Скачать карту
Карта 100k--k34-030

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 100k--k34-030
Образец детализации:
Образец детализации Карта 100k--k34-030
НазваниеКарта 100k--k34-030
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:100000 в 1 см 1 км, километровка
Годне определено
Ширина3331
Высота3074
Размер файла 6 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныСербия
Косово
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая содержит территорию Сербии, Косово.здесь карта Новей Пазара и Привязка для OziExplorer. показана актуальная карта Лепосавић в 1 см 1 км, километровка. показана карта Раски . интересная карта Супнйе в 1 см 1 км, километровка. представлена карта Златаре и Привязка для OziExplorer. карта Зечевиће, Зејћевиће привязанная. представлена подробная карта Жареве, Жаревей привязанная. для вас интересная карта Вучи . тут актуальная карта Войковице . для вас актуальная карта Витосе и Привязка для OziExplorer. это топографическая карта Варево в 1 см 1 км, километровка. показана актуальная карта Улије с привязкой. показана подробная карта Тврђана с привязкой. показана подробная карта Тиоце . показана подробная карта Средни Тусимли . подробная карта Сосице . это подробная карта Смилова Лаза в 1 см 1 км, километровка.

Другие карты этого места:

Карта 100k--k34-029
Карта 100k--k34-031
Карта 100k--k34-041
Карта 100k--k34-042
Карта 100k--k34-043
Карта 200k--k34-09
Карта 200k--k34-10
Карта американской армии лист txu-oclc-6472044-nk34-2
Карта американской армии лист txu-oclc-6472044-nk34-5
Карта 500k--k34-1
Карта 500k--k34-2
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-34-35-6th-ed
Населённые пункты:
Нови Пазар (85996 чел.)
Лепосавић (19000 чел.)
Раска (4 чел.)
Супнйе (4 чел.)
Златаре
Зечевиће, Зејћевиће
Жареве, Жареви
Вуча
Войковице
Витосе
Варево
Улије
Тврђан
Тиоце
Средня Тусимля
Сосице
Смилов Лаз
Слатина
Сипацина
Рудница
Руцманце
Родељ
Радунйе
Радманово
Придворица
Постенйе
Поповце, Поповци
Плакаоница
Паруце, Паруци
Панойевице
Остраће
Ново Село
Муре
Мошница
Миоковиће
Мекиниће
Мајдево
Лозно
Ливаде
Лисина
Лешак
Куцане
Крушчица
Кравице
Ковизла
Кошутово
Костин Поток
Казновице
Карадак
Каменица
Кајково
Јунаке
Јошаница
Јелакце
Явор
Донйе Яринйе
Ябланица
Извори
Доње Исево
Гувниште
Гулије
Грубетице
Грижане, Грижани
Граничане
Градац
Горнйи Липовац
Гнйилица
Дубока
Дрен
Драганици
Доњи Крњин
Домисевина
Долац
Долац
Добрава
Десетак
Црнатово
Ћирковиће
Церања
Брзанце
Борчане
Боранци
Блазево
Бистрица
Бистрица
Биоцин
Бербериште
Белуће
Бело Полйе
Бело Полйе
Батнйик
Баня
Церовик
Драгунац
Горнйе Власово
Поткомље
Врачево
Кошутица
Донйи Калйин
Завада
Врба
Горнйе Исево
Курелйе
Обади
Сарпелй
Парлин Поток
Лескова
Земаница
Витановиће
Миолиће
Симичиште
Вруйице
Зиголй
Камен
Зрносек
Заселйе
Йезерине
Дренова
Борова
Забрђе
Трикосе
Крушево
Кутње
Врлетница
Зиван До
Гребна
Гњеждане
Старо Село
Кукавица
Брекиня
Возник
Присойе
Крусевлйе
Беглук
Сеоце
Меки Дио, Меки До
Криваца
Кадияца Ган Кадияца
Пеёвици
Летовац
Ерце
Грубовица
Ган Гризани
Ораовица, Ораховица
Лескова Глава
Мала
Крс Магала
Поток Мала
Марусици
Градисте
Планиница
Модромир
Заврата
Савицска Мала
Йевтицска Мала
Негомирац
Лукаре
Мутиводе
Долянци
Ислямовици
Овчаре
Горнйе Дзепе
Дановици
Трнйе
Беляк
Цокотар
Сумица
Горнйе Яринйе
Треснйица
Йеленйе
Зелйево
Треснйица
Добро Брдо
Стрзин
Горанци
Црнац
Гайици
Крнйци
Субар
Јариње
Сеоце
Ясици
Таировици
Кнезево Брдо
Милицевици
Дратница
Микулина
Батаире
Сарци
Ковацевици
Мияловици
Петковац
Грцево
Гркайци
Бирово
Јанков Поток
Зунйско Брдо
Дедилово
Келйевици
Драгоцево
Нис
Драиновице
Луков До
Шипово
Редкай
Самцевица
Кулизице
Прдонйице
Гребенова
Слйивнйе
Козник
Бориковац
Цепелйе
Николици
Йелацице
Брезде
Мала Трнава
Поток Мала
Вуков Лаз
Неготинац
Зминац
Опаве
Меця Яма
Алуге
Цвийетнйе
Златаревина
Ацковици
Тодоровици
Трнавци
Видици
Вртине
Брояци
Станисици
Линадица
Позезина
Козарево
Глусци
Мрмонйе
Ораово Брдо
Станцици
Доня Тусимля
Баре
Ловцен Поток
Иванйе
Сумарци
Концулице
Донйе Казновице
Миловици
Ройици
Цомаге
Лаксиновици
Пановици
Горня Рудница
Беляк
Цайетина
Запланина
Суловици
Трапици
Мрамор
Гоцманци
Антици
Витанове Нйиве
Вуця Локва
Трнава
Трнава
Требиће
Судимля
Става
Стануловици
Сочаница
Семетес
Сељанце
Рватска
Рвати
Рудине
Равнисте
Руйетице
Пуста Тусимля
Прценова
Ибарско Постење, Постење
Поцесйе
Плавково
Пиларета
Пайси Поток
Осойе
Ораово
Одойевице
Носолйин
Милатковице
Лопузнйе
Леца
Копориће
Кнезево
Кијевчиће
Касалй
Ёва
Избице
Ирицици
Гркаје
Горњи Крњин
Горнйе Левице
Донйе Левице
Дерекари
Црвени
Цоковице
Брзеце
Брдани
Бозолйин
Бело Брдо
Баре
Баре
Баданй
Бабица
Златни Камен
Плйевляни
Каменица
Вукадиновици
Манасе
Риково
Равни
Отес
Беланска
Крцмаре
Ясике
Загуляци
Бабрез
Уйнице
Нетврде
Градановице
Пиняз До
Пнуц
Туснице
Врсак
Луково
Варево
Радосице
МислополйеРельеф:
Панцицев Вр (2017 m)
Суво Рудисте (1942 m)
Миланов Вр (1897 m)
Велика Гобеля (1820 m)
Вуцак (1807 m)
Копаоник (1806 m)
Леденице (1752 m)
Гобеля (1716 m)
Мала Гобеля (1665 m)
Саторица (1652 m)
Суви Вр (1642 m)
Ярам (1635 m)
Високи Део (1602 m)
Копривница (1570 m)
Лепциняк (1570 m)
Палез (1554 m)
Просецница (1549 m)
Патрицева Цука (1544 m)
Силяк (1544 m)
Козница (1544 m)
Милицка Цука (1526 m)
Кокосар (1526 m)
Кукавица (1488 m)
Струга (1477 m)
Велика Силяца (1459 m)
Пилатовица (1456 m)
Стуб (1448 m)
Силяк (1448 m)
Куриловца (1443 m)
Камена Глава (1429 m)
Палеско Брдо (1419 m)
Косцица (1413 m)
Среднйи Брег (1409 m)
Курилово (1406 m)
Медведак (1400 m)
Гореляк (1386 m)
Висикуцка (1366 m)
Цардак (1366 m)
Остра Цука (1360 m)
Високо Брдо (1351 m)
Кула (1349 m)
Дебцовац (1333 m)
Раван (1332 m)
Крналово (1326 m)
Мунцело (1325 m)
Одойисте (1321 m)
Бреся (1315 m)
Войетин (1292 m)
Витосе (1273 m)
Райицева Гора (1266 m)
Градина (1257 m)
Запис (1253 m)
Бецировац (1253 m)
Санац (1251 m)
Санац (1238 m)
Велика Греда (1226 m)
Корицко Брдо (1226 m)
Дурков Камен (1221 m)
Цапланац (1216 m)
Орловац (1214 m)
Црни Вр (1212 m)
Голо Брдо (1211 m)
Цуцайица (1210 m)
Дурино Брдо (1208 m)
Планиницка Стубица (1205 m)
Гркулята (1202 m)
Велики Цир (1194 m)
Йестребац (1194 m)
Мала Огледна (1194 m)
Огледна (1193 m)
Яйце (1189 m)
Леняк (1188 m)
Горовица (1174 m)
Дебела Глава (1173 m)
Силята Цука (1172 m)
Српак (1172 m)
Врлетница (1171 m)
Коса (1168 m)
Караула (1163 m)
Калевац (1163 m)
Треска (1161 m)
Винорог (1156 m)
Цадор (1155 m)
Столови (1155 m)
Мала Кита (1151 m)
Ладово (1150 m)
Камен (1144 m)
Велики Скоронйе (1144 m)
Конйиц (1138 m)
Зелйевско Брдо (1135 m)
Абут (1134 m)
Кнезево Брдо (1133 m)
Цицавица (1132 m)
Стразняк (1130 m)
Борцанске Главе (1130 m)
Лескове Главе (1122 m)
Рогозна (1122 m)
Целавица (1121 m)
Крмисте (1120 m)
Силяк (1119 m)
Велика Кита (1115 m)
Цукара (1114 m)
Градац (1110 m)
Цепелйски Крс (1106 m)
Среднйи Део (1104 m)
Козница (1104 m)
Црни Вр (1099 m)
Медар (1097 m)
Пругавица (1092 m)
Супля Стийена (1091 m)
Вилина Стена (1089 m)
Соколица (1087 m)
Церовацки Запис (1081 m)
Велики Вр (1080 m)
Велика Кита (1077 m)
Бегово Брдо (1076 m)
Клюна (1075 m)
Туртелово (1074 m)
Цука (1073 m)
Лисиция Стийена (1066 m)
Страна (1062 m)
Орляк (1060 m)
Плоца (1053 m)
Скрк (1052 m)
Облик (1048 m)
Цикер (1046 m)
Метелица (1045 m)
Дрвник (1045 m)
Добро Брдо (1042 m)
Летине (1034 m)
Велико Брдо (1034 m)
Кнезевско Цука (1031 m)
Лисац (1028 m)
Голо Брдо (1026 m)
Бодина Цука (1026 m)
Дугацка Коса (1025 m)
Рудине (1017 m)
Букова Глава (1015 m)
Златна Цука (1015 m)
Здралйевац (1011 m)
Кадина Цука (1008 m)
Секин Брийег (1006 m)
Блазевска Цука (1006 m)
Драгоцевско Брдо (1005 m)
Остра Цука (1004 m)
Добро Брдо (1000 m)
Ковиляк (1000 m)
Самар (999 m)
Белицка Цука (996 m)
Велика Цука (995 m)
Йелец Град (993 m)
Било (993 m)
Плакаоница (990 m)
Обрз (984 m)
Со (982 m)
Соколица (981 m)
Заяцник (981 m)
Цукара (976 m)
Пресло (975 m)
Крусевлйе (974 m)
Дебела Глава (972 m)
Голес (971 m)
Градиско Брдо (968 m)
Папратин До (964 m)
Брдия (963 m)
Латковица (963 m)
Явор (962 m)
Цуцулин (958 m)
Мусов Вр (955 m)
Крс (953 m)
Кукавица (949 m)
Кита (949 m)
Граб (943 m)
Гунй (942 m)
Звецарка (941 m)
Крс (933 m)
Велика Цукара (931 m)
Лескова Глава (925 m)
Крстац (923 m)
Калем (922 m)
Папратняца (921 m)
Приплета (920 m)
Дренова Глава (918 m)
Срнйевица (916 m)
Црни Вр (914 m)
Веля Цука (914 m)
Главе (914 m)
Палез (913 m)
Високо Брдо (912 m)
Силовац (909 m)
Цукара (905 m)
Пресеценица (903 m)
Златна Раван (903 m)
Ерска Цукара (899 m)
Главица (895 m)
Крнйи Брег (893 m)
Баднйевик (890 m)
Зезница (885 m)
Врсине (881 m)
Илиняца (859 m)
Липовица (856 m)
Ковацки Крст (854 m)
Цукара (848 m)
Йерик (847 m)
Дебело Брдо (842 m)
Вилйе Коло (836 m)
Цераня (836 m)
Главица (826 m)
Дивицица (820 m)
Цукара (818 m)
Бандера (813 m)
Ярцева Цука (810 m)
Велики Дебеляк (805 m)
Клопотарска Цука (803 m)
Крстац (803 m)
Велики Санац (800 m)
Црвена Главица (794 m)
Велики Буковик (791 m)
Мали Буковик (791 m)
Косовац (790 m)
Велика Глава (786 m)
Црвена Стена (784 m)
Голубовац (783 m)
Цардацина (783 m)
Дзамия (780 m)
Боряница (778 m)
Орлова Стийена (770 m)
Амедия (765 m)
Дебело Брдо (764 m)
Цуцул (762 m)
Делицбара (761 m)
Пулйковац (759 m)
Гола Глава (756 m)
Станици (741 m)
Велика Цукара (735 m)
Мали Ком (732 m)
Бабина Стена (730 m)
Кула (727 m)
Галиц (724 m)
Балйевац (715 m)
Ресник (711 m)
Камиля (711 m)
Равна Гора (709 m)
Плениста (705 m)
Ком (703 m)
Косутово (698 m)
Градац (697 m)
Санац (695 m)
Овцарско Брдо (693 m)
Цукар (691 m)
Соколовица (686 m)
Градац (680 m)
Козя Стена (679 m)
Беден (678 m)
Средня (678 m)
Сиколица (670 m)
Раздолйе (661 m)
Голи Брег (661 m)
Сутеновацко Брдо (660 m)
Янйева (657 m)
Мацак (637 m)
Боровик (635 m)
Мали Дебеляк (627 m)
Мерцез (624 m)
Велики Ступник (618 m)
Пазарска Брдо (616 m)
Мокрице (609 m)
Глусицко Брдо (609 m)
Бела Стена (601 m)
Прлови (593 m)
Стубица (590 m)
Главица (583 m)
Крсаля (569 m)
Велика Бисина (566 m)
Велика Цукара (564 m)
Зминяк (561 m)
Кулина (548 m)
Клик (533 m)
Мерцез (532 m)
Сатра (495 m)
Гудзалисте (467 m)
Мала Бисина (466 m)
Крстац (444 m)
Родницко Брдо (430 m)Гидрография:
Цесма Зелена Гора
Цесма Меденовац
Добра Вода
Забрдска Река
Требицка Река
Седрова Река
Раска
Радосицка Река
Мосницка Река
Ёсаницка Река
Ёсаница
Дренска Река
Добравска Река
Дезевска Река
Церанйска Река
Бистрицка Река
Дзепска Река
Клисура
Бесин Поток
Блазевска Река
Радунйска Река
Вранстица
Марусицка Река
Пардуска Река
Бороглавска Река
Дреновска Река
Пайев Поток
Тврданска Река
Борцанска Река
Медведак
Кострица
Боятинска Река
Лепосавска Река
Градни Поток
Плакаоница
Гнезданска Река
Црвенска Река
Вуцинска Река
Гркайска Река
Корицки Поток
Мутницка Река
Бугарска Река
Каменицка Река
Мала Река
Градинска Река
Златна Река
Себимилйска Река
Рецица
Барлас
Вуцанска Река
Трнавска Река
Брзецка Река