Скачать карту
Карта 200k--j38-06

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-06
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-06
НазваниеКарта 200k--j38-06
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3565
Высота3107
Размер файла 4 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныАзербайджан
Иран
ЯзыкРусский

Комментарии

2017-01-24 10:37:03
klass
Перед вами карта, которая показывает территорию Азербайджана, Ирана.Показан город Парсабад. Вы найдёте тут Йебраил. На этой карте обозначен Мартуни. Показан Орадиз. На этой карте обозначен Гадрут. Вы найдёте тут Орцоникидзе. На этой карте обозначен Араз Дилагарда. Показан Фарай Кешлак. Вы найдёте тут Кешлак-Е Айи Ешме. На этой карте обозначен Еын Али. Присутствует Гаййи Могаррам. Показан Кешлак-Е Халифелу. Показан Халифелу Канди. На этой карте обозначен Кешлак-Е Гаййи Зеынал. Показан Кешлак-Е Гаййи Сарам. Вы найдёте тут Кешлак-Е Гайй Сафарали. Присутствует Коре Кешлак-Е Гайй Еман Али.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-05
Карта 200k--j38-11
Карта 200k--j38-12
Карта 200k--j39-01
Карта 200k--j39-07
Карта 200k--k38-35
Карта 200k--k38-36
Карта 200k--k39-31
Карта американской армии лист nj38-4
Карта американской армии лист nj39-1
Карта американской армии лист nk38-12
Карта американской армии лист nk39-10
Карта 100k--j38-010
Карта 100k--j38-011
Карта 100k--j38-012
Карта 100k--j38-022
Карта 100k--j38-023
Карта 100k--j38-024
Карта 100k--j38-034
Населённые пункты:
Парсабад (101661 чел.)
Йебраил (8396 чел.)
Мартуни (5079 чел.)
Орадиз (2714 чел.)
Гадрут (2523 чел.)
Орцоникидзе (1557 чел.)
Араз Дилагарда (229 чел.)
Фарай Кешлак
Кешлак-Е Айи Ешме
Еын Али
Гаййи Могаррам
Кешлак-Е Халифелу
Халифелу Канди
Кешлак-Е Гаййи Зеынал
Кешлак-Е Гаййи Сарам
Кешлак-Е Гайй Сафарали
Коре Кешлак-Е Гайй Еман Али
Коре Кешлак-Е Гайй Иман
Кешлак-Е Гаййи Мамуд
Кешлак-Е Гайй Фатали
Марта-Е Годайлу
Омранабад
Ак Гавнах-Е Бала
Теымур
Барам Канди
Нур Могаммад Канди
Сефид Ак Кабак
Гайй Насир
Сурха Канди
Узун Таппе-Е Оля
Газар Канди Кешлаки
Деылагарда
Тупрак Канди
Кешлак-Е Осеын Ака
Ебраим Канди-Е Воста
Кешлак-Е Ебраим
Кешлак-Е Луле Дарре-Е Ямшид
Кешлак-Е Гайй Осеын Хан
Галлаябад
Мамудабад-Е Талекани
Боюк Ханлу
Паря Катли
Кара Даглу
Челавдар
Касили
Паре Ванлу
Айаз Канди
Шасун
Араблу Канди
Нурабад
Тазе Канд-Е Киан
Ююх Марянли
Ордуга-Е Земестани
Гуршад Канди
Казмабите
Торбат Канди
Кара Гул
Гавар Канди Кешлаки
Вали Мамили
Молла Канди
Кешлак-Е Могаммад
Мазд Далар
Мабуб Канди
Маган Ханлу
Луле Дарре
Гушлу
Гедайли
Курлар-Е Амади
Кара Кабак
Карар
Куовша Кешлак
Кври Чай
Куоли Беыглу-Е Васат
Куоли Беыглу-Е Бала
Куоли Беыглу-Е Паьин
Кешлак-Е Мирзе
Кешлак-Е Мерварз
Кешлак-Е Малек
Кешлак-Е Могганлу-Е Бакер Софла
Кешлак-Е Могганлу
Кешлак-Е Могаррам
Кешлак-Е Гол Амад-Е Сарви
Кешлак-Е Кара Таппе
Кешлак-Е Фараёлла
Кешлак-Е Ша Ханом
Кешлак-Е Зеынали-Е Вакил
Кешлак-Е Хан Али
Кешлак-Е Хан Ака Сарви
Кешлак-Е Осеын Собгани
Кешлак-Е Осеын Ака Наримани
Кешлак-Е Гасанали Ак Баш
Кешлак-Е Озилу
Кешлак-Е Гаййи Гашем
Кешлак-Е Гаййи Гашем-Е Аршад
Кешлак-Е Гаййи Фарман
Кешлак-Е Гаййи Сават
Кешлак-Е Гаййи Саддар
Кешлак-Е Гаййи Саддар
Кешлак-Е Гаййи Саддар
Кешлак-Е Гаййи Хан Галди
Кешлак-Е Гаййи Гасан
Кешлак-Е Гаййи Гасан
Кешлак-Е Гаййи Паша Хан
Кешлак-Е Гаййи Биш
Кешлак-Е Гаййи Бахтиар
Кешлак-Е Гаййи Бахтиар
Гаййи Байандор
Кешлак-Е Гаййи Бала Хан
Кешлак-Е Муса Хан
Кешлак-Е Гайй Камран
Кешлак-Е Гайй Голам
Кешлак-Е Гайй Талеб
Кешлак-Е Гайй Ширин Аршад
Кешлак-Е Ямшид-Е Мерварз
Кешлак-Е Тумар Могаррам
Кешлак-Е Торечи
Кешлак-Е Айаз-Е Сарви
Кешлак-Е Амир Хани
Кешлак Амир Ханлу-Е Кара Саккал
Кешлак Амир Ханлу-Е Гайй Шакар
Кешлак Амир Ханлу-Е Гайй Тапдук
Кешлак Амир Ханлу-Е Пол-Е Раман
Кешлак-Е Амади
Кешлак-Е Ак Дак
Кешлак-Е Айи Ешме-Е Нурамад
Кешлак-Е Айи Ешме-Е Осеын Ака
Кара Кабак-Е Софла
Кара Таканлу
Аламли Кешлак
Тумарлу
Тумар-Е Гаййи Ггаеб
Сеыф Ханлу
Сеыф Ханлу
Сеыф Ханлу
Сурутли
Солеыман Кешлаки
Максудлу-Е Бала
Кара Канлу
Кешлак-Е Гаййи Ханали
Дуст Канди
Халиллу
Халил Канди
Халаф Беыглу-Е Бала
Ханлар Кешлаки
Ханлар Кешлаки-Е Софла
Осеын Кешлаки
Осеын-Е Хаки
Гаййи Гасем-Е Носрат
Гаййи Наяфкуоли Кешлаки
Гаййи Моталлеб-Е Могганли
Мортеза Кешлак
Гаййи Сари
Гампа Гайй Ядолла
Гаййи Гасан
Гаййи Панялу
Кешлак-Е Гаййи Емами
Гаййи Иман Канди-Е Софла
Кешлак-Е Гаййи Руф
Кешлак-Е Ша Ханом-Е Еыдар
Гайй Асир Канди
Кешлак-Е Пара Гайй Бариш
Ялу
Тазегабад
Паланглу
Петлу Канди
Пара Кешлак
Бую-Е Васат
Буйе-Е Бала
Буйе-Е Паьин
Борран-Е Паьин
Багиш
Багешлу Канди
Кешлак-Е Айюб Раьис Беыглу
Айри Буяк
Идир-Е Бала
Овлтан
Овзун Таппе
Афйи
Есмаил Канди
Есламабад-Е Оля
Есламабад-Е Софла
Асад Канди-Е Оля
Асад Канди-Е Софла
Оруй Кешлак-Е Морад
Оруй Кешлак-Е Гайй Омран
Оруй Кешлак-Е Гайй Алмас Хан
Оруй Кешлак-Е Гайй Есмаил
Арг Дарре
Ебраимабад-Е Айирлу
Абили
Ебраим Канди-Е Софла
Али Кешлак
Ак Кабак
Келий Хани
Ак Кабак-Е Каралу Канди
Ак Кабак
Ак Кабак
Бак Али-Е Оля
Сари
Максудлу
Иранабад
Идир-Е Паьин
Ебраимабад
Айвазлу
Аслан Дуз
Алирезаабад-Е Кадим
Заргяр
Юсифджанлы
Юхары Яглевенд
Юхары Вейсалли
Юхары Сеидахмедли
Юхари Рафадинли
Юхары-Каракювендиклы
Ашаги Гюзляк
Юхары Айбасанлы
Юхары Абдурахманлы
Емишджан
Еддыбугукский
Ялпирахмедли
Ванк
Тякь
Цур
Трахтик
Тазакенд
Таталилар
Тагасер
Сулейманлы
Спитакшен
Советляр
Сос
Скобелевка
Шюкюрбеыли
Шейбей
Шекерджик
Шаумянкенд
Шах-Вердыляр
Шахсеван Второе
Шахсеван Третье
Шахсеван Первое
Сеидмахмудлу
Сариxанли
Сарванлар
Сардарли
Салманбеылы
Сафарша
Пирахмедли
Пеыгамбар
Папы
Нузгер
Новрузлу
Норашен
Мусабеыли
Муганлы
Моллавели
Молли-Магеррамлу
Мирзанагылы
Мирзаахведили
Минбасили
Минахорлу
Мердинли
Меликджанлы
Мехидли
Мирасали
Мамедазур
Махмудлы Второы
Махмудлу Третье
Биринци Мамудлу
Мачкалашен
Лекино
Юxари Курдмамудлу
Кюрдляр
Кюрдляр
Кислак
Куйджак
Куыбисев
Корган
Кочахмедли
Кийамандынлы
Хрманджук
Хоровлу
Хнушинак
Хатынбулак
Халафша
Керимбеыли
Кемракуч
Казахлар
Карвенд
Кархулу
Каргабазар
Какаундж
Карамамедли
Караханбейли
Каракенд
Каракёллу
Караджаллы
Карадара
Карадагли
Карадаглы
Каграманлы
Каджар
Искендерли
Ишиглы
Икинци Имамвердили
Имамвердили
Имамбаги
Гюзейкалер
Гюнейкалер
Гунеыцартар
Говшатлы
Гога
Гиши
Геджагёзлу
Кюдаклар
Гасанкайды
Гаджылы
Гацили
Физули
Фиолетовка
Эфендиляр
Едиша
Едилли
Джуварли
Джафарабад
Дунямалилар
Дудукчи
Довлятярлы
Дошулу
Дортчинар
Диваналылар
Дилагарда
Дажал
Дашвейсалли
Дашкесан
Дедели
Чоджук-Марджанлы
Чиракуз
Чемен
Черекен
Чахырлы
Бунядли
Булутан
Босцалилар
Бир Май
Бёюк Марджанлы
Боюк Баманли
Беылəкан
Баназур
Балянд
Кягризли-Ахмедбеыли
Бала Бегменли
Багбанлар
Асикалилар
Яглавенд
Ашаги-Вейсалли
Ашагы Сеидахмедли
Ашаги Рафандинли
Ашагы Маральян
Ашагы Карагювяндли
Новое Чеменлы
Асаги Айбасанли
Ашагы Абдурахманлы
Арыш
Араз Заргяр
Аразбары
Арайатли
Амирзеитли
Амиранлар
Алтанский
Алxанли
Алиназарли
Аликулулар
Алиабад
Алескерли
Халадж
Ахмедбеыли
Ахмедалылар
Агбулак
Мурадxанли
Шарг
Еывазалилар
Оранкала
Кебирли
Ятаг
Дилагарда
Ала-Беклы
Амарас
Комсомол
Мошкара
Каграманли
Милабад
Гацибабали
Мирзаджамаллы
Ашагы Кюрдмахмудлу
Горадиз
Чапанд
Юшанлушам
Могаммад Селалу
Халаф Беыглу-Е Паьин
Кешлак-Е Халф Беыглу
Квртлуйе-Е Софла
Квртлуйе-Е Оля
Мамудабад
Каре Кабак-Е Софла
Каре Кабак-Е Оля
Аг Оабак-Е Ахар
Омранарад
Раман Деянлу
Узун Таппе
Майидабад
Ебраимабад-Е Беыг Заде
Шеыхлер
Могаммад Резалу
Камишчу
Ултан
Езар Кешлаки
Али Резаабад
Али Резаабад-Е Кадим
Каракювендиклы
Авсар
Карадолак
Икинци Асикли
Биринци Асикли
Юхары Чеменли
Юxари Аран
Xаноба
Куропаткино
Ахуллу
Агамаммадли
Барамтапа
Агтепе
Фуганлы
Мандили
Кобу-Дилагарда
Каралар
Майак
Шефек
Болсулу
Xацинабад
Ени Карадолак
Дордунцу Барак
Мерабли
Исмаилбеыли
Цутцу
Сар Банд
Куоцбайли
Ебраимабад-Е Ядид
Канди
Тирбит
Куоли Беыглу
Аслан Дуз
Тирид
Максудлу-Е Паьин
Пир Максудлу
Сари Кешлак
Асад Канди
Паланглу
Гедайли
Караш Катепси
Буйе
Кара Куобак
Кешлак-Е Амади
Кешлак-Е Гаййи Елтефат
Кешлак-Е Кара Ялу
Кешлак-Е Кара Ялу
Кешлак-Е Гаййи Елтефат
Кешлак-Е Гаййи Елтефат
Кешлак-Е Гаййи Аваз
Кешлак-Е Гаййи Амад
Кешлак-Е Гаййи Аваз
Кешлак-Е Гаййи Абу Ол Фазл
Кешлак-Е Моггани
Кешлак-Е Моггани
Кешлак-Е Педар
Кешлак-Е Шаварди
Кешлак-Е Гаййи Биш
Кешлак-Е Осеын-Е Ялудари
Кешлак-Е Осеын-Е Ялудари
Кешлак-Е Осеын-Е Ялудари
Кешлак-Е Осеын-Е Галаддари
Мами Канди
Кешлак-Е Гаййи Бала Хан
Гаййи Мовлла
Гаййи Бабах
Музулар
Гаййи Носрат
Кешлак-Е Тамак Али
Кешлак-Е Тамак Али
Ябиллу
Кешлак-Е Бар Поште
Кешлак-Е Есмаил
Нур Могаммад Канди
Кара Петаклу
Ак Кешлак
Румлу
Йин Кешлак
Кешлак-Е Ховдунун
Кешлак-Е Ховдунун
Кешлак-Е Бамеш
Кешлак-Е Карам
Ебраимабад-Е Кадим
Бала Беыглу
Яфар Куоли Хан
Гуйе Беыглу
Кешлак-Е Амир Хани
Ак Кешлак
Кври Чай
Алирезаабад
Алирезаабад-Е Ядид
Цор
Кешлак-Е Гаййи Куя Хан
Куоли Беыглу
Гаййи Хан Али
Кешлак-Е Ак Дак
Кешлак-Е Амад Хан
Омран
Кешлак-Е Гаййи ГатамРельеф:
Гора Мингелян (721 m)
Карацук Даги (646 m)
Гайан Дузу (396 m)
Цанквлу Даги (291 m)
Агдас Даги (221 m)
Таппе-Е Надери (155 m)
Милскер Степпе (-4 m)Гидрография:
Рахсуларх
Орцоникидзе Адина Канал
Канал Имени Багирова
Мил-Муган Су Анбари
Квру Чай
Кенделанчай
Сапарти
Кечайе Чай
Дарре Руд
Юxари Гарабаг Канали
Квруцай
Xонасенцай
Карасу
Хошк Руд-Е Зеыни Беыглу