Скачать карту
Карта 200k--j42-02

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--j42-02
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--j42-02
НазваниеКарта 200k--j42-02
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3542
Высота3064
Размер файла 4.4 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТаджикистан
Узбекистан
ЯзыкРусский
Данная карта демонстрирует территорию Таджикистана, Узбекистана.Вы найдёте тут город Ургут. Вы найдёте тут город Пенджикент. Присутствует город Булунгьур. Вы найдёте тут Ёмбоы. На этой карте обозначен Сахибназар. На этой карте обозначен Зинак. Вы найдёте тут Замбар. Показан Юкары-Альгар. Вы найдёте тут Яз-Тепе. Показан Ярым-Тук. Вы найдёте тут Яргак. На этой карте обозначен Яны-Курган. Присутствует Янги-Кишлак. Присутствует Яман-Тельпак. Присутствует Якуб-Бай. Вы найдёте тут Варсин. На этой карте обозначен Узюм-Булак.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j42-01
Карта 200k--j42-03
Карта 200k--j42-07
Карта 200k--j42-08
Карта 200k--j42-09
Карта 200k--k42-31
Карта 200k--k42-32
Карта 200k--k42-33
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-1
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nj42-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6559336-nk42-11
Карта 100k--j42-002
Карта 100k--j42-003
Карта 100k--j42-004
Карта 100k--j42-005
Карта 100k--j42-014
Карта 100k--j42-015
Карта 100k--j42-016
Населённые пункты:
Ургут (47373 чел.)
Пенджикент (35085 чел.)
Булунгьур (26815 чел.)
Ёмбоы (14429 чел.)
Сахибназар
Зинак
Замбар
Юкары-Альгар
Яз-Тепе
Ярым-Тук
Яргак
Яны-Курган
Янги-Кишлак
Яман-Тельпак
Якуб-Бай
Варсин
Узюм-Булак
Узунбулак
Усмат
Уртакишлак
Урта-Боз
Урта
Урта
Уроклы
Урай
Урай
Урай
Удамали
Уадиган
Уаб
Тюбели
Туяташ
Туяклы
Тутли
Туш-Булак
Турт-Куль
Туркмен
Тунгатар
Тумшук-Базар
Тумшук
Тугай
Теньгатапты
Тегана
Тазаурук
Тайлак-Ата
Тоылок
Такали
Сулахлы
Сухман
Сочакиболо
Шурбай
Штаб
Шир-Курган
Шайбек
Савган
Сасык-Куль
Сасык
Сарытепа
Сарычашма
Сары-Ассийа
Сартюз
Сарбазар
Сарай
Сарай
Сарай
Сангыр-Булак
Рават
Рават
Раванак
Рахматабад
Пирмамет
Пайшанбасиаб
Пайна Вторайа
Паст-Нау
Парпата
Оча-Майли
Нуж
Нушкент
Нийаз-Мухамед
Назар
Наймантепа
Наузандак
Науруз-Тепе
Наукас
Наука
Насуват
Насуват
Накрач
Мыхтар
Муссыр
Муминабад
Мултаб
Мулла-Тепе
Муллабулак
Мугуль
Мугуль
Мугьол
Могол
Митан
Мисир
Мирза-Баглан
Мирганча
Мин-Булак
Марёнбулок
Маилычунур
Мачитлы
Лятабанд
Ланак
Кызылбаш
Кырк
Кырк
Кынгыр
Куз-Гузар
Куянчи
Кутан-Тюбе
Кушти
Кушчи
Курван-Зор
Кур-Сай
Курпа
Куропаткино
Курганча
Кунр
Кунгур
Кунград
Кульчаба
Кульбасты
Кул
Кудуилы
Ктай-Бала
Ктай
Коштамгалы
Кош-Сарай
Конглы
Кок-Гумбаз
Кийане
Кирккишлак
Кинагач
Кильдон
Кичкина-Булак
Кичине-Каира
Хузя-Джан
Хтай
Хозяы-Дун
Ходжа-Манзиль
Ходжакабуд
Ходжа-Булак
Хазара
Хаузак
Ханым-Курган
Ханака
Халвай
Керак
Казанлы
Казан-Арык
Казак-Аул
Кайракли
Катта-Кайраклы
Каттакишлок
Каталбай
Карыз
Караултепа
Каратепа
Кара-Таш
Караташ
Карапачлы
Каранайман
Каранайман
Каран
Кара-Кутан
Кара-Курсак
Каракишлак
Каракисак
Каракасмак
Каракалпак
Каракалпак
Каракалпак
Кара-Ики
Карача
Карабулак
Кара-Булак
Кара-Арык
Кара
Камангаран
Калтай
Кальтатай
Калдырга-Джар
Кафтар-Хана
Испанза
Иски-Джума
Ингичка
Ильпак
Илатан
Иланли
Гуз
Гумсай
Гуль-Булак
Гульба
Гобдун
Гиждуван
Гавай-Ата
Галлякапа
Гаджиталя
Джурят
Юмабозор
Джай-Мулик
Джарты-Тюбе
Джартепа
Джар
Джамбай
Дусмат
Дульта
Дангара
Чулак
Чинар
Чимчуклы
Чим
Чайш
Чанз-Куль
Чангалиболо
Чангаль
Чабат
Бург
Булунгьур
Буль-Укшум
Большайа Михайловка
Богарное
Бидани
Бешсар
Беш-Кутан
Бешкар
Беш-Капа
Беш-Булак
Беш-Боло
Беш-Агач
Бек-Саид
Бедана
Базарджай
Байбагиш
Бава
Баш-Курук
Балхы
Балгалы
Баласы
Баланкишлак
Бахши-Тепе
Бах-Мазар
Багрин
Багизаган
Бадбад
Аулье
Аша-Май
Ардакшан
Аман-Турды
Альма-Суван
Аламли
Ала-Хатын
Актепа
Акмечеть
Агач-Джан
Адас
Ача-Майли
Абдукарим
Зульфан
Зебон
Заврон
Ёры
Вешист
Уртакишлок
Тешик-Таш
Тошмунор
Суфийан
Суйина
Шурча
Шингак
Шернова
Рой
Окквтал
Огилаки-Поен
Могул
Миндона
Мазари-Шериф
Майкатта
Кырк-Арча
Куштеппа
Косатарош
Колхозчион
Кокташ
Кирсхана
Хурми
Катта-Кишлак
Камар-Таш
Камар
Имени Рудаки
Гусар
Гарибак
Филмандор
Джилас
Джанбулак
Дурман
Чорбок
Чинар
Чимкурган
Чангал
Бедик
Амондара
Алакджар
Абдусамат
ЕриРельеф:
Гора Ургантак (2999 m)
Перевал Майката (2806 m)
Перевал Чашмардак (2729 m)
Перевал Кок-Тюбе (2697 m)
Горд Кырк-Тау (2417 m)
Перевал Суфача (2416 m)
Перевал Лятабанд (2283 m)
Перевал Шингак (2064 m)
Горы Мальгузар (1703 m)
Горы Лятабанд (1702 m)
Горы Гобдунтау (1556 m)
Овраг Чурча-Сай (1502 m)
Перевал Ташагукбель (1368 m)
Гора Туран (1326 m)
Овраг Зиван-Сай (1184 m)
Овраг Кок-Таш-Сай (1184 m)
Овраг Харс-Хана (1097 m)
Хребет Карача-Тау (891 m)
Овраг Дарбаза-Кам (859 m)
Зеравшанскайа Долина (806 m)
Перевал Шур-Бель (734 m)Гидрография:
Арык Тюя-Тартар
Арык Тайлян
Арык Булунгур
Озеро Богагук-Куль
Джизакское Водохранилишче
Зебонсай
Уадиган
Уаб
Ширсай
Санзар
Рават
Наука-Баш
Наука
Карасу
Джар-Булак
Даргом
Бах-Мазар
Ардакшан
Учкульсай
Шингак
Саур-Сай
Рухшонсай
Магиан
Каттасай
Чинар-Сай