Скачать карту
Карта 200k--j38-05

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j38-05
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j38-05
НазваниеКарта 200k--j38-05
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3569
Высота3102
Размер файла 6.1 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныАрмения
Азербайджан
ЯзыкРусский
Эта карта демонстрирует территорию Армении, Азербайджана.На этой карте обозначен город Степанакерт. Присутствует город Агдам. На этой карте обозначен город Горис. Вы найдёте тут Шуша. На этой карте обозначен Кубатлы. Показан Ходжалы. Показан Шинуайр. Присутствует Лачин. На этой карте обозначен Тех. Вы найдёте тут Веришен. Присутствует Хндзореск. Присутствует Аскеран. Показан Красный Базар. На этой карте обозначен Брун. Вы найдёте тут Зоркешиш. Показан Зийрик. Вы найдёте тут Зеыва.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-04
Карта 200k--j38-06
Карта 200k--j38-10
Карта 200k--j38-11
Карта 200k--j38-12
Карта 200k--k38-34
Карта 200k--k38-35
Карта 200k--k38-36
Карта американской армии лист nj38-3
Карта американской армии лист nj38-4
Карта американской армии лист nk38-11
Карта американской армии лист nk38-12
Карта 100k--j38-008
Карта 100k--j38-009
Карта 100k--j38-010
Карта 100k--j38-011
Карта 100k--j38-020
Карта 100k--j38-021
Карта 100k--j38-022
Населённые пункты:
Степанакерт (53100 чел.)
Агдам (39451 чел.)
Горис (20379 чел.)
Шуша (18662 чел.)
Кубатлы (6890 чел.)
Ходжалы (5810 чел.)
Шинуайр (2206 чел.)
Лачин (2190 чел.)
Тех (2120 чел.)
Веришен (2114 чел.)
Хндзореск (1940 чел.)
Аскеран (1639 чел.)
Красный Базар (1211 чел.)
Брун (1028 чел.)
Зоркешиш
Зийрик
Зеыва
Зерти
Завадых
Зарисли
Зарданашен
Замзур
Заманпеяси
Загалты
Забуx
Юxари Кусцулар
Еxцаог
Ярахмедли
Верин Сизнек
Верин Клицбаг
Велибейли
Вагазин
Унаннову
Улудюз
Турабы
Тухнакал
Туг
Цакури
Тиркешевенд
Икинци Тигик
Биринци Тигик
Теймурмюсканлы
Тазакенд
Татар
Таровлу
Тарханлы
Тагавард
Суват
Сус
Султан
Союкбулак
Сонасар
Софулу
Шхторашен
Сирик
Сигнаx
Сирлан
Шыхляр
Шыхбабалы
Ишыглы
Сусулу
Шушикенд
Шивит
Шейланлы
Шелли
Шехер
Шамкенд
Шальва
Шахкерем
Шагах
Сейтас
Сейдляр
Сеидляр
Сейидшен
Сайбалы
Сарыятаг
Сарыгаджылы
Сарушен
Саркисашен
Сардарашен
Салакетин
Сафьян
Садынлар
Рев
Поладлы
Пирджамал
Пирджахан
Пичанис
Периоглулар
Паратумб
Падар
Огулдере
Норадин
Новрузлу
Новлу
Норшен
Нюрагюх
Нингиджан
Нинги
Асаги Емисцан
Неркин Клицбаг
Нахичеваник
Нагдалы
Мюлкюдере
Мысмна
Магыдере
Мушкапат
Мурадханлы
Мурадбеыли
Мунджуглу
Муганлы
Мосxмгат
Моллалар
Моллабурхан
Мхитарикенд
Мишни
Мирушен
Мирик
Минкэнд
Миланлы
Мезмазак
Мец Таглар
Мец Шен
Меликпея
Меликахмедли
Мехдишен
Мазра
Мавас
Машанлы
Мамедли
Малыбейли
Малыбей
Малхалаф
Махмудлу
Маис
Мадаткенд
Лялябагырлы
Лепехейранлы
Ленинкенд
Лацинлар
Кызылджа
Кврдлар
Кюрдгаджы
Кышлак
Кислак
Кышлак
Кылычлы
Кятук
Кямаллы
Кяха
Кущу
Кущу
Козлу
Куовусук
Котурлу
Кошасу
Косалар
Корчу
Колхозашен
Киров
Киркиджан
Xирманлар
Хыдырлы
Хумарта
Цайлаккала
Ходжик
Ходжалинская, Ходжалы
Хндзристаан
Хинтаглар
Херхан
Херхан
Хавыслы
Хатамлар
Хат
Ханцк
Ханлыкпея
Xалланли
Хандек
Ханалар
Ханадзах
Ханабад
Халлава
Халфали
Халафлы
Халадж
Хачмач
Керт
Кендхурд
Конаканд
Казыханлы
Казанзами
Каялы
Касымлы
Карыкаха
Кармиргюх
Какаундж
Карыкышлак
Каракишиляр
Караxанцалли
Караджанлы
Караджаллы
Карадаглы
Карадаглы
Карабулак
Карабеыли
Гоытала
Калафалык
Каладжык
Калача
Кагарци
Кабагтепе
Исаклы
Ирчан
Иманлар
Илис
Гюсюлю
Гюрджюлю
Гюлаблы
Гочаз
Гейарджик
Гёйар Абас
Гергер
Газыдере
Гавахан
Гаци
Гаров
Гаджылар
Фаталипея
Фаррадж
Фараджан
Фахлул
Ейин
Джылфыр
Джилан
Джиджимли
Джамилли
Джагазур
Туми
Доланлар
Дештагат
Дерекенд
Демирчиляр
Дейхан
Давудлу
Дашушен
Даштаог
Дашлы
Дашбулак
Дашбашы
Дасалти
Даграз
Даграв
Красны
Чыраглы
Чухурмахла
Цовдар
Чорман
Чардахлы
Чанахчы
Булулдуз
Бюлевлик
Бунядлы
Будагдере
Бозлу
Бозгюней
Билбиляк
Байрамушагы
Баслибел
Башарат
Баллица
Балдырганлы
Бала-Солтанлы
Бала-Гасанли
Бахтиярлы
Птрецик
Бабадин
Азиx
Айибасар
Авдур
Атаквт
Ашан
Асаги Квсцулар
Ашагы-Фараджан
Ашагы Джибикли
Арпагядик
Ерикли
Аргюнаш
Ардицли
Аранзами
Аракюль
Алпаут
Алхаслы
Аликулу
Аликулиушагы
Алакчи
Ахназар
Ахмедли
Ахмедавар
Акерлы
Агдам
Агджаязы
Агджакенд
Агбулак
Агбулак
Аганус
Абдаланлы
Абдал
Зовабер
Ваггатин
Уыц
Воротан
Толорс
Воротан
Татьев
Тандзавер
Тандзатьапь
Сваранць
Сисиан
Шурнух
Шенатьаг
Агбулаг
Шамб
Нораван
Кьашуни
Лор
Гзлюг
Курдкулах
Коррнидзор
Торуникь
Хознавар
Хот
Хнацах
Караундж
Кьарашен
Гетатьаг
Галидзор
Дастакерт
Дарбас
Бнунис
Вагатур
Барцраван
Айгедзор
Ашотаван
Аравус
Ахлатьян
Агвани
Агиту
Арменабад
Афатлу
Карадагли
Коынашен
Ханланты
Джамбархач
Сусанлик
Перимкенд
Коква-Колел
Кабагляр
Даг Тумас
Лцен
Еремес
Гардзис
Дашалфы
Арташен
Кесалар
Муратлы
Цицернаванк
Ардицли
Кизилов
Нижнее Ах-Керпи
Ардамова
Хачинялы
Чалаган-Гюнеы
Дамбулак
Корчубулак
Асаги Суртан
Сарымоглы
Агзибир
Тахтабашы
Гюлебирд
Сафиxанлар
Турссу
Гациxанли
Эйвазлы
Юхары-Джибикли
Караагач
Агджакенд
Мазутлу
Калаталик
Нарышлар
Фингя
Ардашеви
Суарасы
Алыджан
Кейбали
Леснои
Цайканд
Мирзалар
Мамишлар
Алирзалар
Петросашен
Спитакшен
Имамквлулар
Аллаквлулар
Бердадзор
Цаxкадзор
Xанали
Шамсуз
Сеюдлу
Чуллу
Акнер
Неркин Хндзореск
ХрамортРельеф:
Дали-Даг (3616 m)
Мец Ишханасар Лерр (3550 m)
Гора Михтукянд (3411 m)
Катирдас Даги (3184 m)
Гора Кызлыл-Тапа (3183 m)
Алаголлар Даги (3171 m)
Карабахское Нагорье (3067 m)
Цхоук-Карцкар (3063 m)
Сарибулакдаг (3005 m)
Гора Джангуртарани (2799 m)
Гора Кечал-Даг (2938 m)
Кьаражайрр Лерр (2931 m)
Хдыр Даг (2838 m)
Гора Большой Кирс (2725 m)
Гора Кырхныз (2697 m)
Гора Нардеван (2623 m)
Мечьетью Лерр (2532 m)
Гора Чурчур (2480 m)
Гора Зиарат (2478 m)
Гелия Леррнагагать (2396 m)
Гора Гюлюджа (2388 m)
Гора Чильгяз (2358 m)
Гора Малый Кирс (2346 m)
Гора Чарченбет (2335 m)
Гора Фармачтепе (2328 m)
Гора Шиштапа (2317 m)
Гора Аллакайа (2308 m)
Гора Сарыбаба (2295 m)
Гора Кишиштепе (2291 m)
Гора Янтапа (2271 m)
Гора Делидаг (2243 m)
Хребет Мыхтукян (2223 m)
Гора Даш-Кенд (2207 m)
Гора Голлу (2204 m)
Гора Елиджа (2154 m)
Перевал Гюлюджа (2153 m)
Гора Фармаштепе (2139 m)
Ерраблур Лерр (2124 m)
Гора Кызылджук (2115 m)
Перевал Иримис (2100 m)
Гора Петросхач (2031 m)
Гора Топагач (2011 m)
Хребет Дюзаге (2000 m)
Хребет Чалбаир (1999 m)
Гора Карагдух (1932 m)
Лацин Даги (1929 m)
Гора Гочаз (1918 m)
Гора Тейдаг (1912 m)
Перевал Базыргян (1910 m)
Алтинтаxта Асирими (1879 m)
Гора Гюурьянбаба (1854 m)
Карабахский Хребет (1714 m)
Саксаган Гора (1706 m)
Гора Бадара (1624 m)
Лисогор Асирими (1615 m)
Богурхан Гора (1583 m)
Гора Дагтумас (1580 m)
Каябаши Гора (1391 m)
Гора Чатан-Дама (1536 m)
Гора Азгелиндаг (1481 m)
Хребет Тейдаг (1422 m)
Гора Кизил-Кая (1355 m)
Гора Кунглидаг (1291 m)
Кетюк Гора (1284 m)
Кутан Иденис Кумик (1270 m)
Гора Чах-Мах (1196 m)
Гора Ишан-Даг (1167 m)
Сандрук Перевал (1149 m)
Гора Джеыран-Булаг (1121 m)
Гора Курбантепа (1076 m)
Гора Сары-Ятаг (835 m)
Гора Ташты-Тапа (750 m)
Гора Наге-Пакосер (587 m)Гидрография:
Шакинский Водопад
Сев Лич
Ал Лич
Карагол
Озеро Джинлигёль
Озеро Беюкгель
Озеро Джанлыкгёль
Караунджское Водохранилище
Толорси Йрамбар
Шамби Йрамбар
Горис
Агсучай
Салва
Пчанызчай
Минкендчай
Кичик-Акера
Ильдримсу
Оцазсу
Баллыджа
Бадара
Акоглан
Татьев
Сисиан
Айригет
Халифали-Чай
Зарисли Цайи
Милхалев
Сорсу
Аллычай
Ишханчай
Зангел-Чай
Цалваир
Акоглан
Айры-Чай
Гаранных
Гдези-Чай
Мамили-Чай
Кабери Чай
Алякча
Бараутты
Тутхун
Туми
Ходжалы
Агсуцай
Забуxцай