Скачать карту
Карта 200k--k38-31

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--k38-31
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--k38-31
НазваниеКарта 200k--k38-31
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3407
Высота3058
Размер файла 5.3 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныТурция
ЯзыкРусский

Комментарии

2018-03-20 16:55:12
Перед вами карта, которая содержит территорию Турции.Присутствует город Сарыкамыш. На этой карте обозначен город Олту. На этой карте обозначен Хорасан. Показан Селим. Присутствует Шенкая. Присутствует Сеыюсуф. Показан Гундегер. Присутствует Цамурлу. Вы найдёте тут Зюмрют. На этой карте обозначен Зенгининком. Показан Занзак. Присутствует Заким. Показан Юнорен. Присутствует Юкарикумлу. Присутствует Юкари Сарикамис. Вы найдёте тут Юкарисаллипинар. Показан Юкарибакрацли.

Другие карты этого места:

Карта 200k--j37-06
Карта 200k--j38-01
Карта 200k--j38-02
Карта 200k--k37-30
Карта 200k--k37-36
Карта 200k--k38-25
Карта 200k--k38-26
Карта 200k--k38-32
Карта 100k--j37-012
Карта 100k--j38-001
Карта 100k--j38-002
Карта 100k--j38-003
Карта 100k--k37-120
Карта 100k--k37-132
Карта 100k--k37-144
Карта 100k--k38-109
Карта 100k--k38-110
Карта 100k--k38-111
Карта 100k--k38-121
Населённые пункты:
Сарыкамыш (23665 чел.)
Олту (23504 чел.)
Хорасан (17067 чел.)
Селим (4557 чел.)
Шенкая (3995 чел.)
Сеыюсуф
Гундегер
Цамурлу
Зюмрют
Зенгининком
Занзак
Заким
Юнорен
Юкарикумлу
Юкари Сарикамис
Юкарисаллипинар
Юкарибакрацли
Юкарикотанли
Юкариорум
Юкаридамлапинар
Юкарибадемозу
Юцелен
Ёлгецмез
Есилтепе
Еникей
Енигази
Енице
Елкиран
Яылацик
Яыикли
Есилдере
Яркайа
Ямацли
Ялнизцам
Ягбасан
Виснели
Актас
Узунгази
Оюктас
Докуздегирмен
Тузлуца
Туыгун
Тутеноцак
Турнали
Топкайа
Темуркисла
Текетас
Конуксевен
Тазекоы
Тавсанцик
Таслигунеы
Ташбурун
Тасбилек
Зивин
Согутлу
Согутлу
Согутлу
Баце
Сирбасан
Сиратаслар
Сицек
Сиганкоы
Сицанкале
Сенпинар
Селек
Сеитгалит
Шехитемин
Саригун
Юкарицамли
Дагдиби
Пенек
Паслы
Пасали
Кесмесор
Орук
Ортакале
Ортакале
Орманли
Олуклу
Олуклу
Одалар
Обайайла
Нугурцук
Муратбагы
Молламустафа
Гуллубаг
Месцитли
Кизилкале
Максутцук
Дутлу
Лалоглу
Пинарёлу
Куркцу
Курбанцайири
Кулоглу
Козлу
Коюнюрду
Котек
Косор
Косапинар
Короглу
Короглу
Тузлатаси
Дамарлитас
Киркгозелер
Кизларкале
Кизилцубук
Кислакоы
Киркпинар
Кирклар
Киркдикме
Кирецли
Кекец
Казиккайа
Кайнарли
Кайнак
Икизпинар
Караурган
Карапинар
Каракурт
Каракосе
Каракесе
Каракале
Карагамза
Карачобан
Карацайир
Карацаорен
Капанлы
Камисли
Камис
Календер
Калебаси
Иссиздере
Исису
Ипекцайир
Инкая
Ицмесу
Изириляс
Екесор
Ёлбою
Гасбеы
Гаран
Хандере
Гамамли
Гациаметли
Гузелсу
Гювенлик
Гурбузлер
Гумустепе
Гуллуце
Гудели
Гозалан
Горескен
Гезенек
Герек
Цифтлик
Каракилиса
Гецикмез
Газилер
Ескигецит
Ескигази
Есенюрт
Есенце
Синдиран
Дортёл
Донертас
Долка
Тузла
Долбантла
Доганкоы
Дикме
Шамилер
Дегирменлер
Дегирмендере
Дарбогаз
Данисмент
Далбаси
Цолакли
Циплакли
Цилегане
Цилегане
Цигирган
Кирик
Ципмик
Цермели
Церме
Цеперли
Ченгилли
Ченгелли
Цебеликислакоы
Цайусту
Бастам
Цайараси
Цаталсогут
Цаталелма
Чатак
Чатак
Цардакли
Цардакцати
Сулеыманли
Цамязи
Цамуслу
Чамлыкале
Сарийар
Цаглайан
Тикнис
Булгурлу
Булаклар
Бозкус
Бозкале
Бозат
Бояли
Белюкбаш
Казантас
Топраккале
Беыкоы
Бешйол
Бескайа
Берекетли
Бенлиахмет
Беленджик
Байкара
Байбурт
Баскоы
Баскоы
Басамак
Гозебаси
Баликли
Балабантас
Бацеликисла
Бацецик
Азап
Айыилдиз
Айдиналан
Асбога
Асаги Таироца
Асагисаллипинар
Ашагы-Кумлу
Асагикотанли
Асаги Кемгас
Асагиорум
Асагиданисмент
Асагидамлапинар
Асагицамли
Асагибакрацли
Асагибадемозу
Асагиагалик
Арпацайир
Армутлу
Алтинбулак
Молламелик
Алисофу
Алисофу
Алиджекрек
Цайирдере
Акшар
Пирали
Акорен
Ахкеран
Акцатас
Акцакале
Аквиран
Агадеве
Яссица
Сонверен
Корпинар
Улкер
Аккозяыласи
Тунцкайа
Цавлак
Акпинар
Игдир
Акяр
Гасцифтлик
Ялнизагац
КарабонцукРельеф:
Аллауекбер Тепе (2892 m)
Бакир Даг (2819 m)
Соганли Даги (2752 m)
Зийарет Тепеси (2733 m)
Аллауекбер Даглари (2723 m)
Цамбар Даги (2677 m)
Каракол Тепеси (2604 m)
Кумру Даги (2603 m)
Килли Даг (2590 m)
Аладаг (2578 m)
Топёлу Тепе (2564 m)
Баликли Даги (2563 m)
Супгандаги Тепе (2557 m)
Усеыиндеде (2458 m)
Циплак Даг (2415 m)
Ягмурлу Даг (2405 m)
Когуцалавек (2371 m)
Зийарет Даги (2345 m)
Косе Даги (2344 m)
Сицанкале Даги (2296 m)
Кемертас Даги (2264 m)
Кара Даг (2240 m)
Кизилкайа Даги (2189 m)
Миран Даги (2133 m)
Кавцинасар Даги (2073 m)
Герек Даги (2064 m)
Зийарет Даги (2061 m)
Гарзийар Даги (2056 m)
Орум Даги (2016 m)
Агадеве Даги (1996 m)
Кир Даги (1825 m)
Ерзурум-Карс Яыласи (1825 m)
Магара Даги (1797 m)
Кармат Даги (1725 m)
Карагоз Даги (1617 m)
Армениан Игланд (1612 m)Гидрография:
Папак Голу
Дениз Голу
Самасурсую
Кизилдербенцую
Капут Дереси
Икпар Цайи
Буюкцай
Байдурум Цайи
Бардиз Цайи