Скачать карту
Карта 500k--k43-3

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 500k--k43-3
Образец детализации:
Образец детализации Карта 500k--k43-3
НазваниеКарта 500k--k43-3
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:500000 в 1 см 5 км, пятикилометровка
Годне определено
Ширина4242
Высота3730
Размер файла 8.5 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныКиргизия
Узбекистан
ЯзыкРусский
Эта карта содержит территорию Киргизии, Узбекистана.Присутствует город Андижан. Найти дешевые авиабилеты из Андижана. Присутствует город Ош. Присутствует город Джалал Абад, Джалал-Абад. На этой карте обозначен город Асака. На этой карте обозначен город Узген. Показан город Учквргон. Вы найдёте тут город Кува. На этой карте обозначен город Кызыл-Кия. Показан город Базар-Курган. На этой карте обозначен город Гакквлобод. Присутствует город Квргонтепа. Присутствует город Таш-Кумыр. На этой карте обозначен Токтогул. Вы найдёте тут Кара-Суу. Показан Хуяобод. Присутствует Мархамат. Показан Караван.

Другие карты этого места:

Карта 500k--j42-2
Карта 500k--j43-1
Карта 500k--j43-2
Карта 500k--k42-2
Карта 500k--k42-2--(2003)
Карта 500k--k42-4
Карта 500k--k42-4--(2003)
Карта 500k--k43-1
Карта 500k--k43-1--(2003)
Карта 500k--k43-2
Карта 500k--k43-2--(2003)
Карта 500k--k43-4
Карта 001m--j42
Карта 001m--j43
Карта 001m--k42
Карта 001m--k43
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-42-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nj-43-5th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-42-3rd-ed
Населённые пункты:
Андижан (318419 чел.)
Ош (200000 чел.)
Джалал Абад, Джалал-Абад (75700 чел.)
Асака (56736 чел.)
Узген (40360 чел.)
Учквргон (33323 чел.)
Кува (33167 чел.)
Кызыл-Кия (32000 чел.)
Базар-Курган (27704 чел.)
Гакквлобод (26257 чел.)
Квргонтепа (25861 чел.)
Таш-Кумыр (23594 чел.)
Токтогул (19336 чел.)
Кара-Суу (17800 чел.)
Хуяобод (16889 чел.)
Мархамат (14646 чел.)
Караван (1100 чел.)
Еттикашка
Заурак
Янубий Оламушук
Юламатал
Яшик
Еркишлок
Яны-Хадым
Янычик
Янгийер
Янги-Чек
Янги
Ялгизбаг
Якжуваз
Вахым
Ушин
Уртакчи
Урманбек
Урганчи
Куогайолмас
Укчи
Учтепа
Тюялась
Тюячи
Торткол
Бель- Кыштак
Тугла
Тода
Токачи
Тешикташ
Тегерак
Таш-Кечи
Ташата
Талмазар
Сузак
Султан-Айайа
Султан-Абад
Станцийа Андижан Второы
Сигазы
Сигаза
Шуро
Xояобод
Шукурмерган
Шор-Лянгар
Янял
Шиит-Мазар
Шариxончек
Шарихон
Сай-Буе
Сайак
Сарай
Сарай
Сальпи
Сакалды
Саит-Бай
Рават
Растлямак
Пайзабод
Поытуг
Полвонтош
Палван-Канды
Пальман
Пахта-Купрюк
Пахтаобод
Ордай-Моынак
Ардай
Нийозботир
Найнава
Найман
Найман
Найман
Найман
Найман
Наушкент
Наубак
Насыр-Новат
Насреддин-Беч-Чек
Нарын
Нар-Бата
Мукур
Медресе-Автобачи
Майгыр
Мархамат
Манак
Мамир-Рават
Лугумбек
Шоьро
Лата
Кизилравот
Кую-Колак
Куйганяр
Кутерма
Кутарма
Кутарма
Кусау
Куруке
Кунград
Кунджи
Кулля
Куогай
Коштепесарай
Коштепа
Кош-Купрюк
Копа
Кокан
Киров
Кипчак-Курган
Кипчак
Хонобод
Ходзя-Касан
Ходжа-Назар
Ходжаляр
Ходжабек
Хирабек
Хайрабад
Хасанкавак
Хартум
Ханабадский
Ханабад
Пао Имени Кирова
Хакан
Хаджаарык
Xояобод
Кайранта
Кайрагач
Каыки
Гудур
Каттамугюл
Кашкар
Кашгар
Карнайчи
Каратепа
Каракурган
Каракчи
Куоракалпок
Карабагиш
Канглы
Камакай
Калмак
Калача
Какыр
Как-Байчик
Избаскан
Курпа
Иске-Найнова
Иш-Казак
Ишакчи
Куорасув
Гыдырша
Гумчу-Бак
Федченко
Ески-Гакквлобод
Джида-Мазар
Джалакудук
Дунг
Думар
Духан
Дехкан-Чек
Даунер
Дархан
Дартак
Дальверзин
Чукур
Чуджа
Чуалма
Чон-Багыш
Чонгбогиш
Чиртык
Чек-Яыдак
Тошлок
Бутакара
Бутакара
Бустан-Тюбе
Бустон
Булокбаши
Бостан
Бостан
Биш-Банге
Кадаксын
Беговат
Байстан
Бай-Кучук
Баби
Бобохуросан
Аргын
Арал
Арал
Араб-Тюбе
Октовлик
Андиён
Олтинкул
Алтынамач
Ак-Тюбе
Охунбобоев
Ахтачи
Акбуыра
Оыим
Абушка
Абдуллабий
Кызарт
Заргер
Юваш
Ериш
Ярыкташ
Ярташ
Яр-Курган
Япалак
Янги-Наукат
Янги-Джол
Янабадам
Яман-Аиль
Ялгыз-Янгак
Ялгиз-Алча
Видана
Верхне-Покровское
Валякиш
Узгорыш
Узбек-Гава
Узак
Ушат
Урюкты
Урумбаш
Урта-Кызыл
Урнок
Урги
Ункур
Улукент
Улучат
Угют
Уч-Тапкыр
Учкурт
Уч-Куль
Учкоргон
Учи-Кур
Учбай
Тугол-Сай
Тузбель
Туя-Ляш
Тулеыкен
Торткуль
Торткель
Торкент
Торкент
Топу
Толук
Толман
Титовка
Терексу
Терек
Терек
Терек
Тепе-Гузар
Темиркент
Тегерек
Тебыкты
Таукент
Таш-Кепе
Таш-Булак
Таш-Булак
Тамбашат
Таматерек
Талды-Су
Талдык
Тала
Таджик
Сыны
Сузак
Сунганды
Суфи-Курган
Спасское
Совецкое
Солу-Сассык
Шуран
Шоркишлак
Ширали
Шидыр
Шериф
Шайдан
Шарк
Шанкол
Шамшалы
Шамалык
Шамалтерек
Шомолдисоы
Шалтак
Сеыде-Кум
Секелек
Саз
Саз
Савай
Сассык
Сарысогат
Сарыкамыш
Сарыкамыш
Сарыбулун
Сарыбулун
Сарыбулак
Сарыбулак
Сарыбийа
Сары
Саркисар
Сарагата
Саламалик
Сагыз-Кандык
Пышвыркан
Пум
Подачи
Первомайское
Папан
Память Ильича
Пакыр-Абад
Оытал
Оялма
Оялма
Осоавиахим
Орто-Малай
Орго
Октябрьское
Октябрь
Октябрь
Нура
Нийаз
Ничке
Назар-Махрам
Найман
Наукент
Нариман
Муркут
Мурдаш
Могол
Мирза-Аки
Минг-Куш
Мингтеке
Михайловка
Мекка-Турпак
Медресе
Мазарсу
Мазар-Булак
Мазар-Булак
Майлуу-Суу
Майдан
Мангыт
Мама-Сады
Мады
Любинский
Ляглан
Ленинское
Массы
Лай-Тала
Кызымчек-Каракаш
Кызылжилдыз
Кызылузгорыш
Кызылуран
Кызылункюр
Кызылту
Кызылту
Кызыл-Тана
Кызылсу
Кызылсангир
Кызыл-Оы
Кызыл-Октябрь
Кызыл-Октябрь
Кызылкурган
Кызылкоргон
Кызылкийа
Кызылкишлак
Янгы-Кыштак
Кызыл-Емгек
Кызылджазы
Кызыл-Джар
Кызылджар
Кызыл-Булак
Кызылбеыит
Кыркказык
Кутурган
Кучу
Кучи
Курпсай
Кур-Кол
Курбантал-Мады
Кулюген
Кулат
Кук-Карга
Кугарт
Кугарт
Кромкол
Красный Октябрь
Кош-Добо
Кошмо
Кошкенчи
Кошбулак
Кошбулак
Коргон
Копурбаши
Конгорчок
Кондува
Коларык
Маданийат
Кокджатык
Кок-Янгак
Кок-Тунды
Кок-Таш
Кок-Макдай
Кокджар
Кочкор-Ата
Клозин
Киргизгава
Кипчак
Кичиталдык
Кичик-Алай
Кичибулолу
Ходжарабад
Ходжаата
Ходжа-Арык
Ходжаарык
Ходырша-Мугаль
Хазрет-Айуб
Хасан-Чек
Хадырша
Кетерме
Кесек
Керки-Дон
Кенсу
Кенджилга
Кель
Кель
Кок-Оы
Кекирим
Кекбель
Кеглатар
Казарман
Каз
Кайтмас
Кайнар
Кайирма
Кайирма
Кавак
Катыранташ
Каттаган
Катранке
Катар
Касымбек
Кашка-Терек
Кашка-Терек
Кашкасу
Кашкалдак
Кашкар-Кыштак
Кара-Тюбе
Кара-Тюбе
Каратебе
Каратай
Караташ
Кара-Таш
Караташ
Каратахта
Карасу
Карасу
Карасу
Кара-Садак
Каранай
Карамурза
Карамарт
Кара-Кульджа
Кара-Кштак
Караколь
Караколь
Кара-Куль
Каракол
Кара-Кол
Кара-Кокты
Каракин
Каракичи
Кара-Гонуш
Карагансай
Караджилга
Караджигач
Караджигач
Караджигач
Караджигач
Кара-Дехкан
Карачий
Карача
Кара-Бурген
Карабулун
Карабулак
Карабулак
Караалма
Кампыр-Рават
Каманча
Калдай
Кала
Каинды
Каинды
Кадим
Изым-Бай
Ицай
Ишма
Ирке-Кашка
Ерке-Кашка
Ирису
Ирису
Ирадан
Имени Первого Майа
Имени Молотова
Имени Молотова
Имени Кирова
Имени Карла Маркса
Имени Калинина
Имени Калинина
Имени Фрунзе
Имени Федорова
Имени Чкалова
Имени Чапайева
Ичкесу
Гузар
Гульма
Гульча
Гераит
Гавриловка
Гадай-Арык
Ноокат
Еркинтоо
Емир-Куль
Джонкунгеы
Джолкара
Джилгин-Сай
Джиланды
Джигды
Джида
Джида
Джида
Джеек
Йергетал
Джас
Джарбаши
Янгы-Арык
Джангярык
Джанги-Джол
Джанги-Джол
Джалпак-Сары
Джалабек
Дюышалы
Дюдюмель
Душман
Дупкур
Дунгурме
Донгузтау
Додан
Дмитрийевка
Дедемель
Чукур
Чука-Тепе
Чонгтебе
Чонголот
Чонгарык
Чонбулолу
Чомкамыш
Чоку-Бий-Рабат
Чигир
Чет-Малай
Четбулак
Чемынды
Челек-Коин
Чекабад
Чек
Чаувай
Чат
Чарбак
Кизиловул
Чангыр-Таш
Чалкуырук
Чалкоыды
Чалдавар
Чакир
Чакан
Чагым
Бурлыкийа
Бурганды
Бурдалык
Бурбаш
Бура-Чаты
Булак
Боскоргон
Благовешченка
Биш-Агач
Бешташ
Бешкарам
Бешбурхан
Бешбадом
Бешбадам
Беш-Арык
Береынок
Бельурюк
Бельалды
Бек-Джар
Беговат
Байтант
Баймам-Бет
Байгончок
Байбиче
Барду
Балыкты
Багыш
Багыш
Баглан
Авгандала
Аустан
Аулийе
Атай
Аслам
Аскалы
Арысланбоб
Арсланбоб
Арпатектир
Арпа
Архангельское
Аримджан
Араван
Арал-Вахым
Арал
Арал
Арал
Алмалу
Алим-Тепе
Алике
Алга
Алексеевка
Алатай
Алашай
Алаш
Ала-Джида
Актуиду
Ак-Терек
Ак-Терек
Актерек
Актаук
Акташ
Аксу
Акшор
Ак-Мечеть-Арал
Аккыйа
Аккюнгеы
Ак-Куль
Ак-Итык
Ахман
Акджар
Ак-Джар
Акчий
Акчикарасу
Ак-Чайа
Ак-Чал
Акбулак
Акбаш
Ак-Арт
Аил-Баталкен
Ачи
Абдыкалык
Татар
Пахтаабад
Дилкушад
Дыйкан-Кыштак
Гулбаар
Баш-Булак
Отуз-Адыр
Кенйекул
Арек
Учар
Бору
Толоыкон
Агуллик
Янги-Найнава
Чангир Тош
Султанабад
Маданийат
Янгийер
Чорвадор
Иттифок
Бостон
Гулистон
Чорвадор
Куоргонча
Паxтачи
Бирлик
Киргизкуоргон
Янгийер
Янгийер
Учкоприк
Гамза
Полвонкол
Шоидмозор
Яшик
Куошчек
Мамайусуф
Куошчек
Боёвул
Куозокуовул
Яписxон
Сузаковул
Отбозор
Боритепа
Могол
Пичантопи
Мугол
Иттифок
Кврама
Рустамов
Обод
Бештепа
Зийокор
Достлик
Зарбдор
Файзобод
Елатон
Наврозобод
Боз
Дашт
Пучугоы
Квмарик
Овул
Янгикишлок
Озод
Куокуон Кишлок
Куокуондик
Чек
Куозокуовул
Янгиобод
Тегирмонбоши
Октовлик
Кичик-Оыбок
Сирмак
Квчи
Катта-Октовлик
Ормон Xой
Учёгоч
Баландкоприк
Намуна
Декуонобод
Менатобод
Кврама
Янги Куогай
Толкин
Бариобод
Обод
Найман
Маилуу-Суу
Майлисуу
Кокянгкок
Куштепа
Шайттепа
Кушарык
Ходжатаджик
Акъяр
Найман
Куканлик
Дудир
Айрлиш
Бешбуйнак
Шурбулак
Табылгыты
Беш-Терек
Кызыл-Йылдыз
Ак-Татыр
Байзак
Куыручук
Базар-Турук
Янгы-Тилек
Кайынгды-Булак
Кок-Яр
Чаек
Баетов
Учквргон Шари
Гакквлобод Шари
Куошкоприк
Учтерек
Токтогул
Кодуль
Кетменьтебе
Кансалык
КушчусуРельеф:
Горы Джамантау (4356 m)
Гора Кызыл-Атын (4279 m)
Перевал Кашка-Су (4272 m)
Гора Кунгралык-Каракыр (4247 m)
Гора Чак-Таш (4236 m)
Перевал Иркеш (4090 m)
Гора Ак-Таш (4077 m)
Перевал Наурус (4066 m)
Перевал Алдан-Куль (3975 m)
Хребет Торугарттау (3962 m)
Перевал Кара-Бель (3956 m)
Гора Сийежнайа (3903 m)
Перевал Сары-Бель (3881 m)
Гора Каракол (3841 m)
Перевал Кумбель (3839 m)
Тьу-Тзу-Пие-Ли Шан-Кьоу (3834 m)
Перевал Дастар-Ата (3815 m)
Горы Чакан-Таш (3800 m)
Яман-Тоо (3772 m)
Перевал Кугарт (3693 m)
Перевал Кумбель (3675 m)
Перевал Талкыйды (3635 m)
Гора Ак-Чангыл (3589 m)
Хребет Молдотау (3578 m)
Перевал Каинды (3550 m)
Перевал Кок-Бель (3512 m)
Перевал Кара-Гыз (3512 m)
Хребет Ак-Шыйрак (3473 m)
Перевал Каракичи (3433 m)
Гора Чен-Богур-Тау (3425 m)
Горы Кок-Булак (3417 m)
Перевал Загра (3417 m)
Перевал Ак-Тур (3407 m)
Перевал Чушка (3403 m)
Перевал Кумыш-Бель (3395 m)
Перевал Яссы (3390 m)
Гора Тастар-Ата (3370 m)
Хребет Чаарташ (3364 m)
Перевал Чаар-Таш (3351 m)
Фергана Кырка Тоосу (3300 m)
Перевал Казык-Бель (3286 m)
Перевал Кемпер Ульды (3278 m)
Хребет Исфанджайло (3223 m)
Перевал Читты-Беит (3205 m)
Перевал Кугарт (3202 m)
Перевал Джульгуур (3174 m)
Перевал Чемынды (3171 m)
Перевал Каргалык (3169 m)
Перевал Кен-Куль (3141 m)
Перевал Байдамтал (3114 m)
Гора Алир Таш (3111 m)
Хребет Бабаш-Ата (3098 m)
Молдо-Тоо (3092 m)
Перевал Ау-Бек (3086 m)
Горы Джиланды (3079 m)
Перевал Аир-Бель (3034 m)
Перевал Калдама (3003 m)
Перевал Джеыран-Бель (2998 m)
Хребет Узун-Ахмат-Тау (2996 m)
Перевал Ашу-Тур (2996 m)
Перевал Урум-Баш (2991 m)
Гора Соук-Кыр (2977 m)
Горы Гулу-Кан (2974 m)
Перевал Сары-Бель (2960 m)
Перевал Таугатау-Бель (2959 m)
Хребет Дельдеке-Тау (2953 m)
Перевал Кунь-Дайлык (2952 m)
Долина Арпа (2943 m)
Хребет Маадыш (2941 m)
Перевал Март (2898 m)
Горы Кум-Бель (2865 m)
Хребет Чаак-Тау (2864 m)
Перевал Балкамыш (2855 m)
Перевал Тюя-Джайляу (2827 m)
Хребет Сары-Джен (2821 m)
Горы Алтын-Казык (2793 m)
Гора Джумбак Баши (2777 m)
Перевал Кара-Кыр (2768 m)
Хребет Кок-Дон-Тау (2764 m)
Горы Яурун-Туз (2735 m)
Атоынакский Хребет (2688 m)
Перевал Бука (2681 m)
Перевал Корумды (2636 m)
Перевал Баш-Терек (2620 m)
Гора Талдык (2619 m)
Перевал Чаувай (2609 m)
Горы Алдыйар (2540 m)
Гора Ид-Баши (2538 m)
Гора Усаз (2537 m)
Перевал Джиль-Шуль-Икан (2524 m)
Перевал Кум-Бель (2523 m)
Перевал Токсан-Кампыр (2515 m)
Гора Сары-Таш (2510 m)
Перевал Дарбазбель (2473 m)
Перевал Тахталик (2465 m)
Гора Тургай-Тепе (2453 m)
Перевал Каратахта (2449 m)
Перевал Саук-Тепе (2448 m)
Гора Кыр-Таш (2436 m)
Гора Торгай-Тюбе (2417 m)
Перевал Чыйырчык (2403 m)
Горы Конур-Тюбе (2389 m)
Перевал Колончак (2313 m)
Перевал Мончак (2252 m)
Горы Гаузан (2242 m)
Хребет Баубашата (2226 m)
Перевал Терджайляк (2209 m)
Перевал Цимис-Бель (2191 m)
Перевал Чокайдын-Бель (2176 m)
Гора Корул-Тюбе (2152 m)
Перевал Кара-Булак (2144 m)
Перевал Кара-Су-Бель (2138 m)
Горы Кабакто (2115 m)
Перевал Сары-Чичекан (2099 m)
Перевал Кекелик-Бель (2083 m)
Хребет Кекиримтау (2029 m)
Горы Кырк-Кичик-Тау (2017 m)
Гора Мечеть-Мийа (2009 m)
Гора Алаш-Баши (2008 m)
Перевал Секельек (1949 m)
Перевал Каргиш (1893 m)
Перевал Кульдук (1862 m)
Горы Кочкур-Тюбе (1813 m)
Перевал Казык-Бель (1810 m)
Перевал Очалыш-Бель (1762 m)
Горы Кок-Яр (1747 m)
Овраг Ак-Терек (1717 m)
Перевал Бель-Терек (1712 m)
Перевал Ульджабай-Терек (1686 m)
Кескенбель (1648 m)
Овраг Шароп (1627 m)
Перевал Сапун-Бель (1572 m)
Горы Кырк-Кунгеы (1560 m)
Гора Тульку-Тюбе (1545 m)
Перевал Чакмак (1526 m)
Перевал Кок-Бель (1523 m)
Кызыл-Кунгоы Тоосу (1513 m)
Гора Айраташ (1497 m)
Гора Кольмен (1469 m)
Перевал Туголяк-Тепе (1462 m)
Гора Улуг-Тау (1435 m)
Клун-Ат Перевал (1414 m)
Дозгундован (1409 m)
Горы Ялгызарча (1369 m)
Горы Ангрек-Тау (1347 m)
Гора Гундеы (1330 m)
Чил-Устун Тоосу (1295 m)
Горы Урта-Кызыл (1289 m)
Перевал Чакыр-Корум (1283 m)
Хребет Кизыл-Кийа (1271 m)
Хребет Суганде (1227 m)
Гора Токда-Гул (1208 m)
Тур-Буас Гора (1190 m)
Гора Кексарай (1133 m)
Перевал Бель-Ачик (1088 m)
Овраг Ак-Яр (1085 m)
Горы Чигир-Таш (1072 m)
Овраг Кульмен-Сай (1035 m)
Каклик-Учар Гора (1028 m)
Горы Кара-Кийа-Кыр (1014 m)
Чиль-Майрам-Тау Горы (1012 m)
Гора Анакызыл (957 m)
Горы Бур-Даг (894 m)
Горы Чичирчик (888 m)
Перевал Тупак-Бель (888 m)
Гора Дастар (880 m)
Овраг Подачи (838 m)
Гора Ат-Чабар-Кулат (836 m)
Долина Сары-Кулат (799 m)
Долина Кень-Сай (778 m)
Гора Беш-Буз (769 m)
Гора Тышик-Таш (763 m)
Кугарцкайа Долина (756 m)
Гора Кызыл-Чек (722 m)
Гора Тюя-Муюн (721 m)
Горы Караадыр (709 m)
Гора Пакана Адыр (650 m)Гидрография:
Туштук Фергана Каналы
Канал Савай
Юсупов Номидаги Катта Фаргона Канали
Балыкчинский Канал
Канал Сталина
Янгы Каналы
Арык Ишан
Озеро Лай-Куль
Озеро Карасу
Кара-Кол
Озеро Каплан-Куль
Озеро Как-Куль
Сузак
Анйийан Суу Сактагычы
Базаркурганское Водохранилишче
Папан Суу Сактагычы
Каркидон Сув Омбори
Токтогул Суу Сактагычы
Родник Сугат
Родник Джида-Булак
Родник Альча-Булак
Кара-Ункюр
Чангет
Акджал
Арык Вахим
Арык Улунгер
Арык Тувак
Шаарихан-Сай
Арык Саковат
Арык Рабат
Кува-Сай
Арык Ктай
Арык Ходжабад
Арык Хаку-Ловат
Арык Катта-Таг
Куоракалпок
Джановат
Арык Буыра
Андижан-Сай
Зиндан-Су
Зиндан
Зергер
Яссы
Яш
Япалак-Таш
Янги-Арык
Узунахмат
Узгун
Уы-Ылма
Уюнкур
Утар
Уста-Сай
Урумбаш
Уртак
Упа
Улучат
Улу-Барды-Сай
Тюя
Тюн-Куырук
Тузту-Су
Туюк-Су
Туя-Камок
Тут-Куы
Турук
Турук
Турпе-Су
Турдук
Тур-Асу
Тура-Гаин
Торкен
Топу
Толук
Токсан-Кампыр
Теты-Сай
Терек-Су
Терек-Сай
Терек
Терек
Текентекты
Тарийелга
Таргалак
Тар
Талтабек-Сай
Талим-Сай
Талдысу
Талды-Су
Талдык-Су
Талдык
Талды-Булак
Табалдыкты
Сыны
Шор
Шиве
Шайдан
Шаран
Шалдырак
Сере-Су
Семис
Семендык
Саз
Сай-Мал-Таш
Сары-Су
Сары-Камыш
Сары-Булак
Сары-Бийа
Пычан
Пум
Оы-Тал
Оы-Каин
Оялма
Оттуз-Арт
Ортокуганды
Ничке-Су
Ничке-Сай
Ничке
Ничка-Сай
Мусту
Мурдаши
Мукачи
Мола-Су
Минкуш
Минг-Джилга
Мин-Бучу
Мазар-Таш
Майлы-Суу
Март-Су
Ману-Балды
Мана-Кильды
Макмал
Лай-Су
Кызыл-Суек
Кызыл-Су
Кызыл-Су
Кызыл-Су
Кызыл-Алма
Кырк-Кол
Кырккичик
Кыркгу
Кыл-Дау
Куесы-Сай
Кутурган
Куршаб
Куровес
Курган
Куран
Арык Кура
Кумыш-Су
Кум-Арык
Кульдамбес
Кугай
Кугарт
Кугарт
Ковюк-Су
Ковюк-Су
Кош-Булак
Конгур-Тюбе
Кок-Тундау
Кок-Кийа
Кок-Игкен
Кок-Джайляиу
Кок-Джангак
Киргизата
Кичкине-Кендук
Кичкан-Куль
Кичик-Макмал
Кичик-Емель
Кичик-Атай
Кичикалай
Кичибулолу
Кереы
Кереы
Кентор
Кень-Су
Кекирим
Кеке-Мерен
Кекджар
Кайрачаг-Сай
Кайнар
Кашка-Су
Кашкасу
Кашка-Бек
Кара-Тюбе
Кара-Туз
Караташ
Карасу-Баши
Карасу
Карасу
Каранда-Тугай
Кара-Март
Каракулджа
Кара-Кульджа
Каракол
Арык Кара-Кийа
Каракичи
Кара-Гур
Карагундай
Карагоы
Карагаша
Кара-Чат
Кара-Арт
Кара-Алма
Капка-Таш
Капчагай
Канды-Булак
Камуста-Сай
Кампар-Ата-Сай
Калдама
Каклик-Учар-Сай
Каирма
Каинды-Су
Каинды
Каинды
Каинды
Каинды
Каинды
Каинду-Чонг
Арык Качкар-Ата
Ит-Сай
Ири-Су
Ири-Су
Иргеш
Ичкили-Су
Гур-Мордан
Гульча
Горумды
Гезарт
Гава-Сай
Арык Гагар
Юмгал
Джиланды
Джергетал-Сай
Джайлису
Джангыр
Джамандаван
Дюышалы
Дюдюмель
Арык Душт
Дунгурме
Дунгурама
Донгузтау
Чугам
Чон-Туз
Чон-Кендук
Чонг-Таш
Чон-Емель
Чонбулолу
Чокмак-Сай
Чхон-Таш
Чийли
Чичкан
Чичкан
Чаувай
Чал-Кильдак
Чакар-Тур
Чачме
Буыга
Буламбет
Бугат-Сай
Будалык
Боз-Алды
Биш-Терек
Биш-Чинчак
Биргузы
Беш-Муынак
Барду-Су
Балык-Су
Балям-Калды
Бала-Чичкан
Бакоы
Айю
Айлямна-Сай
Аустан
Ау-Бек
Ау-Бек
Ау-Бек
Атай
Ашу-Айрык
Арпа
Араван-Сай
Алайкель
Ала-Бука
Алабуга
Ак-Таук
Ак-Су
Аксай
Ак-Сай
Ак-Майнак
Ак-Кур
Ак-Куль
Ахала
Акбогус
Ак-Арт
Аир-Таш
Адыл-Даг-Су
Ачатан
Ачак-Таш
Абширсай
Абдый
Ак-Буура
Сайаз-Сай
Качкар-Сай