Скачать карту
Карта 200k--k38-28

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--k38-28
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--k38-28
НазваниеКарта 200k--k38-28
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3410
Высота3084
Размер файла 4.8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныАрмения
Азербайджан
Грузия
ЯзыкРусский
Эта карта содержит территорию Армении, Азербайджана, Грузии.Присутствует Казах. На этой карте обозначен Иджеван. На этой карте обозначен Тауз. Вы найдёте тут Акстафа. На этой карте обозначен Товуз. Вы найдёте тут Дзегам. Присутствует Арцваберд. На этой карте обозначен Айгеовит. На этой карте обозначен Калининкенд. Вы найдёте тут Гетаовит. Присутствует Мосесгех. Вы найдёте тут Азанут. Присутствует Хаштарак. Показан Паравакар. Присутствует Воскеван. Показан Навур. Присутствует Саригюг.

Другие карты этого места:

Карта 200k--k38-27
Карта 200k--k38-29
Карта американской армии лист nk38-11
Карта американской армии лист nk38-12
Карта американской армии лист nk38-8
Карта американской армии лист nk38-9
Карта 100k--k38-102
Карта 100k--k38-103
Карта 100k--k38-104
Карта 100k--k38-105
Карта 100k--k38-114
Карта 100k--k38-114
Карта 100k--k38-115
Карта 100k--k38-116
Карта 100k--k38-117
Карта 500k--k38-3
Карта 500k--k38-4
Карта 001m--k38
Населённые пункты:
Казах (18903 чел.)
Иджеван (14737 чел.)
Тауз (12626 чел.)
Акстафа (12542 чел.)
Товуз (8374 чел.)
Дзегам (7442 чел.)
Арцваберд (3193 чел.)
Айгеовит (2888 чел.)
Калининкенд (2635 чел.)
Гетаовит (2005 чел.)
Мосесгех (1964 чел.)
Азанут (1850 чел.)
Хаштарак (1728 чел.)
Паравакар (1637 чел.)
Воскеван (1287 чел.)
Навур (1227 чел.)
Саригюг (1096 чел.)
Гелкенд (997 чел.)
Зелимхан
Захметкенд
Юхары-Салахлы
Юхары-Оксюзлю
Юхары Мюлькюлю
Юхары Аскипара
Еникенд
Еникенд
Енигун
Ярадуллу
Яныхпея
Яникли
Ваидли
Уркмезли
Томахлы
Татлы
Татарли
Спитаксен
Софулу
Шыных
Шихлы 2-Е
Биринци Сиxли
Шыхеыбат
Шиштепе
Самлик
Шакарлы
Саритала
Самедбеыли
Саманлых
Салоглу
Саладынлы
Сафарлы
Садикли
Сабиркенд
Кизилгацили
Пойлу
Поылу
Пирили
Палекли
Осгян
Орта Салали
Ортакислак
Орцоникидзе
Омарагалы
Оджахлы
Хахоллар
Намазлар
Мулкулу
Мусакей
Морухлу
Моллалар
Моллаайрим
Месмалар
Мешеди-Велилер
Мешадиляр
Мешадиляр
Мешадикулулар
Мазамли
Мартуни
Марксовка
Мансурлу
Кюиляр
Кырылы
Кырых_Кесаман
Казимли
Квсцу Айрим
Коздере
Ковлар
Куосабулак
Косалар
Колхозкенд
Кирзан
Кировка
Кирен
Килсали
Хыннакиран
Xилxина
Xеыримли
Хатынлы
Хатамлар
Xарxар
Кешишкенд
Кямерли
Келхалфали
Келбасан
Коxанаби
Конакислак
Кечаскер
Казахбеыли
Каымакли
Карапапак
Каралар
Караxанли
Карагасанлы
Карадас
Кандалар
Камандар
Калабоюн
Кадирли
Исакенд
Ирмашлы
Ибраимгацили
Ибраимгацили
Гювандик
Гаджаллы
Геыджаллы
Геялли
Гязабахан
Казквлу
Гасанли
Гарибли
Гацилар
Гацилар
Гацалли
Фарзали Кушчу
Фарахли
Еыналли
Енгелсканд
Джирдек
Циловдарли
Цанали
Джелилли
Джафарлы
Дзегам Джырдахан
Дюзкышлак
Дюз Кырыклы
Дуз Цирдаxан
Дюгерли
Дондарлы
Дондар Квсцу
Дондар-Азаплы
Денюк-Курухлы
Демирчиляр
Деллякли
Даш_Салахлы
Дагкесаман
Даг Джеир
Чыраглы
Чухуртала
Чугунлу
Цобансигнак
Чиркинли
Чай Расуллу
Цайли Коммуна
Чайлы
Цатаx
Чардыхлы
Чахмахлы
Бозалканли
Бозалканли
Боюк Самлик
Беюк Кышлак
Беязатлы
Байрамли
Байрамлы
Барxударли
Баккалли
Баганис Айрум
Бадакенд
Азизбеыли
Азапли
Атабек
Асрик_Джырдахан
Асралар
Ашагы-Салахлы
Ашагы Оксюзлю
Алагел-Мюлкюлю
Ашагы Кушчу
Ашагы-Айыплы
Ашагы Ескипара
Алпоут
Алимарданлы
Алибеыли
Али-Байрамлы
Алексеевка
Алакел Кырыклы
Алакол
Ахмедлар
Ахмедабад
Агдере
Агбулак
Агамамедли
Агамалы
Агацкала
Аббасквлулар
Аббасбеыли
Кирач-Муганло
Енокаван
Яныхпайа
Воскепар
Верин Кармирагбюр
Вазашен
Турджан
Лусаовит
Цагкаван
Цагкаван
Тьовуз
Тарсачай
Тала
Севкар
Норашен
Неркьин Кармирагбюр
Неркин Агдан
Мафлар
Лусадзор
Кривоы Мост
Котьи
Кирги
Полад
Кармир-Кулали
Ицакар
Гомер
Геярчин
Геташен
Еридзор
Дзораванкь
Джуджеван
Джогаз
Дпрабак
Довех
Дитаван
Чьоратьан
Чьинчьин
Чьинари
Чалаби
Бердаван
Барепат
Барекамаван
Бардидзор
Баганис
Айгепар
Айгедзор
Антаррамей
Алатала
Ахум
Ахсу
Ахкихли
Аггавнаванкь
Агдан
Ачаджур
Агкеынак
Большоы Хануклар
Орта Салали
Кухети
Агкилиса
Сандляр
Еклизляр
Чирчири
Ишаранди
Авагабинапер
Кизил-Кулаг
Лалигох
Мизаккулар
Везирлы
Бадакенд
Шаваршаван
Кегна-Кала
Гандзакар
Овкь
Варагаван
Xатаи
Аласгарли
Касималилар
Цанлибел
Ени Гоыца
Орта Цеыранцол
Каравалилар
Колайир
Салали
Союкбулак
Карайази
Дамирцилар
Бала Цафарли
Дасбулак
Варли Гаят
Гоымаммадли
Гациалилар
Беркабер
БеркаберРельеф:
Мургуз Лерр (2993 m)
Мургузи Леррнашгтьа (2592 m)
Миапьори Леррнашгтьа (2462 m)
Гацакая Даги (2120 m)
Гора Схорут (2036 m)
Гора Ненацсар (1966 m)
Хребет Кырксигна (1782 m)
Гора Тораги-Мата (1776 m)
Арсар Леррнагагать (1610 m)
Гора Хачисер (1581 m)
Хребет Кнецайурт (1575 m)
Гора Тен-Дош (1519 m)
Мтьнасари Леррнашгтьа (1495 m)
Гахуми Леррнашгтьа (1398 m)
Ийевани Леррнашгтьа (1384 m)
Гора Воскеиванлайа (1366 m)
Циналдаг Силсиласи (1306 m)
Тавуши Леррнашгтьа (1282 m)
Магмурту Даги (1188 m)
Хребет Нальтекет (1183 m)
Мтьа Чьобандаги (890 m)
Уцгол Даги (814 m)
Гора Карадюз (798 m)
Гора Тах-Тепе (763 m)
Гора Молладаг (708 m)
Хребет Акьял (676 m)
Гора Карабурун (660 m)
Гора Каджирис (646 m)
Чьобандагис Кьеди (615 m)
Гора Гюрзун-Даг (609 m)
Гора Купридаг (592 m)
Папакьар Леррнагагать (583 m)
Гора Ельча (539 m)
Квскуона Даги (534 m)
Салоглу Даги (530 m)
Гора Каратепе (518 m)
Гора Катар (504 m)
Хребет Гедаг-Даш (502 m)
Гора Купри-Тапа (455 m)
Квырукенци Даги (450 m)
Гора Далидаг (412 m)
Степь Чачуна (333 m)Гидрография:
Канал Бесаляр-Арх
Кайирис Тба
Ёггази Йрамбар
Тавуши Йрамбар
Хндзорути Йрамбар
Агстафа Су Анбари
Овраг Еыридере
Овраг Сулудере
Воскепар
Тавуш
Тьавузчьай
Карахан
Гахум
Цокас
Агстев
Дзегамчай
Асрикчай
Союхсу
Хачьагбюр
Гетик
Баребер
Мтьнадзор
Агбугга
Кермерли
Берцавал
Пьолад
Агсу
Сарнаджур
Хндзорут
Каранлик Цайи
Кара-Су
Сокепар
Ацису
Бадацай
Когб
Шорсу
Аргали