Леррнагагать (3179 m)
Баргушати Леррнашгтьа (3169 m)
Союк Даги (3147 m)
Баггацьсар Лерр (3101 m)
Гора Чимян (3048 m)
Чгнавор Лерр (3024 m)
Катар Лерр (3012 m)
Ку-Е Зинканлу (2896 m)
Ку-Е Сарпе Дарре (2845 m)
Ку-Е Каре Мут (2827 m)
Кабах Таппе (2802 m)
Сайграм Даг (2748 m)
Ку-Е Тарварди (2730 m)
Ку-Е Тупхане (2714 m)
Ку-Е Кандаранбаши (2705 m)
Саркидаг (2697 m)
Гора Шишкерт (2375 m)
Гора Пьяс-Баши (2581 m)
Ку-Е Агадаш (2555 m)
Амар (2543 m)
Таштуни Леррнанцькь (2483 m)
Мегру Леррнашгтьа (2458 m)
Чичакли Даг (2425 m)
Ку-Е Дусте Ша (2275 m)
Бартьас Лерр (2269 m)
Сеыед Ябраьил Даги (2197 m)
Казан Даг (2183 m)
Ку-Е Караний Дарре (1901 m)
Ку-Е Сари Болаг (1870 m)
Ку-Е Фатеме Ханум (1847 m)
Ку-Е Каяр (1731 m)
Агйигин Лерр (1783 m)
Гора Кызылванк (1760 m)
Боз Кале (1693 m)
Ку-Е Далан Каш (1488 m)
Арядзори Леррнер (1482 m)
Кадюрте Баши (1410 m)
Екбал (1357 m)
Вине Даги (1287 m)
Сал (1265 m)
Громан Кай (1252 m)
Янгал Даги (1251 m)
Гаре Сар (1126 m)
Дарре-Е Тити (810 m)
Ганй-Е Али Даш (780 m)
Гавали Даги (436 m)
Еттегад-Е Ямаир-Е Шоврави (389 m)
Хребет Кара-Тканлы (363 m)
Язире-Е Буьидуз (350 m)Гидрография:
Гаййилар Чай
Ири Чай
Илкане Чай
Воротан
Вогйи
Кьашуни
Ордубад Цайи
Акяра
Нювади
Мегри
Малев
Ачанан
Гярд
Геги
Астазур
Карав-Гет
Хачьинчьай
Кири Су
Шикаог
Цав
Геггануш
Каурд
Нул Дарре
Рудхане-Е Оч-Е Оля
Олокне Чай
Рудхане-Е Каранган
Рудхане-Е Марданкуом
Калбир Чай
Ав-Е Арсин Чай
Цаxмакцай
Майдандереси
Арсуфса Чай