Скачать карту
Карта 200k--k38-32

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--k38-32
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--k38-32
НазваниеКарта 200k--k38-32
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3407
Высота3070
Размер файла 4.1 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныАрмения
Турция
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая содержит территорию Армении, Турции.Вы найдёте тут город Карс. Присутствует город Кагызман. Присутствует Маралик. На этой карте обозначен Тьалин. На этой карте обозначен Налбандян. На этой карте обозначен Мясникян. Вы найдёте тут Артени. Показан Даларик. На этой карте обозначен Пемзашен. Показан Геташен. Присутствует Ором. Показан Шенаван. Присутствует Нор Армавир. Присутствует Анушаван. Вы найдёте тут Ленуги. Показан Леррнакерт. Вы найдёте тут Дзитанков.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j38-01
Карта 200k--j38-02
Карта 200k--j38-03
Карта 200k--k38-25
Карта 200k--k38-26
Карта 200k--k38-27
Карта 200k--k38-31
Карта 200k--k38-33
Карта американской армии лист nk38-11
Карта 100k--j38-002
Карта 100k--j38-003
Карта 100k--j38-004
Карта 100k--j38-005
Карта 100k--j38-005
Карта 100k--k38-110
Карта 100k--k38-111
Карта 100k--k38-112
Карта 100k--k38-112
Карта 100k--k38-113
Населённые пункты:
Карс (77486 чел.)
Кагызман (25157 чел.)
Маралик (4959 чел.)
Тьалин (4945 чел.)
Налбандян (4019 чел.)
Мясникян (3458 чел.)
Артени (3086 чел.)
Даларик (3080 чел.)
Пемзашен (2436 чел.)
Геташен (2114 чел.)
Ором (1893 чел.)
Шенаван (1757 чел.)
Нор Армавир (1597 чел.)
Анушаван (1532 чел.)
Ленуги (1499 чел.)
Леррнакерт (1306 чел.)
Дзитанков (1162 чел.)
Ашнак (1131 чел.)
Егрекдере
Байрактутан
Зарнджа
Ялцин
Ервандашат
Ехник
Воскетас
Верин Сасунашен
Верин Джрапи
Вардакар
Туфашен
Цьамакьасар
Цахкасар
Тлик
Талин
Сусер
Совхоз Номер Шесть
Сорик
Ширакаван
Шгаршик
Шаварут
Сарнахпюр
Саракап
Пьаник
Нор Кянкь
Нор-Артик
Норабер
Неркин Талин
Неркьин Сасунашен
Неркин Джрапи
Мастара
Лусагбюр
Ланйик
Кялашбек
Харков
Катнахпюр
Кармрашен
Кармрашен
Каракерт
Каракала
Кьараберд
Кабахтапа
Исагакян
Иринд
Имени Дзержинского
Гацьик
Гялто
Гусанагюх
Гетапи
Гетапь
Гарновит
Дзорашен
Дзоракап
Дзорагюх
Йрапьи
Давдашен
Беркашат
Барцрашен
Бахчалар
Баграван
Гаыреняць
Айкасар
Айкадзор
Ацашен
Артик
Арег
Арагац
Анипемза
Амасийа
Акунк
Акко
Агин
Агагчи
Юкари Тут
Юкари Сами
Юкарикарагунеы
Юкарициванли
Юкарицарикци
Юкариагзицик
Йолкорур
Ёлацан
Йланли
Еникоы
Еникоы
Енице
Еменцайир
Алтингедик
Янкипинар
Ялинкайа
Яглица
Веримли
Варлы
Уцболук
Тезекчи
Текнели
Тазакенд
Тасбурун
Саклица
Субатан
Соылу
Соркунлу
Соргуцкавакли
Согутлу
Сиринкоы
Сенол
Сарыбулаг
Сагбас
Шабан
Пирли
Пирдемир
Пазарджик
Пасацайири
Оюклу
Осман Коы
Османкоы
Ормели
Везин
Огузлы
Ани, Ані
Небийурду
Маирбеы
Магарацик
Курудере
Кюмбетли
Кулверен
Кулверен
Кула
Куцукюсуф
Козлуца
Кетек
Коселер
Копрубаси
Комурлу
Коцакоы
Коцабаце
Кизнефер
Кизилкайа
Кырдамы
Килитташ_Ке
Килицли
Кесискиран
Казыколаран
Кайали
Картутан
Каракус
Каракас
Каракале
Каракале
Каракале
Карацаорен
Карацаорен
Карабаг
Карабаг
Камисли
Инцесу
Исарону
Ергузек
Газнедар
Гасанцан
Гарабакунду
Гамзакерек
Халефоглу
Гацивели
Гацигалил
Галимцан
Гуниндийайласи
Гунинди
Гулгаыран
Горецек
Гелирли
Газилер
Евяпан
Есмеязи
Есенязи
Эсенкент
Еренкоы
Дузгецит
Дуранлар
Долайли
Дипсиз
Дибеккайа
Девебук
Дериноз
Дерецик
Тураби
Циракли
Цифтлик
Целал
Цалпала
Цалли
Чакмак
Буланик
Буланик
Бостанли
Бостанкале
Сесверен
Борлук
Боцуклу
Беёглу
Беклер
Байрактар
Байирбаги
Баскоы
Баскоы
Башгедиклер
Баглы
Бадилли
Бацали
Куруяыла
Азат
Айдинкавак
Асланизи
Юкари Актас
Асаги Карагунеы
Асагидут
Асагиактас
Арслангане
Арпалы
Аразоглу
Алганли
Алям
Алаца
Акяыла
Актас
Актас
Гувендик
Аколук
Агдам
Акчай
Акцакале
Акбаба
Агабеы
Зовасар
Леррнагог
Баграмян
Багаран
Ушакерт
Яылацик
Каранлик
Асагициванли
Сурмели
Гакмемет
Есенкир
Томруктас
Донанди
Сатироглу
Узункайа
Ягкесен
Ортагедик
Айакгедик
Асагикузум
Гаыкасар
Вананд
Даштадем
Ханйян
Нор Кесариа
Тузлуджа
ДигорРельеф:
Каракус Тепеси (2965 m)
Асаги Даг (2819 m)
Яглица Даги (2627 m)
Киллик Даги (2584 m)
Котор Даги (2480 m)
Алаца Даги (2473 m)
Борлук Даги (2459 m)
Гацигалил Даги (2433 m)
Думанли Даги (2430 m)
Тарган Даги (2310 m)
Таптепе (2257 m)
Уцгозлуклу Даг (2096 m)
Буюкяни Тепе (2091 m)
Уцоглан Тепеси (2054 m)
Артени Лерр (2047 m)
Яыла Даги (2018 m)
Агадеве Даги (1996 m)
Шираки Дашт (1937 m)
Куцукяни Тепеси (1926 m)
Акбаба Даги (1899 m)
Кабактепе Даги (1878 m)
Курткулак Даги (1556 m)Гидрография:
Октемберяни Йранцькь
Тьалини Йранцькь
Арзни-Шамирами Йранцькь
Турна Голу
Гелорт Голу
Цали Голу
Ахуряни Йрамбар
Сасношенское Водохранилишче
Ахуряни Йрамбар
Сагаран Цайи
Карс Цайи
Дигор Цайи
Дегирмен Дере
Ахурян
Артьикиюр
Тапидзори
Мастарайи Селав
Члкан