Скачать карту
Карта 200k--j40-20

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j40-20
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j40-20
НазваниеКарта 200k--j40-20
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3630
Высота3074
Размер файла 3.9 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныИран
Туркменистан
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая содержит территорию Ирана, Туркменистана.На этой карте обозначен город Калале. На этой карте обозначен Юрт Хар. Присутствует Сумоли. Присутствует Суфи Керди. Присутствует Каре Квзи-Е Бала. Вы найдёте тут Монаййем. Присутствует Гинк Лик-Е Малай Шеых. На этой карте обозначен Малай-Е Шеых Аталар. Вы найдёте тут Моявер. Показан Кучак Гукче. На этой карте обозначен Онарвар. Присутствует Гаййи Квшандаз. Присутствует Гиланша. Вы найдёте тут Емамзаде Хале Наби. Вы найдёте тут Дарвиш. Присутствует Кал-Е Даде. На этой карте обозначен Чир Квыме.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j40-13
Карта 200k--j40-14
Карта 200k--j40-15
Карта 200k--j40-19
Карта 200k--j40-21
Карта 200k--j40-25
Карта 200k--j40-26
Карта 200k--j40-27
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-5
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-6-2nd-ed
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-9-2nd-ed
Карта 100k--j40-062
Карта 100k--j40-063
Карта 100k--j40-064
Карта 100k--j40-065
Карта 100k--j40-074
Карта 100k--j40-075
Карта 100k--j40-076--(1976)
Карта 100k--j40-077--(1976)
Населённые пункты:
Калале (33700 чел.)
Юрт Хар
Сумоли
Суфи Керди
Каре Квзи-Е Бала
Монаййем
Гинк Лик-Е Малай Шеых
Малай-Е Шеых Аталар
Моявер
Кучак Гукче
Онарвар
Гаййи Квшандаз
Гиланша
Емамзаде Хале Наби
Дарвиш
Кал-Е Даде
Чир Квыме
Зав-Е Паьин
Заболабад
Ел Чешме-Е Паьин
Ел Чешме-Е Бала
Екке Квз-Е Паьин
Ясаклек
Ян Болаг
Тамак
Шуря-Е Паьин
Шоггал Таппе
Савар-Е Васат
Савар-Е Паьин
Салмали Дарре
Квше Су
Куорбан Пеыкар
Квйе Маз
Квдане-Е Бала
Кезел Далак
Керкли Дарре
Кернак
Каркуоёк
Карнаве-Е Паьин
Кара Ясар-Е Паьин
Кара Ясар-Е Бала
Кара Сеыед
Кара Кач
Кара Беш
Каравол
Кара Гол-Е Тахт-Е Васат
Кара Гол-Е Ггарби
Кара Дам
Кара Кашли
Парчекли-Е Паьин
Меыдан-Е Йик-Е Бозорг
Ковли-Е Байандор
Курлар
Курек
Хуйе Япаки
Кесан
Качик
Казем Хвайе
Емматабад
Горгандуз
Думанли
Дикли Даш
Дашли Олум
Дашли Аркач
Корук
Чорук
Черле
Ченарли
Чакар Шир Мелли
Чалейе
Бутайе-Е Паьин
Боглик
Баликае
Баба Шамалек
Ай Дарвиш
Ак Яйи
Ак Товке
Ак Чатал
Алти Аггай-Е Кучак
Канйик
Аян Сангарли
Аян Кара Хвайе
Еыдарабад
Гаййи Гасан
Азизабад
Вали-Е Паьин
Шеых Га
Квлак Гасан
Кара Кай
Кара Квзи-Е Бала
Овндар
Суфиан
Мамуд Ишан
Хали Керйе
Кеын
Кеср
Дарре Ранйе
Дарре Кара Йен
Чутур
Чарабад
Боланйек
Акбарабад
Аян Шарак
Илхи Суркан
Елчешме-Е Ядид
Тарйили
Суйик
Ровшан Дарре
Рамезанабад
Квш Чешме
Квдане-Е Паьин
Каырак Дашли
Карнаг-Е Янгал
Караче
Кара Акашли
Кара Гол-Е Калле
Камахли
Пули-Е Паьин
Пули-Е Бала
Парчекли-Е Бала
Меыдан-Е Йик-Е Кучак
Лове
Коморли
Хуялар
Ханеге
Касер-Е Пишкамар
Кандири
Гогол-Е Бозорг
Ггапанли
Естеклал
Дункезли
Чагар Мази
Болук Аян
Беш Евли
Биатлар
Акче Аггашли
Аян Шир Мелли
Гали Карайе
Гаййиабад
Араб Лале Гун
Гузони Таппе
Багалке
Кара Шур
Аталар
Ай Тамер
Чай Квшан-Е Бозорг
Гарказ
Кангар
Баниал
Кале-Е Барбар
Садд-Е Чамран
Емматабад-Е Систанига
Ишалар
Суфи Шеых Даз
Ярем Таппе
Даде
Малай-Е Шеых Суфи
Каре Сане
Тамере-Е Кара Квзи
Валиабад
Багалке
Миявер
Морсал Асуде
Малай Шеых-Е Гинклик
Малай Шеых-Е Ггарави
Малай Шеых-Е Аталар
Елли Бадрак
Гинк Лик
Гечи Су
Овбе-Е Гав Мишли
Кусе
Количе
Куоёклар
Канат
Килич Абдал
Кара Квзи-Е Бала
Каре Таппе-Е Шеых
Керх Кез
Араб Соранг
Суйе
Талекани Таппе
Сеыед Ниаз
Саземан-Е Фарид
Давайи
Чешме-Е Нил
Товид
Тамер-Е Кара Квзи
Тагак
Теке Сар
Токке
Багалке-Е Гинклик
Кале Барбар
Укчи Кучек
Дамаг
Уч Квьи
Укчи Бозорг
Гечи Су-Е Паьин
Чапар Квыме
Екри Буггаз
Аваз Гаййи
Аман Галу Таппе
Молла Али Таппе
Тангра
Екке Квз-Е Бала
Сузеш
Суфиан
Ширле
Араз Али Шеых
Шелесат
Шарлок
Сарйенку
Квырик
Киз Киз
Кезел Отак
Каре Саид
Каре Квзи-Е Ек
Каре Квзи-Е До
Кара Могаммад Таппе
Каранг Янгал
Капан-Е Паьин
Капан-Е Бала
Кале Йик
Калакбурта
Пиш Камар
Пиргуы Дан
Бишак Таппе
Пашеы
Нарли Даг
Мараве Таппе
Мамешли
Малек Али Таппе
Логандар
Корук
Коранг Кафтар
Коранд
Конгор
Хуйе Галди
Хуйелар
Хвайе Бала
Камахлу
Овтан
Гаййи Квшан
Гаййи Голшан
Гаййи Беык-Е Паьин
Гаййи Беык-Е Бала
Гайй Галди
Гонеыли
Гукйе
Гукче
Голийе
Дари Софла
Дари-Е Бала
Дарабад
Дагане
Чеке-Е Нил Шапур
Чай Квшан-Е Кучек
Чайли
Чат
Биковы
Араб Каре Гаййи
Ак Токе-Е Ядид
Ак Банд
Аман Карайе
Аман Хвойе
Аман Хуйе
Аян Саллах
Ачар
Абадан Таппе
Ак Камиш
Шаггал Таппе
Савар-Е Бала
Орянли
Зав-Е Бала
Ели Бадрак
Кара Гол-Е Шарки
Куоркан
Ай Тамер
Квы Ёк
Гечи Су
Акче
Шарлак
Шарак-Е Голидаг
Квлак Касан
Чатал
Карим Ишан
Чешме Али
Карнаве
Алти Аггай-Е Бозорг
Каре Аггай
Ченаран
Сари Камиш
Ак Емам
Текенджик
Тарйили
Шуря-Е Бала
Сузеш
Капланйе
Кезел Далк
Тукли Тамеш
Кара Дам-Е Ёнуби
Ченаран
Кара Гол
Шарлок
Квшан Хвайе
Кара Кай
Кара Кай
Кара Гол
Ак Токе-Е Кадим
Карнак-Е Бала
Айи Янаки
Аваз Гаййи
Кечи Су
Тазегабад
Гогол-Е Кучак
Арянли
Хвайе Сале
Так-Е Гаййи
Саземан-Е Кузе Канани
Араб Кара Гаййи
Хвойе
Теканйик
Тавакколи
Ахйи
Анйирлу
Кара Ялан
Калле Дур
Ями
Теымурабад
Керек
Канйек Шарак
Ешаки
Баба Шамалек
Ак Токе-Е Кадим
Гагче
Новруз Кале
Сангчалу
Хвойе ТовкРельеф:
Ку-Е Нарчи (1875 m)
Ку-Е Беыли (1362 m)
Дарре-Е Керту (1378 m)
Реште-Е Кале Борун (1290 m)
Реште-Е Кара Касмур (1312 m)
Ку-Е Шагане (1149 m)
Реште-Е Голидаг (990 m)
Овчаран Даг (996 m)
Ку-Е Баба Шамал (907 m)
Гардане-Е Ченаран (926 m)
Араб Даг (899 m)
Ку-Е Накд Али (879 m)
Дагане-Е Горган (837 m)
Ку-Е Гандали (781 m)
Ку-Е Галат Наби (769 m)
Карайе Даг (760 m)
Ку-Е Али Дарре (746 m)
Ку-Е Котали (690 m)
Ку-Е Аквдан Касе (720 m)
Реште-Е Яшак Ял (671 m)
Камар-Е Ёкуол Миш (655 m)
Ку-Е Парчекли (594 m)
Дарре-Е Кезкейле (651 m)
Ку-Е Галат Наби (622 m)
Дарре-Е Карнак (618 m)
Кара Даг (607 m)
Дарре-Е Бадалйе (597 m)
Дарре-Е Гулув (589 m)
Гардане-Е Хатун Ял (583 m)
Дарре-Е Сари Квркан (580 m)
Гекче Даг (576 m)
Каре Байер Даг (567 m)
Ку-Е Оли Батман (529 m)
Дарре-Е Паша Юли (514 m)
Дарре-Е Карган Еылак (504 m)
Ак Банд Даг (490 m)
Ровшан Дарре (475 m)
Дарре-Е Чешмели (472 m)
Ку-Е Нари Даг (469 m)
Гукче Даг (463 m)
Дарре-Е Меыданйик (455 m)
Гардане-Е Гугче (444 m)
Мадиан Дарре (439 m)
Реште-Е Кур Даг (416 m)
Ку-Е Харабе (357 m)
Дарре-Е Баман Шамалек (345 m)
Дарре-Е Екке Ченар (342 m)
Дарре-Е Арик (332 m)
Дарре-Е Овлак Карнан (332 m)
Ку-Е Сузеш (318 m)
Чайли Дарре (325 m)
Дарре-Е Шарох (300 m)
Ак Таппе (291 m)
Кал-Е Кара Ятим (290 m)
Тутуы Дарре (290 m)
Ак Кафи Дарре (282 m)
Дарре-Е Кара Чагардак (269 m)
Дарре-Е Саве (268 m)
Дарре-Е Танкеркеы Таран (262 m)
Реште-Е Мир Давуд (261 m)
Дарре-Е Кара Дам (256 m)
Баткан Дарре (255 m)
Дарре-Е Кара Молла (247 m)
Дарре-Е Анйирлу (246 m)
Дарре-Е Кара Чагарак (245 m)
Кара Дарре (239 m)
Дарре-Е Шурйе (233 m)
Дарре-Е Асмилик (232 m)
Дарре-Е Сари Камиш (221 m)
Дарре-Е Муса Мовла (217 m)
Дарре-Е Гартак (215 m)
Нари Даг (213 m)
Гин Дарре (210 m)
Дарре-Е Квчу Кашик-Е Кучак (204 m)
Аман Яз Дарре (200 m)
Кезел Дарре (199 m)
Реште-Е Агдиргак (189 m)
Дарре-Е Оврангалйе (175 m)
Дарре-Е Гафт Чал (175 m)
Дарре-Е Там Дарли (162 m)
Дарре-Е Кара Чагардак (159 m)
Дарре-Е Квчу Кашик-Е Бозорг (153 m)
Дарре-Е Куоркан (152 m)
Дашт-Е Ак Токе (147 m)
Дарре-Е Каркаян (139 m)
Брод Кулахбурта (104 m)
Бугор Байрамдепе (99 m)
Гузони Таппе (60 m)
Кулиджи Брод (47 m)
Текенджик Брод (44 m)
Байрамолум Брод (43 m)
Брод )) (( Томак (35 m)Гидрография:
Дарре-Е Ак Банд
Дарре-Е Акбана
Овраг Черсы
Чешме-Е Гартак
Сафа Чешме
Чешме-Е Озбак
Чешме-Е Байери
Чешме-Е Баба Шамалек
Чешме-Е Фатан Яшан
Чешме-Е Нил
Руд-Е Зас
Руд-Е Мадарсар
Руд-Е Чакик
Руд-Е Шур Дарре
Руд-Е Каррат Дарре
Аб-Е Дагане
Сумбар
Рудбар-Е Каркули
Рудхане-Е Ченаран
Рудхане-Е Овчаран
Кал-Е Шур
Рудхане-Е Дуг
Руд-Е Кар Кал Дарре
Детангар
Кал-Е Алкианаки
Кал-Е Айи
Аб-Е Сахюк
Руд-Е Кар Наве
Рудхане-Е Аб Парран
Айи Янаки
Кал-Е Масан
Руд-Е Тангар