Скачать карту
Карта 200k--j38-07

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-07
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-07
НазваниеКарта 200k--j38-07
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3604
Высота3111
Размер файла 3.4 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая показывает территорию Турции.На этой карте обозначен город Патнос. На этой карте обозначен город Ахлат. Вы найдёте тут город Адилджеваз. На этой карте обозначен город Буланик. Показан город Малазгирт. Показан Зирекли. На этой карте обозначен Куслуца. Показан Ювадами. На этой карте обозначен Юртовен. Присутствует Юрекверен. Вы найдёте тут Юнцулер. Показан Юкарисупган. Присутствует Юкари Кицик. На этой карте обозначен Юкарикамисли. Вы найдёте тут Юкарикамисли. Показан Юкаригоцмез. На этой карте обозначен Юкаридуманли.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-12
Карта 200k--j38-08
Карта 100k--j37-036
Карта 100k--j37-048
Карта 100k--j38-025
Карта 100k--j38-026
Карта 100k--j38-027
Карта 100k--j38-037
Карта 100k--j38-038
Карта 100k--j38-039
Карта 001m--j38
Населённые пункты:
Патнос (87451 чел.)
Ахлат (64695 чел.)
Адилджеваз (52781 чел.)
Буланик (31430 чел.)
Малазгирт (26108 чел.)
Зирекли
Куслуца
Ювадами
Юртовен
Юрекверен
Юнцулер
Юкарисупган
Юкари Кицик
Юкарикамисли
Юкарикамисли
Юкаригоцмез
Юкаридуманли
Ёнцали
Ёлгозлер
Ёлцати
Ёкусбаси
Ёгуртемез
Еникопру
Емисен
Язбаси
Ярамис
Узунгун
Узунца
Узгорур
Услуца
Уркут
Тонус
Токлулар
Тегут
Татлица
Татаргази
Таскин
Ташарман
Тараванк
Тапаванк
Танели
Сусуз
Сулуца
Султанли
Судонду
Согутлу
Сирадере
Сеырантепе
Серинбайир
Селекутлу
Сеиттаир
Сатирлар
Сарка
Сарису
Сарипинар
Саридавут
Сагрица
Рустемгедик
Пизунк
Пийонк
Пиромер
Пиран
Озкавак
Оздемир
Овакисла
Овацик
Отлуязи
Оренсар
Оренкент
Оренгази
Окцуган
Одакоы
Нуреттин
Нуреттин
Назик
Мусалла
Моллакент
Моллаибраим
Моллафадил
Молладерман
Моллабаки
Мезреакоы
Мезик
Месцитли
Меикпиран
Меикмеманли
Маник
Лиц
Лаладаги
Кустийан
Кушане
Куруяка
Курганли
Курекли
Кулцак
Кирклар
Куфри
Котанли
Косуцу
Коселер
Копруёлу
Конакбеыи
Комик
Коцаклар
Ури
Кизкапан
Кизилюсуф
Ялцинкайа
Кирс
Киркгозе
Кириккайа
Киранлик
Килицци
Кесан
Кекерли
Кеболан
Казлигол
Касимийе
Касдиби
Карсийака
Каратоклу
Каракую
Караколкоы
Каракоц
Каракайа
Карак
Карагасан
Карацавиран
Караали
Караагил
Кале
Канцикли
Камисван
Ипекцайир
Осгелди
Инин
Гасук
Гасретпинар
Гармантепе
Ганоглу
Ганцагиз
Гацли
Гацилар
Гузелсу
Гуверцинли
Доганбеы
Гунюрду
Гундузу
Гумуспинар
Гултепе
Гуллуова
Гулкору
Каравит
Голяни
Голгорен
Голагили
Кубик
Генцали
Есенлик
Ерсонк
Еркецли
Ерикбаги
Ерентепе
Елмакайа
Дузцели
Бесцатак
Долабас
Догансу
Дизгинкале
Диздар
Диримпинар
Девелик
Дерик
Демирци
Дегирмендузу
Цукуртарла
Цукурбаг
Цитак
Цинарарди
Цигангир
Бурцукайа
Цемалеттин
Цайирдере
Цайгелди
Цавус
Цанкуртаран
Цаник
Цанакяыла
Цамурлу
Цалапли
Цакирбеы
Бунгулдек
Будакли
Будак
Бозяр
Бозоглак
Боыцапкин
Бостанкайа
Битли
Бекиран
Бастарла
Балтацик
Балоту
Бацедере
Айгирголу
Айдинлар
Асагисупган
Асагикамисли
Ескийол
Арсланкайа
Армутлу
Ари
Араконак
Арадере
Андацли
Аляр
Алтинолук
Аликан
Алибонцо
Алибонца
Алагез
Еренце
Актузла
Акорен
Дереици
Акдилек
Оневлер
Агцавиран
Юрцевен
Адивар
Гунбатмаз
Адалетабат
Адаксу
Абри
Абдуллабеы
Абдалбеязит
Кускайа
Цицек
Онбасилар
Есилюрт
Казан
Куцак
Багбаси
Дагалан
Цапутлу
Саридибек
Есенбел
Кецелбаба
Гокцеали
Цатмаолук
Демирорен
Едремит
Гуллуце
Тепели
Гунбели
Кизилтепе
Уцаймак
Акемис
Зинциркале
Балтацик
Асагигомез
Ескиконак
Зийарет
Акцаорен
Исар
Алатай
Орендик
Еырилмаз
Орентас
Карасеы
Язлик
Будакли
Кисикли
Йлдиз
Кагитлар
Голусту
Соганли
Улудере
Даници
Киркдонум
Еникоы
Баце
Куцукбаце
Гедикпинар
Цаталагзи
Киналикоц
Дилбурну
Юнорен
Тасусту
Карагасан
Огужан
Магалцик
Секерова
Гултепе
Дедеагац
Асаги Кицик
Аликалкан
Камисли
Йландереси
Байрамли
Атмаца
Пинарцик
Ардиц
Дузалан
Ибраим
Гулцимен
Ирбе
ДуруцакРельеф:
Суепган Даги (4058 m)
Бузкайа Даги (3442 m)
Кирксеит Тепе (3384 m)
Кецел Даги (2824 m)
Билицан Даглари (2448 m)
Думанли Даг (2441 m)
Кирцагол Даги (2402 m)
Дунягорен Тепеси (2300 m)
Якупага Даги (2292 m)
Зийарет Даги (2290 m)
Дурак Тепе (2248 m)
Актас Тепеси (2241 m)
Якупага Даглари (2224 m)
Авникалеси Тепе (2189 m)
Топ Даги (2138 m)
Булутпинар Даги (2117 m)
Тирнакдаги Тепеси (2106 m)
Имам Тепе (2093 m)
Колонго Тепеси (2064 m)
Кузулук (1998 m)
Сеылицик Даги (1996 m)
Лала Даги (1963 m)
Бицаре Тепе (1937 m)
Беязтас Тепе (1885 m)
Зийарет Даги (1852 m)
Сеитдузу (1844 m)
Галис Тепеси (1833 m)
Гиресор Тепе (1732 m)
Зирнак Тепе (1690 m)
Токлу Даги (1673 m)
Зийарет Тепеси (1669 m)
Алаца Тепе (1664 m)
Кизтаси Бурну (1634 m)
Искеле Бурну (1634 m)
Буланик Оваси (1625 m)Гидрография:
Содали Гол
Назик Голу
Гацли Голу
Батмис Голу
Айгир Голу
Беяз Гол
Еникопру Цайи
Сансу Дереси
Коцасу Цай
Каракайа Дере
Инисгайи
Еронексую
Гоксу Дереси
Дерин Дере
Цем Дере
Каракайа Дереси