Скачать карту
Карта 200k--j38-10

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-10
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-10
НазваниеКарта 200k--j38-10
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3612
Высота3089
Размер файла 5.2 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныАрмения
Азербайджан
Иран
ЯзыкРусский
Данная карта демонстрирует территорию Армении, Азербайджана, Ирана.На этой карте обозначен город Нахичевань. Вы найдёте тут город Кара Зиаь Од Дин. Показан Джульфа. Показан Шамидаран. Присутствует Ановшираван. Присутствует Канат-Е Мирза Ялил. Присутствует Чай Касан. На этой карте обозначен Чахмаклуьи-Е Софла. Вы найдёте тут Кезел Даги. Показан Каре Галаси Даг. Присутствует Углани Галаси Даг. На этой карте обозначен Нок Даг. Показан Каре Даг. Показан Гашга Даг. На этой карте обозначен Дадай. Вы найдёте тут Шарак-Е Арас. Вы найдёте тут Куовм Кариз.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-09
Карта 200k--j38-11
Карта американской армии лист nj38-3
Карта 100k--j38-031
Карта 100k--j38-032
Карта 100k--j38-033
Карта 100k--j38-043
Карта 100k--j38-044
Карта 100k--j38-045
Карта 001m--j38
Населённые пункты:
Нахичевань (64754 чел.)
Кара Зиаь Од Дин (31947 чел.)
Джульфа (10820 чел.)
Шамидаран
Ановшираван
Канат-Е Мирза Ялил
Чай Касан
Чахмаклуьи-Е Софла
Кезел Даги
Каре Галаси Даг
Углани Галаси Даг
Нок Даг
Каре Даг
Гашга Даг
Дадай
Шарак-Е Арас
Куовм Кариз
Була Мач Кариз
Карквлук
Есламабад
Кеыкай
Шеыблу-Е Паьин
Канбар Канди
Хане-Е Бедашт
Молла Канди
Карамабад
Кир Канди
Кале Юк
Азиз Канди
Абд Ол Али Канди
Садд-Е Арас
Гиван
Чату Канди
Ямалабад
Торшаб
Пиле Савар
Заран
Асли Канд-Е Паьин
Шамкуолу-Е Оля
Сади
Мулу
Каве Хане-Е Габиб
Амирабад
Сардкан
Бизанде
Нани Кая
Дел
Етезадийе
Карни Ярек
Зангелан-Е Бала
Пуфабад
Кариз
Ханека
Маркеше
Дамдама
Самилабад
Кезелче Гол
Торамиш
Гак Вердиабад
Талеб Голи
Алван
Квюнлу
Гавистун
Хане Сар
Пир Ешак
Енгейе-Е Садат
Дабири
Юсоф Канди
Ерис
Ведик
Маракан
Камалабад
Квч Али Канди
Квчаш
Канат-Е Бакер Беык
Кара Канди
Кара Таппе
Кани Кая
Таерабад
Ширин Болаг
Шир Могаммад
Дизай-Е Гатам Хан
Еыдарабад
Гакверди
Осеын Беыглу
Осеын Хан Канди
Осеынабад
Гаййи Амад Канди
Таппе Баши
Тазе Кариз-Е Шамкуолу
Беыг Дарвиш
Бабелабад
Бабертин-Е Софла
Алла Верди Канди
Зал
Екан-Е Кариз-Е Софла
Тазе Канд
Таппеси Далик
Тай Хатун
Сиа Баз
Шоя
Ша Болаги
Квршаклу
Гийас
Кезел Кешлак
Кеыкай
Кешлак
Карквлук-Е Паьин
Карквлук-Е Бала
Пир Ядегар
Пир Канди
Пана Канди
Урта Канд
Орян Таппе
Оруй-Е Могаммад Канди
Назок-Е Паьин
Назок-Е Бала
Мозаффарабад
Миаб
Ливарян
Ёлфа
Олак
Гарзанд-Е Атик
Гаййилар
Гол Фарай
Гаргар-Е Софла
Галин Кая
Ивовгли
Дарандаш
Даран
Чурс
Беык Ян
Али Назар
Аламдар
Амадабад
Зеынаддин
Юxари Узуноба
Юхары Ленинабад
Юxари Аза
Юхары Айлис
Енийол
Яыджы
Яримца
Вененд
Валавар
Уступу
Урмис
Унус
Тумбул
Тиви
Теываз
Сурамелик
Советабад
Сираб
Сиxмамуд
Суруд
Шекярабад
Салтаx
Сабиркенд
Парагацай
Парага
Орудждиза
Нюргют
Норашен
Неграм
Назарабад
Насервас
Нагажир
Наджав-Али-Бек-Диза
Мясниковабад
Милаx
Мазря
Лякетаг
Кизилца
Кюзнут
Асаги Гултапа
Кялаки
Кошадиза
Кошадиза
Куоруглар
Кирна
Xурс
Xокесис
Ханаках
Халилли
Кяримкули-Диза
Казанци
Караханбеыли
Каракала
Карачик
Калантардиза
Кагаб
Кал
Гиланцай
Кеыник
Гацивар
Джуга
Цамалдин
Дюылюндиза
Дюылюн
Дирнис
Диза
Дисар
Дидивар
Дости
Дар
Данакирт
Чешмабасар
Чапайевка
Цагна
Булган
Бист
Биляв
Боюк Дуз
Башдиза
Бананийар
Бахруд
Бадашхан
Тазакенд
Ашагы Узуноба
Ленинабад
Асаги Аза
Ашагы Айлис
Аразин
Аравса
Аляги
Алагозмазра
Агры
Абракунис
Мирза Гасан
Есмаил Каризи
Шамар
Кур Болаг
Зангелан-Е Паьин
Абдолла Канд
Зареан
Билевар
Еыв Овгли
Авендин
Маразад
Авшар
Ерси
Завийе
Селгерд
Корраб
Каре Болаг
Мизаб
Бабертин-Е Оля
Сиа Саран
Енгйе Садат
Кале Зир
Ак Болаг
Шамкуолу-Е Софла
Могулу
Асли Канд
Хваю
Чахмаглу
Квч Канди
Инче Дарреси
Диванхане
Иланлу
Гасан Канди
Сахтеман
Мирза Канди
Шеыблу-Е Бала
Квтан
Назар Хан
Цавадабад
Хачапарах
Ярпаглы
Кела-Камар
Нижний Анзыр
Средний Анзыр
Бяглиаты
Тилляк
Хорна
Гоыдара
Бояхмед
Агдере
Ямхана
Гойлар
Паланг Гур
Кариз-Е Паьин
Кезел Ванг
Кара Болаг
Сирабад
Беыг Яван
Иделу-Е Паьин
Шур Кариз
Абдол Осеын Канди
Калаш
Хазанга
Кале Юк
Шарак-Е Гиван
Назок-Е Паьин
Аббасали Канди
Квч Канди-Е Корд
Бакер Канди
Ша Пасанд
Еылак
Кешлак Калар
Гаргар-Е Оля
Шеых Гамзеали
Келид Даг
Саркеш
Каре Газ
Виран Баг
Шурйе-Е Осеынабад
Маракан
ГадишарРельеф:
Ггазангёл Лерр (3829 m)
Ерняк Лерр (3368 m)
Кийамаки Даг (2951 m)
Ку-Е Куолеынй (2900 m)
Ку-Е Кара Че (2833 m)
Перевал Ешак-Меыданы (2814 m)
Гора Гюы-Даг (2720 m)
Ку-Е Ардавай (2623 m)
Ку-Е Кара Говз (2474 m)
Гора Потыкин-Гядын (2441 m)
Иландаг (2415 m)
Маснис Даги (2314 m)
Гарзанд Даг (2303 m)
Ку-Е Деван Даг (2249 m)
Гора Гавахлыдаг (2238 m)
Каранлик Даги (2178 m)
Ку-Е Ялйе Даг (2063 m)
Ку-Е Гунсар (2026 m)
Гора Далиг-Даш (2003 m)
Гора Чолон-Даг (1995 m)
Дарре-Е Дизе (1995 m)
Даридаг (1927 m)
Гора Гаджи-Чешмань-Даг (1905 m)
Гора Ариглю-Дара (1881 m)
Ку-Е Аг Даг (1836 m)
Перевал Пягляр (1827 m)
Гора Нагаджир (1807 m)
Ку-Е Квчаш (1803 m)
Ку-Е Алибаши (1752 m)
Гора Дузи-Балганш (1752 m)
Гора Севалям (1746 m)
Ку-Е Хун Дамир (1727 m)
Ку-Е Кара Болаг (1723 m)
Гора Дашбаши (1721 m)
Гора Гявак (1718 m)
Гора Чобан-Чхур (1702 m)
Ноxуддаг (1677 m)
Сафар Даг (1675 m)
Гора Асад-Кяф (1665 m)
Ку-Е Яша Гол (1618 m)
Гора Джендаг (1606 m)
Гече Даг (1599 m)
Ку-Е Гоша Агол (1586 m)
Гора Джараджур (1566 m)
Ку-Е Абдолла Канди (1566 m)
Реште-Е Гаче Даг (1549 m)
Гора Алинджа (1523 m)
Гора Ельты (1492 m)
Гора Норашен (1469 m)
Гора Тах-Чала (1463 m)
Караулxана Даги (1442 m)
Ку-Е Дарвиш Агол (1439 m)
Ку-Е Ялкутаран (1409 m)
Таппе Барде (1406 m)
Ивовгли Даг (1383 m)
Перевал Кара-Мулла (1370 m)
Кара Таппе (1366 m)
Ку-Е Ау (1366 m)
Гора Кешам-Даг (1313 m)
Гора Курт-Топасы (1311 m)
Морад Таппе (1281 m)
Ку-Е Кезкала (1272 m)
Ша Ашан Даг (1234 m)
Ку-Е Муши Ахар (1162 m)
Дуздаг (1153 m)
Ку-Е Полу Даги (1143 m)
Ак Даг (1142 m)
Тулки Таппе (1133 m)
Агдаг (1126 m)
Гора Мапарах (1114 m)
Таппе-Е Кермез (1106 m)
Ку-Е Дарре (1060 m)
Кезел Таппе (1076 m)
Ку-Е Гаммам Даг (1066 m)
Уй Таппе (972 m)
Киа Таппе (965 m)
Гора Кессан-Даг (934 m)
Гора Караултепе (919 m)
Приараксинскийе Равнины (820 m)
Боюк Дуз (811 m)
Ку-Е Уч Даг (763 m)
Язире-Е Чук (760 m)Гидрография:
Гганат-Е Еыдар Голи
Гганат-Е Хан
Гганат-Е Пирвали
Водохранилишче Гидроузла Аракс
Водохранилишче Неграмское
Водохранилишче Узуноба
Мажар
Источник Ногых
Ляктятак-Су
Чешме-Е Садат
Чешме-Е Гуза
Чешме-Е Насир
Чешме-Е Лар
Чешме-Е Шеых Дарвиш
Куотур Чай
Дарре Диз Чай
Ак Чай
Джагрычай
Ванандчай
Ордубад Цайи
Наxциванцай
Гиланцай
Дюглюнчай
Алинджачай
Гилян Чай
Гилян Чай
Сакарсу
Зогаласу
Айи Чай
Апенче Чай
Айи Чай
Зангебар Чай
Рудхане-Е Кара Чай