Скачать карту
Карта 200k--j42-15

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j42-15
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j42-15
НазваниеКарта 200k--j42-15
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3593
Высота3050
Размер файла 5.3 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТаджикистан
Узбекистан
ЯзыкРусский

Комментарии

2014-04-09 11:03:33
thanks
Перед вами карта, которая показывает территорию Таджикистана, Узбекистана.На этой карте обозначен столица Таджикистана крупный город Душанбе. Купить билет на самолет из Душанбе. Вы найдёте тут город Турсунзаде. На этой карте обозначен город Гиссар. Показан город Бошкенгаш. Присутствует Шахринав. Вы найдёте тут Узун. Вы найдёте тут Узбекон-Тепе. Показан Ураур. Присутствует Умыр. Показан Умар. Присутствует Терак. На этой карте обозначен Тол-Тугай. Показан Тол-Тугай. На этой карте обозначен Кичик-Суфийон. Присутствует Шайтан-Кишлак. Вы найдёте тут Шар-Шар. Показан Сары-Халка.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j42-08
Карта 200k--j42-09
Карта 200k--j42-10
Карта 200k--j42-14
Карта 200k--j42-16
Карта 200k--j42-20
Карта 200k--j42-21
Карта 200k--j42-22
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-11
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-6
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-7
Карта 100k--j42-040
Карта 100k--j42-041
Карта 100k--j42-042
Карта 100k--j42-043
Карта 100k--j42-052
Карта 100k--j42-053
Карта 100k--j42-054
Населённые пункты:
Душанбе (543107 чел.)
Турсунзаде (37995 чел.)
Гиссар (23978 чел.)
Бошкенгаш (23696 чел.)
Шахринав (5385 чел.)
Узун
Узбекон-Тепе
Ураур
Умыр
Умар
Терак
Тол-Тугай
Тол-Тугай
Кичик-Суфийон
Шайтан-Кишлак
Шар-Шар
Сары-Халка
Самарканд
Оы-Булак
Анарбулак
Оби-Заранг
Новосай
Наубад
Ляв-Об
Куру-Сай
Куру-Сай
Курганча
Куоьргьонча
Кудукли
Кудук
Чинар
Xоьякулусун
Хатуб
Катта-Баш
Куорашик
Караманы
Иссыкчашма
Ишан-Кишлак
Галябита
Галя-Батур
Джидабулак
Джар-Булак
Джан-Чеке
Духана
Дорай-Сон
Догаб
Догаб
Дашнобод
Чолджийан
Чакар
Чагам
Боырагеш
Беш-Тепа
Беш-Копа
Беш-Капа Вторайа
Беш-Капа Первайа
Боыбича
Бардым-Кул
Ашор-Джилян
Зийара-Тут
Заркамар
Юнусходжа
Яшканды
Яртеппа
Янгикургон
Янги-Кишлак
Якка-Пста
Яка-Чинарский
Ягдон
Варзобскайа
Узун
Учкуль
Уртакаинор
Уразбоы
Умакай
Тюячиабад
Тут-Булак
Тут-Булак
Турк-Кишлак
Тургак
Турдыбобо
Туда-Чинар
Туда
Тубек
Тоыкара
Тоби-Шар
Тоби-Ин
Тила-Абад
Терсагар
Теппаисамарканди
Тайленобад
Даштимирон
Тоштеппа
Тошкалон
Таш-Булак
Тошохур
Тошобод
Тарикпоя
Тапчак
Томчи
Талик
Така-Сакырды
Табу-Булак
Сурхакчашма
Сумбула
Сулюх
Султонобод
Сокур
Шур-Об
Шуробиагон
Шурёнбош
Шурча
Шурча
Шулум
Шульмак
Шохон
Ширханы
Шихок
Ших-Музафар
Шаихак
Ширкент
Шехак
Шайтан
Шаршар
Шаритуз
Шар-Булак
Сешамбе
Савли
Сары-Ассийа
Сары-Ассиабак
Сарикишты
Саркор
Сара-Камыш
Санжитаки
Сангтуда
Санг-Миля
Сангичоу
Рустаков
Рохаты
Регор
Рангок
Работ
Патталик
Пахтаобод
Омада
Октабрск
Окквргон
Обикиик
Новабад
Нилькон
Навобод
Нахальбек
Наджи
Муса-Базари
Мирзоквлобод
Муллодавот
Мугулони-Поен
Моинкадж-Поен
Монминг-Абад
Молотовабад
Молошады
Минг-Тут
Минг-Ботман
Мингичар
Меынет-Каш
Мачитон
Мамадшо
Лоур
Лятобан
Лепрозорий
Ленин
Лайка
Латтахорак
Лахат-Бул
Кызыл-Табобу
Кирма
Квштеппа
Кус-Абад
Курпай
Кур-Кудук
Курдык-Сай
Курбонкуса
Кунчи
Гулписта
Кулмунда
Куль-Булак
Куль
Кухон
Кудук
Кудук
Кучкан
Крчи-Куль
Кош-Булак
Камонгарони-Боло
Кулбулок
Чагам-Кукабулок
Кизыл-Булак
Кизил
Кизилкишлок
Кипчок
Киикмазор
Киблаи
Хирманак
Хураз
Худжай-Нахшерон
Ходжабайкул
Ходжамусо
Ходжамбио-Боло
Ходжикатаган
Ходжакала
Хоябулбулон
Хочильдийори Боло
Хиргатарош
Гаёти Нав
Ханка
Ханака
Халила-Булак
Хочабои
Казокон
Катта-Буыни
Катта
Косабулок
Кара-Ягач
Каырагоч
Каратог
Кара-Сют
Карасу
Карони
Карани
Карамкул
Караманды
Каракуз
Карагач
Кара-Булак
Караболчик
Кара-Авган
Кара-Агач
Кангур-Джар
Канди
Камбар
Камбар
Камбар-Паст
Калляпар
Кадыр-Берды
Кады-Джабар
Иток
Ишма Третья
Ешма Первайа
Есанбоы
Ингичка
Елок
Гурийот
Гурлюк-Сай
Гулизоар
Гулистон
Гиссар
Гарбулок
Гарав
Гараб
Галя-Кудук
Галабулок
Фахробод
Яырабулок
Джорусай
Джиргинак
Йетикир
Джайре-Тепе
Джаврат
Джар-Мечеть
Ярбулок
Джана-Кишлак
Джайрабулок
Джалтыртепе
Дурбат
Дюрак
Дурман
Дурбент
Дучинора
Дубова
Донгуз-Ульды
Девак
Де-Балянд
Юкврдолон
Даганакиик
Дахана
Чузии-Боло
Чуянчи
Чурк-Кишлак
Чукур
Чортут-Сурх
Чорбог
Чинарту
Чинара-Сухта
Чинарак
Чинар
Чимтеппа
Чимбулок
Чертепа
Чириштеппа
Чукмазор
Чоряккорон
Чайнакичинор
Чавалай
Чортут
Чиртак
Чоргул
Чангоб
Чаген
Чагам
Бузук
Буырабов
Буынак-Манир
Бурма
Буре-Тишик
Булокисаидон
Буголяк
Балдиргон
Багалок
Богак
Бобосурхон
Благодарный
Биш-Булак
Биби-Хурум
Беш-Тепа
Бешкапа
Бешкапаи Поён
Беренча
Бай-Кучкар
Батош
Бошкайнар
Бакуоы
Бакаул
Азикенг
Ай-Боткан
Авзали
Асбоб
Аскерабад
Арши
Арпа-Булак
Арбоби
Арбобхотун
Аннакул-Роват
Анна-Худжа
Ангурли
Алмышабад
Алобайтал
Халкаджар
Алибеги
Акуыли
Ак-Так
Ак-Су
Акса-Роват
Окмачит
Окмайид
Ак-Курган
Оыкамар
Ак-Джар
Ак-Бурю
Ак-Булак
Окбулок
Акалчин
Абдулай
Абдан
Нарын
Турсунзаде
Октябр
Окмачит
Рудаки
Сурх
Гулхос
Долонсоы
Гарав
Пахтабоы
Чапаевский
Ёнчека
Исор
Испечак
Моинкай
Юибодом
Умакаи-Поен
Кахрамон
Гачак
Комбинат Слепых
Булокчинор
Ходжасиддик
Андреев
Шайнак
Айни
Лабитал
Навабад
Озодии Занон
Рохи-Ленин
Табачный
Конституцийа
Чортут-Поен
Янгиабад
Очамайли
Шуробы
Кирпичный
Содики
Чаманистан
Шуроби-Искандар
Дехконабад
Пахтаабад
Киров
Комсомол
Янгиабад
Правда
Аскари
Галамыш
Чукураки-Боло
Надж
Чукурак
Шопур
Оыбош
Джугиабад
Давлатманка
Лангар-Поен
Лангар
Мортеппа
Учкуль
Жуджум
Мавлонджар
Мавлонджари-Боло
Тула
Учкуль
Учкуль
Гиждалабад
Мирзочуль
Джавлибои
Чавлибай
Ботанический
Чортеппа
Овул
Келитош
Бешбулок
Шаамбари
Бешбулок-Боло
Чептураи-Боло
Лолаги
Желисоы
Чиндара
Чагатоы
Дадози
Курпаи
Марифати
Муршикор
Кулибедак
Лоёб
Тутака
Чашмаиборози
Кавшдузон
Тахт
Чолтош
Навабад
Двадцать Второго Парцььезд
Киров
Чагатоы
Гураха
Правда
Фалакон
Янгимехнат
Дарьеабад
Зайнобод
Дарьеабад
Чалайев
Сабзикор
Каратегин
Кульмакмиди
Джаландар
Ташбулок
Агурты
Хайронак
Камчин
Лоёб
Окток
Кайрогоч
Кызыл Нишон
Мугулон
Боло-Назар
Тойикобод
Паскитомчи
Пасарык
Валдиргон
Гульмазор
Иски-Балдиргон
Иштимоют
Дайработ
Кайрогочи-Боло
Тезгари-Боло
Тезгар
Окчакман
Мехтари Новый
Мехтари
Навабад
Хокали
Магмуруд
Катанбулок
Гулбог
Зафарабад
Пистамазор
Навабад
Сурх
Туртуработ
Таджикабад
Джартеппа
Бузбит
Даштишур
Шомако
Ходжабайкул-Боло
Джарбоши
Джомри
Бахор
Лолазор
Саричинори-Боло
Калача
Хайтали
Джангалабад
Тулкибулок
Шурманка
Навбод
Хойигирдоб
Окбулок
Чингиров
Чинор
Косимобод
Янгикурулиш
Латтабан
Новасоы
Заргар
Дурмонбулок
Заря Востока
Ефиронос
Кончы
Иттифок
Кузибача
Турбокала
Октябр
Хайоти Нав
Квхнабоы
Гулбутта
Пахтакор
Кампиркала
Зарбдор
Сахрон
Яхшиобод
Сурхакчасма
Хойилдийор
Норобод
Янгиобод
Бошбулок
Олий-Совет
Бешкаппа
Навди
Озодии Шарк
Ленин Юлы
Янгиер
Бустон
Шота Руставели
Ггалаба
Янгиобод
Менат
Саьдии Шерозы
Фуркат
Фирдавсы
Фуркат
Шаршарасоы
Зафаробод
Галаобод
Ешма
Менатобод
Тагайобод
Хархарак
Кулобод
Чучу
Арал
Рохи-Ленин
Свердлов
Пионер
Кирпичный
Киров
Насосный
Комсомол
Микоян
Иьич
Партизани-Сурх
Новый Саркор
Фрунзе
Оим
Умбар
Максим Горький
Акнаходжа
Булбулчашма
Ешма
Пахтаобод
Мурутак
Серхаракат
Ленинский Район
Гозималик
Южный
Калинино
Рагунский
ДушанбеРельеф:
Гора Дарвазакам (2261 m)
Гора Кара-Кан (2091 m)
Гора Мундытау (2036 m)
Хояизоринг (1897 m)
Перевал Гази-Малек (1755 m)
Хребет Каратау (1752 m)
Перевал Гардаим-Ушин (1731 m)
Хребет Гарданиушти (1657 m)
Гора Ургайлик (1507 m)
Каторкуи Боботог (1354 m)
Агбаи Туланазар (1311 m)
Гора Тахтаханым (1309 m)
Гора Хатиф (1279 m)
Гора Капалитау (1278 m)
Куои Рангон (1265 m)
Отог Каторкуи (1232 m)
Хребет Карши-Тау (1219 m)
Овраг Дагана-Су (1077 m)
Гора Курганча (1076 m)
Горы Джетымтау (1075 m)
Овраг Терак-Сай (1000 m)
Перевал Чаррох (997 m)
Гора Джитым-Тау (968 m)
Хребет Есамол (843 m)
Гиссарскайа Долина (834 m)
Овраг Ходжа-Кулусун (811 m)
Овраг Пайзава (804 m)
Овраг Акташ-Сай (797 m)
Падь Железнодорожный (781 m)
Овраг Далан-Сай (768 m)
Овраг Каныкан (757 m)
Овраг Чен-Сай (745 m)
Овраг Шурча-Сай (657 m)
Овраг Аргамчи (632 m)
Овраг Даган-Су (625 m)
Овраг Нарын-Су (558 m)
Овраг Кайнар-Булак (554 m)
Овраг Мерке-Су (544 m)
Овраг Бадалчи-Сай (534 m)
Яванскайа Долина (509 m)
Овраг Ишма-Сай (487 m)Гидрография:
Гиссарский Канал
Верхний Душанбинский Канал
Арык Дамарык
Арык Карасу
Арык Харкуш
Овраг Чашмибозор
Овраг Мачитон
Родник Тушди-Булак
Родник Кызыл-Булак
Родник Джудабулок
Тоьпалангдарё
Черкент
Овраг Якка-Янгак
Лючоб
Хонако
Каротог
Карамандысу
Иляк
Гуру-Фатьма
Дюшамбинка
Аксу
Ак-Джар
Манзобсоы
Булаки Сайдон
Обимагмуруд
Тундора
Шурак
Чашма
Колон
Каратог
Варзоб
Лучоб
Октогсоы
Колодец Пста-Мазар
Колодец Кайнар-Бул