Скачать карту
Карта 500k--k36-4

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 500k--k36-4
Образец детализации:
Образец детализации Карта 500k--k36-4
НазваниеКарта 500k--k36-4
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:500000 в 1 см 5 км, пятикилометровка
Годне определено
Ширина3150
Высота2748
Размер файла 4.2 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая демонстрирует территорию Турции.Показан город Чорум. Показан город Бафра. Присутствует город Амасья. На этой карте обозначен город Чанкыры. Показан город Кастамону. Вы найдёте тут город Цубук. Присутствует город Зил. На этой карте обозначен город Мерзифон. Вы найдёте тут город Сулуова. На этой карте обозначен город Сунгурлу. Вы найдёте тут город Османцик. На этой карте обозначен город Боябат. Вы найдёте тут город Алаца. На этой карте обозначен город Везиркепрю. На этой карте обозначен город Тося. Присутствует город Хавза. На этой карте обозначен Искилип.

Другие карты этого места:

Карта 500k--j36-1
Карта 500k--j36-2
Карта 500k--k36-2
Карта 500k--k36-3
Карта 001m--k37
Карта 200k--j37-01
Карта 200k--k36-16
Карта 200k--k36-17
Карта 200k--k36-18
Карта 200k--k36-21
Карта 200k--k36-22
Карта 200k--k36-23
Карта 200k--k36-24
Карта 200k--k36-27
Карта 200k--k36-28
Карта 200k--k36-29
Карта 200k--k36-30
Карта 200k--k36-33
Карта 200k--k36-34
Населённые пункты:
Чорум (183418 чел.)
Бафра (92944 чел.)
Амасья (82896 чел.)
Чанкыры (71379 чел.)
Кастамону (70402 чел.)
Цубук (62602 чел.)
Зил (55680 чел.)
Мерзифон (50658 чел.)
Сулуова (47572 чел.)
Сунгурлу (37526 чел.)
Османцик (36443 чел.)
Боябат (27717 чел.)
Алаца (27019 чел.)
Везиркепрю (25155 чел.)
Тося (24013 чел.)
Хавза (21500 чел.)
Искилип (19829 чел.)
Таскопру (17491 чел.)
Гумушацикоы (14734 чел.)
Илгаз (12963 чел.)
Калецик (12932 чел.)
Курсунлу (11956 чел.)
Айанцик (11779 чел.)
Дураган (11626 чел.)
Акюрт (11301 чел.)
Герзе (11260 чел.)
Цекерек (10585 чел.)
Инеболу (9935 чел.)
Ладик (9542 чел.)
Туркели (8287 чел.)
Сабанозу (7717 чел.)
Коргун (7659 чел.)
Угурлудаг (7399 чел.)
Айдинцик (6760 чел.)
Деврекани (6640 чел.)
Сулакъюрт (6592 чел.)
Елдиван (6397 чел.)
Япракли (6394 чел.)
Орта (6072 чел.)
Бозкурт (6050 чел.)
Арац (5590 чел.)
Мецитозу (5506 чел.)
Дадай (5199 чел.)
Аткарацалар (5088 чел.)
Якакент (5086 чел.)
Абана (3956 чел.)
Куре (3890 чел.)
Ерфелек (3596 чел.)
Аздавай (3287 чел.)
Кизилирмак (3260 чел.)
Сеыдилер (3215 чел.)
Байраморен (3049 чел.)
Исангази (2957 чел.)
Гоынуцек (2796 чел.)
Пинарбаси (2491 чел.)
Лацин (2471 чел.)
Ганону (2445 чел.)
Дедекоы (1476 чел.)
Емисли Магаллеси (350 чел.)
Гоелет (222 чел.)
Юкарифиндикли
Цицекликеллер
Тасязи
Кулаксиз
Кавакли
Каяли
Гасаноглан
Алцили
Зумрут
Зийарет
Зипкин
Зингил
Зинцирликую
Зеыве
Зеыве
Зеытинкоы
Зеыбек
Кайадиби
Зекерийакоы
Завийе
Заимкоы
Юзбеыли
Юзбеыи
Ювасарай
Ювали
Ювадемирцилер
Ювацик
Ювацик
Ювацик
Юва
Маден
Юсуфлу
Куюцакпинар
Юсуфлу
Юруклу
Ёруклу
Юрукцали
Юрук
Юртенице
Юрттепе
Юртпинар
Юртдаги
Юртбаси
Карагунеы
Юнуслар
Юнус
Юнлук
Юмацик
Канлидаг
Юкукорен
Юклу
Юкаризеытин
Юкарийази
Юкарийавуцук
Юкарийанлар
Колца
Юкаритокац
Юкари Телли
Юкарисусуз
Юкарисеырицек
Юкарисеки
Юкарисеирорен
Сарайцик
Юкарисалтик
Юкарипелитозу
Юкариоз
Юкариоренсеки
Абаколу
Юкариоба
Юкаринарли
Мора
Юкаримесцит
Цагил
Юкарикуюцак
Юкари Курецай
Юкарикоы
Юкарикоы
Юкари Коы
Юкарикоы
Юкариоксузорен
Копруцек
Юкарикайи
Юкари Кайи
Юкариовацик
Юкари Каранди
Юкарикаракайа
Юкариголязи
Юкариемирлер
Юкариемерце
Юкариелма
Юкариелеккузу
Юкариелце
Юкаридикмен
Юкари Церит
Юкарицайли
Юкарицавус
Юкари Цавундур
Юкарибеспинар
Юкариберцин
Юкарибатак
Юкариалагоз
Юкариактас
Юцепинар
Ёсанли
Ёрук
Ёргали
Сакалар
Ёнцали
Ёляка
Арфи
Ёлусту
Ёлпинар
Ёлпинар
Ёлкайа
Ёлдере
Ёгунпелит
Ёгунпелит
Килицли
Бозтепе
Йланли
Йланли
Йланли
Йланци
Йкилган
Есилюва
Есилюрт
Есилязи
Есилязи
Есиляыла
Есилпинар
Ябани
Минкати
Есилова
Есилоба
Есилли
Есилдере
Есилдере
Есилце
Ерли
Еркую
Енийапан
Топтепе
Енисеылер
Енисен
Енимеметли
Енилер
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Соку
Юкарицакирцай
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еникоы
Еницамили
Еникавак
Енигаят
Енидоган
Енидербент
Еницоте
Еницериоглу
Еницели
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Ялниз
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Енице
Еницамлица
Енибеылер
Ени
Емисли
Емисли
Елтен
Буюк Мутлу
Еврен
Едигоз
Язтепе
Язлица
Язиорен
Язикоы Яыласи
Язикоы
Язикоы
Язикисла
Язиисар
Язигамит
Язици
Язици
Язицами
Язибелен
Кадикоы
Яылайурт
Яылайолу
Яылатепеси
Яылатепе
Яылаорен
Яылакоы
Яылакент
Яылацили
Яылацилар
Яылацик
Яылацик
Яылацик
Яылацати
Яылабаси
Яыла
Яыкин
Яыкил
Яыдигин
Цифткиран
Явуц
Юва
Яву
Явру
Явигасан
Куртлер
Ятанкавак
Яссикисла
Яссидаг
Яссицал
Яссиалан
Ясарли
Ярислар
Занги
Яримца
Яренлер
Ярас
Япракли
Япалак
Яняыла
Яноглан
Яникдам
Яницак
Яндак
Яналак
Яналак
Ямац
Курцали
Ялнизкавак
Ялниз
Ялмансарай
Ялинязи
Ялим
Коркутлар
Ялайцик
Ялакцукурорен
Ялакцай
Ялак
Якупсоку
Якуплу
Якупкоы
Якаорен
Якали
Цифтлик
Якакоы
Якадиби
Якадере
Якацик
Яка
Ягмурлар
Ягмур
Ягинозу
Ягцилар
Есилкоы
Ягцилар
Ягбасан
Ябек
Ябанли
Оренли
Вициклер
Веысел
Верзийан
Вермис
Велиоглу
Велет
Вакифгеымене
Вакифбелорен
Узунюрт
Узуноз
Узуноз
Узуноз
Узуноба
Узунлар
Узункоы
Узункавак
Узунгурген
Узунцай
Узунцам
Узумлук
Узумлук
Уюрца
Уюкорен
Уюккоы
Уюк
Уюк
Уюцек
Уяник
Урунбеы
Коцак
Урганци
Унур
Ундук
Умутлу
Умиткоы
Умац
Улутепе
Улукоы
Улукоы
Улукоы
Улуцал
Олуцак
Улуцак
Улкенпинари
Уламис
Улакли
Угурлуорен
Угуркоы
Уграк
Маслар
Уцолук
Гедефи
Уцкоы
Уцкоы
Уцкайа
Уцгази
Арийле
Уцдам
Гийле
Тузсуз
Тузлуцал
Тузлу
Тузцулар
Тузакли
Тутус
Тутенли
Тутас
Туркменли
Туркмен
Туркмен
Туркмен
Турклер
Турккою
Турккою
Турккою
Турган
Тунеы
Карас
Туглу
Токуллу
Тугцу
Юкарикизоглу
Туфекци
Туфекци
Тозлубурун
Тоюк
Тоыгане
Тоыгарли
Цавус
Топузсарай
Топузлу
Топуз
Топлу
Топцулар
Топцу
Цавуслу
Топагац
Томрук
Томбул
Толаамет
Толамемет
Токуслар
Тургутлу
Токлуцак
Токлар
Тиркес
Тимарли
Тилки
Тевфикийе
Тевфикийе
Тевекли
Теслим
Терзулу
Гокцебел
Терзили
Терзи
Терзи
Терскирик
Текке
Терке
Теркен
Терели
Тепеёлалти
Тепеорен
Тепекутугун
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Тепекоы
Цаталязи
Тепегарман
Тепеделик
Тепецик
Тепецик
Селемелик
Тепеарди
Тепеалти
Тепеалагоз
Акбогаз
Тенцерли
Дагбелорен
Телликоз
Текмен
Теккеени
Теккевиран
Теккекоы
Теккекоы
Теккекизиллар
Текке
Текке
Текке
Акдогантекке
Текелер
Текцариклар
Тайтак
Тайпакли
Тоыгаорен
Тавсанли
Тавсанли
Тавсанцик
Татлипинар
Татлицак
Татлицак
Татлица
Татлица
Татли
Татароглу
Татаркале
Татар
Таспинар
Таспинар
Таспинар
Таспинар
Тасолук
Тасманли
Таслик
Узунолук
Таскиран
Таскелик
Таскарацалар
Ташанли
Цайбуку
Тарган
Танривермис
Таноглу
Тангал
Цамлица
Талиплер
Гаврас
Ескиоглу
Таказлар
Татайази
Татакопру
Таирабат
Гацилар
Гецен
Бацели
Суилан
Докузкат
Сусуз
Сусуз
Дереберцин
Сусуз
Сусуз
Сусуз
Гунпинар
Сунурлу
Акцапинар
Сунлук
Сунлу
Сумуцак
Сумерлер
Сулусоку
Сулусоку
Сулуклу
Сулукголу
Сулуца
Султан
Сулокоы
Сулеыманли
Сулеыманкоы
Сулеыманийе
Сулеымангацилар
Сулеымандаг
Сукур
Сугкакоы
Суцуоглу
Субаси
Субаси
Соылемез
Совандере
Соркун
Соркун
Соргун
Соргун
Сопсеки
Яылалар
Самали
Сокукоы
Сокуцайири
Тезцан
Соку
Соку
Сокенлер
Зеннун
Согутпинар
Согутозу
Согутону
Согутлу
Алпа
Согукпинар
Согукцам
Согуцали
Согуцаксу
Согуцаксу
Согуцак
Согуцак
Соганли
Багадир
Софуоглу
Софуларцифтлиги
Софулар
Софулар
Софулар
Софулар
Софулар
Софу
Софу
Сийалар
Сиврикесе
Сиврицек
Сивар
Сиркоглу
Годел
Сиркекоы
Сирцали
Сирбасмак
Сирали
Сиракайа
Сирацевизлер
Сирабоцехане
Сипаилер
Сипаилер
Сипаи
Синозу
Синдерли
Синцан
Сарицицек
Синантекке
Синанозу
Силар
Силар
Сигирцайи
Сицантарла
Сеыитнизам
Сеыитали
Сеыюнус
Сеыени
Сеыулас
Сеысафи
Сеыорен
Сеыоглу
Сеынусреттин
Сеымустафа
Сеымамут
Сеыли
Сеыли
Сеылер
Асаги Сеылер
Сеылер
Сеыкоы
Сеыкоы
Сеыкоы
Сеыгамза
Сеыбали
Сеыган
Сеыгали
Сеыфе
Сеыдимцакалли
Сеыдим
Сеыдикоы
Севиндикалани
Севиндик
Севинцорен
Севинцер
Севинц
Серпин
Серифали
Еницам
Серефийе
Сердиро
Сердар
Серцелер
Сепетци
Сенюрт
Сенлик
Сенемоглу
Семсеттин
Голцугез
Селе
Селбеыи
Селамли
Селамет
Селам
Селалмаз
Селагаттин
Секуорен
Секмен
Секилер
Секи
Секикоы
Секицек
Секибаги
Секи
Секи
Диздароглу
Секергацили
Секер
Секецек
Сеирорен
Сеиркуруцай
Сеирцай
Сеферкоы
Сазлица
Сазли
Сазкоы
Сазкоы
Акцам
Сазак
Сазак
Сайгили
Савцикоы
Савас
Сатийузу
Ценгел
Сатиларкоы
Усва
Сасон Яыласи
Сарпуналинца
Сарпун
Сарпун
Елалан
Сарниц Коы
Сарниц
Сариалан
Сармасик
Сармасик
Сармасик
Сармаса
Саркли
Сарийар
Сарийар
Сарийар
Саритарла
Сарисулеыман
Сарису
Сарисоку
Сарисеки
Сарисеы
Сарисеы
Сарипинар
Сариомер
Саримемет
Саринбеы
Саримбеы
Сарикоы
Сарикоы
Сарикоы
Сарикоы
Сариконак
Сарикизли
Сарикайа
Сарикайа
Сарикайа
Сарикайа
Саригасан
Сирагому
Саригол
Голлу
Саридибек
Ленгерли
Сарица
Сарица
Сарибугдай
Сарибога
Ябан
Сариалан
Сариалан
Сариалан
Сариалан
Сариагаццайи
Сарпин
Сарайли
Сарайли
Сарайкоы
Сарайкоы
Сарай
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарайцик
Сарай
Сарай
Сарай
Сарацоглу
Сарац
Цайиркоы
Сапаца
Сапаца
Сапа
СапаРельеф:
Куцухацет Тепе (2467 m)
Кайнар Тепеси (2369 m)
Тося Даги (2123 m)
Яыла Тепеси (2101 m)
Илгаз Даглари (2038 m)
Когали Тепеси (1988 m)
Еренлер Тепеси (1986 m)
Гацет Тепеси (1955 m)
Емиргази Тепеси (1888 m)
Гасан Даги (1883 m)
Гургенли Даги (1817 m)
Айдос Даги (1815 m)
Инегол Даги (1792 m)
Идрис Даги (1792 m)
Коцацик Тепе (1790 m)
Гацигасан Даги (1767 m)
Кундуз Даги (1764 m)
Гоынукорен Яыласи (1748 m)
Яралигоз Даги (1736 m)
Елдиван Даги (1731 m)
Гундонен Тепеси (1729 m)
Цал Даги (1714 m)
Кара Тепе (1709 m)
Метерцали Тепеси (1701 m)
Дурсун Тепеси (1695 m)
Таслигоынук Тепеси (1693 m)
Дикмен Даги (1687 m)
Сарацик Даги (1685 m)
Сигиркуыругу Тепе (1678 m)
Илгаз Даги Гециди (1667 m)
Сирагому Яыласи (1665 m)
Киркпинар Яыласи (1656 m)
Керимсу Даги (1654 m)
Ерген Даги (1627 m)
Гавур Даги (1621 m)
Сарайцик Даги (1619 m)
Намаз Тепеси (1616 m)
Екмек Тепеси (1608 m)
Егерли Даги (1607 m)
Коклуце Даги (1605 m)
Гациагац Тепеси (1602 m)
Цаталкайа Тепеси (1601 m)
Буланцик Даги (1601 m)
Куртмемедин Тепеси (1600 m)
Косе Даги (1600 m)
Айли Даги (1594 m)
Кирлар Даги (1588 m)
Козалан Тепеси (1580 m)
Киразли Яыла (1580 m)
Егерци Тепе (1579 m)
Кизилцакайа Тепе (1578 m)
Осар Даги (1566 m)
Думанли Даги (1566 m)
Саридокук Тепе (1565 m)
Алакаваксиртлари (1555 m)
Манай Яыласи (1555 m)
Коцадаг (1552 m)
Корлук Тепеси (1546 m)
Бекиролду Тепе (1536 m)
Дагни Даги (1535 m)
Юкари Цавандур Яыласи (1519 m)
Дикмен Тепе (1515 m)
Алагоз Даги (1515 m)
Цал Даги (1514 m)
Бакацак Даги (1502 m)
Караманлардаги Тепе (1497 m)
Домкайатепе Гециди (1497 m)
Короглу Даглари (1495 m)
Зиндан Даги (1494 m)
Гоынук Даги (1494 m)
Гирен Тепеси (1486 m)
Кайиккайаси Тепеси (1454 m)
Мал Тепеси (1443 m)
Буюкдикмен Тепе (1442 m)
Кеслик Даги (1430 m)
Сацакбели (1422 m)
Гарами Даги (1419 m)
Килисе Даги (1416 m)
Юрт Тепеси (1413 m)
Йгинлицал Тепеси (1407 m)
Мазилигин Тепе (1404 m)
Уластиранбаба Тепе (1402 m)
Бакацак Даги (1402 m)
Кос Даги (1400 m)
Деден Даглари (1400 m)
Сака Даги (1397 m)
Тугкайа Тепеси (1392 m)
Гувем Тепе (1389 m)
Булдук Гециди (1384 m)
Дикмен Даги (1372 m)
Балли Даг (1359 m)
Исирганцик Тепеси (1351 m)
Ортабели (1349 m)
Девеци Даги (1344 m)
Кизилобек Тепеси (1342 m)
Союк Тепе (1337 m)
Карбасан Даги (1334 m)
Бакацак Даги (1332 m)
Нобетибаба Тепе (1331 m)
Гуру Даги (1330 m)
Яралигоз Гециди (1322 m)
Солук Даг (1318 m)
Финдикли Гециди (1315 m)
Карлик Даг (1310 m)
Коцубаба Даги (1303 m)
Цингал Даги (1289 m)
Гоктепе (1288 m)
Бузлук Даги (1287 m)
Келтепе (1284 m)
Цал Даги (1284 m)
Карайерис Даги (1282 m)
Цангал Даги (1277 m)
Тутунлук Тепеси (1274 m)
Цамилибели (1271 m)
Урлу Даги (1269 m)
Сивритурбе Тепеси (1268 m)
Олуклу Даг (1267 m)
Кара Тепе (1259 m)
Алцам Тепеси (1259 m)
Алан Даги (1256 m)
Кайибели Гециди (1247 m)
Орта Даг (1243 m)
Алан Даги (1242 m)
Ак Тепе (1242 m)
Карадаг (1240 m)
Текебели (1239 m)
Куребел Гециди (1235 m)
Кара Даг (1233 m)
Бонсуз Тепеси (1233 m)
Рагат Даги (1220 m)
Сиклик Богази (1209 m)
Егрицеова Даги (1206 m)
Улуцак Яыласи (1206 m)
Дуз Даг (1197 m)
Комуроцаги Тепеси (1194 m)
Гурлеыик Тепе (1192 m)
Турбе Гециди (1190 m)
Зираат Тепеси (1185 m)
Караолук Тепе (1183 m)
Гок Тепе (1183 m)
Караамет Даги (1180 m)
Соргун Кою Кайа (1179 m)
Бесик Тепе (1177 m)
Ятан Даги (1177 m)
Карт Даг (1177 m)
Ецевит Гециди (1176 m)
Карагунеы Даги (1167 m)
Каракутук Даги (1160 m)
Карлик Тепе (1159 m)
Авкат Даги (1158 m)
Гозкайаси Тепеси (1156 m)
Елек Даги (1153 m)
Асар Даги (1143 m)
Гок Тепе (1140 m)
Сирали Даги (1117 m)
Тур Даги (1116 m)
Кираз Даги (1107 m)
Улутепе (1104 m)
Карятаги Даги (1104 m)
Цубукбели Гецидии (1103 m)
Буюкасма Тепе (1100 m)
Куцукцукур Тепеси (1100 m)
Дикмен Тепеси (1100 m)
Агаолугу Тепе (1098 m)
Тургуталп (1097 m)
Инандаги Гециди (1090 m)
Депелице Тепеси (1085 m)
Куре Даглари (1085 m)
Озтурбе Тепе (1079 m)
Евлийацали Тепе (1072 m)
Юкари Даг (1069 m)
Кайа Богази (1064 m)
Дувенци Оваси (1052 m)
Финдик Тепеси (1040 m)
Гацибеы Даги (1039 m)
Исирганли Гециди (1027 m)
Акпинар Тепеси (1026 m)
Байкус Гецидии (1023 m)
Емали Даги (1007 m)
Итгелмез Тепеси (1003 m)
Сарай Яыласи (1003 m)
Гоктепе (1001 m)
Гатип Богази (1000 m)
Кавак Даг (1000 m)
Козлуца Тепе (998 m)
Саламут Тепеси (996 m)
Идирлик Тепеси (993 m)
Согукпинар Даги (991 m)
Долак Тепеси (988 m)
Дикилице Тепеси (985 m)
Домуз Даги (982 m)
Карабайир Гециди (980 m)
Теке Тепеси (974 m)
Цалдас Тепеси (969 m)
Зеытинлик Тепеси (965 m)
Мечул Аскер Гециди (964 m)
Султанагац Даги (961 m)
Езанкайаси Тепеси (960 m)
Екмекцибели Гециди (956 m)
Цамлибели Гециди (955 m)
Дикмен Тепеси (954 m)
Баллидаг Гециди (950 m)
Цибле Тепеси (948 m)
Гулдаг (945 m)
Олуклу Тепе (943 m)
Капу Кайа (941 m)
Дедедаги Тепе (937 m)
Аксеки Тепеси (924 m)
Елвер Даги (924 m)
Ак Тепе (924 m)
Исирганли Даг (919 m)
Сусуз Даг (909 m)
Елдегирмен Тепеси (898 m)
Ада Даги (882 m)
Ацису Даги (882 m)
Келалли Тепе (880 m)
Елмабеыли Гециди (870 m)
Ада Даги (869 m)
Цакир Даги (859 m)
Карадаг Гециди (856 m)
Аланкайа Тепе (845 m)
Дере Богази (842 m)
Текке Даги (840 m)
Сари Даг (838 m)
Дели Тепеси (834 m)
Терме Оваси (808 m)
Карадаг (804 m)
Бунян Даги (798 m)
Инцесу Богази (795 m)
Бозкир Даги (791 m)
Сиклик Богази (790 m)
Коз Даги (788 m)
Гол Даги (788 m)
Гарри Тепеси (771 m)
Алацам Тепеси (769 m)
Беязит (757 m)
Кайалийамац Тепе (755 m)
Зиле Оваси (749 m)
Кавак Даги (739 m)
Беы Даги (725 m)
Делик Тепеси (721 m)
Думанли Даг (720 m)
Тавсан Даги (712 m)
Тинцироглу Уюгу (708 m)
Соку Тепеси (706 m)
Каралик Даги (701 m)
Сиврице Тепе (695 m)
Юндаг (686 m)
Бозкирсиртлари (669 m)
Кестане Даги (661 m)
Акгол Гециди (658 m)
Бурункайа Тепе (641 m)
Сулуова Уюгу (636 m)
Улугоз Тепеси (622 m)
Деврет Тепеси (607 m)
Сулак Тепе (558 m)
Фодик Тепеси (542 m)
Комурголу Тепе (515 m)
Сулу Даги (513 m)
Мерзифон Оваси (512 m)
Айвалипинар Уюк (505 m)
Амася Оваси (493 m)
Курбанлик Тепе (469 m)
Сакиздаглари (464 m)
Исирганли Даги (458 m)
Дереагзи Уюгу (450 m)
Кайали Тепе (398 m)
Турбе Тепеси (395 m)
Цугадароглу Гециди (304 m)
Гебеоглу Тепеси (243 m)
Тасман Бурну (190 m)
Тепецик Уюгу (120 m)
Угурлу Бурну (102 m)
Герзе Коск Уюгу (50 m)
Калайциалти Бурну (24 m)
Елибагли Тепеси (20 m)
Гацивели Бурну (11 m)
Бафра Оваси (8 m)
Яка Бурну (5 m)
Бафра Бурну (4 m)
Кайикбаси Бурну (1 m)
Канлигол Бурну (1 m)
Гурсуфет Бурну (1 m)
Гуллусу Бурну (1 m)
Бусурге Бурун (1 m)
Айдоган Бурну (1 m)
Цакироглу Бурну
Уста Бурну
Кавакли БурунГидрография:
Инеболу Искелеси
Тузлу Гол
Елекци Голу
Карабогаз Голу
Терзили Голети
Цитли Голу
Карлигол
Баккал Голу
Буюк Гол
Бацели Кайалари
Тасманли Голети
Орукайа Голети
Цигдем Барайи
Гедиксарай Голети
Еникоы Голети
Алтинкайа Барайи
Сари Голу
Санцар Голети
Кабалар Голети
Куцуксу Голети
Кавциолугу
Картал Сую
Гелдингенгамами
Цавундур Илицаси
Терзикоы Каплица
Фигани Каплицаси
Евлик Каплицаси
Казанци Каплицаси
Истината Каплицаси
Ацису Каплицаси
Байраморен Каплицаси
Кукурт Каплицаси
Зимар Цайи
Зара Дереси
Йлки Дереси
Емисли Дереси
Гавур Дереси
Зарбана Дереси
Усталаз Цайи
Улукоы Дереси
Улу Дере
Улу Цай
Улу Цай
Угуз Цайи
Теслим Дереси
Терсакан Цай
Терме Цайи
Терезе Цайи
Тепе Цайи
Татли Цай
Таскелик Дере
Танозу
Суннук Дереси
Сорук Дереси
Сорук Цайи
Соку Цайи
Сибог Дереси
Сеыит Дереси
Сарсак Цай
Сармусак Цайи
Салган Цай
Сакаринек Цайи
Саин Дереси
Сабрибан Цайи
Овацик Дереси
Оклук Дереси
Обрук Дереси
Мерер Дереси
Мандира Цайи
Лапа Цайи
Кузцай
Куыма Дереси
Куру Дере
Куру Цай
Кумлу Дере
Коселер Дереси
Копруцук Дереси
Когуцак Дереси
Коца Цай
Кизилкисе Дереси
Кизилирмак
Киркгецит Цайи
Киркцам Дереси
Кираз Дереси
Киник Дереси
Кетен Цайи
Кайнак Цайи
Кайацай Дереси
Карлик Цай
Карасу Цайи
Каракайа Цайи
Карагацип Дереси
Кара Дере
Кара Дере
Кара Дере
Кара Дере
Кара Дере
Карацаеннембогаси Цайи
Канли Цай
Кале Дереси
Кабала Цайи
Еслек Дереси
Илясли Цайи
Оми Цайи
Изар Цайи
Газар Дереси
Гатап Дереси
Ганону Дереси
Гамамозу Цайи
Гаци Дереси
Гумуссую Цайи
Губле Дереси
Гол Дере
Голцубел Дереси
Голцайи Дереси
Гоккайа Цайи
Гок Ирмак
Гокгол Дереси
Гокцукур Дереси
Гокцебел Цайи
Гок Цай
Геымене Дереси
Геыикли Дереси
Гази Дереси
Гавур Дереси
Гацан Цайи
Финдикли Дереси
Езинепазарозу
Еытаби Дереси
Еымир Цайи
Евлек Цайи
Етенник Цайи
Есер Цайи
Есе Дереси
Елма Дереси
Елмацик Дереси
Ефкери Дереси
Довенци
Дилек Дереси
Дузаггац Дереси
Деврекани Цайи
Дерингоз Дереси
Дересоку Цайи
Дереперцин Дереси
Делице Ирмак
Дегирмен Дереси
Дегирмен Дереси
Дегирмен Дереси
Дегирмен Дереси
Дегирмен Дере
Дарнай Цайи
Дагарлик Дере
Дадай Цайи
Цорум Цайи
Целикалан Дереси
Цекерек Ирмаги
Цебелит Дереси
Цаталзеытин Цайи
Цатак Дереси
Цатак Дереси
Цатак Дереси
Царсаф Дереси
Буюк Цай
Бугурвиран Дереси
Будакозу Цайи
Бесдут Цайи
Бекир Цайи
Байат Цайи
Байат Цайи
Балдиран Дереси
Багадир Дереси
Бадигин Дереси
Баба Дереси
Айдос Цайи
Айанцик Цайи
Айанцик Цайи
Авсар Дереси
Аставул Дереси
Асарцик Дереси
Алачам Ривер
Алаца Ирмаги
Акверен Цайи
Аксу
Аккайа Цайи
Акилцалман Дереси
Акцай
Алатцик Дереси
Аиляс Дереси
Агцаалан Дереси
Ацлик Дереси
Ацису Дереси
Ацицай
Абана Дереси
Кова Дереси
Финдикли Дереси
Бингилдайик Дереси
Мелан Цайи
Илгаз Цайи