Скачать карту
Карта 001m--k41

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 001m--k41
Образец детализации:
Образец детализации Карта 001m--k41
НазваниеКарта 001m--k41
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:1000000 в 1 см 10 км
Годне определено
Ширина4198
Высота3713
Размер файла 5.9 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныКазахстан
Туркменистан
Украина
Узбекистан
ЯзыкРусский

Комментарии

2020-02-05 08:31:49
спосибо
2017-04-03 13:16:40
супер
2016-08-12 17:19:32
I love YOU!
Эта карта содержит территорию Казахстана, Туркменистана, Украины, Узбекистана.На этой карте обозначен город Ургенч. Вы найдёте тут город Навои. Показан город Хива. На этой карте обозначен город Беруний. На этой карте обозначен город Новый Турткуль. Показан город Гийдувон. Показан город Мангит. Вы найдёте тут город Нурота. Присутствует город Гурлан. Вы найдёте тут город Шовот. Присутствует город Шофиркон. На этой карте обозначен город Янгиработ. Показан город Газояк. Присутствует Газорасп. Присутствует Квшкупир. Присутствует Вобкент. Вы найдёте тут Кизилтепа.

Другие карты этого места:

Карта 001m--j40
Карта 001m--j41
Карта 001m--j42
Карта 001m--k40
Карта 001m--k42
Карта 001m--l40
Карта 001m--l41
Карта 001m--l42
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-41-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-42-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-39-40-6th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-41-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-42-3rd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-40-5th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-41-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-42-2nd-ed
Карта 500k--j40-2
Карта 500k--j41-1
Карта 500k--j41-2
Населённые пункты:
Ургенч (150110 чел.)
Навои (129725 чел.)
Хива (55567 чел.)
Беруний (50929 чел.)
Новый Турткуль (48908 чел.)
Гийдувон (41070 чел.)
Мангит (30854 чел.)
Нурота (29403 чел.)
Гурлан (27506 чел.)
Шовот (26950 чел.)
Шофиркон (26527 чел.)
Янгиработ (25027 чел.)
Газояк (21021 чел.)
Газорасп (17643 чел.)
Квшкупир (16948 чел.)
Вобкент (16697 чел.)
Кизилтепа (13558 чел.)
Газли (11446 чел.)
Расбадани
Маркент
Киикли-Тугай
Байкут
Караайгыр
Вангази
Йирик
Зюм
Зуркаынар
Зийодин
Жюзкудук
Жавгари
Зерн-Шальтан
Зенахас
Зарангари
Занданы
Юзквдук
Юнус
Юкары-Чукурак
Ярмача
Ярлыкай-Куса
Янгийоп
Янги-Яб
Янги-Варданзи
Янгикурган
Янгибино
Янгибозор
Янгибазар
Янгибозор
Янгиарик
Янгиабад
Янгиабад
Янгаклы
Ялаул
Якубчи
Вазир
Вауш
Вахам-Катлы
Узунквдук
Узлишкент
Узбек-Сарап
Уыгур
Оьртакуоьргьон
Урганджи
Урганчи
Учун
Уч-Учак
Учкудук
Тяж
Тузбулак
Тутак
Турткул
Турткудук
Туркмен-Кудук
Туркмен
Туркман
Туркестан
Тупраккала
Центркудук
Топраккала
Токуз-Тепе
Ток-Гузар
Тобеколь
Териквдук
Тоза Амиробод
Таза-Кельтеминар
Тазадорман
Тайлакджеген
Тошработ
Тошквлок
Ташбулак
Тасбескум
Тартулы
Тапа-Дус
Тамни
Томдитруба
Тамчи
Тама
Тали-Собун
Талисафет
Таллик
Талды
Тахчи
Сулюкурган
Султан-Кяриз
Султан-Бай
Султанабад
Сокитти
Сугут
Суфийан
Шурук
Шоьркоьл
Шур-Базар
Шоьраxон
Шурабад
Шулук-Тепа
Шор-Тугай
Ширкок
Шимом
Шельжута
Шайтанкудук
Шавари
Шауган
Шарикти
Шартали
Шахмурад
Шагал
Шадыбек
Шабазон
Сайдон
Сатыб-Алды
Сарымай
Сары-Кунда
Саробий
Сары-Базар
Сарвары
Сармыч
Саркоп
Сардова
Биринчи Сароы
Санаат
Самарий
Салиходжа
Сактори
Сахибийан
Саид
Рузумбай
Райен-Абад
Рауб
Рабочий
Пролетариат
Правда
Питняк
Пирмаст
Пешку
Палван-Банши
Нурманбай
Нурата
Нукус
Нукус
Нижний Бубак
Нийаз-Ходжа
Найманьяп
Найманяб
Найман
Науганды
Нарпай
Нарпай
Наккош
Мингбулок
Мурынкудук
Мурунтов
Мултыкчи
Муллалыкудук
Митан
Мискин
Мисит
Мирзомомин
Мингчукур
Мевали
Мешекли
Мазраган
Мазар
Майта
Майлык
Мулик
Мангит
Манамджан
Манак
Мамыкчи
Маликработ
Махаля-Пайан
Лябирут
Лесxоз
Кызыл-Узбекистан
Кызыл-Шива
Кызылрабат
Кызылрабат
Кизилквдук
Кизилкала
Кырктешик
Кирккизобод
Киличбоы
Кувандык
Кусайкудук
Курган-Кучна
Курай
Курама
Купин
Куня-Зеы
Куня-Кельтеминар
Кунябагьяп
Куняобод
Кунград
Кум-Рабад
Кулядино
Колквдук
Кульджоы-Бар
Килчинок
Кулатау
Куланкок
Куксарай
Кукчи
Кукча
Квдукча
Квчибагрин
Кучак
Коскудук
Кош-Хауз
Корляут
Коризы
Кооператив
Конебогет
Комсомольск
Коммунизм
Комджангал
Комбайн
Кокуш-Туван
Куокпатос
Кйиккопыр
Кийат-Ходжа
Кийат
Кийа
Xитоы
Китай
Кирман
Киргиз-Шах
Киргиз-Аул
Кипчок
Кимишкент
Кичикканглы
Худай-Назар-Шеых
Хонка
Ходжа-Курган
Ходжакуль
Ходжа-Хасан
Хазара
Хайрабад
Хайрабад
Хатырчи
Хача
Хасанкурган
Харамшукыр
Ханака
Хадра
Кескантерак
Катыйан
Катта-Сай
Каттаган
Каттаган
Кассараван
Каскыртау
Каррытукай
Кармана
Кариз
Карганзы
Кара-Тюбе
Куоратов
Караман
Кара-Мачит
Каракуль
Каракудук
Каракишлак
Караханы
Карахани
Каракаш
Кара-Карга-Чашме
Каракалпак
Каракалпак
Кара-Калпак
Карагыр
Карабайли
Канглы
Кальтакариз
Калканата
Календерхана
Калата
Каиб
Кадан
Качат
Ишин-Джиран
Иничке-Тугай
Имени Тельмана
Имени Сталина
Имени Ленина
Имени Димитрова
Имени Димитрова
Идемзан
Гугуртли
Гишты
Гаждумак
Газган
Газават
Гамxурд
Гафар
Октов
Ески
Елликкала
Еджан
Юмуртов
Джоынау
Джогары
Джингильды
Джельтимео
Джанкельды
Ёмбоскальа
Джальван
Джалаир
Джагары
Дузардын
Душам
Дурры
Дурмен
Дурман
Питнак
Досимбий
Динау
Дехканбазар
Дебаланд
Довкуора
Дам-Уыгур
Шенгелди
Чинар
Чинак
Чигит
Ченгильды
Чат-Купыр
Чаш-Тепа
Чашма
Чарыкты
Чардара
Чангир
Чандыр
Чалыш
Чакдары
Бозаубоы
Буырачи
Бустон
Боьстон
Буркут
Бульды
Булакийан
Бободугьи
Бийбозор
Битав
Безерген
Бешбулак
Бешбулок
Бешашчи
Бесопан
Беглик
Бедаден
Базильбеккудук
Базар-Джай
Байналминал
Баш-Агитма
Баки-Миришкор
Богчакалон
Бакачинак
Богот
Бабашиль
Азнек
Айирикли
Айтым
Оёкквдук
Айакгужумды
Авес-Бай
Овминза
Ачи
Атабузук
Астана
Ашитобелик
Ашчитобелик
Армиджан
Арабсарай
Арабxона
Араб
Омонтоы
Алтынкуль
Олчин
Октепа
Октакир
Оксокуолота
Акрабат
Акпетки
Окквла
Аккуль
Оккамиш
Ак-Дарбент
Окбайтал
Акбашлы
Окуолтин
Аир-Таме
Аимбед-Ишан
Абдуамин
Абаблар
Вайуар
Уч-Тепе
Туркменистан
Ныйазов
Шик-Кала
Шеыхарык
Сайат
Садывар
Пакмаксуиджи
Москва
Москва
Лебап
Кранч
Коммунизм
Имени Куыбышева
Имени Кирова
Имени Чкалова
Гугердженгли
Горельде
Джигербент
Дюебоюн
Донгуз-Тугай
Дайахатын
Дарган-Ата
Дарганата
Данишер
Чаш-Кала
Биринчи-Чандыр
Беш-Арык
Батыркент Первый
Ата
Арап
Усен-Кудук
Огиз
Тошквдук
Симтас
Сары-Кудук
Машикудук
Мамир
Куошквдук
Кориз
Калмурат
Бегоджан
Куоровул
Зарафшон Шари
Окбогот
Боранбоы
Янаталап
Куодирквдук
Марат
Кокоёз
Каёнтли
Торбоы
Олимбоы
Йетписбоы
Кврукквдук
Шалкар
Нобиквдук
Суюнбоы
Шегебоы
Раxмат
Сапар
Бирлик
Омондик
Бирлик
Утемурот
Содикквдук
Орусквдук
Контоы
Аччи
Шонтабоы
Кикир
Томди
Роxат
Янгиквдук
Окквм
Кизилкесик
Нурмаxон
Оксоы
Нурбулок
Болокарак
Довгистов
Оыдинбулок
Болквдук
Яна Преке
Алдаберган
Паxтакор
Ески Доьнгалак
Квлимбет
Отар
Чимбоы
Окбота
Орозён
Йизлон
Телмин
Гишти
Гардийан
Янгиобод
Янгиказган
Гулдур
Шодмонбоы
Сарёл
Чонгли
Атформа
Улус
Xояобод
Xояобод
Чунанобод
Бофабоы
Алпxори
Коминтерн
Янгиобод
Айрим
Шардарок
Ангидон
Мерган
Галабек
Олчинобод
Зарафшон
Ялтиработ
Идён
Тошровот
Юкуорибог
Xаловоттепа
Тошработ
Доврикуоргон
Янгиарик
Уырат
Сароы
Коструба
Моытруба
Куоранинтакир
Боымурот
Кампиртепа
Чуквркуок
Боыдавлет
Бекаристон
Айозкала
Бирдам
Куоьшкарбоы
Окбеткеы
Сариолтин
Кендирли
Куораоы
Шайxонкоьпир
Маданийат
Кипчокуовул
Белтов
Куорайингьил
Куоьнгьироткоьл
Шагьиркоьл
Янгдарё
Куорагош
Марёнкоьл
Кипшок Боьрон
Киркёы
Буxанмереы
Боыдавлет
Кангли
Бештом
Чакча
Куоракипчок
Тома
Боьзчи
Сеытаул
Юсуфxоья
Яппас
Айакчи
Куораман
Кушай
Окдигир
Янгиовул
Паxтаобод
Коькча
Квмбоскан
Навроьз
Менатобод
Квлатов
Отауба
Безирген
Шеxлар
Окбошли Разьезд
Машьал
Гьалаба
Уч Гуюм
Декуонобод
Уллубогь
Лотин
Навоий
Кичик Гулдурсун
Намуна
Амиробод
Тоьртгул
Елликката
Кирктом
Юманийазов
Илонли Кала
Маxтумквли
Тинчлик
Каратобе
Олтинсоы
Ёшкуч
Саксонбиркоьприк
Акшакоьл
Шарк Юлдуз
Навоий Шари
Томдибулок
Таxтакоьпир
Куораоьзак
Конимеx
Бешработ
Беруний Шари
Тоьрткоьл Шари
Боьстон Шари
Мангьит Шари
Учквдук Шари
Кармана Шари
Кизилтепа Шари
Нурота ШариРельеф:
Гора Тахку (1430 m)
Куоратов Тоглари (1007 m)
Куоракарга Довони (820 m)
Перевал Кугисийа (808 m)
Курборон Тог (789 m)
Октов Тог (751 m)
Томдитов Тоглари (732 m)
Перевал Джизлан (620 m)
Бокантов Тоглари (617 m)
Гора Кызбиби (611 m)
Мурунтов Тоглари (610 m)
Ирлир Тог (577 m)
Квлюктов Тоглари (535 m)
Гора Шохе-Тау (530 m)
Куоргонтов Тог (516 m)
Овминзатов Тоглари (500 m)
Етимтов Тоглари (495 m)
Гора Косшокы (484 m)
Горы Токтыныктау (457 m)
Гора Сангрунтау (433 m)
Айтымтау (422 m)
Йетимтов Тоглари (408 m)
Гора Бельтау (406 m)
Гора Бельтау (402 m)
Куозоктов Тоглари (400 m)
Космурин Донглик (394 m)
Тоxтатов Тоглари (389 m)
Оытимтов Тоглари (389 m)
Бугор Багайдар-Шохе (379 m)
Чалчаратов Тог (370 m)
Горы Бель-Тау (359 m)
Йетимтов Тоглари (352 m)
Гора Дженыс-Тау (350 m)
Ашитов Тогь (349 m)
Бугор Ашу-Тау (344 m)
Аристонтов Тоглари (343 m)
Оласатов Донглик (342 m)
Гора Кынгыр-Тау (330 m)
Тобаберган Донглик (324 m)
Гора Лаулау (324 m)
Гора Кус-Мурун (310 m)
Султон Увайс Тизмаси (307 m)
Жетимтау (302 m)
Куокпатос Тоглари (299 m)
Куорашоки Тог (296 m)
Коктепа Тог (292 m)
Гора Тузнуы (288 m)
Бугор Уч-Баш (287 m)
Бугор Ак-Бурынак (284 m)
Бугор Тас-Чока (281 m)
Куоратепа Донглик (278 m)
Гора Кукча (278 m)
Кизилквм (266 m)
Бугор Кез-Аир (260 m)
Возвышенность Кокча-Тау (253 m)
Пикагурме Квмлари (247 m)
Агатминскайа Котловина (240 m)
Сугюртепа Донглик (240 m)
Куоракшитепа Донглик (240 m)
Яра Донглик (239 m)
Бугор Ак-Таш (222 m)
Товтепа Донглик (218 m)
Дарья-Сай (203 m)
Бугор Таш-Молла (197 m)
Сухое Русло Дарьясай (195 m)
Окйетпес Тог (192 m)
Гора Жельди (191 m)
Гора Донгуз-Тау (189 m)
Яликаквдук Донглик (187 m)
Холмы Кара-Кыр (186 m)
Дарвозатог (181 m)
Ялпоктов Тог (180 m)
Впадина Кукайаз (177 m)
Гора Ак-Тепе (176 m)
Бугор Каратепе (173 m)
Гора Тахийа-Кыр (173 m)
Молали Ботиги (170 m)
Холмы Чарбакты (170 m)
Гора Джусан-Тепе (167 m)
Гора Учкыр (165 m)
Бугор Аулийе-Шохе (165 m)
Боыин Тог (164 m)
Гора Бештепа (160 m)
Чингирик-Куолгантепа Тепалик (160 m)
Ёмонквм Квмлари (158 m)
Бугор Кадыр-Шаха (156 m)
Бугор Сардоба (151 m)
Гора Туз-Коы (148 m)
Куоратов Тогь (148 m)
Теснина Дюебоюн (147 m)
Балкибоы Донглик (145 m)
Бешкуок Тог (144 m)
Куораката Ботиги (142 m)
Заунгузскийе Каракумы (140 m)
Заунгузское Плато (140 m)
Узинтов Донглик (139 m)
Впадина Айакагытма (135 m)
Зангартепа Донглик (132 m)
Гора Бетегеылык (132 m)
Тобалак Тог (131 m)
Теснина Дульдульатлаган (126 m)
Питнякскайа Возвышенность (126 m)
Бугор Зангар-Тюбе (121 m)
Бугор Узун-Шин (120 m)
Шакинтов Донглик (112 m)
Бугор Джаман-Зангар (109 m)
Асукуора Донглик (108 m)
Оразбоы Донглик (107 m)
Гарат Тепалик (101 m)
Коьзге Тепалик (100 m)
Пески Таскудык (97 m)
Гора Сонкуль (95 m)
Сухое Русло Ак Дарья (95 m)
Соккуол Тепалик (94 m)
Бугор Арба-Калган (94 m)
Колбай Тепалик (93 m)
Тепа Донглик (92 m)
Довулбоы Тепалик (91 m)
Куорибоы Донглик (91 m)
Бугор Пускемпир (89 m)
Белтов Доьнглиги (88 m)
Пески Сары-Кулюк (87 m)
Бике Тепалик (86 m)
Коькча Тогь (82 m)
Аччибулок Тогь (79 m)
Таxийашинтов Тепалик (75 m)
Боьзгул Тепалик (72 m)
Яманбоытов Тепалик (72 m)
Тошквдук Квмлари (69 m)
Учтогон Тепалик (68 m)
Ясарбоы Тепалик (67 m)
Ерка Тепалик (67 m)
Гора Сулукаска (61 m)
Туран Оыпаты (57 m)
Туёкбоы Тепалик (55 m)
Нукусквм Тогь (54 m)
Остров Тайлакджеген (48 m)
Остров Ермолов (45 m)
Остров Оруссенгир (45 m)
Янадарё (41 m)
Мингбулок Ботиги (12 m)Гидрография:
Арык Шиман
Канал Куанышджарма
Арык Ярмыш
Арык Вабкент-Дарья
Арык Узбар
Арык Тугру-Тушук
Арык Тадон
Арык Суяжин
Арык Пирмаст
Арык Пинджуван
Арык Найман
Арык Куняруть
Арык Клыч-Нийаз-Бай
Арык Ханават
Арык Калкан
Арык Ишим
Арык Газават
Арык Джальван
Арык Дарьялык
Арык Дам
Арык Араби
Арык Аулье-Яб
Озеро Улугшуркуль
Озеро Сок-Куль
Озеро Шур-Куль
Озеро Шор-Куль
Озеро Шохай
Озеро Корпкуль
Куоратеренг Коьл
Куораката Кол
Озеро Камышлы
Озеро Дзянзагаш
Озеро Донгузульды
Озеро Чарвучи
Акшакоьл Коьл
Озеро Султансанджар
Озеро Куули
Озеро Чингиль
Айозкоьл Коьл
Боьтакоьл Коьл
Куоракоьл Коьл
Озеро Кукча-Тенгиз
Лайликен Кол
Озера Суджарган
Олтинкоьл Коьллари
Шоьркоьл Сув Омбори
Шоркульское Водохранилишче
Кизилквм Сув Омбори
Коксароы Сув Омбори
Коьктепа Сув Омбори
Каламбет Сув Омбори
Яра Сув Омбори
Шолимбоыкуок Сув Омбори
Овраг Ак-Куль
Родник Туз-Булак
Родник Тохтунук-Булак
Родник Тобелик
Родник Сарт
Родник Мын-Булак
Родник Курвай
Родник Кул
Родник Камышлы-Булак
Родник Джалангач-Булак
Родник Дарваза
Родник Чиили
Родник Айак-Агытма
Родник Ашче
Родник Янги-Джа
Родник Сар-Бай
Родник Саджа-Булак
Родник Кос-Булак
Бисекли Булок
Сармычсай
Куорадарё
Канал Палван
Нарпай
Кынгыр-Сай
Куксарайсай
Кух-Узак
Кок-Сай
Проток Кок-Дарья
Катта-Сай
Арасай
Араб
Аксакалатасай
Акдарья
Коькдарё
Коьксув
Колодец Зийа-Мулла-Второы
Колодец Зийа-Мулла-Первый
Колодец Зийа-Мулла
Колодец За-Кудук
Колодец Юз-Бала
Колодец Юлдаш-Бай-Ачи
Колодец Ешчелик
Колодец Ерназар-Джили
Колодец Ер-Махан
Колодец Ер-Куты
Колодец Едит
Колодец Яны-Кызыльчан
Колодец Яны-Казган
Колодец Яны-Казган
Колодец Янги-Кудук
Колодец Янги-Казган
Колодец Янбаш-Как
Колодец Яман-Аши
Колодец Ялау-Казган
Колодец Якши-Бай
Колодец Вансбай
Колодец Узун-Кудук
Колодец Узун-Кудук
Узун-Кудук
Колодец Узун-Как
Колодец Узун-Булак
Колодец Узун
Как Уы-Таш
Колодец Усман-Кудук
Колодец Урзалы-Булак
Колодец Урус-Буке
Колодец Уру
Колодец Урда
Колодец Урак
Колодец Унгельды
Колодец Уч-Кыр
Колодец Уч-Кудук
Колодец Уч-Ашчи
Колодец Туз-Коы
Колодец Туз
Колодец Туры-Бай
Колодец Туркмен-Касган
Колодец Тумар-Астау
Колодец Цче-Бузан
Колодец Тоз-Булак
Колодец Торбай-Кудук
Колодец Тонгуж-Бай
Тогизбоы Квдук
Колодец Тобелик
Колодец Телеубай
Колодец Телеубай
Колодец Телеу
Колодец Теле
Колодец Тек-Якыр
Колодец Таушан
Колодец Таста-Кудук
Тостаквдук
Колодец Тастак
Таспекказган
Колодец Тас-Кудук
Колодец Тас-Кудук
Колодец Таш-Кудук
Колодец Таш-Кудук
Колодец Таш-Кудук
Колодец Тан-Сарай
Колодец Танджарык
Колодец Таллик
Колодец Талды
Колодец Талды
Колодец Такыр-Кудук
Колодец Такыр-Кудук
Колодец Такыр-Кудук
Колодец Такыр
Колодец Такыр
Колодец Таиш
Колодец Тагарачи
Тойиказган Квдук
Колодец Табын
Колодец Сыс-Куль
Колодец Суткор
Колодец Суталик
Колодец Султан-Биби
Колодец Султан-Ашчи-Су
Суллы
Колодец Сулеыман
Колодец Сулеыман
Колодец Сор-Булак
Колодец Сокурты
Согинбоы Квдук
Колодец Шурча
Колодец Шультабелик
Колодец Шоркудук
Колодец Шоркудук
Колодец Шор-Булак
Шонсубай-Как
Колодец Шоколак
Колодец Шоколак
Колодец Шир-Как
Колодец Ширин-Кудук
Колодец Шайдараз
Колодец Шаудыр
Колодец Сеытым-Кудук
Колодец Сетелек
Колодец Сехнен
Колодец Сеитжи-Кудук
Колодец Сайдан-Кудук
Колодец Сатен
Колодец Сары-Яг
Колодец Сарын
Сарим Квдук
Саримсок Квдук
Колодец Сарым-Как
Колодец Сары-Булак
Колодец Сарбатыр
Колодец Сарапан
Саманлык-Как
Колодец Сахсаул
Колодец Сабатли
Колодец Сабанги
Колодец Рамкул-Кудук
Колодец Рамадан
Колодец Радио-Кудук
Колодец Пишик
Колодец Пирме
Колодец Пес-Кудук
Колодец Перман
Пашат
Колодец Пакта-Кеш-Кудук
Колодец Пабахана
Колодец Оыгенек
Колодец От-Бокар
Колодец Он-Тюбе
Колодец Омалбай
Колодец Нурлыбай
Колодец Нура-Клыч
Колодец Нийазчигыл
Колодец Нийаз-Бай
Нийоз Квдук
Колодец Назырбай
Назарги
Колодец Назар-Бай
Нарвуз
Колодец Мыхты-Бай
Колодец Муытумбай
Колодец Мусарет
Колодец Мумак
Колодец Мулла-Жек
Колодец Мулла-Хол
Колодец Мулла-Базар
Колодец Мулла-Абет
Колодец Молдешир
Колодец Милисай
Колодец Мереы
Медами
Колодец Майда-Бек
Колодец Машак-Тюбе
Колодец Машаклы
Колодец Марал
Колодец Манам-Джан
Колодец Люхча
Колодец Кзыл-Кыр
Колодец Кзыл
Колодец Кызыл-Как
Колодец Кызыл-Джагыр
Колодец Кырк-Кулич
Колодец Кынгыр-Кудук
Колодец Кынгыр
Колодец Кузы-Как
Колодец Кучи-Кудук
Колодец Курун-Казган
Курум-Баш
Колодец Курум
Как Курман-Сартабас
Колодец Курлук-Кудук
Колодец Курбан-Такыр
Колодец Курбан-Кудук
Колодец Курбан-Кудук
Колодец Курбан-Али-Второы
Колодец Курбан-Али-Первый
Колодец Куралбай
Кунек Квдук
Колодец Куна-Курум
Коьнаказган Квдук
Колодец Кунак-Бай
Колодец Куна-Гумбас
Колодец Куна-Гадоы
Колодец Кум-Кудук
Колодец Куль-Чары
Колодец Кулантай-Ашчи
Колодец Куланган
Колодец Кулак-Кумган
Колодец Кук-Ичме
Колодец Кукча
Колодец Кучербай
Колодец Кубек-Казган
Колодец Кошкур
Колодец Коша
Колодец Косберген
Колодец Косай-Ашчи
Колодец Кок-Су
Колодец Кок-Карбук
Колодец Кохчи
Колодец Кизыл-Как
Колодец Кийат
Колодец Киров
Киньсай-Кудук
Колодец Киик-Чий
Колодец Кидери
Янаказган Квдук
Ходжа-Запран
Колодец Ходжа-Порса
Колодец Ходжа-Казган
Колодец Ходжа-Гумбез
Колодец Ходжа-Бон
Как Хан-Бегетлы
Кеттиказган Квдук
Колодец Кереыт
Колодец Кенджи-Как
Колодец Казган-Бай
Колодец Казак-Кудук
Колодец Кайли
Колодец Каунды-Кудук
Колодец Катар
Колодец Кары-Ядгар
Карайузган
Колодец Кара-Тухан
Колодец Кара-Тока
Колодец Каратай-Казган
Колодец Кара-Тай
Колодец Кара-Сакал
Колодец Кара-Мулла
Колодец Кара-Кыр
Колодец Кара-Кудук
Колодец Карак-Ата
Колодец Кара-Калпак-Казган
Колодец Каракалпак-Агик
Куорабогот Сув Омбори
Колодец Кара-Батыр
Колодец Караба-Кудук
Колодец Кант-Сор Второы
Колодец Кант-Сор Первый
Колодец Камыйна
Колодец Камысты
Колодец Камышлы-Как
Колодец Камышлык
Колодец Камарожин
Колодец Калибай
Кале
Колодец Калды-Бай-Кудук
Дождевайа Яма Как-Таш-Бугут
Колодец Кагалык
Как Измны
Колодец Итемир
Колодец Иш-Мадан
Колодец Ишкилек-Сай
Колодец Ичкилик-Кудук
Колодец Газли
Колодец Газли
Колодец Гамхура-Кудук
Колодец Гадоы
Колодец Емиль-Бай
Колодец Джюрга-Казган
Колодец Джюрга
Ёргаквдук Квдук
Колодец Джусаул
Джусантепе
Колодец Джура
Колодец Джунус
Колодец Джулай
Джиты-Бай
Колодец Джира
Колодец Джингильды
Колодец Дженеге-Кудук
Колодец Джелике
Колодец Джара-Казган
Колодец Джаныбек
Колодец Джанбал
Колодец Джаман-Яр
Колодец Джальдыбай
Колодец Джалай-Арык
Колодец Джалаулы-Кудук
Колодец Джаксымбай
Колодец Джака-Сан
Колодец Дусал-Гастау
Колодец Дурваза
Колодец Донгуз-Тау
Колодец Даукара
Колодец Дарваза
Колодец Дарахлы
Колодец Данглы-Бек
Колодец Дамбай
Колодец Чумурты
Колодец Чукур-Кудук
Колодец Чукалак
Колодец Чукалак
Колодец Ченгель
Колодец Чебык-Гай
Колодец Чебунтай
Колодец Чай-Лятып
Колодец Чайхатын
Колодец Чары-Кудук
Колодец Чапар-Тюбе
Колодец Чангыт-Бай
Колодец Чалы
Колодец Чадыр
Чобонказган
Колодец Чаагай
Бузчанак-Как
Колодец Булак-Как
Букан
Колодец Боккале
Колодец Бион-Как
Колодец Беж
Колодец Бешта
Беш-Кан
Колодец Бешчапан
Колодец Бесеут
Колодец Бесарам
Колодец Бек-Берген
Колодец Базар-Бай
Колодец Бай-Сокур
Колодец Бай-Назар
Колодец Бай-Кудук
Колодец Бас-Уру
Боскуора Квдук
Колодец Барлабай
Колодец Балык-Бай
Колодец Балык-Бай
Колодец Балтабай
Бальджан
Колодец Балапан
Колодец Балапан
Бакачи Квдук
Колодец Баимбет
Азнек Квдук
Колодец Айу-Терен
Колодец Айу-Ашчи
Колодец Айты-Пай
Колодец Айна
Колодец Айдерли
Айак-Агитма
Колодец Атантай
Атантай
Колодец Ата-Нийаз
Колодец Атактай
Колодец Атаджан
Каысикатаён Квдук
Колодец Аслон-Кудук
Колодец Ашчи-Кум
Колодец Ашчи-Кудук
Ашчи-Кудук
Ашчи-Кудук
Колодец Ашчи
Колодец Ашче-Безак
Колодец Асау-Как
Колодец Арьян-Су-Ек
Колодец Архар
Колодец Аристан-Бель-Кудук
Колодец Арабсак
Колодец Анда-Куль
Колодец Алты-Ешче
Колодец Алты-Кудук
Колодец Алты-Бай
Колодец Алты-Ашчи
Колодец Алды-Кудук
Колодец Алдояр-Джига
Колодец Ала-Дагир
Колодец Ак-Тепе
Как Ак-Ташлы
Колодец Ак-Таш
Колодец Ак-Суюк
Ак-Мамбет-Как
Колодец Ак-Куылю
Колодец Ак-Кум
Колодец Ак-Кудук
Бурамбоы Артезиан Квдук
Колодец Ак-Кудук
Колодец Ак-Хасты
Колодец Аиртан-Кудук
Колодец Аим-Куль
Колодец Агашлы
Колодец Аджи-Кудук
Колодец Адыль-Бай
Колодец Адам-Кырылгак
Колодец Адам-Бай
Колодец Абраим-Как
Колодец Абдусалям-Бай
Колодец Яныджа
Колодец Старый Илиаз
Колодец Старый Арап
Шаватлы
Сапчи
Колодец Салгир
Колодец Сагаджа
Колодец Новый Арап
Муратбай
Колодец Курбан-Дурды
Колодец Ходжа-Бек
Колодец Хан-Куи
Карабай
Колодец Канаклы
Колодец Измаил
Ишек-Анкран
Колодец Ишан-Куыма
Колодец Илиаз
Игирджи
Колодец Докуз-Аджи
Колодец Жабы
Колодец Юсуп
Колодец Утар
Колодец Уч-Кулач
Колодец Уч-Кудук
Колодец Тубук
Колодец Токабай
Колодец Темир
Колодец Тайжи-Мурат
Колодец Сюыман-Кудук
Колодец Сукбет
Колодец Скак-Кудук
Колодец Шахат
Колодец Сара-Кан
Колодец Сар
Колодец Он-Адам
Колодец Нийаз
Науразбай
Колодец Кыржау
Колодец Куланбай
Колодец Кос-Кудук
Кос-Кудук
Колодец Каска-Кудук
Колодец Каска
Колодец Карымбай
Кароы
Колодец Кара-Тамыр
Колодец Канебай
Иркебай
Колодец Гульмрат
Колодец Джеты-Кулак
Колодец Джан-Гужа-Казган
Колодец Джалпак-Тау
Колодец Чукур
Колодец Боргак
Колодец Битембай
Колодец Бес-Тюбе
Колодец Бель-Кудук
Колодец Бельче
Колодец Бек-Назар
Колодец Байтам
Колодец Баймурат
Байман-Тасты
Колодец Баусек
Колодец Балапан
Колодец Айдар
Ак-Юл
Колодец Ак-Тайляк
Шаншибоы Артизан Квдук
Керегатов Квдук
Киргин Артизан Квдук
Юрабоы Квдук
Довтепа Квдук
Окквдук Квдук
Исеркеп Квдук
Бегимбет Квдук
Тоскинбоы Квдук
Изембек Квдук
Шоукембоы Квдук
Оынали Квдук
Янги Оымирза Квдук
Кизилоы Квдук
Шоукембоы Квдук
Оынали Квдук
Чибинтоы Квдук
Таxтомбос Квдук
Оыбуxон Квдук
Гариб Квдук
Сардор Квдук
Довутбоы Артизан Квдук
Ярикбос Квдук
Куодирквдук Квдук
Тангирберган Квдук
Толшагил Квдук
Янаквдук Квдук
Узинквдук Квдук
Андреы Квдук
Янгиоспан Квдук
Чернаиб Квдук
Ширинквдук Квдук
Бурxон Квдук
Елеуквдук Квдук
Аччикквдук Квдук
Тегисдала Квдук
Девквдук Квдук
Косквдук Квдук
Темирбоыквдук Квдук
Иссиксув Квдук
Бесопан Квдук
Овулбек Артизан Квдук
Изза Квдук
Корквдук Квдук
Янгиквдук Квдук
Кориз Квдук
Коьлквдук Квдук
Райквдук Квдук
Окшукир Квдук
Баликбоы Квдук
Буровоы Квдук
Китар Квдук
Лакшин Квдук
Калик Квдук
Оxбрут Квдук
Парда Квдук
Чаловли Артезиан Квдук
Киши-Боьзгул Артезиан Квдук
Марсоы Квдук
Боькан Квдук
Янубий Узин Артезиан Квдук
Супали Артезиан Квдук
Xотинквдук Квдук
Тоьгьамис Квдук
Бузук Квдук
Сармак Артезиан Квдук
Тошквдук Квдук
Куоьсквдук Квдук
Таласбоы Квдук
Оыбосин Артезиан Квдук
Оьразбоыквдук Квдук
Алитакир Квдук