Скачать карту
Карта 500k--j41-3

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 500k--j41-3
Образец детализации:
Образец детализации Карта 500k--j41-3
НазваниеКарта 500k--j41-3
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:500000 в 1 см 5 км, пятикилометровка
Годне определено
Ширина3746
Высота3106
Размер файла 3.1 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныИран
Туркменистан
Узбекистан
ЯзыкРусский
Эта карта показывает территорию Ирана, Туркменистана, Узбекистана.На этой карте обозначен город Мары. Показан город Байрамалийского. Показан город Теджен. Присутствует город Сарахс. На этой карте обозначен город Иолотань. Вы найдёте тут Мургаб. Показан Енделабад. Вы найдёте тут Зуллукал. Вы найдёте тут Екке Бид. На этой карте обозначен Таппе-Е Мир Амад. Присутствует Голзар. Показан Там-Е Расул. Вы найдёте тут Салманийе. Вы найдёте тут Шурак-Е Афгганга. Присутствует Сарчешме. На этой карте обозначен Сар Янгал. Показан Таерабад-Е Миане.

Другие карты этого места:

Карта 500k--i40-2
Карта 500k--i41-1
Карта 500k--i41-2
Карта 500k--j40-2
Карта 500k--j40-4
Карта 500k--j41-1
Карта 500k--j41-2
Карта 500k--j41-4
Карта 001m--i41
Карта 001m--j40
Карта 001m--j41
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ni-41-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-41-4th-ed
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-ni41-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-ni41-3
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-12-2nd-ed
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj40-8-2nd-ed
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj41-11
Населённые пункты:
Мары (114680 чел.)
Байрамалийского (75797 чел.)
Теджен (67294 чел.)
Сарахс (46499 чел.)
Иолотань (32706 чел.)
Мургаб (13199 чел.)
Енделабад
Зуллукал
Екке Бид
Таппе-Е Мир Амад
Голзар
Там-Е Расул
Салманийе
Шурак-Е Афгганга
Сарчешме
Сар Янгал
Таерабад-Е Миане
Таерабад-Е Барбари
Квш-Е Сарбузи
Квш-Е Коне
Квш-Е Хазаьи
Квш-Е Чакер
Квш-Е Алиян
Квш-Е Азим
Келичабад
Калате-Е Касемабад
Кале Кассаб
Падега
Насрабад
Мусаабад
Машуле
Калате-Е Ходадад
Гонбадли-Е Нов
Дерахт-Е Бид-Е Софла
Дерахт-Е Бид-Е Оля
Чагак
Баггак
Бид Сухте
Самадабад
Амирабад
Гасанабад
Гасан Новбар
Калате-Е Гаййи Мадад
Аббасабад
Качули
Идкв
Ту Сеыли
Шурестан
Ширин Кариз
Кара Квн Дарре
Кале Коне-Е Кезеляр
Пасга-Е Яганбани
Кулаб-Е Бала
Кулаб-Е Паьин
Калате-Е Новруз
Калате-Е Молла Амад
Калате-Е Хеыролла
Калате-Е Фаррох Од Дин
Калате-Е Гаййи Пасанд
Кабутар Хане
Голамреза Нами
Ертинй
До Барар
Бот
Апарди
Абгаледар
Теымурабад
Там-Е Мохтар
Там-Е Мирза Гасан
Солтанкуоли
Кале Нов
Пол Гази
Каризак
Калате-Е Морреи
Яганд-Е Паьин
Ебраимабад
Дак-Е Болул
Чешме Реза
Ченар Сухте
Арре
Алматин
Абмадал
Ча-Е Катер Пилар
Ча-Е Гаййи Али Акбар
Саебдад
Яз Таппе
Таркетеы
Таерабад-Е Торк
Сир Зар
Шурлок
Шурийе-Е Паьин
Шурак-Е Малеки
Шир Таппе
Се Панйе
Сангар
Сангане-Е Паьин
Кара Тикан
Пас Камар
Нов Шад
Ниази
Назарийе
Марздаран
Мовьменабад
Майамеы
Мадан
Коштани
Харзар
Кандакли
Камар Зард
Кал-Е Сорх
Кал Паранде
Калате-Е Мирза Ян
Калате-Е Гайй Куорбан
Калате-Е Борй
Калате-Е Аваз
Ягангир
Гонбадли
Кав Борй
Довлатабад
Дераз Аб
Чешме-Е Кабрестан
Чачае
Базанган
Бамченар
Багга
Багбагу
Асефабад
Ордулук
Аламту
Абгарм
Абдераз
Имени Максима Горького
Захмет
Захмет
Екинджи
Языгаджик
Язы
Яш-Пионер
Яшлар
Яшгуч
Яса-Гул
Янги-Кую
Яловач
Яловач
Ягты-Ел
Вторайа Пятилетка
Восьмое Марта
Векиль-Базар
Умук
Ударник
Туркмен-Кала
Тезеёл
Тезеел Второы
Тезе-Ел
Тезе-Ел
Тезеоба
Тезе-Оба
Тезедурмуш
Тедженстроы
Даскопри
Тагтабазар
Султанбент
Сули-Гокча
Сухты Второы
Сухты Первый
Сухты
Советяп
Социализм
Шура
Шор
Шатлык
Серахский Район
Сегли-Кар
Сайат
Сарыйазы
Сарас
Сандыкгацы
Сакарчаге
Равнина
Рабочий
Правда
Победа
Первый Ходжакую
Первого Майа
Пермет
Оваз-Джалатай
Орды-Ходжа
Нурата
Нурали
Науруз-Абад
Москва
Москва
Москва
Москва
Миана
Мекруб
Маранийат
Мамур
Маматай
Малай-Аджи
Махмуд-Аджи
Махмалдепе
Ленинград
Кызылыйлдыз
Кызылтайак
Кызылпилдыз
Кызылдайхан
Кызылчарва
Кызылбайдак
Кызылбайда
Кургунук
Курджуклы
Курбанек
Культура
Куланбай
Кучук
Крестовский
Красный Октябрь
Красное Знамя
Красное Знамя
Коже
Козелковский
Комсомол
Комсомол
Коммунизм
Коммунизм
Коммунизм
Коммунист
Коммуна
Коммуна
Кизыл-Ишчи
Кичи-Ага Вторайа
Кичи-Ага Первайа
Худжум
Ходжа-Булан
Хасын
Халяльчилим
Халиль-Букры
Кеске
Кендикли
Казыляр
Кайли
Кашгарский
Карры Бент
Кара-Яб Второы
Кара-Яб Третий
Кара-Яб Первый
Кара-Вакиль Второы
Кара-Вакиль Первый
Каратегян
Алам
Караман
Каракуль
Караконгур
Караджа
Кара-Чапан
Караба-Ахун
Искра
Интернационал
Инкылап
Инкылап
Инкылап
Имени Жданова
Имени Жданова
Имени Ворошилова
Имени Ворошилова
Имени Ворошилова
Имени Ворошилова
Имени Ворошилова
Имени Ворошилова
Имени Сталина
Имени Сталина
Имени Сталина
Имени Сталина
Имени Сталина
Имени Сталина
Имени Сталина
Имени Сталина
Имени Стаханова
Имени Шверника
Имени Революции
Имени Полторацкого
Имени Орджоникидзе
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Маленкова
Имени Маленкова
Имени Маленкова
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Ленина
Имени Куыбышева
Имени Кирова
Имени Кирова
Имени Карла Маркса
Имени Карла Маркса
Имени Карла Маркса
Имени Калинина
Имени Калинина
Имени Калинина
Имени Калинина
Имени Калинина
Имени Калинина
Имени Кагановича
Имени Кагановича
Имени Кагановича
Имени Кагановича
Имени Горельде
Имени Горельде
Имени Енгельса
Имени Дзержинского
Имени Чубина
Имени Чапайева
Имени Буденного
Имени Андреева
Имени Андреева
Имени Андреева
Имамбаба
Иляри
Гановуз
Гюрмуш-Тепе
Гродековский
Гокча
Гиндукуш
Гиль-Абад
Гаррычырла
Епо
Енергетик
Егри-Гузар
Джуппы
Джапар
Двадцатилетийе Туркменскоы Совецкоы Социалистическоы Республики
Дусак
Дурды
Даз
Давлет
Дада-Оглы
Черкез
Чепек
Ченен
Чашкент
Чашкент
Чаш
Чарый
Чаача
Быр-Коз
Большевик
Большевик
Большевик
Большевик
Бешеурай
Бешеур
Берикет
Беренчи-Кара-Яб
Берекет
Беги-Сакар
Бай-Кабыль
Байгушли
Бахшимариш
Бахши
Багт
Багарка
Бабадайхан
Бабадайган
Аул Номер Шестоы
Аул Номер Пятьдесят Второы
Аул Геок-Че
Колодец Аттаджан
Ата-Яб
Ата
Арчин
Арчин
Ангат
Аманша-Капан
Аманша
Аман
Алныш
Алмыш
Алла-Сакал
Ак-Кунгур
Ахташ-Овлийа
Ахчадепе
Ак-Дашайак
Ак-Бай
Оланг-Е Паьин
Гасанабад
Кафар Калье
Калате-Е-Алла Назар
Аб Мал
Чешме Шур
Такиабад
Неышабурак
Каризак
Ченарак
Новрузабад
Чакудар
Чале Зард
Дарбанд
Кара Кеытан
Падали
Горгоре
Ширтепе
Аманлок
Дераз Аб
Мургап
Гуланлы
Тезеёл
Кале Санги-Е Раматабад
Ченар Сухте
Ягангир
Медиабад
Баба Хан
Ниази
Аланг-Е Али Беыг
Аламту
Янгали
Робат-Е Пасаку
Солтанкуоли
Керташ
Квш Хане
Оланг-Е Бала
Зилаве-Е Паьин
Зилаве-Е Бала
Шур Кал
Камар Дераз
Сангане-Е Бала
Сар Янгал
Борй-Е Мандали Хан
До Аби
Сар Баг
Акдарбанд-Е Бала
Акдарбанд-Е Бала
Малла Мазла
Ча-Е Гаййи Хадем
Ча-Е Гаййи Голамали
Калате-Е Гайй Осеын Делавари
Калате-Е Нур Могаммад
Калате-Е Камал
Шурийе-Е Бала
Еслам Кале
Алла Назар
Катар Ча
Нов Боняд
Се Чаи
Падга
Калате-Е Гайй Осеын
Кале Нов
Гол Буте
Гаййиабад
Там-Е Канбар Али
Сарвак
Робат
Амирабад
Кале Санги
Кеычидар
Новрузабад
Колу
Хвайе Ровшанаьи
Хосровабад
Калате-Е Меди
Юнов
Гайй Могаммад Али
Есмаилабад
Чагар Гонбад
Там-Е Алла Мадад
Гасанабад
Там-Е Каландар
Робат Маи
Чешме Ченар
Аб Талх
Шурак
Сар Чешме
Кал Шур
Квш Кай
Дарказ
Кале Тахт-Е Новруз
Мосенабад
Ча-Е Гаййи Могаммади
Гасанабад
Шурийе-Е Бала
Кариз
Ак Сангам
Дускам
Калате-Е Гаййи Яганд
Ша КарамРельеф:
Ку-Е Говд Зард (3243 m)
Куолле-Е Ягангир (1952 m)
Реште Ку-Е Базанган (1879 m)
Ку-Е Кезлек (1850 m)
Ку-Е Ггаркале (1845 m)
Ку-Е Табадкан (1843 m)
Ку-Е Горг Паран (1705 m)
Ченарак (1553 m)
Базиту (1522 m)
Ку-Е Абгарм (1464 m)
Ку-Е Ашлир (1438 m)
Ку-Е Ягангир (1431 m)
Ку-Е Кошти (1429 m)
Ку-Е Сараб (1416 m)
Каре Даг (1391 m)
Ку-Е Хвайе (1384 m)
Ку-Е Ешлир (1355 m)
Дарре-Е Таерабад (1339 m)
Ку-Е Тахте Поште (1302 m)
Ку-Е Бакербаст (1226 m)
Реште Ку-Е Моздуран (1194 m)
Ку-Е Палан Сар (1189 m)
Ку-Е Кулаб (1157 m)
Ку-Е Шерту (1127 m)
Дарре-Е Дарбанд (1116 m)
Дарре-Е Кезлек (1109 m)
Ку-Е Анйирак (1104 m)
Камар-Е Пошт Кале (1092 m)
Ку-Е Екке (1087 m)
Ку-Е Аламту (1050 m)
Гиб (1044 m)
Ку-Е Тахте Хартаз (1042 m)
Реште Ку-Е Тахте-Е Гавхане (1022 m)
Ку-Е Голаби (1003 m)
Ку-Е Кале Бози (994 m)
Ку-Е Камар Асиаб (992 m)
Гардане-Е Марздаран (978 m)
Ку-Е Кал Таки (958 m)
Куга-Е Чеел Каман (968 m)
Ку-Е Хвош Ов (946 m)
Ку-Е Шурлок (945 m)
Ку-Е Шекасте-Е Сиа (940 m)
Ку-Е Хвайе (902 m)
Ку-Е Камар Зард (889 m)
Ку-Е Сар Хандак (803 m)
Коштани (850 m)
Ку-Е Зелзеле (831 m)
Ку-Е Падали (810 m)
Сандахчиан (784 m)
Гардане-Е Ак Сангам (783 m)
Ку-Е Пеы Колухе (779 m)
Таппе-Е Тута (769 m)
Танг-Е Неызар (760 m)
Ку-Е Моздуран (758 m)
Ку-Е Камар-Е Афтаб Ру (746 m)
Шур Даг (723 m)
Дарре-Е Кара Кеытан (721 m)
Ку-Е Даг (715 m)
Гора Карабет (682 m)
Гора Тегелек-Кыр (657 m)
Ку-Е Араб Кош (656 m)
Куолле-Е Барреьи (656 m)
Гора Гокча (651 m)
Таппе-Е Парчам (648 m)
Гора Курган-Нийаз-Кры (640 m)
Ку-Е Ял Асби (636 m)
Ку-Е Куом Боняд (630 m)
Гора Кууртлы-Кры (623 m)
Гора Дендюпиль (623 m)
Ку-Е Квм-Е Боняд (620 m)
Хребет Кесекбурун (616 m)
Гора Кеиккыр (612 m)
Гора Духча-Кайа (598 m)
Гардане-Е Сабз (590 m)
Гора Гынчагыз-Кры (580 m)
Гора Диондипиль (576 m)
Гора Абдын-Ял-Кры (576 m)
Ростам Хане (560 m)
Гора Гынчангыз-Даг (554 m)
Хребет Елошан-Кры (553 m)
Новквн Дарре (548 m)
Бугор Даш-Тюмек (532 m)
Гора Аджарли (516 m)
Дарре Такуовн (504 m)
Гора Дузен-Кры (491 m)
Гора Хан-Кыр (476 m)
Гора Курбан-Яб (460 m)
Гора Муса-Гадык (456 m)
Гора Яхши-Бай (453 m)
Ушчелье Саар-Чап (441 m)
Ушчелье Инаглы-Дара (441 m)
Гора Кушлы-Гайа (436 m)
Дарре-Е Чеел Каман (410 m)
Бугор Ак-Чоги (394 m)
Хребет Каранымбайри (376 m)
Бугор Кояли (372 m)
Гардане-Е Хан Гиран (337 m)
Бугор Ак-Тепе (327 m)
Пески Ах-Кум (313 m)
Бугор Джафараган (291 m)
Бугор Хумлу-Тепе (288 m)
Бугор Алтын-Тепе (280 m)
Пешаные Бугры Кара-Сырт (280 m)
Бугор Яссы-Тепе (277 m)
Бугор Алтын-Тепе (277 m)
Бугор Яссы-Тепе (264 m)
Бугор Тепе-Кала (262 m)
Курган Сарык-Тепе (257 m)
Курган Еланча (252 m)
Курган Куше-Тепе (243 m)
Пески Оджерлу-Кум (238 m)
Курган Чемче-Тепе (234 m)
Курган Хайрык-Тепе (231 m)
Пески Таш-Рабат-Кум (227 m)
Курган Яссы-Тепе (227 m)
Курган Коша-Тепе (226 m)
Курган Яст-Тепе (224 m)
Бугор Едиджа-Тепе (221 m)
Курган Кельте (218 m)
Курган Адунчи-Тепе (217 m)
Курган Чиш-Тепе (216 m)
Бархан Кува-Чага (213 m)
Курган Такыр (212 m)
Курган Такыр (212 m)
Бархан Еджекли (210 m)
Бугор Ак-Бай-Тепе (209 m)
Курган Чопли-Тепе (209 m)
Пески Арча-Агаси-Кум (207 m)
Курган Кырмызы-Тепе (207 m)
Курган Гауз-Хан (207 m)
Курган Куюклы (205 m)
Курган Кишман (205 m)
Курган Чиш-Тепе (203 m)
Пески Капу-Кум (201 m)
Курган Денгли (200 m)
Курган Уч-Тепе (198 m)
Курган Шегитли-Тепе (197 m)
Курган Боз-Беклы (197 m)
Бугор Геок-Сюр (185 m)
Пески Гурыдандан (179 m)
Пески Ашир-Кум (174 m)
Бугор Найза-Кум (171 m)
Бугор Уч-Тепе (161 m)
Бугор Агыз-Кара (160 m)Гидрография:
Арык Закир
Арык Тать-Яб
Арык Сысмас
Арык Кичига
Арык Кечели-Джар
Арык Кара-Куль
Арык Ат-Гран
Озеро Дурнали
Гол Би Би
Овз-Е Кале Коне
Аб-Е Герефтеги
Кал Овз
Второе Тедженское Водохранилишче
Тедженское Водохранилишче
Даскопри Сувовданы
Водохранилишче Султан-Бент
Сарыйазы Сувовданы
Нижне-Гиндукушское Водохранилишче
Хауз-Ханское Водохранилишче
Иолотанское Водохранилишче
Гиндукушское Водохранилишче
Водохранилишче Хор-Хор
Гановуз Ресервоир
Чешме Занги
Кал Биби
Овраг Кабартунун-Дараси
Овраг Ходжанын-Дараси
Таквн Дарре
Тогонде
Чешме-Е Сомбад
Чешме Сирун
Шурлух
Чешме-Е Шурлок
Чешме Сефид
Чешме-Е Сараб
Чешме-Е Нуки
Чешме Куорбан
Чешме Оланг
Куя
Ковсми
Чешме-Е Хвайе Бидак
Хвайе Банде
Хугун
Чакудар
Чагар Куомиш
Чешме-Е Чагар Гази
Ак Санган
Чешме Аманлок
Чешме-Е Амад Сара
Чешме-Е Карун
Чешме-Е Ченара
Чешме-Е Бид Таки
Чешме-Е Кабрестан
Чешме-Е Луши
Чешме-Е Санги
Чешме-Е Сефид
Чешме-Е Хвайе
Чешме-Е Каши
Чешме-Е Гив
Чешме-Е Абгарм
Сар Чешме-Е Ра-Е Чачае
Чешме-Е Хук Аб
Чешме-Е Ченарак
Чешме-Е Ровггани
Чешме-Е Хвайе
Чешме-Е Алангак
Чешме-Е Сенйет Бу
Чешме-Е Довзкал
Чешме-Е Бабри
Чешме-Е Артезеын
Рудхане-Е Чачае
Вакил
Кал-Е Таркетеы
Руд-Е Шурлух
Руд-Е Шурлок
Кал-Е Шур
Кал-Е Ширин
Кал-Е Се Панйе
Мианачай
Кал-Е Кале Нов
Кал-Е Падали
Руд-Е Хвор
Кал-Е Хвайе
Аб-Е Хвор
Кал-Е Гази
Домче Дарре
Дагане-Е Чекудар
Кал-Е Чеел Каман
Руд-Е Чачае
Бокули
Барашк Руд
Кал-Е Амад Сара
Тейен Дерясы
Шалха
Даря-Е Кошк
Джар-Яб
Джар-Сай
Кал-Е Чагарта Гав
Рудхане-Е Таян
Аб-Е Хвор
Кашаф Руд
Кал-Е Чеел Каман
Кал-Е Абгарм
Кашаф Руд
Руд-Е Шурлак
Кал-Е Аб Шур
Кал-Е Сорх
Рудхане-Е Неызар
Гарируд
Рудхане-Е Таян
Нар-Е Мозаффари
Кал-Е Дом-Е Руба
Кал-Е Шурак
Кал-Е Кулаб
Кал-Е Бакаре Га
Кал-Е Асиаб
Кал-Е Ча Аббас
Кал-Е Шур
Кал-Е Гим Зард
Кал-Е Ча Шур
Кал-Е Аб-Е Талх-Е Чеел Каман
Кал-Е Сар Балути
Кал-Е Шурак
Кал-Е Дарказ
Кал-Е Янги
Кал-Е Ордулук
Кал-Е Тахт-Е Новруз
Кал-Е Мохтар Хан
Кал-Е Хан Гиран
Кал-Е Адам Коште
Кал-Е Гардане-Е Калле Фил
Кал-Е Асад Хан
Кал-Е Банд-Е Ша Могаммад
Кал-Е Нату
Рудхане-Е Ча Калле
Ча-Е Рамазан
Ча-Е Неьи
Ча-Е Кариман
Ча-Е Гаййи Новруз
Ча-Е Аббас
Колодец Зор-Кую
Колодец Жилян-Менты
Колодец Забек
Колодец Есен-Бай
Колодец Есен-Бай
Колодец Ертык
Колодец Елибай
Колодец Егермебеш
Колодец Еген-Мурад
Колодец Ечегран
Колодец Языллабай
Колодец Ялгалыч
Колодец Якши-Кулы-Бай
Колодец Вахит-Ишан
Колодец Вахит-Ишан
Колодец Узун-Су
Колодец Узун-Беден
Колодец Узорлы
Колодец Устаджик
Колодец Урус-Кулы
Колодец Ураз-Есаул
Колодец Ураз-Супы
Колодец Ураз-Мамед
Колодец Ураз-Кулы
Колодец Урамын-Бай
Колодец Умер-Кую
Колодец Улиха-Батман
Колодец Уез-Берды-Сокуи
Колодец Уез-Берды
Колодец Уез-Берды
Колодец Тюя-Аджи
Колодец Тюллы-Бай
Колодец Тыльку
Колодец Тыльки
Колодец Туршен
Колодец Туробай
Турды-Клыч
Колодец Тосторот
Колодец Тенгели
Колодец Теке
Колодец Тегенли
Колодец Тегенли
Колодец Таза-Куи
Колодец Тайлак
Колодец Таш-Рабат
Дождевайа Яма Таш-Мурат
Колодец Ташкалан
Колодец Тамли
Колодец Тамдерли
Колодец Сорги-Бай
Колодец Шор-Кала
Колодец Шор-Чунгуль
Колодец Шайтан
Колодец Шава-Сай
Колодец Ша-Мамед
Колодец Шалар-Бай
Шаитли
Колодец Шаитан
Колодец Сербазли
Колодец Сеит-Ниаз
Колодец Сегерли
Дождевайа Яма Саржан-Как
Сары-Гумбезли
Колодец Сары-Бай
Колодец Сарчи-Бай
Колодец Сарчи-Бай
Колодец Сахи-Аджи
Колодец Садых-Ишан
Колодец Печам-Чокан
Колодец Оваз-Чолак
Колодец Осман
Колодец Оразлы
Колодец Ораз-Бай
Колодец Ораш-Бай
Колодец Нуры-Кельов
Колодец Нуры-Бай
Колодец Ногатичага
Колодец Ниаз-Магомет
Колодец Мурад
Колодец Мулла-Момен-Егермебеш
Колодец Мулла-Бай
Колодец Мухамед-Яз
Колодец Монк-Мош
Колодец Меви-Аджи-Су
Колодец Менгли-Хана
Колодец Меджикли
Колодец Мауляк-Бай
Колодец Махтум-Аджи
Колодец Кызыл-Дын
Колодец Кызыл-Бай-Кую
Колодец Кыз-Качкан
Колодец Кылычьяз
Колодец Кую-Оы
Колодец Кувандык
Колодец Курт-Бай
Колодец Кумек
Колодец Кулумалы
Колодец Кулу-Ишан
Колодец Куллы-Бай
Колодец Кулаб
Колодец Криш
Колодец Копек-Бай
Колодец Коп-Аджи
Колодец Колек-Бай
Колодец Коин-Кую
Колодец Коджелер
Колодец Клыч-Кара
Колодец Клыч-Чинек
Колодец Кизилча
Колодец Кирк-Кулач
Колодец Худай-Берды
Колодец Ходжа-Шай
Колодец Ходжа-Гельды
Колодец Хиртек
Колодец Хашмак
Колодец Хапыз-Куи
Колодец Хапуз
Дождевайа Яма Хапуз
Колодец Хан-Куи
Колодец Хангельды-Бай
Колодец Керт-Чунгуль
Колодец Керки-Куюсы
Колодец Кельте-Беден
Колодец Келентер
Колодец Келе-Бай
Колодец Катыр
Колодец Карымзи
Колодец Кары-Боюн
Колодец Кар-Ягды
Колодец Карнапа
Колодец Карайагды
Колодец Караул-Хан
Колодец Кара-Сырт
Колодец Кара-Курук
Колодец Караган
Колодец Караджи-Бай
Колодец Кара-Джан
Колодец Кара-Чекан
Колодец Камаклы-Аджи
Колодец Кала-Уруы
Колодец Каиб
Колодец Исанкур
Колодец Иса-Бай
Гумбезли-Кую
Колодец Геокча
Колодец Гек-Кумбез
Колодец Гауз-Хан
Колодец Гаибпа
Колодец Ек-Аджи
Колодец Джус-Али-Конгур
Колодец Джурджи
Колодец Джума-Назар
Колодец Джума-Кельды
Колодец Джума-Гельды
Колодец Джничи
Колодец Джекпам-Бай
Колодец Джекпам-Бай
Колодец Джайчи
Колодец Джалан
Колодец Дорт-Кудук
Колодец Дианмаз
Колодец Даш-Кую
Колодец Даш-Кую
Колодец Даш-Куи
Колодец Даш-Куи
Колодец Даш-Куи
Колодец Дашайак
Колодец Даали
Колодец Чури
Колодец Чоганли
Колодец Черкес-Коли
Колодец Чепбе-Хан
Колодец Чегелек-Бай
Колодец Чайхен-Шахули
Колодец Чары-Бай
Колодец Чардали
Колодец Чаглы
Колодец Чагалы
Колодец Бурун-Кум
Колодец Бот-Баш
Колодец Бокур-Бай
Колодец Биргут
Колодец Беур-Дешик
Колодец Беш-Аджи
Колодец Берды-Ключ
Колодец Берды-Имчик
Колодец Бекур-Кую
Колодец Байгушли
Колодец Батман-Бай
Колодец Баибухут
Колодец Багут-Ишан
Колодец Баба-Кизыл
Колодец Бааклы
Колодец Бааклы
Колодец Айран-Бай
Колодец Айран-Бай
Колодец Айначага
Колодец Айгурун
Колодец Атта-Хан
Атта-Аджи
Колодец Ата-Мурад
Колодец Ашир-Бай
Колодец Аш-Дарли
Колодец Анна-Мамед
Колодец Анна-Клыч
Колодец Анначары
Колодец Ангат
Колодец Аманийаз
Колодец Алмак-Кую
Колодец Алла-Куль
Колодец Акытжан
Колодец Ак-Мамед
Колодец Ахмет-Ишан
Колодец Акет-Бай
Колодец Акам-Бай
Колодец Агар-Кую
Колодец Ага-Нийаз
Колодец Аганджан
Ча-Е Масиле
Панй Чаи
Се Чаи
Ча-Е Сартип
Колодцы Халым-Курук-Кую