Скачать карту
Карта 100k--j39-025

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 100k--j39-025
Образец детализации:
Образец детализации Карта 100k--j39-025
НазваниеКарта 100k--j39-025
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:100000 в 1 см 1 км, километровка
Годне определено
Ширина2704
Высота2338
Размер файла 3.6 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныАзербайджан
Иран
ЯзыкРусский
Эта карта отображает территорию Азербайджана, Ирана. интересная карта Джалилабада . это топографическая карта Алишабада Кешлакишабада привязанная. здесь бесплатная карта Зенгира в 1 см 1 км, километровка. тут актуальная карта Зары с привязкой. здесь актуальная карта Едей Дарака . интересная карта Ванестанака привязанная. подробная карта Ван-Е Паьина . для вас топографическая карта Тазеканд-Е Ченака в 1 см 1 км, километровка. тут подробная карта Таппе Харманей в 1 см 1 км, километровка. показана топографическая карта Таппе Башей . показана топографическая карта Таппе Айаза с привязкой. это актуальная карта Танга и Привязка для OziExplorer. для вас топографическая карта Тамирташа и Привязка для OziExplorer. здесь подробная карта Шилве-Е Паьина . это интересная карта Шарафханлей и Привязка для OziExplorer. тут топографическая карта Шакара Аб . представлена топографическая карта Сеыедлар-Е Зары в 1 см 1 км, километровка.

Другие карты этого места:

Карта 100k--j39-026
Карта 100k--j39-037
Карта 100k--j39-038
Карта 200k--j38-12
Карта 200k--j39-07
Карта американской армии лист nj38-4
Карта американской армии лист nj39-1
Карта 500k--j39-1
Карта 001m--j38
Карта 001m--j39
Населённые пункты:
Джалилабад (36259 чел.)
Алишабад Кешлакишабад
Зенгир
Зара
Еди Дарак
Ванестанак
Ван-Е Паьин
Тазеканд-Е Ченак
Таппе Хармани
Таппе Баши
Таппе Айаз
Танг
Тамирташ
Шилве-Е Паьин
Шарафханли
Шакар Аб
Сеыедлар-Е Зара
Сеыед Канди
Сари Насирлу
Сари Болаг
Сине Сар
Сиавош
Раимлу-Е Муран
Раимлу
Квзлу
Кезел Гуни
Сеыеди
Кешлак-Е Квзлу
Кешлак-Е Кирлу
Куыл Кешлаки
Кешлак-Е Морадлу
Овяк Кешлак
Яган Ханлу
Кешлак-Е Гаййи Байриш
Гайй Азизолла
Катер Юран-Е Бала
Кара Ятак
Кара Саккал-Е Софла
Етемад
Кара Кешлак
Катер Юран-Е Софла
Канбарлу
Караманлу
Пурмер
Парчин-Е Паьин
Парчин-Е Бала
Пир-Е Халил
Пийе Дарак
Узун Квьи-Е Ек
Овчабад
Умастан
Углан Ояк Дарраси
Овч Дарре
Овч Дарре
Новрузабад
Нар Кешлаки
Наяф Али Канди
Меди Ханлу
Масйедлу
Масйед
Машгадлу
Майидлу
Ма Пари
Макван
Корд Лар
Хан Болаги
Шур Дарак
Хамеслу
Каримлу
Камар Кая
Калле Сар-Е Паьин
Калле Сар-Е Бала
Калансура
Качалар
Чанган
Зеынабабад
Гаме Шан
Гача Канди
Гачаканд-Е Дарманлу
Голи Болаг-Е Паьин
Голи Болаг-Е Бала
Гук Папах
Гиларлу
Фарзи Кешлаки
Езмаре-Е Паьин
Езмаре-Е Бала
Даш Болаг
Даряман
Дарре Насири
Дарманлу
Дарин Кабуд
Чунзе-Е Паьин
Чунзе-Е Бала
Чай Кешлак
Беыг Баглу
Аждарлу
Ака Гасан Беыглу
Ангуртлар-Е Софла
Амралу
Самадлу
Ал Канаб
Алиле Сар
Боюк Ака
Акбар Давуд-Е Кешлаки
Саггарлу
Ойятабад
Гавас
Гасан Канди
Гамза Ханлу
Гаййи-Е Бала Беыг Канди
Гаййи Гасан Даги
Гаййи Едалат
Еба Беыглу
Аруй Даги
Алла Вердилу
Зангебар
Ван-Е Бала
Овдлу
Шавон-Е Паьин
Шавон-Е Бала
Илхчи-Е Паьин
Илхчи-Е Бала
Ояк
Морадлу
Герми
Дамирчи-Е Паьин
Дамирчи-Е Бала
Чанак
Бег Баг
Бакерлу
Азатлу
Аранчи
Аббас Беыглу
Зувандли
Зупун
Зубанлы
Зовин
Зарбалы
Захметабад
Юхары Астанлы
Ярлы
Венлик
Тюлькюлю
Томарханлы
Текля
Тазакенд
Тазакенд
Султанкенд
Сиxлар
Шорбачы
Шилявянгя
Шатырлы
Сабанли
Сеыидбазар
Сарxанли
Сархадабад
Раджабли
Пярдили
Порсова
Парнаим
Огрубулак
Оцакли
Новрузаллы
Мусали
Моранли
Мирзали
Миртахмазли
Микайилли
Мешадиляр
Мешадигусеынли
Меликкасымлы
Мамедрзалы
Лязир
Лякин
Лезран
Лаллар
Кюрдляр
Корлар
Ханылы
Ханагях
Халилли
Халилабад
Каргулу
Караказимли
Инилли
Инцилли
Иджара
Гулмаммадли
Овузбулак
Ковузбулак
Гендере
Гасанли
Гамышлыгель
Гаджымамедли
Гаджыисмаиллы
Фатуллакышлак
Фарзали
Ечеляр
Ешакчи
Едиша
Джеримбель
Джангян
Джалайир
Джафарли
Джафарли
Джафарханлы
Довляталыбеыли
Дарылык
Чинар
Чанахбулак
Бярджан
Буравар
Боыxанли
Беюк Бозайран
Бядерли
Башсыз
Баладжа Бозайран
Бадамагач
Бадамагач
Бабалы
Бабаханлы
Астанли
Асаги Астанли
Асадлы
Аликасымлы
Алиабад
Албалан
Аxтаxана
Агусам
Агбулак
Аднали
Абышабад
Абазаллы
Чунзак
Емматабад
Баширлу-Е Бала
Баширлу-Е Паьин
Баби Канди
Шекарлу-Е Бала
Шекарлу-Е Паьин
Илхчи-Е Бала
Илхчи-Е Паьин
Таппе
Ял Дагирмани
Дарвиш Гаримаз
Мере
Муран
Тазе Канде-Е Зара
Гади Беыглу
Чуна Ханлу
Накаре
Кез Калеси
Мазан-Е Бала
Анйирлу
Хакриз
Джарду
Кошабулак
Кайалы
Гермили
Таза-Абад
Чай-Карали
Татлар
Мамед-Джанлы
Ассулы
Гамаркислак
Садатли
Голери
Салале
Пийе Варак
Ачнак
Гасан Кешлаки
Яддилар Катер Юран-Е Паьин
Адгадлу-Е Ангутлар
Кешлак-Е Шур Дарре
Сари Насирлу-Е Ангутлар
Наяф Али Кешлаки
Кара Гуч
Алла Дарре
Квзлу
Могаммадлу
Гаййи Канд
Балад-Е Гармани
Море
Моазам
Кешлак-Е Ака
Морадлу
Гаййи Баба
Кулбайак
Шилве-Е Бала
Овч Дарре
Аталу
Кешлак
Мазан-Е Паьин
Гаййи Баба КешлакРельеф:
Буравар Даги (914 m)
Юхар Дарре (859 m)
Гора Инженертепе (526 m)
Гора Чарларатепе (377 m)Гидрография:
Руд-Е Йин
Рудхане-Е Болггар Чай
Йин Су
Шар Дарре
Азар Чай
Дизе
Сари Камиш Чай
Зарринйе
Амшаринка
Герми Чай
Бабуш Болаге Чай